Enskilda försök. Nya resultat

I listan nedan visas endast de senast inlagda resultaten fr.o.m. 2021-11-22

Resultaten som presenteras här kommer från både riksförsök (beteckning R) och länsförsök (beteckning L). Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak via länsförsöksorganisationerna Skåneförsök (L, M län), Animaliebältet (F, G, H, I, K, N län), Försök i Väst (O, P, R, S län), Östra SverigeFörsöken (D, E, H, T län) och Sveaförsöken (ABC, U, W, X län).

Dokumentation i form av s.k. PDF-filer läggs in löpande under säsongen.


Beskrivning av symboler
Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS.
Symbolen visar en karta med försökets placering.
Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer.

Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] visas av försöksansvarig uppladdade:


Klicka på symbolen för resultatrapport för serien. För planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.
Klicka här för information om kartvisning och konvertering av kartkoordinater

Plan Förs.nr År   AdbnrUppdat. Gröda  Försöksserie/Försöksplats
L5-3021-2021-001   M-__327___-2020  2021 0564272
[I]
20211122   Höstvete   Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår
Slimminge 2018