Enskilda försök. Nya resultat

I listan nedan visas endast de senast inlagda resultaten fr.o.m. 2020-11-24

Resultaten som presenteras här kommer från både riksförsök (beteckning R) och länsförsök (beteckning L). Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak via länsförsöksorganisationerna Skåneförsök (L, M län), Animaliebältet (F, G, H, I, K, N län), Försök i Väst (O, P, R, S län), Östra SverigeFörsöken (D, E, H, T län) och Sveaförsöken (ABC, U, W, X län).

Dokumentation i form av s.k. PDF-filer läggs in löpande under säsongen. Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS. Symbolen visar en karta med försökets placering. Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer. Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] kan man hitta försökets plan, annan information, löpande noteringar, försöksresultat (pdf) resp. försöksresultat som Excel-fil. Klicka på symbolen för resultatrapport för i serien. För Planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.
Klicka här för information om kartvisning och konvertering av kart-koordinater

Plan  Förs.nr  År  AdbnrUppdat.  Gröda  Försöksserie/Försöksplats
L6-0701-2020-004   H-11-2020  2020 0663174
20201127   Majs till skörd  Majs kärnskörd. Sortförsök
Mysinge
L6-0701-2020-003   LA-__-2020  2020 0663173
20201127   Majs till skörd  Majs kärnskörd. Sortförsök
Ellbovägen 140-26
L6-0701-2020-001   LA-27-2020  2020 0663171
20201127   Majs till skörd  Majs kärnskörd. Sortförsök
Skepparslövsvägen 258
L6-0701-2020-002   LB-215-2020  2020 0663172
20201127   Majs till skörd  Majs kärnskörd. Sortförsök
Sandbygårdsvägen 5
L5-1050-2020-001   M-___538__-2020  2020 0562686
[I]
20201124   Höstvete  Tillväxtreglering i höstvete
Nytorpsvägen 90