Enskilda försök. Nya resultat

I listan nedan visas endast de senast inlagda resultaten fr.o.m. 2021-02-15

Resultaten som presenteras här kommer från både riksförsök (beteckning R) och länsförsök (beteckning L). Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak via länsförsöksorganisationerna Skåneförsök (L, M län), Animaliebältet (F, G, H, I, K, N län), Försök i Väst (O, P, R, S län), Östra SverigeFörsöken (D, E, H, T län) och Sveaförsöken (ABC, U, W, X län).

Dokumentation i form av s.k. PDF-filer läggs in löpande under säsongen. Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS. Symbolen visar en karta med försökets placering. Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer. Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] kan man hitta försökets plan, annan information, löpande noteringar, försöksresultat (pdf) resp. försöksresultat som Excel-fil. Klicka på symbolen för resultatrapport för i serien. För Planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.
Klicka här för information om kartvisning och konvertering av kart-koordinater

Plan  Förs.nr  År  AdbnrUppdat.  Gröda  Försöksserie/Försöksplats
L5-2424-2020-004   R-_____-2019  2020 0561764
[I]
20210215   Höstvete  Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
Entorp, Ardala
L5-3021A2020-006   R-_____-2019  2020 0561918
[I]
20210215   Höstvete  Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår
Örslösa Prästgården 1
L5-8010R2020-003   R-_____-2019  2020 0561505
[I]
20210215   Höstraps  Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling
Flo, Håbergs Egd
L5-8150-2020-003   R-_____-2019  2020 0561586
[I]
20210215   Höstraps  Tillväxtreglering samt mikronäringssprutning i höstraps
Astranna Gård 1, Flo
L5-0300-2020-003   R-_____-2020  2020 0562685
[I]
20210215   Höstvete  Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, vårbehandling
Mossebol lantbruk AB
L5-0400-2020-005   R-_____-2020  2020 0562936
[I]
20210215   Vårkorn  Örtogräs i vårkorn
Broddetorp
L5-0700-2020-003   R-_____-2020  2020 0562755
[P] [I]
20210215   Ärter  Örtogräs i ärter
Ingemarsgården 1
L5-0830-2020-002   R-_____-2020  2020 0562757
[I]
20210215   Oljelin  Örtogräs i oljelin
Friggeråker af Saleby 1
L5-1050-2020-003   R-_____-2020  2020 0562688
[I]
20210215   Höstvete  Tillväxtreglering i höstvete
Germundsgården