Enskilda försök. Nya resultat

I listan nedan visas endast de senast inlagda resultaten fr.o.m. 2021-09-06

Resultaten som presenteras här kommer från både riksförsök (beteckning R) och länsförsök (beteckning L). Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak via länsförsöksorganisationerna Skåneförsök (L, M län), Animaliebältet (F, G, H, I, K, N län), Försök i Väst (O, P, R, S län), Östra SverigeFörsöken (D, E, H, T län) och Sveaförsöken (ABC, U, W, X län).

Dokumentation i form av s.k. PDF-filer läggs in löpande under säsongen.


Beskrivning av symboler
Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS.
Symbolen visar en karta med försökets placering.
Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer.

Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] visas av försöksansvarig uppladdade:


Klicka på symbolen för resultatrapport för serien. För planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.
Klicka här för information om kartvisning och konvertering av kartkoordinater

Plan Förs.nr År   AdbnrUppdat. Gröda  Försöksserie/Försöksplats
L5-8150-2022-001   E-160-2021  2022 0566866
20210916   Höstraps   Tillväxtreglering samt svampbekämpning i höstraps
Gustav Adolfsgatan 2
L5-8010P-2022-002   I-916-2021  2022 0566652
[P] [I]
20210916   Höstraps   Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling
Väskinde
L5-2426-2022-001   R-_____-2021  2022 0567049
20210916   Höstvete   Sandlosta och örtogräs i höstvete, höst och vår
Håkan-Bengtsgården
L5-2426-2022-002   T-_____-2021  2022 0567050
20210916   Höstvete   Sandlosta och örtogräs i höstvete, höst och vår
Mosås 190, Kyrkeby
L5-8150-2022-003   T-_____-2021  2022 0566868
20210916   Höstraps   Tillväxtreglering samt svampbekämpning i höstraps
Skalleruds gård 150
L5-8150-2022-002   U-_____-2021  2022 0566867
20210916   Höstraps   Tillväxtreglering samt svampbekämpning i höstraps
Sörby gård
L5-0700-2021-001   LA-14-2021  2021 0565555
[P] [I]
20210915   Ärter   Örtogräs i ärter
Skepparslövsvägen 258
L5-8015-2022-003   E-149-2021  2022 0566569
20210914   Höstraps   Spillsäd i höstraps
Stavlösa Gård AB
L5-8015-2022-001   LA-85-2021  2022 0566567
20210914   Höstraps   Spillsäd i höstraps
Skepparslövsvägen 258
L5-8010R2022-003   R-_____-2021  2022 0566656
[P]
20210914   Höstraps   Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling
Flo, Håbergs Egd
L5-8015-2022-002   R-_____-2021  2022 0566568
[P]
20210914   Höstraps   Spillsäd i höstraps
Loo 575
L7-0101-2022-009   BC-___-2021  2022 0767109
20210913   Höstvete   Höstvete. Sort * behandling
Kiplingeberg 7
L7-0101B-2022-004   BC-___-2021  2022 0767117
20210913   Höstvete   Höstvete. Sort * behandling
Hällby gårdsväg 13
L7-0201-2022-005   BC-___-2021  2022 0766977
20210913   Höstråg   Höstråg. Sort * behandling
Hällby gårdsväg 13
L7-0201-2022-006   BC-___-2021  2022 0766978
20210913   Höstråg   Höstråg. Sort * behandling
Skruke 116
L7-0212A2022-002   BC-___-2021  2022 0767086
20210913   Rågvete   Rågvete. Sort * behandling
R7-0216-2022-002   BC-___-2021  2022 0767134
20210913   Rågvete   Råg/Rågvete, ekologisk odling
R7-0116-2022-003   CX-___-2021  2022 0767124
20210913   Höstvete   Höstvete, ekologisk odling
L7-0101-2022-008   D-___-2021  2022 0767108
20210913   Höstvete   Höstvete. Sort * behandling
St. Lövhulta gård
L7-0215-2022-006   E-168-2021  2022 0766969
20210913   Höstkorn   Höstkorn. Sort * behandling
Broby Gård
L7-0201-2022-003   E-169-2021  2022 0766975
20210913   Höstråg   Höstråg. Sort * behandling
Broby Gård
L7-0212-2022-004   E-172-2021  2022 0767084
20210913   Rågvete   Rågvete. Sort * behandling
L5-3021-2022-004   E-174-2021  2022 0567031
20210913   Höstvete   Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår
L5-3021-2022-005   E-175-2021  2022 0567032
20210913   Höstvete   Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår
L7-0150A2022-004   E-176-2021  2022 0767037
20210913   Höstvete   Kvävebehov hos olika höstvetesorter
L7-0101-2022-007   E-182-2021  2022 0767105
20210913   Höstvete   Höstvete. Sort * behandling
L7-0101A-2022-003   E-183-2021  2022 0767113
20210913   Höstvete   Höstvete. Sort * behandling
R7-0116-2022-002   E-184-2021  2022 0767123
20210913   Höstvete   Höstvete, ekologisk odling
L7-0101C2022-001   F-___-2021  2022 0767118
20210913   Höstvete   Höstvete. Sortförsök
