Enskilda försök. Nya resultat

I listan nedan visas endast de senast inlagda resultaten fr.o.m. 2017-09-15

Resultaten som presenteras här kommer från både riksförsök (beteckning R) och länsförsök (beteckning L). Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak via länsförsöksorganisationerna Skåneförsök (L, M län), Animaliebältet (F, G, H, I, K, N län), Försök i Väst (O, P, R, S län), Östra SverigeFörsöken (D, E, H, T län) och Sveaförsöken (ABC, U, W, X län).

Dokumentation i form av s.k. PDF-filer läggs in löpande under säsongen. Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS. Symbolen visar en karta med försökets placering. Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer. Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] kan man hitta försökets plan, annan information, löpande noteringar, försöksresultat (pdf) resp. försöksresultat som Excel-fil. Klicka på symbolen för resultatrapport för i serien. För Planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.
Klicka här för information om kartvisning och konvertering av kart-koordinater

Plan  Förs.nr  År  AdbnrUppdat.  Gröda  Försöksserie/Försöksplats
L7-0301-2017   BC-1-2017 2017 07C604
20170925   Vårvete  Vårvete. Sort * behandling
Giresta, Staby Säteri 1
L7-0301-2017   E-17-2017 2017 07C605
[P]
20170925   Vårvete  Vårvete. Sort * behandling
Klostergården
L7-0301A2017   I-643-2017 2017 07C610
20170925   Vårvete  Vårvete. Sort * behandling
Lera
L7-0301-2017   LA-2-2017 2017 07C602
[P]
20170925   Vårvete  Vårvete. Sort * behandling
Eskilstorpsgård
L7-0301-2017   MB-508-2017 2017 07C603
[P]
20170925   Vårvete  Vårvete. Sort * behandling
Stora Uppåkravägen 117
L7-0301A2017   N-726-2017 2017 07C609
20170925   Vårvete  Vårvete. Sort * behandling
Lilla Böslid 146
L7-0301A2017   R-703-2017 2017 07C607
[P]
20170925   Vårvete  Vårvete. Sort * behandling
Multorp, Sal
L7-0301A2017   R-704 -2017 2017 07C611
[P]
20170925   Vårvete  Vårvete. Sort * behandling
L7-0301-2017   T-2-2017 2017 07C606
20170925   Vårvete  Vårvete. Sort * behandling
Nybble 227
L7-0301A2017   U-3-2017 2017 07C608
20170925   Vårvete  Vårvete. Sort * behandling
Åsby
OS7- 23-D13   MY-23-2013 2014 07A787
[P] [I] [R] [X]
20170925   Höstraps  Höstraps. Sortförsök
L7-0101-2018   MB--2017 2018 07BN62
[P]
20170922   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
L7-0501A2017   BC-17-2017 2017 07C641
20170921   Havre  Havre. Sort * behandling
Gäsmesta 202
L7-0401-2017   BC-4-2017 2017 07C616
20170921   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
Hagby 253
L7-0401A2017   BC-7-2017 2017 07C623
20170921   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
Giresta, Staby Säteri 1
L7-0501A2017   D-15-2017 2017 07C639
20170921   Havre  Havre. Sort * behandling
St. Lövhulta gård
L7-0401-2017   E-18-2017 2017 07C617
[P]
20170921   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
Klostergården
L7-0501-2017   E-19-2017 2017 07C636
[P]
20170921   Havre  Havre. Sort * behandling
Klostergården
L7-0610-2017   E-20-2017 2017 07C652
[P]
20170921   Ärter  Ärter. Sortförsök
Klostergården
R7-0516-2017   E-23-2017 2017 07C664
[P]
20170921   Havre  Havre. Ekologisk odling
Vallerstad Olstorp 1
R7-0416-2017   E-28-2017 2017 07C674
[P]
20170921   Vårkorn  Vårkorn. Ekologisk odling
Hassla Sadelmakaregården 1
L7-0501A2017   F-3-2017 2017 07C642
20170921   Havre  Havre. Sort * behandling
L7-0401A2017   H-6-2017 2017 07C621
[P]
20170921   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
Smedby
L7-0501A2017   H-7-2017 2017 07C643
[P]
20170921   Havre  Havre. Sort * behandling
L7-0610-2017   H-8-2017 2017 07C650
[P]
20170921   Ärter  Ärter. Sortförsök
Hagby
L7-0401A2017   I-642-2017 2017 07C620
[P]
20170921   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
