Enskilda försök. Nya resultat

I listan nedan visas endast de senast inlagda resultaten fr.o.m. 2017-11-13

Resultaten som presenteras här kommer från både riksförsök (beteckning R) och länsförsök (beteckning L). Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak via länsförsöksorganisationerna Skåneförsök (L, M län), Animaliebältet (F, G, H, I, K, N län), Försök i Väst (O, P, R, S län), Östra SverigeFörsöken (D, E, H, T län) och Sveaförsöken (ABC, U, W, X län).

Dokumentation i form av s.k. PDF-filer läggs in löpande under säsongen. Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS. Symbolen visar en karta med försökets placering. Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer. Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] kan man hitta försökets plan, annan information, löpande noteringar, försöksresultat (pdf) resp. försöksresultat som Excel-fil. Klicka på symbolen för resultatrapport för i serien. För Planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.
Klicka här för information om kartvisning och konvertering av kart-koordinater

Plan  Förs.nr  År  AdbnrUppdat.  Gröda  Försöksserie/Försöksplats
L5-3021-2018   I-688-2017 2018H 05B463
[P] [I]
20171121   Höstvete  Örtogräs i höstvete, höst och vår
Svante Runfeldt, Klinte, 623 76 Klintehamn
L3-0014-8118   M-318-1981 2018:37 03X031
[P]
20171121   -  Avloppsslam-effekt på gröda och jord
Lockarps kyrkoväg 12
R1-143M   M-538-1999 2018 01A202
[P]
20171121   Sockerbetor  Strukturkalkning
Ädelholm 241 93 Eslöv
L5-2427-2018   U-231-2017 2018H 05B457
[I]
20171121   Höstvete  Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår
Sörby gård, Västerås
R7-0116-2017   CX-0116-2017 2017 07BN09
20171121   Höstvete  Höstvete, ekologisk odling
R7-0116-2017   E-141-2016 2017 07BN08
[P]
20171121   Höstvete  Höstvete, ekologisk odling
Klostergården
R7-0316-2017   E-22-2017 2017 07C661
[P]
20171121   Vårvete  Vårvete. Ekologisk odling
Helleberga 17
R7-0516-2017   E-23-2017 2017 07C664
[P]
20171121   Havre  Havre. Ekologisk odling
Vallerstad Olstorp 1
R7-0614-2017   E-24-2017 2017 07C667
[P]
20171121   Åkerbönor  Åkerböna. Ekologisk odling
Helleberga 17
R7-0416-2017   E-28-2017 2017KASS 07C674
[P]
20171121   Vårkorn  Vårkorn. Ekologisk odling
Hassla Sadelmakaregården 1
R7-0616-2017   H-9-2017 2017 07C671
[P]
20171121   Ärter  Ärter. Ekologisk odling
Torslunda försöksstation
L1-265   HA- -2017 2017 01A252
[P] [R]
20171121   Höstvete  Tillskottsbevattning till Höstvete
R7-0216-2017   I-638-2016 2017 07BM87
[P]
20171121   Rågvete  Råg/Rågvete, ekologisk odling
Alvena
R7-0614-2017   I-644-2017 2017 07C669
[P]
20171121   Åkerbönor  Åkerböna. Ekologisk odling
Lövsta
R7-0416-2017   I-646-2017 2017 07C675
[P]
20171121   Vårkorn  Vårkorn. Ekologisk odling
Lövsta
R7-0614-2017   LA-5-2017 2017 07C666
[P]
20171121   Åkerbönor  Åkerböna. Ekologisk odling
Box 67
R7-0616-2017   LA-6-2017 2017KASS 07C670
[P]
20171121   Ärter  Ärter. Ekologisk odling
Olahus 2206
