Enskilda försök. Nya resultat

I listan nedan visas endast de senast inlagda resultaten fr.o.m. 2019-05-09

Resultaten som presenteras här kommer från både riksförsök (beteckning R) och länsförsök (beteckning L). Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak via länsförsöksorganisationerna Skåneförsök (L, M län), Animaliebältet (F, G, H, I, K, N län), Försök i Väst (O, P, R, S län), Östra SverigeFörsöken (D, E, H, T län) och Sveaförsöken (ABC, U, W, X län).

Dokumentation i form av s.k. PDF-filer läggs in löpande under säsongen. Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS. Symbolen visar en karta med försökets placering. Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer. Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] kan man hitta försökets plan, annan information, löpande noteringar, försöksresultat (pdf) resp. försöksresultat som Excel-fil. Klicka på symbolen för resultatrapport för i serien. För Planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.
Klicka här för information om kartvisning och konvertering av kart-koordinater

Plan  Förs.nr  År  AdbnrUppdat.  Gröda  Försöksserie/Försöksplats
L5-0400-2019   E-92-2019 2019 05B536
[P]
20190517   Vårkorn  Örtogräs i vårkorn
Hanorps gård
L5-0400-2019   LA-34-2019 2019 05B535
20190517   Vårkorn  Örtogräs i vårkorn
Lyngbyvägen 165-20
L5-0400-2019   R-_____-2019 2019 05B538
20190517   Vårkorn  Örtogräs i vårkorn
Börjesgården
L5-0400-2019   U-_____-2019 2019 05B537
20190517   Vårkorn  Örtogräs i vårkorn
L5-4050-2019   E-93-2019 2019 05B548
20190515   Vårkorn  Tillväxtreglering i vårkorn
OS7-001-2019   I-781-2019 2019 07C832
[P]
20190515   Vårraps  Vårraps. Sortförsök
Suderbys Källunge
R7-7112-2019   I-785-2019 2019 07AB69
[P]
20190515   Matpotatis  Matpotatis. Sortförsök. Ekologisk odling.
Stora Tollby, Fole
L6-0703-2019   I-786-2019 2019 069918
[P]
20190515   Majs till ensilage,  Majs till ensilage. Sortförsök
Hulte, Endre
OS7-002-2019   I-787-2019 2019 07C837
[P]
20190515   Vårraps  Vårraps, Sortförsök CL-sorter.
Lera, Endre
L5-4050-2019   M-_____-2019 2019 05B547
20190515   Vårkorn  Tillväxtreglering i vårkorn
L5-4050-2019   R-_____-2019 2019 05B549
20190515   Vårkorn  Tillväxtreglering i vårkorn
Gösslunda Brynåsa
L5-1050-2019   E-20-2019 2019 05B545
20190514   Höstvete  Tillväxtreglering i höstvete
Hovgården 113
L5-1050-2019   M-___557__-2019 2019 05B544
20190514   Höstvete  Tillväxtreglering i höstvete
Stora tolångavägen 577-38
L5-1050-2019   R-_____-2019 2019 05B546
[P]
20190514   Höstvete  Tillväxtreglering i höstvete
Germundsgården
L7-0301A2019   I-772-2019 2019 07C756
[P]
