Enskilda försök. Nya resultat

I listan nedan visas endast de senast inlagda resultaten fr.o.m. 2019-08-12

Resultaten som presenteras här kommer från både riksförsök (beteckning R) och länsförsök (beteckning L). Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak via länsförsöksorganisationerna Skåneförsök (L, M län), Animaliebältet (F, G, H, I, K, N län), Försök i Väst (O, P, R, S län), Östra SverigeFörsöken (D, E, H, T län) och Sveaförsöken (ABC, U, W, X län).

Dokumentation i form av s.k. PDF-filer läggs in löpande under säsongen. Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS. Symbolen visar en karta med försökets placering. Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer. Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] kan man hitta försökets plan, annan information, löpande noteringar, försöksresultat (pdf) resp. försöksresultat som Excel-fil. Klicka på symbolen för resultatrapport för i serien. För Planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.
Klicka här för information om kartvisning och konvertering av kart-koordinater

Plan  Förs.nr  År  AdbnrUppdat.  Gröda  Försöksserie/Försöksplats
L5-8010P2020   E-123-2019 2020 0561502
20190816   Höstraps  Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling
Fylla norrgård
L5-8010P2020   I-_____-2019 2020 0561501
20190816   Höstraps  Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling
L5-8010P2020   M-_____-2019 2020 0561500
20190816   Höstraps  Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling
L5-8150-2019   E-151-2018 2019H 05B503
[P] [I]
20190813   Höstraps  Tillväxtreglering samt mikronäringssprutning i höstraps
Karlshov, Klockrike
L6-0364-2019-2019   LA-__-2019 2019 0661631
20190813   Vall,  Tidpunkt och art för insådd av baljväxter på hösten
L6-0364-2019-2019   PS-__-2019 2019 0661629
20190813   Vall,  Tidpunkt och art för insådd av baljväxter på hösten
L6-0364-2019-2019   T-__-2019 2019 0661630
20190813   Vall,  Tidpunkt och art för insådd av baljväxter på hösten
OS7-183-2020   CX-____-2019 2020 0761589
20190812   Höstraps  Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo
OS7-183-2020   E-___-2019 2020 0761588
20190812   Höstraps  Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo
OS7-027-2020   E-126-2019 2020 0761533
20190812   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
OS7-027-2020   E-127-2019 2020 0761534
20190812   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
OS7-027-2020   H-29-2019 2020 0761535
20190812   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
OS7-027-2020   I-___-2019 2020 0761536
20190812   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
OS7-027A2020   LB-_-304/19_-2019 2020 0761546
20190812   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
OS7-027-2020   LB-___-2019 2020 0761537
20190812   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
OS7-027-2020   MB-__-2019 2020 0761538
20190812   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
OS7-027-2020   MY-___-2019 2020 0761539
20190812   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
OS7-027-2020   R-__-2019 2020 0761541
20190812   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Emtunga gård
OS7-027-2020   R-___-2019 2020 0761540
20190812   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Hushållningssällskapet
OS7-183-2020   R-___-2019 2020 0761587
20190812   Höstraps  Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo
Västergården
L5-8010P2019   E-150-2018 2019H 05B498
[P] [I]
20190812   Höstraps  Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höst- & vårbehandling
Östra älgsjö 1, Skänninge
L5-2424-2019   E-172-2018 2019H 05B507
[P] [I]
20190812   Höstvete  Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
Gripenberg 1, Skänninge
L5-1050-2019   E-20-2019 2019 05B545
[P] [I]
20190812   Höstvete  Tillväxtreglering i höstvete
Hovgården 113