R7-0116-2017   M-332-2016 2017 07BN07
[P]
20171121   Höstvete  Höstvete, ekologisk odling
Hagaviksvägen 15
R7-0416-2017   N-701-2017 2017 07C673
20171121   Vårkorn  Vårkorn. Ekologisk odling
Lilla Böslid 146
R7-0516-2017   N-702-2017 2017 07C663
20171121   Havre  Havre. Ekologisk odling
Lilla Böslid 146
R7-0614-2017   R-701-2017 2017 07C668
[P]
20171121   Åkerbönor  Åkerböna. Ekologisk odling
Slätte Gård
R7-0616-2017   R-702-2017 2017 07C672
[P]
20171121   Ärter  Ärter. Ekologisk odling
Sötåsen Naturbruk
R7-0316-2017   RX--2017 2017KASS 07C660
20171121   Vårvete  Vårvete. Ekologisk odling
R7-0516-2017   RX--2017 2017 07C665
20171121   Havre  Havre. Ekologisk odling
R7-0216-2017   U-212-2016 2017 07BM88
20171121   Rågvete  Råg/Rågvete, ekologisk odling
Geddeholms gård
R7-0316-2017   U-23-2017 2017 07C662
20171121   Vårvete  Vårvete. Ekologisk odling
Hallstaberg, Björksta
L5-8011-2018   M-305-2017 2018H 05B449
[P] [I]
20171120   Höstraps  Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling
Borgeby gård, Bjärred
R1-143   R-103-1991 2018 01A205
[P]
20171120   -  Grund Kalkinbrukning
Bränneberg, Jung
R1-143   S-103-1991 2018 01A204
[P]
20171120   Vårkorn + insådd  Grund Kalkinbrukning
Välinge Karlstad
R1-143   U-126-1989 2018 01A203
[P]
20171120   Vårkorn ev. Åkerböna  Grund Kalkinbrukning
Vändle. Dingtuna Västerås
L3-0014-8118   M-317-1981 2018:37 03X030
[P]
20171118   -  Avloppsslam-effekt på gröda och jord
Björnstorp &, Svenstorps godsförvalt
L3-0010-5118   M-591-1951 2018:67 03X027
[P]
20171118   -  Växtföljd och skörderester
Lockarps kyrkoväg 12
L5-3021-2018   M-316-2017 2018H 05B462
[P] [I]
20171117   Höstvete  Örtogräs i höstvete, höst och vår
Dangård Lantbruk AB, Åkarp 3302, Hörby
L5-2424-2018   R-523-2017 2018H 05B454
20171117   Höstvete  Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
Lunneberg, Vinninga
L5-2427-2018   R-524-2017 2018H 05B458
20171117   Höstvete  Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår
Sölvatorp, Vårgårda
L5-3021-2018   R-525-2017 2018H 05B467
20171117   Höstvete  Örtogräs i höstvete, höst och vår
Forstena, Västra tunhem
R1-143M   M-722-01 2018 01A201
[P]
20171116   Vitklöver  Strukturkalkning
Planagården 254 70 Kattarp
R2-9400   CX- -2016 2017 02W090
[P] [R]
20171115   Höstvete  Skördegap i höstvete
Uppsala
R2-4008   MX-253-74 2017 02W005
[P] [R]
20171115   Vårsäd  Olika Bearbetningssystem, Packning
LÖNNSTORP, LOMMA
R3-0020-7018   AC-13-1980 2018:48 03X079
20171114   -  Humusbalans vid ensidig stråsädesodling
R3-0021-7018   AC-14-1980 2018:48 03X036
20171114   Vall II  Humusbalans vid vallodling
R3-1002-6218   AC-2-1962 2018:56 03X047
20171114   -  Mullråämnes, kalknings- och växtnärimngsnivå
R3-2037-6918   AC-410-1969 2018:49 03X051
20171114   Vårkorn  Kväveintensitetervid olika tillförsel av P och K i Norrland
R3-0020-7018   C-54-1970 2018:48 03X076
20171114   -  Humusbalans vid ensidig stråsädesodling
R3-0021-7018   C-55-1970 2018:48 03X080
20171114   Vall II  Humusbalans vid vallodling
