Observerade dygnsvärden för väderstation 469 Tullinge, tidsperiod 20180822-20180920

Datum   Temperaturer   Nederb.   RH %
(delvärden)   Med min max   mm   medel
20180822 (8)   14.5 3.4 19.7   0.0 73.9
20180823 (8)   20.4 17.6 23.7   0.0 64.6
20180824 (8)   18.3 12.7 22.7   0.0 78.8
20180825 (8)   13.8 8.3 17.6   2.4 78.1
20180826 (8)   12.2 5.8 17.8   3.9 83.3
20180827 (8)   11.5 3.7 17.1   2.6 83.9
20180828 (8)   16.0 12.6 19.4   4.4 88.9
20180829 (8)   15.3 11.1 20.9   0.0 85.5
20180830 (8)   15.5 10.3 19.8   0.0 86.6
20180831 (8)   15.0 13.0 17.2   10.0 95.9
20180901 (8)   15.6 10.2 19.6   0.8 89.1
20180902 (8)   14.3 6.1 21.7   0.0 81.5
20180903 (8)   14.8 6.8 22.6   0.0 79.3
20180904 (8)   14.2 6.5 21.3   0.0 84.6
20180905 (8)   15.4 8.8 22.9   0.0 82.1
20180906 (8)   15.0 9.2 19.6   0.0 86.9
20180907 (8)   15.3 9.8 19.0   0.0 92.9
20180908 (8)   15.5 8.7 20.7   0.0 90.8
20180909 (8)   13.1 5.7 20.3   0.0 81.5
20180910 (8)   14.2 8.7 18.4   3.5 92.3
20180911 (8)   13.0 9.2 16.0   5.4 90.4
20180912 (8)   14.5 12.8 17.5   0.0 65.0
20180913 (8)   13.1 10.3 16.7   0.0 68.4
20180914 (8)   13.5 10.3 18.0   0.0 72.4
20180915 (8)   13.4 10.3 16.4   0.6 70.5
20180916 (8)   10.8 2.7 16.1   0.0 72.5
20180917 (8)   13.3 10.0 16.3   10.2 80.4
20180918 (8)   15.3 10.3 20.6   0.0 76.5
20180919 (8)   17.9 15.1 21.3   0.0 68.5
20180920 (2)   15.9 15.7 16.0    82.0
    Temperatur, dygn, min-max-medel
    Dygnsnederbörd
    Luftfuktighet, medel