Enskilda försök. Nya resultat

I listan nedan visas endast de senast inlagda resultaten fr.o.m. 2019-10-12

Resultaten som presenteras här kommer från både riksförsök (beteckning R) och länsförsök (beteckning L). Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak via länsförsöksorganisationerna Skåneförsök (L, M län), Animaliebältet (F, G, H, I, K, N län), Försök i Väst (O, P, R, S län), Östra SverigeFörsöken (D, E, H, T län) och Sveaförsöken (ABC, U, W, X län).

Dokumentation i form av s.k. PDF-filer läggs in löpande under säsongen. Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS. Symbolen visar en karta med försökets placering. Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer. Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] kan man hitta försökets plan, annan information, löpande noteringar, försöksresultat (pdf) resp. försöksresultat som Excel-fil. Klicka på symbolen för resultatrapport för i serien. För Planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.
Klicka här för information om kartvisning och konvertering av kart-koordinater

Plan  Förs.nr  År  AdbnrUppdat.  Gröda  Försöksserie/Försöksplats
L7-0215-2020   I-807-2019 2020 0761688
[P]
20191022   Höstkorn  Höstkorn. Sort * behandling
Rundarve, Atlingbo
L7-0101A2020   I-808-2019 2020 0761811
[P]
20191022   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Suderbys Källunge
R7-0216-2020   I-811-2019 2020 0761794
[P]
20191022   Rågvete  Råg/Rågvete, ekologisk odling
Lövsta, Roma
R7-0316-2019   BC-___-2019 2019 07C763
20191022   Vårvete  Vårvete. Ekologisk odling
Hallstaberg, Björksta
R7-0116-2019   CX-__-2018 2019 07BP30
20191022   Höstvete  Höstvete, ekologisk odling
R7-0614-2019   E-10-2019 2019 07C771
20191022   Åkerbönor  Åkerböna. Ekologisk odling
Högåsa Gård
R7-0116-2019   E-178-2018 2019 07BP29
[P]
20191022   Höstvete  Höstvete, ekologisk odling
Klostergården
R7-0416-2019   E-8-2019 2019 07C765
20191022   Vårkorn  Vårkorn. Ekologisk odling
Högåsa Gård
R7-0516-2019   E-9-2019 2019 07C768
20191022   Havre  Havre. Ekologisk odling
Helleberga 17
R7-0216-2019   I-757-2018 2019 07BP31
[P]
20191022   Rågvete  Råg/Rågvete, ekologisk odling
Lövsta
R7-0416-2019   I-773-2019 2019 07C766
[P]
20191022   Vårkorn  Vårkorn. Ekologisk odling
Lövsta
R7-0614-2019   I-774-2019 2019 07C773
[P]
20191022   Åkerbönor  Åkerböna. Ekologisk odling
Follingbo
R7-0614-2019   LA-17-2019 2019KASSERAT 07C770
[P]
20191022   Åkerbönor  Åkerböna. Ekologisk odling
Box 67
R7-0316-2019   LB-222-2019 2019 07C761
[P]
20191022   Vårvete  Vårvete. Ekologisk odling
Sandbygårdsvägen 5
R7-0116-2019   M-355-2018 2019 07BP28
20191022   Höstvete  Höstvete, ekologisk odling
Hagaviksvägen 15
R7-0416-2019   N-701-2019 2019 07C764
20191022   Vårkorn  Vårkorn. Ekologisk odling
Tjärby Gästgivargård
R7-0516-2019   N-702-2019 2019 07C767
20191022   Havre  Havre. Ekologisk odling
Tjärby Gästgivargård
R7-0316-2019   R-__-2019 2019 07C762
20191022   Vårvete  Vårvete. Ekologisk odling
R7-0614-2019   R-__-2019 2019 07C772
20191022   Åkerbönor  Åkerböna. Ekologisk odling
Särestad Sven Bryngelsgården
R7-0516-2019   R-___-2019 2019KASSERAT 07C769
20191022   Havre  Havre. Ekologisk odling
R7-0216-2019   U-__-2018 2019 07BP32
20191022   Rågvete  Råg/Rågvete, ekologisk odling
Geddeholms gård
L5-2424-2020   E-142-2019 2020 0561763
20191021   Höstvete  Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
Tuna Kungsgård
L5-2424-2020   H-33-2019 2020 0561762
20191021   Höstvete  Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
L5-2424-2020   LA-86-2019 2020 0561761
20191021   Höstvete  Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
Mosslundavägen 114
L5-2427-2020   LA-92-2019 2020 0561765
20191021   Höstvete  Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår
Skepparslövs Nygård
L5-2424-2020   R-_____-2019 2020 0561764
20191021   Höstvete  Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
Entorp, Ardala
L5-2427-2020   T-_____-2019 2020 0561766
20191021   Höstvete  Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår
Törsjö 421
L5-2450-2020   LC-329-2019 2020 0561768
20191017   Höstvete  Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
Ängeltoftavägen 80
L5-2450-2020   LC-330-2019 2020 0561767
20191017   Höstvete  Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
Vanninge gård
L5-2450-2020   R-_____-2019 2020 0561769
20191017   Höstvete  Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
Kampetorp
L5-8010P2020   I-811-2019 2020 0561501
[I]
20191014   Höstraps  Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling
Väskinde