20190512   Vårvete  Vårvete. Sort * behandling
Rundarve, Atlingbo
L9-1010-2019   - 2019 153196
20190510   Höstvete  Strategi mot svartpricksjuka (Zymoseptoria tritici) i höstvete i Mellansverige.
L9-1010-2019   - 2019 153197
20190510   Höstvete  Strategi mot svartpricksjuka (Zymoseptoria tritici) i höstvete i Mellansverige.
Skofteby
L9-1010-2019   - 2019 153198
20190510   Höstvete  Strategi mot svartpricksjuka (Zymoseptoria tritici) i höstvete i Mellansverige.
Flo, Håbergs Egd
L9-1010-2019   - 2019 153199
20190510   Höstvete  Strategi mot svartpricksjuka (Zymoseptoria tritici) i höstvete i Mellansverige.
L9-4040-2019   - 2019 153230
20190510   Vårkorn  Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn
L9-4040-2019   - 2019 153231
20190510   Vårkorn  Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn
L9-4040-2019   - 2019 153232
20190510   Vårkorn  Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn
L9-4040-2019   - 2019 153233
20190510   Vårkorn  Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn
L9-4040-2019   - 2019 153234
20190510   Vårkorn  Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn
L9-4040-2019   - 2019 153235
20190510   Vårkorn  Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn
L9-4040-2019   - 2019 153236
20190510   Vårkorn  Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn
L9-4041-2019   - 2019 153237
20190510   Vårkorn  Referensförsök i vårkorn
L9-4041-2019   - 2019 153238
20190510   Vårkorn  Referensförsök i vårkorn
L9-4041-2019   - 2019 153239
20190510   Vårkorn  Referensförsök i vårkorn
L9-4041-2019   - 2019 153240
20190510   Vårkorn  Referensförsök i vårkorn
L9-4041-2019   - 2019 153241
20190510   Vårkorn  Referensförsök i vårkorn
L9-4041-2019   - 2019 153242
20190510   Vårkorn  Referensförsök i vårkorn
L9-4041-2019   - 2019 153243
20190510   Vårkorn  Referensförsök i vårkorn
L9-4041-2019   - 2019 153244
20190510   Vårkorn  Referensförsök i vårkorn
L9-4041-2019   - 2019 153245
20190510   Vårkorn  Referensförsök i vårkorn
L9-4041-2019   - 2019 153246
20190510   Vårkorn  Referensförsök i vårkorn
L9-5020-2019   - 2019 153205
20190510   Havre  Effekt och strategi mot svampsjukdomar i havre
L9-5020-2019   - 2019 153206
20190510   Havre  Effekt och strategi mot svampsjukdomar i havre
L9-5020-2019   - 2019 153207
20190510   Havre  Effekt och strategi mot svampsjukdomar i havre
L9-8450-2019   - 2019 153215
20190510   Höstraps  Svampbekämpning i höstrapsens blomning
Bjärsjölagård
L9-8450-2019   - 2019 153218
20190510   Höstraps  Svampbekämpning i höstrapsens blomning
L9-8450-2019   - 2019 153219
20190510   Höstraps  Svampbekämpning i höstrapsens blomning
L13-4511-2019   356 2019 153165
20190510   Höstkorn  Bekämpning mot virusspridande löss i höstkorn
Gedsholmsvägen 50
L13-4511-2019   357/18 2019 153166
20190510   Höstkorn  Bekämpning mot virusspridande löss i höstkorn
Gårdstånga Nygård
L9-1011-2019   540/19 2019 153181
20190510   Höstvete  Höstvete - Följa olika fungiciders effekt mot främst svartpricksjuka i Skåne.
Planagården
L9-1011-2019   541/19 2019 153180
20190510   Höstvete  Höstvete - Följa olika fungiciders effekt mot främst svartpricksjuka i Skåne.
Höjalundsv. 22-0
L9-8450-2019   E-104-2019 2019 153217
20190510   Höstraps  Svampbekämpning i höstrapsens blomning
Kungsbro Ekensberg 1
L5-0700-2019   E-18-2019 2019 05B540
[P] [I]
20190510   Ärter  Örtogräs i ärter
Klostergården
L9-1010-2019   E-94-19 2019 153195
[P]
