Vallväxter till slåtter och bete samt grönfoderväxter
Sortval för södra och mellersta Sverige 2017/2018

Magnus A. Halling & Staffan Larsson. 2017. Vallväxter till slåtter och bete samt grönfoderväxter.

Tidigare sortval

Halling, M. 2012. Vallväxter till slåtter och bete samt grönfoderväxter. Sortval för södra och mellersta Sverige 2012/2013

Halling, M. 2008. Vallväxter till slåtter och bete samt grönfoderväxter. Sortval för södra och mellersta Sverige 2008/2009

Sortval 2005/2006 - klicka här för att ladda ner dokumentet

Sortval i ekolgisk vallodling
Sortförsök 2003-2009
Halling, M. 2010. Sortval i ekologisk vallodling 2004-2009. Sortförsök i timotej, ängssvingel, rörsvingel, rörsvingelhybrid, engelskt rajgräs och rajsvingel.

Tidigare Eklogiskt sortval
Halling, M & Wigh, L.  2008. Sortval i ekologisk valloding. Sortförsök 2003-2007 i timotej, ängsvingel, rajsvingel och engelskt rajgräs

I Sortval redovisas senaste resultat från sortprovningen av 18 vall- och grönfoderarter i Sverige, i huvudsak från tioårsperioden 2007 2016. Aktuellt sortiment av 109 provade sorter beskrivs ingående och jämförs i egenskaper. Detta bör kunna ge rådgivare, företag och enskilda en uppfattning om mest lämpade sorter beroende på klimatområde och odlingsinriktning.

Nya Sortval finns att ladda hem på Fältforsk (http://www.slu.se/faltforsk) under resultat>rapporter>lista>övriga rapporter.
Direktlänk: http://www.ffe.slu.se/FFE/Info/sortvall.htm

Sortval 2017/2018 publiceras också på papper kan beställas gratis från Hushållningssällskapet Försäljning / HIR Skåne, Borgeby Slottsväg 11, 237 91 Bjärred, Telefon 046-71 36 98, mobil 0708-81 66 11, e-post: Thomas.Linne@hushallningssallskapet.se. Ange titeln, önskat antal, ditt namn, adress och telefonnummer vid beställningen.
Magnus Halling, SLU, Inst. för växtproduktionsekologi, tel: 018-67 14 29, e-post: Magnus.Halling@slu.se