Tyvärr har vi inte väderdata för någon väderstation inom 50 km från försöket adbnummer: 03U051   försöksplats: AC-410-1969