L7-0215-2022-002   H-27-2021  2022 0766965
20210913   Höstkorn   Höstkorn. Sort * behandling
L7-0201-2022-007   H-28-2021  2022 0766979
20210913   Höstråg   Höstråg. Sort * behandling
L7-0212-2022-002   H-30-2021  2022 0767082
20210913   Rågvete   Rågvete. Sort * behandling
L7-0101B-2022-001   H-31-2021  2022 0767114
20210913   Höstvete   Höstvete. Sort * behandling
L7-0101A-2022-002   I-___-2021  2022 0767112
20210913   Höstvete   Höstvete. Sort * behandling
R7-0216-2022-001   I-___-2021  2022 0767133
20210913   Rågvete   Råg/Rågvete, ekologisk odling
L5-3021-2022-002   I-_____-2021  2022 0567029
20210913   Höstvete   Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår
L7-0215-2022-003   I-918-2021  2022 0766966
20210913   Höstkorn   Höstkorn. Sort * behandling
L7-0101-2022-001   LA-83-2021  2022 0767097
20210913   Höstvete   Höstvete. Sort * behandling
Råbelövs Allé 102
L7-0201-2022-001   LB-247-2021  2022 0766973
20210913   Höstråg   Höstråg. Sort * behandling
Sandbygårdsvägen 5
L7-0101-2022-002   LB-249-2021  2022 0767100
20210913   Höstvete   Höstvete. Sort * behandling
Sandbygårdsvägen 5
L7-0215-2022-005   LC-___-2021  2022 0766968
20210913   Höstkorn   Höstkorn. Sort * behandling
Ga Malmövägen 459
L5-2450-2022-002   LC-_____-2021  2022 0567052
20210913   Höstvete   Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
L7-0150A2022-001   M-___-2021  2022 0767034
20210913   Höstvete   Kvävebehov hos olika höstvetesorter
R7-0116-2022-001   M-___-2021  2022 0767122
20210913   Höstvete   Höstvete, ekologisk odling
L5-2450-2022-001   M-_____-2021  2022 0567051
20210913   Höstvete   Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
L5-3021-2022-001   M-_____-2021  2022 0567028
20210913   Höstvete   Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår
L7-0201-2022-002   MB-___-2021  2022 0766974
20210913   Höstråg   Höstråg. Sort * behandling
Brunnslöv 1177
L7-0212-2022-001   MB-___-2021  2022 0767081
20210913   Rågvete   Rågvete. Sort * behandling
L7-0215-2022-001   MB-___-2021  2022 0766964
20210913   Höstkorn   Höstkorn. Sort * behandling
Tånevägen 101
L7-0101-2022-003   MB-_315__-2021  2022 0767101
20210913   Höstvete   Höstvete. Sort * behandling
Ga Malmövägen 459
L7-0101-2022-004   MB-_316__-2021  2022 0767102
20210913   Höstvete   Höstvete. Sort * behandling
L7-0150A2022-002   N-___-2021  2022 0767035
20210913   Höstvete   Kvävebehov hos olika höstvetesorter
Påarp Agnegården
L7-0212A2022-001   N-___-2021  2022 0767085
20210913   Rågvete   Rågvete. Sort * behandling
Lilla Böslid 146
L7-0101A-2022-001   NS-___-2021  2022 0767111
20210913   Höstvete   Höstvete. Sort * behandling
L7-0212-2022-003   PN-___-2021  2022 0767083
20210913   Rågvete   Rågvete. Sort * behandling
Kornboden, Hovby
L7-0212A2022-003   PS-___-2021  2022 0767087
20210913   Rågvete   Rågvete. Sort * behandling
L7-0101-2022-005   R-___-2021  2022 0767103
20210913   Höstvete   Höstvete. Sort * behandling
Russelbacka, Järpås
L7-0101-2022-006   R-___-2021  2022 0767104
20210913   Höstvete   Höstvete. Sort * behandling
Hallebo
L7-0101B-2022-002   R-___-2021  2022 0767115
20210913   Höstvete   Höstvete. Sort * behandling
Loo 575
L7-0150A2022-003   R-___-2021  2022 0767036
20210913   Höstvete   Kvävebehov hos olika höstvetesorter
Flo, Bragnum
L7-0201-2022-004   R-___-2021  2022 0766976
20210913   Höstråg   Höstråg. Sort * behandling
Skofteby
L7-0215-2022-004   R-___-2021  2022 0766967
20210913   Höstkorn   Höstkorn. Sort * behandling
Sölvatorp
L5-2450-2022-003   R-_____-2021  2022 0567053
20210913   Höstvete   Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
Håkantorps Säteri
L5-3021-2022-003   R-_____-2021  2022 0567030
20210913   Höstvete   Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår
Örslösa Prästgården 1
L7-0101C2022-002   S-___-2021  2022 0767119
20210913   Höstvete   Höstvete. Sortförsök
L7-0101B-2022-003   T-___-2021  2022 0767116
20210913   Höstvete   Höstvete. Sort * behandling
L7-0101-2022-010   U-___-2021  2022 0767110
20210913   Höstvete   Höstvete. Sort * behandling
Brunnby gård
L7-0150A2022-005   U-___-2021  2022 0767038
20210913   Höstvete   Kvävebehov hos olika höstvetesorter
Brunnby gård
L7-0215-2022-007   U-___-2021  2022 0766970
20210913   Höstkorn   Höstkorn. Sort * behandling
Vändle, Dingtuna