Follingbo
R7-0416-2017   I-646-2017 2017 07C675
[P]
20170921   Vårkorn  Vårkorn. Ekologisk odling
Lövsta
L7-0401A2017   LB-201-2017 2017 07C619
[P]
20170921   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
Sandby Gård
L7-0610-2017   LB-203-2017 2017 07C649
[P]
20170921   Ärter  Ärter. Sortförsök
Sandby Gård
L7-0401-2017   LC-402-2017 2017 07C612
[P]
20170921   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
Ga Malmövägen 459
L7-0501A2017   MA-526-2017 2017 07C638
[P]
20170921   Havre  Havre. Sort * behandling
Årups gård
L7-0401-2017   MB-511-2017 2017 07C613
[P]
20170921   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
Linelunds gård
L7-0401-2017   N--2017 2017 07C614
20170921   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
Stafsjö Gård
R7-0416-2017   N-701-2017 2017 07C673
20170921   Vårkorn  Vårkorn. Ekologisk odling
Lilla Böslid 146
R7-0516-2017   N-702-2017 2017 07C663
20170921   Havre  Havre. Ekologisk odling
Lilla Böslid 146
L7-0502-2017   N-729-2017 2017 07C644
20170921   Havre  Tidig havre. Sortförsök
Lilla Böslid 146
L7-0501-2017   N-777-2017 2017 07C632
20170921   Havre  Havre. Sort * behandling
Lilla Böslid 146
L7-0501-2017   PS-116-2017 2017 07C635
20170921   Havre  Havre. Sort * behandling
Rådde Gård
L7-0401-2017   R-705-2017 2017 07C615
[P]
20170921   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
Multorp, Sal
L7-0501-2017   R-708-2017 2017 07C633
[P]
20170921   Havre  Havre. Sort * behandling
Elisgården
L7-0501-2017   R-709-2017 2017 07C634
[P]
20170921   Havre  Havre. Sort * behandling
Fågelö Gård, Torsö
L7-0502-2017   R-710-2017 2017 07C645
[P]
20170921   Havre  Tidig havre. Sortförsök
Elisgården
L7-0502-2017   R-711-2017 2017 07C646
[P]
20170921   Havre  Tidig havre. Sortförsök
Multorp, Sal
L7-0610-2017   R-712-2017 2017 07C651
[P]
20170921   Ärter  Ärter. Sortförsök
Viglunda
R7-0516-2017   RX--2017 2017 07C665
20170921   Havre  Havre. Ekologisk odling
L7-0501A2017   T-16-2017 2017 07C640
20170921   Havre  Havre. Sort * behandling
Nybble 227
L7-0610A2017   T-21-2017 2017 07C654
20170921   Ärter  Ärter. Sortförsök
Tybble 652
L7-0401A2017   T-6-2017 2017 07C622
20170921   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
Nybble 227
L7-0501-2017   U-14-2017 2017 07C637
20170921   Havre  Havre. Sort * behandling
Sörby gård
L7-0610-2017   U-20-2017 2017 07C653
20170921   Ärter  Ärter. Sortförsök
Sörby gård
L7-0401-2017   U-5-2017 2017 07C618
20170921   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
Brunnby gård
L7-0502-2017   W-18-2017 2017 07C647
20170921   Havre  Tidig havre. Sortförsök
Bältarbo 251
L7-0502-2017   X-19-2017 2017 07C648
20170921   Havre  Tidig havre. Sortförsök
Strand 383
R2-0050   CX-775-2011 2018 02X001
[P]
20170920   Vall VII  God skötsel av Skyddszoner för effektiv fosforerosion
Alsike Uppsala
L5-2427-2018   U-_____-2017 2018H 05B457
20170920   Höstvete  Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår
L5-3021-2018   U-_____-2017 2018H 05B466
20170920   Höstvete  Örtogräs i höstvete, höst och vår
L5-4050-2017   U-____-2017 2017EJ UTL HC0874
[P]
20170920   Vårkorn  Tillväxtreglering i vårkorn
EJ UTLAGT
L5-1050-2017   M-539-2017 2017 HC0863
[P] [I]
20170919   Höstvete  Tillväxtreglering i höstvete
L5-4050-2017   M-589-2017 2017 HC0873
[P] [I]
20170919   Vårkorn  Tillväxtreglering i vårkorn
L5-1050-2017   R-503-2017 2017 HC0862
[P] [I]
20170919   Höstvete  Tillväxtreglering i höstvete
Kornboden, Lidköping
L5-4050-2017   R-512-2017 2017 HC0872
[P]
20170919   Vårkorn  Tillväxtreglering i vårkorn
Grumpan, Lidköping
L5-1050-2017   U-43-2017 2017 HC0860
[P]
20170919   Höstvete  Tillväxtreglering i höstvete
L7-0101-2018   BC--2017 2018 07BN67
20170918   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
