Enskilda försök. Nya resultat

I listan nedan visas endast de senast inlagda resultaten fr.o.m. 2020-09-13

Resultaten som presenteras här kommer från både riksförsök (beteckning R) och länsförsök (beteckning L). Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak via länsförsöksorganisationerna Skåneförsök (L, M län), Animaliebältet (F, G, H, I, K, N län), Försök i Väst (O, P, R, S län), Östra SverigeFörsöken (D, E, H, T län) och Sveaförsöken (ABC, U, W, X län).

Dokumentation i form av s.k. PDF-filer läggs in löpande under säsongen. Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS. Symbolen visar en karta med försökets placering. Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer. Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] kan man hitta försökets plan, annan information, löpande noteringar, försöksresultat (pdf) resp. försöksresultat som Excel-fil. Klicka på symbolen för resultatrapport för i serien. För Planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.
Klicka här för information om kartvisning och konvertering av kart-koordinater

Plan  Förs.nr  År  AdbnrUppdat.  Gröda  Försöksserie/Försöksplats
L5-3021-2021-003   E-173-2020  2021 0564274
20200923   Höstvete  Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår
Ulvåsa
L5-3021-2021-004   E-174-2020  2021 0564275
20200923   Höstvete  Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår
L5-3021-2021-002   I-_____-2020  2021 0564273
20200923   Höstvete  Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår
L5-3021-2021-001   M-_____-2020  2021 0564272
20200923   Höstvete  Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår
L5-3021-2021-006   R-_____-2020  2021 0564277
20200923   Höstvete  Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår
Arentorpsvägen 12
L5-3021-2021-005   U-_____-2020  2021 0564276
20200923   Höstvete  Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår
L5-8150-2021-001   E-151-2020  2021 0564171
[P]
20200922   Höstraps  Tillväxtreglering samt svampbekämpning i höstraps
Gustav Adolfsgatan 2
L5-8150-2021-003   T-2020  2021 0564173
20200922   Höstraps  Tillväxtreglering samt svampbekämpning i höstraps
Rösavi 6111
L5-8150-2021-002   U-_____-2020  2021 0564172
20200922   Höstraps  Tillväxtreglering samt svampbekämpning i höstraps
Börje-Hässelby 309
L5-2424-2021-003   E-172-2020  2021 0564267
20200917   Höstvete  Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
L5-2424-2021-002   H-34-2020  2021 0564266
20200917   Höstvete  Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
L5-2424-2021-001   LA-83-2020  2021 0564265
20200917   Höstvete  Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
L5-8010P2021-001   M-314-2020  2021 0564059
[I]
20200917   Höstraps  Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling
Borgeby gård
L5-2424-2021-004   R-_____-2020  2021 0564268
20200917   Höstvete  Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
Entorp, Ardala
L5-2450-2021-003   R-_____-2020  2021 0564271
20200917   Höstvete  Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
L7-0101-2021-003   316/20  2021 0764349
20200916   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Stora Uppåkravägen 117
L7-0101-2021-004   317/20  2021 0764350
20200916   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Ga Malmövägen 459
L7-0101-2021-009   BC-___-2020  2021 0764355
20200916   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Kiplingeberg 7
L7-0101B2021-004   BC-___-2020  2021 0764381
20200916   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Hällby gårdsväg 13
L7-0212A2021-002   BC-___-2020  2021 0764345
20200916   Rågvete  Rågvete. Sort * behandling
R7-0116-2021-003   CX-___-2020  2021 0764252
20200916   Höstvete  Höstvete, ekologisk odling
L7-0101-2021-007   D-___-2020  2021 0764353
20200916   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
R7-0116-2021-002   E-148-2020  2021 0764251
20200916   Höstvete  Höstvete, ekologisk odling
L7-0212-2021-004   E-170-2020  2021 0764340
20200916   Rågvete  Rågvete. Sort * behandling
L7-0101-2021-008   E-175-2020  2021 0764354
20200916   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
L7-0101A2021-003   E-176-2020  2021 0764359
20200916   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
L7-0150A2021-003   E-178-2020  2021 0764387
20200916   Höstvete  Kvävebehov hos olika höstvetesorter
L7-0101C2021-001   F-___-2020  2021 0764382
20200916   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
L7-0212-2021-002   H-35-2020  2021 0764338
20200916   Rågvete  Rågvete. Sort * behandling
L7-0101B2021-001   H-36-2020  2021 0764378
20200916   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
R7-0216-2021-001   I-___-2020  2021 0764253
20200916   Rågvete  Råg/Rågvete, ekologisk odling
L7-0215-2021-003   I-866-2020  2021 0764203
[P]
20200916   Höstkorn  Höstkorn. Sort * behandling
Rundarve, Atlingbo
L7-0101A2021-002   I-868-2020  2021 0764358
20200916   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
L7-0101-2021-001   LA-86-2020  2021 0764347
20200916   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Råbelövs Allé 102
L7-0101-2021-002   LB-263-2020  2021 0764348
20200916   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Sandbygårdsvägen 5
L7-0150A2021-001   LB-269-2020  2021 0764385
20200916   Höstvete  Kvävebehov hos olika höstvetesorter
R7-0116-2021-001   M-___-2020  2021 076425
20200916   Höstvete  Höstvete, ekologisk odling
L7-0212-2021-001   MB-___-2020  2021 0764337
20200916   Rågvete  Rågvete. Sort * behandling
Ljusekullen, Öslöv 343
L7-0150A2021-005   N-___-2020  2021 0764389
20200916   Höstvete  Kvävebehov hos olika höstvetesorter
Lilla Böslid 146
L7-0212A2021-001   N-___-2020  2021 0764344
20200916   Rågvete  Rågvete. Sort * behandling
L7-0101A2021-001   NS-___-2020  2021 0764357
20200916   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Stafsjö Gård
L7-0212-2021-003   PN-___-2020  2021 0764339
20200916   Rågvete  Rågvete. Sort * behandling
L7-0212A2021-003   PS-___-2020  2021 0764346
20200916   Rågvete  Rågvete. Sort * behandling
L7-0101-2021-005   R-___-2020  2021 0764351
20200916   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Russelbacka, Järpås
L7-0101-2021-006   R-___-2020  2021 0764352
20200916   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Flo, Bragnum
L7-0101B2021-002   R-___-2020  2021 0764379
20200916   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Jung, Bystorp 4
L7-0150A2021-002   R-___-2020  2021 0764386
20200916   Höstvete  Kvävebehov hos olika höstvetesorter
Hallebo
L7-0101C2021-002   S-___-2020  2021 0764383
20200916   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
L7-0101B2021-003   T-___-2020  2021 0764380
20200916   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Nybble 227
L7-0101-2021-010   U-___-2020  2021 0764356
20200916   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Brunnby gård
L7-0150A2021-004   U-___-2020  2021 0764388
20200916   Höstvete  Kvävebehov hos olika höstvetesorter
Brunnby gård
R7-0216-2021-002   U-___-2020  2021 0764254
20200916   Rågvete  Råg/Rågvete, ekologisk odling
Geddeholms gård
L7-0101C2021-003   W-___-2020  2021 0764384
20200916   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling