Enskilda försök. Nya resultat

I listan nedan visas endast de senast inlagda resultaten fr.o.m. 2018-09-11

Resultaten som presenteras här kommer från både riksförsök (beteckning R) och länsförsök (beteckning L). Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak via länsförsöksorganisationerna Skåneförsök (L, M län), Animaliebältet (F, G, H, I, K, N län), Försök i Väst (O, P, R, S län), Östra SverigeFörsöken (D, E, H, T län) och Sveaförsöken (ABC, U, W, X län).

Dokumentation i form av s.k. PDF-filer läggs in löpande under säsongen. Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS. Symbolen visar en karta med försökets placering. Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer. Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] kan man hitta försökets plan, annan information, löpande noteringar, försöksresultat (pdf) resp. försöksresultat som Excel-fil. Klicka på symbolen för resultatrapport för i serien. För Planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.
Klicka här för information om kartvisning och konvertering av kart-koordinater

Plan  Förs.nr  År  AdbnrUppdat.  Gröda  Försöksserie/Försöksplats
R3-9001-3   M-2-1957 2017 03W065
[P] [R]
20180921   Korn  Bördighetsförsök
R3-9001-4   M-2-1957 2017 03W066
[P] [R]
20180921   Korn  Bördighetsförsök
L5-2450-2019   LC-337-2018 2019H 05B512
20180920   Höstvete  Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
Ängeltoftavägen 80, Ängelholm
L5-8010P2019   M-310-2018 2019H 05B496
20180920   Höstraps  Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höst- & vårbehandling
Annelövs Boställe, Annelöv
R3-9001-3   M-1-1957 2017 03W063
[P] [R]
20180920   Korn  Bördighetsförsök
R3-9001-4   M-1-1957 2017 03W064
[P] [R]
20180920   Korn  Bördighetsförsök
L5-2424-2019   E-172-2018 2019H 05B507
20180918   Höstvete  Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
Gripenberg 1, Skänninge
L5-3021-2019   E-174-2018 2019H 05B517
20180918   Höstvete  Örtogräs i höstvete, höst och vår
Valla Gård 1, Väderstad
L5-8150-2019   E-151-2018 2019H 05B503
20180912   Höstraps  Tillväxtreglering samt mikronäringssprutning i höstraps
Karlshov, Klockrike
L5-8010R2019   M-304-2018 2019H 05B500
20180912   Höstraps  Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höst- & vårbehandl
Alnarps Egendom, Box 68, Alnarp
L7-0101M2018   -224-2017 2018 07BN58
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling (2 alt. 3 år med vete)
L7-0822-2018   BC-201-2017 2018 07A981
20180911   Höstraps  Höstraps. Sort
Veckholms- säby gård 14
L7-0822-2018   BC-202-2017 2018KASS 07A982
20180911   Höstraps  Höstraps. Sort
Gäsmesta 202
L7-0101-2018   BC-217-2017 2018 07BN67
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Gäsmesta 202
L7-0822-2018   D-203-2017 2018 07A983
20180911   Höstraps  Höstraps. Sort
St. Lövhulta gård
L7-0101-2018   D-216-2017 2018 07BN65
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
St. Lövhulta gård
L7-0101M2018   D-223-2017 2018 07BN57
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling (2 alt. 3 år med vete)
St. Lövhulta gård
OS7-021-2018   E- 117 -2017 2018KASS 07A990
[P]
20180911   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Ullekalv
OS7-021-2018   E-116 -2017 2018 07A989
[P]
20180911   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Fylla norrgård
L7-0101-2018   E-141-2017 2018 07BN66
[P]
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Klostergården
L7-0101D2018   F--2017 2018 07BN51
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
OS7-021-2018   H-29-2017 2018 07A991
20180911   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Christinelund
OS7-021-2018   I-681-2017 2018 07A996
[P]
20180911   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Larsarve
L7-0101-2018   LA-73-2017 2018 07BN62
[P]
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Skepparslövsvägen 258
OS7-021-2018   LB-240-2017 2018 07A994
[P]
20180911   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Gärsnäs Gård
L7-0101-2018   LB-254-2017 2018 07BN60
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Sandby gård
L7-0101-2018   LC-411-2017 2018 07BN59
[P]
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Ga Malmövägen 459
L7-0101M2018   M-323-2017 2018 07BN54
[P]
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling (2 alt. 3 år med vete)
Bjärsjölagård
L7-0101M2018   M-324-2017 2018 07BN55
[P]
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling (2 alt. 3 år med vete)
G:a Hemmesdyngevägen 4
OS7-021-2018   MB-301-2017 2018 07A995
[P]
20180911   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Dalhemsvägen 23
L7-0101-2018   MB-322-2017 2018KASS 07BN61
[P]
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Stora Uppåkravägen 117
OS7-021-2018   MY--2017 2018 KASS 07A997
[P]
20180911   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
L7-0101-2018   R-731-2017 2018KASS 07BN63
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Multorp, Sal
L7-0101-2018   R-732-2017 2018 07BN64
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Russelbacka, Järpås
L7-0101M2018   R-734-2017 2018 07BN56
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling (2 alt. 3 år med vete)
Logården 6, Grästorp
OS7-021-2018   R-751-2017 2018 KASS 07A992
20180911   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Skofteby
OS7-021-2018   R-752-2017 2018 07A993
20180911   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Jung, Bystorp 4
L7-0101D2018   S-221-2017 2018 07BN52
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Runnebol 3223
L7-0822-2018   T-204-2017 2018 07A984
20180911   Höstraps  Höstraps. Sort
Segås 148
L7-0822-2018   U-205-2017 2018 07A985
20180911   Höstraps  Höstraps. Sort
Brunnby gård
L7-0101-2018   U-218-2017 2018 07BN68
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Brunnby gård
L7-0101D2018   W-222-2017 2018KASS 07BN53
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Rävbo 10
L7-0101-2017   BC-213-2016 2017KASS 07BM93
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Målsta 6
L7-0101-2017   D-215-2016 2017 07BM95
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
St. Lövhulta gård
L7-0101-2017   E-135-2016 2017 07BM96
[P]
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Klostergården
L7-0101-2017   LA-60-2016 2017 07BM91
[P]
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Skolgatan 37
L7-0101-2017   LB-246-2016 2017 07BM90
[P]
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Sandby gård
L7-0101-2017   LC-408-2016 2017 07BM92
[P]
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Ga Malmövägen 459
L7-0101-2017   MB-333-2016 2017 07BM89
[P]
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Stora Uppåkravägen 117
OS7-022-2017   N-921-2016 2017KASSERAT 07A942
20180911   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Fladje gård 301
L7-0101-2017   R-731-2016 2017 07BM97
[P]
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Russelbacka, Järpås
L7-0101-2017   R-732-2016 2017 07BM98
[P]
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Multorp, Sal
L7-0101-2017   U-214-2016 2017 07BM94
20180911   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Brunnby gård
OS7-022-2017   VK--2016 2017 07A943
20180911   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
OS7-022-2017   VK--2016 2017 07A944
20180911   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)