Observerade dygnsvärden för väderstation 469 Tullinge, tidsperiod 20180425-20180524

Datum   Temperaturer   Nederb.   RH %
(delvärden)   Med min max   mm   medel
20180425 (8)   8.8 4.8 12.4   0.6 72.0
20180426 (8)   5.8 2.4 10.9   5.3 85.4
20180427 (8)   5.7 0.4 11.0   1.3 85.3
20180428 (8)   5.7 -1.2 12.0   0.6 83.4
20180429 (8)   5.7 1.1 9.6   5.6 92.1
20180430 (8)   6.8 -1.2 11.5   0.0 75.1
20180501 (8)   7.5 5.2 12.4   4.6 87.5
20180502 (8)   7.9 2.8 11.0   1.1 83.3
20180503 (8)   5.5 -0.5 8.5   2.9 90.6
20180504 (8)   8.6 3.1 13.9   0.0 77.0
20180505 (8)   10.4 0.1 18.0   0.0 71.9
20180506 (8)   13.0 3.4 20.5   0.0 72.8
20180507 (8)   15.4 4.1 23.4   0.0 62.6
20180508 (6)   13.0 4.4 23.1   0.0 73.5
20180509 (7)   11.8 5.9 19.1   0.0 62.0
20180510 (8)   12.7 3.3 18.2   0.0 65.3
20180511 (8)   14.8 10.5 18.5   0.0 68.6
20180512 (8)   16.0 8.2 22.8   0.0 65.3
20180513 (8)   15.3 3.5 22.9   0.0 57.1
20180514 (8)   16.5 3.3 25.6   0.0 54.5
20180515 (6)   14.7 5.1 25.1   0.0 65.0
20180516 (6)   15.1 5.7 24.2   0.0 66.7
20180517 (6)   12.7 10.7 14.1   0.0 59.8
20180518 (7)   11.8 5.6 16.3   0.0 49.3
20180519 (6)   10.0 0.0 17.7   0.0 58.8
20180520 (5)   17.8 5.3 23.1   0.0 45.8
20180521 (7)   17.0 5.8 23.1   0.0 57.5
20180522 (6)   12.9 5.2 22.4   0.0 67.8
20180523 (7)   13.8 5.0 20.4   0.0 63.6
20180524 (6)   13.9 4.0 21.5   0.0 49.7
    Temperatur, dygn, min-max-medel
    Dygnsnederbörd
    Luftfuktighet, medel