Enskilda försök. Nya resultat

I listan nedan visas endast de senast inlagda resultaten fr.o.m. 2019-01-11

Resultaten som presenteras här kommer från både riksförsök (beteckning R) och länsförsök (beteckning L). Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak via länsförsöksorganisationerna Skåneförsök (L, M län), Animaliebältet (F, G, H, I, K, N län), Försök i Väst (O, P, R, S län), Östra SverigeFörsöken (D, E, H, T län) och Sveaförsöken (ABC, U, W, X län).

Dokumentation i form av s.k. PDF-filer läggs in löpande under säsongen. Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS. Symbolen visar en karta med försökets placering. Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer. Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] kan man hitta försökets plan, annan information, löpande noteringar, försöksresultat (pdf) resp. försöksresultat som Excel-fil. Klicka på symbolen för resultatrapport för i serien. För Planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.
Klicka här för information om kartvisning och konvertering av kart-koordinater

Plan  Förs.nr  År  AdbnrUppdat.  Gröda  Försöksserie/Försöksplats
R1-143   R-103-1991 2019 01A215
[P]
20190121   Träda  Grund Kalkinbrukning
Bränneberg, Jung
L5-8010R2019   M-304-2018 2019H 05B500
[I]
20190118   Höstraps  Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höst- & vårbehandl
Alnarps Egendom, Box 68, Alnarp
L5-8010P2019   M-310-2018 2019H 05B496
[I]
20190118   Höstraps  Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höst- & vårbehandling
Annelövs Boställe, Annelöv
L5-8010P2019   E-150-2018 2019H 05B498
[P] [I]
20190117   Höstraps  Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höst- & vårbehandling
Östra älgsjö 1, Skänninge
L5-8150-2019   E-151-2018 2019H 05B503
[P] [I]
20190117   Höstraps  Tillväxtreglering samt mikronäringssprutning i höstraps
Karlshov, Klockrike
L5-2424-2019   E-172-2018 2019H 05B507
[P] [I]
20190117   Höstvete  Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
Gripenberg 1, Skänninge
L5-3021-2019   E-173-2018 2019H 05B516
[P] [I]
20190117   Höstvete  Örtogräs i höstvete, höst och vår
Skrukeby frälsegård 1, Mjölby
L5-3021-2019   E-174-2018 2019H 05B517
[P] [I]
20190117   Höstvete  Örtogräs i höstvete, höst och vår
Valla Gård 1, Väderstad
L5-2424-2019   H-33-2018 2019H 05B506
[I]
20190117   Höstvete  Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
St. Frö 202, Mörbylånga
L5-8010P2019   I-748-2018 2019H 05B497
[P] [I]
20190117   Höstraps  Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höst- & vårbehandling
Gotland Grönt Centrum, Lövsta, Roma, Romakloster
L5-3021-2019   I-755-2018 2019H 05B515
[P] [I]
20190117   Höstvete  Örtogräs i höstvete, höst och vår
Stora klintegårde, Väskinde, Visby
L5-2424-2019   LA-79-2018 2019H 05B505
20190117   Höstvete  Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
Mosslundavägen 114, Kristianstad
L5-8010R2019   LB-250-2018 2019H 05B499
[P]
20190117   Höstraps  Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höst- & vårbehandl
Hushållningssällskapet Sandby, Sandby gård, Borrby
L5-2427-2019   LB-262-2018 2019H 05B509
20190117   Höstvete  Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår
Christer O Birger AB, Mölleväg 34-47, Hagestad, Löderup
L5-2450-2019   LC-337-2018 2019H 05B512
20190117   Höstvete  Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
Ängeltoftavägen 80, Ängelholm
L5-2450-2019   LC-338-2018 2019H 05B511
20190117   Höstvete  Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
Vanninge gård, Klagstorp
R5-1220-1519   LC-408-2012 2019H 05B523
20190117   Höstvete  Uthållig kontroll av gräsogräs - renkavle
Helsingborgsvägen 272, Ängelholm
R5-1220-1519   LC-418-2014 2019H 05B522
20190117   Höstvete  Uthållig kontroll av gräsogräs - renkavle
Gunnestorp 133, Fleninge, Kattarp
L5-8150-2019   M-321-2018 2019H 05B502
20190117   Höstraps  Tillväxtreglering samt mikronäringssprutning i höstraps
Säby kyrkväg 105, Landskrona
L5-3021-2019   M-339-2018 2019H 05B514
20190117   Höstvete  Örtogräs i höstvete, höst och vår
HS Skåne, Bjärsjölagård, Bjärred
L5-8010R2019   R-521-2018 2019H 05B501
20190117   Höstraps  Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höst- & vårbehandl
Emtunga gård, Vara
L5-8150-2019   R-522-2018 2019H 05B504
20190117   Höstraps  Tillväxtreglering samt mikronäringssprutning i höstraps
Emtunga gård, Vara
L5-2424-2019   R-523-2018 2019H 05B508
20190117   Höstvete  Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
Lunneberg, Vinninga
L5-2450-2019   R-524-2018 2019H 05B513
20190117   Höstvete  Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
Solängsberg, Götene
L5-3021-2019   R-525-2018 2019H 05B519
20190117   Höstvete  Örtogräs i höstvete, höst och vår
Prästgården 1, Örslösa, Lidköping
L5-2427-2019   T-_____-2018 2019H 05B510
20190117   Höstvete  Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår
L5-3021-2019   U-_____-2018 2019H 05B518
20190117   Höstvete  Örtogräs i höstvete, höst och vår
L3-0014   M-318-1981 2017 03W031
[P] [R]
20190116   Höstraps  Avloppsslam-effekt på gröda och jord
R6- 103-B08   PS-102-2012 2013:1 069723
[P] [I] [R] [X]
20190116   Vall I  Vitklöver. Sortförsök
L3-0014   M-317-1981 2017 03W030
[P] [R]
20190115   Korn  Avloppsslam-effekt på gröda och jord
R7- 318-806   E-52-1999 1999 071745
[R]
20190115   Vårvete  Vårvete. Sort * utsädesmängd
R7- 318-806   NN-751-1999 1999 071746
[R]
20190115   Vårvete  Vårvete. Sort * utsädesmängd
R7- 318-806   T- 25-1999 1999 071747
[R]
20190115   Vårvete  Vårvete. Sort * utsädesmängd
R7- 318-806   E-16-1998 1998EO98 070105
[R]
20190115   Vårvete  Vårvete. Sort * utsädesmängd
R7- 318-806   NN-751-1998 1998EO98 070106
[R]
20190115   Vårvete  Vårvete. Sort * utsädesmängd
R7- 318-806   T-26-1998 1998EO98 070107
[R]
20190115   Vårvete  Vårvete. Sort * utsädesmängd