L5-3021-2022-006   U-_____-2021  2022 0567033
20210913   Höstvete   Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår
L7-0101C2022-003   W-___-2021  2022 0767120
20210913   Höstvete   Höstvete. Sortförsök
Bältarbo 251
L5-0111-2021-2021-001   E-47-2021  2021 0565671
[I]
20210913   Vårkorn   Åkertistel i vårkorn eller vårvete (EJ Havre)
Järstad Norrgård
OS7-025-2022-001   __-___-2021  2022 0766707
20210909   Höstraps   Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka
Bjertorp
L7-0822-2022-003   BC-___-2021  2022 0766700
20210909   Höstraps   Höstraps. Sort försök
Balingsta Prästgård 30
L7-0822-2022-005   CX-___-2021  2022 0766702
20210909   Höstraps   Höstraps. Sort försök
OS7-183-2022-003   CX-___-2021  2022 0766668
20210909   Höstraps   Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo
L7-0822-2022-002   D-___-2021  2022 0766699
20210909   Höstraps   Höstraps. Sort försök
St. Lövhulta gård
OS7-021-2022-001   E-150-2021  2022 0766669
20210909   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Flistad Skattegård
OS7-021-2022-002   E-151-2021  2022 0766670
20210909   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Skrukeby frälsegård
OS7-027-2022-001   E-152-2021  2022 0766678
20210909   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Broby Gård
OS7-027-2022-002   E-153-2021  2022 0766679
20210909   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Hagalund 123
OS7-183-2022-002   E-154-2021  2022 0766667
20210909   Höstraps   Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo
Täcktö Prästgård
OS7-021-2022-003   H-24-2021  2022 0766671
20210909   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
OS7-027-2022-003   H-25-2021  2022 0766680
20210909   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
OS7-021-2022-004   I-914-2021  2022 0766672
[P]
20210909   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Gervalds
OS7-027-2022-004   I-915-2021  2022 0766681
[P]
20210909   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Björke
OS7-021-2022-005   LB-239-2021  2022 0766673
20210909   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Raftasten 4634
OS7-027-2022-005   LB-240-2021  2022 0766682
20210909   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Bollerup
OS7-025-2022-003   LB-244-2021  2022 0766942
20210909   Höstraps   Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka
Nöbbelöv 61
OS7-025-2022-004   LB-245-2021  2022 0766943
20210909   Höstraps   Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka
Bollerup
OS7-027-2022-006   MB-__301_-2021  2022 0766683
20210909   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Källstorpsvägen 74-26
OS7-021-2022-006   MB-_303__-2021  2022 0766674
20210909   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Jordholmsvägen 120
OS7-025-2022-002   MB-_308__-2021  2022 0766934
20210909   Höstraps   Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka
Nyhem 5930
OS7-021-2022-007   MY-___-2021  2022 0766675
20210909   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
OS7-027-2022-007   MY-___-2021  2022 0766684
20210909   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
OS7-022-2022-001   N-___-2021  2022 0766695
20210909   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Tjärby Gästgivargård
OS7-021-2022-008   R-___-2021  2022 0766676
20210909   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Emtunga gård
OS7-021-2022-009   R-___-2021  2022 0766677
20210909   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Apelås
OS7-027-2022-008   R-___-2021  2022 0766685
20210909   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Hallebo
OS7-027-2022-009   R-___-2021  2022 0766686
20210909   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Norra Vånga Humlagården
OS7-183-2022-001   R-___-2021  2022 0766666
20210909   Höstraps   Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo
Emtunga gård
L7-0822-2022-004   T-___-2021  2022 0766701
20210909   Höstraps   Höstraps. Sort försök
Byrsta Sången 409
L7-0822-2022-001   U-___-2021  2022 0766698
20210909   Höstraps   Höstraps. Sort försök
Sörby gård
OS7-022-2022-002   VK-___-2021  2022 0766696
20210909   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
OS7-022-2022-003   VK-___-2021  2022 0766697
20210909   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)