R3-9001C6318   C-7-1963 2018:55 03X055
20171114   Växtföljd,   Bördighetsförsök Uppland
R3-9001C6318   C-8-1963 2018:55 03X057
20171114   Växtföljd,   Bördighetsförsök Uppland
RAM56-1956-2   C-RAM-1956 2018:62 03X075
20171114   Majs till ensilage,   Mullhaltsförsök
R3-9001-6618   E-10-1966 2018:52 03X061
20171114   Havre  Bördighetsförsök Öster-/Västergötland
Högåsa Gård
R3-9001-6618   E-9-1966 2018:52 03X059
20171114   Havre  Bördighetsförsök Öster-/Västergötland
Klostergården
R3-9001M5718   M-1-1957 2018:61 03X063
20171114   Växtföljd,   Bördighetsförsök Skåne
R3-9001M5718   M-2-1957 2018:61 03X065
20171114   Växtföljd,   Bördighetsförsök Skåne
R3-0020-7018   M-353-1980 2018:48 03X077
20171114   -  Humusbalans vid ensidig stråsädesodling
R3-0021-7018   M-354-1980 2018:48 03X034
20171114   Vall II  Humusbalans vid vallodling
R3-9001M5718   M-4-2010 2018:61 03X067
20171114   Växtföljd,   Bördighetsförsök Skåne
Borgeby gård
R3-9001M5718   M-6-1957 2018:61 03X071
20171114   Växtföljd,   Bördighetsförsök Skåne
Ekebo
R3-1001-3618   R-27-1941 2018:82 03X044
20171114   -  Kalk och fosfor
R3-0130-9618   R-306-1996 2018:22 03X043
20171114   -  Markbiologiska tillstånd
R3-0020-7018   R-620-1981 2018:48 03X078
20171114   -  Humusbalans vid ensidig stråsädesodling
R3-0021-7018   R-621-1981 2018:48 03X035
20171114   Vall I  Humusbalans vid vallodling
R3-9001-6618   R-94-1966 2018:52 03X073
20171114   Havre  Bördighetsförsök Öster-/Västergötland
R3-1001-3618   R29-1936 2018:82 03X045
20171114   -  Kalk och fosfor
R3-2037-6918   Y-7-1969 2018:49 03X050
20171114   Vårkorn  Kväveintensitetervid olika tillförsel av P och K i Norrland
Lännäs 109
L6-4430-C12   F-6-2013 2017:4 069183
[P] [I] [R] [X]
20171114   Vallfröblandning  Vallfröblandningar för ökad baljväxtandel.
Försöksstationen Riddersberg, Jönköping
L5-2450-2018   LC-407-2017 2018H 05B459
[P]
20171113   Höstvete  Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
Häljarpsvägen 72, Åstorp
L5-2450-2018   LC-408-2017 2018H 05B460
[P]
20171113   Höstvete  Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
Ängeltoftavägen 80, Ängelholm
L5-2450-2018   LC-413-2017 2018H 05B461
[P]
20171113   Höstvete  Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
Häljarpsvägen 111, Åstorp
L7-426-2017   ____________ 2017 152954
20171113   Vårkorn  Kvävebehov hos olika maltkornsorter
L7-0101-2017   BC-213-2016 2017KASS 07BM93
20171113   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Målsta 6
L7-0101B2017   BC-217-2016 2017 07BN06
20171113   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Löt, Bäddarö gård 8
R2-7115   CX-641-1997 2017 02W035
[P] [R]
20171113   Vårkorn  LÅGA MARKTR.I ODL.M OCH UTAN PLÖJN
Ultuna Uppsala
R2-7115   CX-642-1997 2017 02W036
[P] [R]
20171113   Vårkorn  LÅGA MARKTR.I ODL.M OCH UTAN PLÖJN
Såby Uppsala
R2-4111   CX-665-1999 2017 02W003
[P] [R]
20171113   Vårkorn  Bearbetningstidpunkt-markstuktur-kväveutlakning
Ultuna Uppsala
R2-4136   CX-733-2006 2017 02W120
[P] [R]
