Enskilda försök. Nya resultat

I listan nedan visas endast de senast inlagda resultaten fr.o.m. 2018-02-14

Resultaten som presenteras här kommer från både riksförsök (beteckning R) och länsförsök (beteckning L). Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak via länsförsöksorganisationerna Skåneförsök (L, M län), Animaliebältet (F, G, H, I, K, N län), Försök i Väst (O, P, R, S län), Östra SverigeFörsöken (D, E, H, T län) och Sveaförsöken (ABC, U, W, X län).

Dokumentation i form av s.k. PDF-filer läggs in löpande under säsongen. Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS. Symbolen visar en karta med försökets placering. Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer. Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] kan man hitta försökets plan, annan information, löpande noteringar, försöksresultat (pdf) resp. försöksresultat som Excel-fil. Klicka på symbolen för resultatrapport för i serien. För Planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.
Klicka här för information om kartvisning och konvertering av kart-koordinater

Plan  Förs.nr  År  AdbnrUppdat.  Gröda  Försöksserie/Försöksplats
L3-2302-2017   ____________ 2017 55140
20180214   Vårkorn  Kvävestrategi i maltkorn
L3-2302-2017   ____________ 2017 55141
20180214   Vårkorn  Kvävestrategi i maltkorn
L3-2311-2017   ____________ 2017 54797
20180214   Vall,   Kvävegödsling och strategi till blandvall
L3-2302-2017   E-25-2017 2017 03V170
[P]
20180214   Vårkorn  Kvävestrategi i maltkorn
Klostergården
L3-6074-2017   F- 1 -2017 2017 03V147
20180214   Vall,   Svavelgödsling och strategi i vall
L3-2311-2017   H-5-2017 2017 03V151
[P]
20180214   Vall,   Kvävegödsling och strategi till blandvall
Kläckeberga
L3-2302-2017   LA-1-2017 2017 03V167
[P]
20180214   Vårkorn  Kvävestrategi i maltkorn
Skepparslövsvägen 258
L3-2311-2017   M-507-2017 2017 03V153
[P]
20180214   Vall I  Kvävegödsling och strategi till blandvall
Boarp 846
L3-2302-2017   M-516-2017 2017 03V165
[P]
20180214   Vårkorn  Kvävestrategi i maltkorn
Gränsvallavägen 92
L3-2302-2017   M-517-2017 2017 03V166
[P]
20180214   Vårkorn  Kvävestrategi i maltkorn
Nyhem, Pl 5930
L3-2311-2017   N-327-2017 2017 03V148
20180214   Vall,   Kvävegödsling och strategi till blandvall
Larsgård, Veinge By 112
L3-6074-2017   PS-100 -2017 2017 03V146
20180214   Vall,   Svavelgödsling och strategi i vall
Rådde Gård
L3-2311-2017   PS-101- 2017 2017 03V152
20180214   Vall,   Kvävegödsling och strategi till blandvall
Bragnum
L3-2302-2017   R-304 -2017 2017 03V164
[P]
20180214   Vårkorn  Kvävestrategi i maltkorn
Multorp, Sal
L3-2311-2017   R-305-2017 2017 03V149
[P]
20180214   Vall,   Kvävegödsling och strategi till blandvall
Västergården
L3-6074-2017   T-32-2017 2017 03V145
20180214   Vall,   Svavelgödsling och strategi i vall
Axberg
L3-2311-2017   U- -2017 2017 03V150
20180214   Vall  Kvävegödsling och strategi till blandvall
L3-2302-2017   U- -2017 2017 03V168
20180214   Maltkorn  Kvävestrategi i maltkorn
L3-2302-2017   U- -2017 2017 03V169
20180214   Maltkorn  Kvävestrategi i maltkorn