L7-0101B2018   BC--2017 2018 07BN75
20170918   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
L7-0101M2018   BC--2017 2018 07BN58
20170918   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling (2 alt. 3 år med vete)
L7-0201-2018   BC--2017 2018 07BN31
20170918   Höstråg  Höstråg. Sort * behandling
L7-0212A2018   BC--2017 2018 07BN81
20170918   Rågvete  Rågvete. Sort * behandling
R7-0216-2018   BC--2017 2018 07BN42
20170918   Rågvete  Råg/Rågvete, ekologisk odling
R7-0116-2018   CX--2017 2018 07BN45
20170918   Höstvete  Höstvete, ekologisk odling
L7-0101-2018   D--2017 2018 07BN65
20170918   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
L7-0101M2018   D--2017 2018 07BN57
20170918   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling (2 alt. 3 år med vete)
OS7-021-2018   E- 117 -2017 2018 07A990
[P]
20170918   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Ullekalv
OS7-027-2018   E- 118 -2017 2018 07A998
[P]
20170918   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Orlunda Länsmansgård 111
OS7-027-2018   E- 119 -2017 2018 07A999
[P]
20170918   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Åsby
L7-0101-2018   E--2017 2018 07BN66
20170918   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
L7-0101A2018   E--2017 2018 07BN71
20170918   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
L7-0212-2018   E--2017 2018 07BN79
20170918   Rågvete  Rågvete. Sort * behandling
R7-0116-2018   E--2017 2018 07BN44
20170918   Höstvete  Höstvete, ekologisk odling
OS7-021-2018   E-116 -2017 2018 07A989
[P]
20170918   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Fylla norrgård
L5-8010-2018   E-120-2017 2018H 05B447
[P] [I]
20170918   Höstraps  Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling
Gunnar Setterberg, Västra Älgsjö Norrgård 1, Skänninge
OS7-029-2018   E-129-2017 2018 07AB12
[P]
20170918   Höstraps  Höstraps. Radavstånd Planttäthet
Skeppstad Västergård
L7-0201-2018   E-130-2017 2018 07BN29
[P]
20170918   Höstråg  Höstråg. Sort * behandling
Stefan Axby, Axstad, Mjölby
L7-0215-2018   E-131-2017 2018 07BN39
20170918   Höstkorn  Höstkorn. Sort * behandling
L7-0130M2018   E-136-2017 2018 07BN48
20170918   Höstvete  Höstvete. Såtidpunkt x svampbehandling x sort
Klostergården
L7-0101D2018   F--2017 2018 07BN51
20170918   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
L7-0101B2018   H--2017 2018 07BN72
20170918   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
L7-0212-2018   H--2017 2018 07BN77
20170918   Rågvete  Rågvete. Sort * behandling
L7-0201-2018   H-32-2017 2018 07BN33
20170918   Höstråg  Höstråg. Sort * behandling
L7-0215-2018   H-33-2017 2018 07BN36
20170918   Höstkorn  Höstkorn. Sort * behandling
L7-0101A2018   I--2017 2018 07BN70
20170918   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
L7-0215-2018   I--2017 2018 07BN37
[P]
20170918   Höstkorn  Höstkorn. Sort * behandling
R7-0216-2018   I--2017 2018 07BN41
20170918   Rågvete  Råg/Rågvete, ekologisk odling
L7-0201-2018   LA-66-2017 2018 07BN27
[P]
20170918   Höstråg  Höstråg. Sort * behandling
L7-0101-2018   LB--2017 2018 07BN60
20170918   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
L7-0101-2018   LC--2017 2018 07BN59
20170918   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
L7-0215-2018   LC-409-2017 2018 07BN34
[P]
20170918   Höstkorn  Höstkorn. Sort * behandling
Ga Malmövägen 459
L5-8011-2018   M-305-2017 2018H 05B449
[P] [I]
20170918   Höstraps  Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling
Borgeby gård, Bjärred
R7-0116-2018   M-314-2017 2018 07BN43
20170918   Höstvete  Höstvete, ekologisk odling
L7-0101M2018   M-323-2017 2018 07BN54
20170918   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling (2 alt. 3 år med vete)