20190510   Höstvete  Strategi mot svartpricksjuka (Zymoseptoria tritici) i höstvete i Mellansverige.
Hyttringe
L5-0700-2019   LA-14-2019 2019 05B539
20190510   Ärter  Örtogräs i ärter
Skepparslövsvägen 258
L13-4511-2019   LA-86-2018 2019 153167
20190510   Höstkorn  Bekämpning mot virusspridande löss i höstkorn
Furulundsvägen 110, Nymö
L13-4511-2019   LA-87-2018 2019 153168
20190510   Höstkorn  Bekämpning mot virusspridande löss i höstkorn
Vildmossevägen 2
SFR5-0720-2019   LA-9-2019 2019 05B550
20190510   Åkerbönor  Örtogräs i åkerböna
Skepparslövsvägen 258
L9-1011-2019   LB-220-2019 2019 153179
20190510   Höstvete  Höstvete - Följa olika fungiciders effekt mot främst svartpricksjuka i Skåne.
Eriksfält
L9-8450-2019   LB-234-2019 2019 153216
20190510   Höstraps  Svampbekämpning i höstrapsens blomning
Bollerup
L5-0700-2019   R-_____-2019 2019 05B541
20190510   Ärter  Örtogräs i ärter
Entorp, Ardala
L9-1041B-2019   - 2019 153248
20190509   Höstvete  Referensförsök i höstvete i Mellansverige
L9-1041B-2019   - 2019 153249
20190509   Höstvete  Referensförsök i höstvete i Mellansverige
L9-1041B-2019   - 2019 153250
20190509   Höstvete  Referensförsök i höstvete i Mellansverige
L9-1041B-2019   - 2019 153251
20190509   Höstvete  Referensförsök i höstvete i Mellansverige
L9-1041B-2019   - 2019 153252
20190509   Höstvete  Referensförsök i höstvete i Mellansverige
L9-1041B-2019   - 2019 153253
20190509   Höstvete  Referensförsök i höstvete i Mellansverige
L9-1041B-2019   - 2019 153254
20190509   Höstvete  Referensförsök i höstvete i Mellansverige
L9-1041B-2019   - 2019 153256
20190509   Höstvete  Referensförsök i höstvete i Mellansverige
L9-1041B-2019   - 2019 153257
20190509   Höstvete  Referensförsök i höstvete i Mellansverige
L9-1071-2019   - 2019 153189
20190509   Höstvete  Att finna strategier mot mjöldagg i höstvete.
L9-4010-2019   - 2019 153221
20190509   Vårkorn  Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Mellansverige
L9-4010-2019   - 2019 153222
20190509   Vårkorn  Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Mellansverige
L9-4010-2019   - 2019 153223
20190509   Vårkorn  Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Mellansverige
L9-4010-2019   - 2019 153224
20190509   Vårkorn  Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Mellansverige
L9-4011A-2019   - 2019 153227
20190509   Vårkorn  Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Sydsverige
L9-4011A-2019   - 2019 153228
20190509   Vårkorn  Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Sydsverige
L9-4011B-2019   - 2019 153229
20190509   Vårkorn  Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Sydsverige
L9-1050A-2019   542/19 2019 153186
20190509   Höstvete  Strategier mot svartpricksjuka, Zymoseptoria, i Sydsverige
Hviderup
L13-810-2019   554/19 2019 153211
20190509   Höstraps  Bekämpning av blygrå rapsvivel i höstraps
Lagestorp 96
L13-810-2019   555/19 2019 153212
20190509   Höstraps  Bekämpning av blygrå rapsvivel i höstraps
Lilla Bjällerupsvägen 170
L13-810-2019   556/19 2019 153213
20190509   Höstraps  Bekämpning av blygrå rapsvivel i höstraps
Borgeby gård
L9-4010-2019   E-108-2019 2019 153220
20190509   Vårkorn  Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Mellansverige
L9-1041B-2019   E-95-2019 2019 153255
20190509   Höstvete  Referensförsök i höstvete i Mellansverige
Ullekalv
L9-1050A-2019   H-11-19 2019 153187
20190509   Höstvete  Strategier mot svartpricksjuka, Zymoseptoria, i Sydsverige
L9-1071-2019   H-12-19 2019 153190
20190509   Höstvete  Att finna strategier mot mjöldagg i höstvete.
L9-1071-2019   H-25-19 2019 153191
20190509   Höstvete  Att finna strategier mot mjöldagg i höstvete.
L5-3021-2019   I-755-2018 2019 05B515
[P] [I]
20190509   Höstvete  Örtogräs i höstvete, höst och vår
Väskinde
R7-0614-2019   I-774-2019 2019 07C773
[P]
20190509   Åkerbönor  Åkerböna. Ekologisk odling
Sylfaste, Follingbo
L7-0610A2019   I-776-2019 2019 07C810
[P]
20190509   Ärter  Ärter. Sortförsök
Larsarve, Roma
R7-7112-2019   LA-__-2019 2019 07AB68
[P]
20190509   Matpotatis  Matpotatis. Sortförsök. Ekologisk odling.
L9-1050A-2019   LB-221-2019 2019 153185
20190509   Höstvete  Strategier mot svartpricksjuka, Zymoseptoria, i Sydsverige
Gislöv Sköndal
L13-810-2019   LB-235-2019 2019 153214
20190509   Höstraps  Bekämpning av blygrå rapsvivel i höstraps
Tjustorp 1511
L5-0230-2019   T-_____-2019 2019 05B530
20190509   Vårvete  Flyghavre i vårvete
Vrana säteri 310
L5-0230-2019   U-_____-2019 2019 05B531
20190509   Vårvete  Flyghavre i vårvete