20171113   Vårkorn  Försök med Carrier, Höst och Vårbearbetn
Uppsala
R2-4140   CX-738-2006 2017 02W070
[P] [R]
20171113   A:H-vete:B:Ärt/Korn  Optimering av reducerad bearbetning
Uppsala
R2-0050   CX-775-2011 2017 02W001
[P] [R]
20171113   Vall VI  God skötsel av Skyddszoner för effektiv fosforerosion
Alsike Uppsala
R1-151   CX-798-2014 2017 01A200
[P] [R]
20171113   Vårkorn  EKO - Strukturkalkning
Linnés Hammarby 4 Uppsala
L7-0101-2017   D-215-2016 2017 07BM95
20171113   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
St. Lövhulta gård
L7-426-2017   E-110-2017 2017 152956
[P]
20171113   Vårkorn  Kvävebehov hos olika maltkornsorter
Klostergården
L7-0101-2017   E-135-2016 2017 07BM96
[P]
20171113   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Klostergården
L7-0101A2017   E-136-2016 2017 07BN02
[P]
20171113   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Örberga
L7-150B-2017   E-139-2016 2017 152940
[P]
20171113   Höstvete  Kvävebehov hos olika höstvetesorter
Klostergården
L7-0101C2017   F-9-2016 2017 07BN10
[P]
20171113   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
L7-0101B2017   H-29-2016 2017 07BN03
[P]
20171113   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Bo gård
L1-266   I- -2017 2017 01A253
[P] [R]
20171113   Höstvete  Tillskottsbevattning till spannmål
Hallfreda Follingbo. 621 91 Visby
L7-0101A2017   I-635-2016 2017 07BN01
[P]
20171113   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Follingbo
L7-426-2017   I-645-2017 2017 152955
[P]
20171113   Vårkorn  Kvävebehov hos olika maltkornsorter
Lera
L7-426-2017   LA-3-2017 2017 152952
[P]
20171113   Vårkorn  Kvävebehov hos olika maltkornsorter
Skepparslövsvägen 258
L3-1033-2017   LA-58-2016 2017 152932
[P]
20171113   Höstkorn  "Winter fitness" i höstkorn
Lillevångsvägen 1
L7-0101-2017   LA-60-2016 2017 07BM91
[P]
20171113   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Skolgatan 37
L7-410-2017   LB-202-2017 2017 152947
[P]
20171113   Vårkorn  Fyra kornsorter och två skördetidpunkter
Sandby gård
L3-1034-2017   LB-243-2016 2017 152934
[P]
20171113   Höstvete  "Winter fitness" i höstvete
Sandby gård
L7-0101-2017   LB-246-2016 2017 07BM90
[P]
20171113   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Sandby gård
L7-150C-2017   LB-254-2016 2017 152941
[P]
20171113   Höstvete  Kvävebehov hos olika höstvetesorter
Henriksfältsvägen 100
L3-1040-2017   LB-280-2016 2017 152946
[P]
20171113   Rödsvingel, frö, till fr  Biokol
Sandby gård
L7-0101-2017   LC-408-2016 2017 07BM92
[P]
20171113   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Ga Malmövägen 459
L5-1020-2017   LC-411-2016 2017 152942
[P]
20171113   Höstvete  Renkavle, höstvete, inverkan av kalkkväve
Ängeltoftavägen 80
L5-1020-2017   LC-412-2016 2017 152943
[P]
20171113   Höstvete  Renkavle, höstvete, inverkan av kalkkväve
Heagårdsvägen 177
L3-1033-2017   M-320-2016 2017 152933
[P]
20171113   Höstkorn  "Winter fitness" i höstkorn
Borgeby gård
L3-1034-2017   M-321-2016 2017 152935
