Enskilda försök. Nya resultat

I listan nedan visas endast de senast inlagda resultaten fr.o.m. 2022-05-10

Resultaten som presenteras här kommer från både riksförsök (beteckning R) och länsförsök (beteckning L). Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak via länsförsöksorganisationerna Skåneförsök (L, M län), Animaliebältet (F, G, H, I, K, N län), Försök i Väst (O, P, R, S län), Östra SverigeFörsöken (D, E, H, T län) och Sveaförsöken (ABC, U, W, X län).

Dokumentation i form av s.k. PDF-filer läggs in löpande under säsongen.


Beskrivning av symboler
Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS.
Symbolen visar en karta med försökets placering.
Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer.

Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] visas av försöksansvarig uppladdade:


Klicka på symbolen för resultatrapport för serien. För planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.
Klicka här för information om kartvisning och konvertering av kartkoordinater

Plan Förs.nr År   AdbnrUppdat. Gröda  Försöksserie/Försöksplats
L5-0300-2022-002   E-58-2022  2022 0568227
20220519   Höstvete   Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, vårbehandling
Skrukeby frälsegård
L5-0400A2022-001   H-5-2022  2022 0568229
20220519   Vårkorn   Örtogräs, speciellt dån och pilört, i vårkorn
L5-0300-2022-001   R-_____-2022  2022 0568226
[I]
20220519   Höstvete   Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, vårbehandling
Västergården
L5-0300-2022-003   U-_____-2022  2022 0568228
20220519   Höstvete   Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, vårbehandling
Litslena Sneby
L5-0400A2022-002   U-_____-2022  2022 0568230
20220519   Vårkorn   Örtogräs, speciellt dån och pilört, i vårkorn
L5-2426-2022-001   R-_____-2021  2022 0567049
[P] [I]
20220518   Höstvete   Sandlosta och örtogräs i höstvete, höst och vår
Håkan-Bengtsgården
L5-3021-2022-003   R-_____-2021  2022 0567030
[I]
20220518   Höstvete   Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår
Örslösa Prästgården 1
L5-8010R2022-003   R-_____-2021  2022 0566656
[P] [I]
20220518   Höstraps   Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling
Flo, Håbergs Egd
R5-1500-2021-2022-001   I-911-2021  2022:1 0567255
[P] [I]
20220517   Stråsäd   Långsiktig kontroll av gräsogräset hönshirs i potatisväxtföljder
Fole
L5-3021-2022-002   I-930-2021  2022 0567029
[P] [I]
20220517   Höstvete   Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår
Björke
L5-0111-2021-2022-002   BC-_____-2021  2022:1 0568222
20220512   Vårraps   Åkertistel i vårkorn eller vårvete (EJ Havre), efterverkan
Hjälsta-brunnsta 2
L5-0111-2021-2022-003   BC-_____-2021  2022:1 0568223
20220512   Havre   Åkertistel i vårkorn eller vårvete (EJ Havre), efterverkan
Västermalmsgatan 5
L5-0111-2021-2022-001   E-47-2021  2022:1 0568221
20220512   -   Åkertistel i vårkorn eller vårvete (EJ Havre), efterverkan
Järstad Norrgård
L5-8010P-2022-003   E-147-2021  2022 0566653
[I]
20220511   Höstraps   Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling
Gustav Adolfsgatan 2
L5-0230-2022-001   E-57-2022  2022 0568224
20220511   Vårvete   Havre i vårvete
Klostergården
L5-0230-2022-002   U-_____-2022  2022 0568225
[P]
20220511   Vårvete   Havre i vårvete
Brunnby gård