L7-0101M2018   M-324-2017 2018 07BN55
20170918   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling (2 alt. 3 år med vete)
L7-0102M2018   M-325-2017 2018 07BN49
20170918   Höstvete  Höstvete. Fusarium-försök
L7-0130M2018   M-326-2017 2018 07BN46
20170918   Höstvete  Höstvete. Såtidpunkt x svampbehandling x sort
L7-0201-2018   MB-306-2017 2018 07BN28
20170918   Höstråg  Höstråg. Sort * behandling
L7-0215-2018   MB-307-2017 2018 07BN35
20170918   Höstkorn  Höstkorn. Sort * behandling
L7-0101-2018   MB-322-2017 2018 07BN61
20170918   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
L7-0212-2018   MB-327-2017 2018 07BN76
20170918   Rågvete  Rågvete. Sort * behandling
L7-0212A2018   N--2017 2018 07BN80
20170918   Rågvete  Rågvete. Sort * behandling
Stafsjö Gård
L7-0101A2018   NS--2017 2018 07BN69
20170918   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
L7-0212-2018   PN--2017 2018 07BN78
20170918   Rågvete  Rågvete. Sort * behandling
L7-0212A2018   PS--2017 2018 07BN82
20170918   Rågvete  Rågvete. Sort * behandling
L7-0101-2018   R--2017 2018 07BN63
20170918   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
L7-0101-2018   R--2017 2018 07BN64
20170918   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
L7-0101B2018   R--2017 2018 07BN73
20170918   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
L7-0101M2018   R--2017 2018 07BN56
20170918   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling (2 alt. 3 år med vete)
L7-0102M2018   R--2017 2018 07BN50
20170918   Höstvete  Höstvete. Fusarium-försök
L7-0130M2018   R--2017 2018 07BN47
20170918   Höstvete  Höstvete. Såtidpunkt x svampbehandling x sort
L7-0201-2018   R--2017 2018 07BN30
20170918   Höstråg  Höstråg. Sort * behandling
L7-0215-2018   R--2017 2018 07BN38
20170918   Höstkorn  Höstkorn. Sort * behandling
L5-8011-2018   R-521-2017 2018H 05B450
20170918   Höstraps  Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling
Mattias Dahlstrand, Emtunga gård, Vara
L7-0101D2018   S--2017 2018 07BN52
20170918   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
L7-0101B2018   T--2017 2018 07BN74
20170918   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
L7-0201-2018   T--2017 2018 07BN32
20170918   Höstråg  Höstråg. Sort * behandling
R7-1014-2018   T-__-2017 2018 07BN26
[P]
20170918   Såtid Höstvete  Sort, såtid och utsädesmängd
L7-0101-2018   U--2017 2018 07BN68
20170918   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
L7-0215-2018   U--2017 2018 07BN40
20170918   Höstkorn  Höstkorn. Sort * behandling
R7-1014-2018   U-__-2017 2018 07BN25
[P]
20170918   Såtid Höstvete  Sort, såtid och utsädesmängd
L7-0101D2018   W--2017 2018 07BN53
20170918   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
R7-0116-2017   CX-0116-2017 2017 07BN09
20170918   Höstvete  Höstvete, ekologisk odling
R7-0116-2017   E-141-2016 2017 07BN08
[P]
20170918   Höstvete  Höstvete, ekologisk odling
Klostergården
OS7-025-2017   LB-239-2016 2017 07A945
[P]
20170918   Höstraps  Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka
Bollerup
R7-0116-2017   M-332-2016 2017 07BN07
[P]
20170918   Höstvete  Höstvete, ekologisk odling
Hagaviksvägen 15
OS7-025-2017   MB-302-2016 2017 07A946
[P]
20170918   Höstraps  Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka
Hemmesdyngevägen 158
OS7-025-2017   R-753-2016 2017 07A947
[P]
20170918   Höstraps  Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka
Logården 6, Grästorp
L5-8010-2018   M-304-2017 2018H 05B445
[P] [I]
20170915   Höstraps  Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling
Lockarps kyrkväg 12, Tygelsjö
--
Du behöver gratis-programmet Acrobat Reader för att se resultaten.
Om du inte redan har programmet kan du hämta hem det genom att trycka på programsymbolen.