[P]
20171113   Höstvete  "Winter fitness" i höstvete
Säby Kyrkoväg 105
L3-4560-2017   M-327-2016 2017 152930
[P]
20171113   Höstkorn  Tidig etablering av höstkorn
Borgeby gård
L3-4560-2017   M-328-2016 2017 152931
[P]
20171113   Höstkorn  Tidig etablering av höstkorn
Möllerup, Örmölla 12
L7-150A-2017   M-334-2016 2017 152936
[P]
20171113   Höstvete  Kvävebehov hos olika höstvetesorter
Hällebovägen 119
L7-150A-2017   M-335-2016 2017 152937
[P]
20171113   Höstvete  Kvävebehov hos olika höstvetesorter
G:a Hemmesdyngevägen 4
L7-501M-2017   M-510-2017 2017 07C600
[P]
20171113   Havre  Havre. Fusarium-försök
Borgeby gård
L7-410-2017   M-512-2017 2017 152948
[P]
20171113   Vårkorn  Fyra kornsorter och två skördetidpunkter
Box 68
L7-426-2017   M-518-2017 2017 152951
[P]
20171113   Vårkorn  Kvävebehov hos olika maltkornsorter
Nyboholm
L7-0101-2017   MB-333-2016 2017 07BM89
[P]
20171113   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Stora Uppåkravägen 117
L7-426-2017   N-727-2017 2017 152949
20171113   Vårkorn  Kvävebehov hos olika maltkornsorter
Lilla Böslid 146
L7-0101A2017   NS-746-2016 2017 07BM99
20171113   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Lilla Böslid 146
L7-0101B2017   PN-733-2016 2017 07BN04
[P]
20171113   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Karlsfelt
R1-143   R-103-1991 2017 01A195
[P] [R]
20171113   Vårvete  Grund Kalkinbrukning
Bränneberg, Jung
L7-426-2017   R-707-2016 2017 152950
[P]
20171113   Vårkorn  Kvävebehov hos olika maltkornsorter
Multorp, Sal
L7-501M-2017   R-716-2017 2017 07C601
[P]
20171113   Havre  Havre. Fusarium-försök
Logården 6, Grästorp
L7-0101-2017   R-731-2016 2017 07BM97
[P]
20171113   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Russelbacka, Järpås
L7-0101-2017   R-732-2016 2017 07BM98
[P]
20171113   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Multorp, Sal
L7-150B-2017   R-736-2016 2017 152938
[P]
20171113   Höstvete  Kvävebehov hos olika höstvetesorter
Logården 6, Grästorp
R1-143   S-103-1991 2017 01A194
[P] [R]
20171113   Vårkorn  Grund Kalkinbrukning
Välinge Karlstad
L7-0101C2017   S-228-2016 2017 07BN11
20171113   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Visnum Backa
L7-0101B2017   T-216-2016 2017 07BN05
20171113   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Nybble 227
L5-0830-2017   T-89-2017 2017V 05B444
[P]
20171113   Oljelin  Örtogräs i oljelin
Segås 148, Pålsboda
R1-143   U-126-1989 2017 01A193
[P] [R]
20171113   Vårkorn  Grund Kalkinbrukning
Vändle. Dingtuna Västerås
L7-0101-2017   U-214-2016 2017 07BM94
20171113   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Brunnby gård
L7-150B-2017   U-220-2016 2017 152939
20171113   Höstvete  Kvävebehov hos olika höstvetesorter
Brunnby gård
L7-426-2017   U-33-2017 2017 152953
20171113   Vårkorn  Kvävebehov hos olika maltkornsorter
Brunnby gård
L7-0101C2017   W-225-2016 2017 07BN12
20171113   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Sörbo 230