Enskilda försök. Nya resultat

I listan nedan visas endast de senast inlagda resultaten fr.o.m. 2019-03-17

Resultaten som presenteras här kommer från både riksförsök (beteckning R) och länsförsök (beteckning L). Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak via länsförsöksorganisationerna Skåneförsök (L, M län), Animaliebältet (F, G, H, I, K, N län), Försök i Väst (O, P, R, S län), Östra SverigeFörsöken (D, E, H, T län) och Sveaförsöken (ABC, U, W, X län).

Dokumentation i form av s.k. PDF-filer läggs in löpande under säsongen. Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS. Symbolen visar en karta med försökets placering. Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer. Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] kan man hitta försökets plan, annan information, löpande noteringar, försöksresultat (pdf) resp. försöksresultat som Excel-fil. Klicka på symbolen för resultatrapport för i serien. För Planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.
Klicka här för information om kartvisning och konvertering av kart-koordinater

Plan  Förs.nr  År  AdbnrUppdat.  Gröda  Försöksserie/Försöksplats
L5-0830-2019   E-19-2019 2019 05B542
20190326   Oljelin  Örtogräs i oljelin
SFR5-0720-2019   LA-_____-2019 2019 05B550
20190326   Åkerbönor  Örtogräs i åkerböna
SFR5-0720-2019   M-_____-2019 2019 05B551
20190326   Åkerbönor  Örtogräs i åkerböna
L5-0830-2019   R-_____-2019 2019 05B543
20190326   Oljelin  Örtogräs i oljelin
Skofteby
L6-0703A2019   E-__-2019 2019 069909
20190325   Majs till ensilage,  Majs till ensilage. Sortförsök
L6-0201-1919   F--2019 2019:0 069902
20190325   Vårkorn m gräsinsådd  Timotej Sortförsökk (riks, anläggning)
L6-0202-1919   F--2019 2019:0 069904
20190325   Vårkorn m gräsinsådd  Ängssvingel Sortförsök (riks, anläggning)
L6-0204-1919   F--2019 2019:0 069906
20190325   Engelskt rajgräs  Engelskt Rajgräs Sortförsök (riks, anläggning)
L6-0101-1919   H--2019 2019:0 069901
20190325   Vårkorn m klöverinsådd,  Rödklöver Sortförsök (riks, anläggning)
L6-0204-1919   H--2019 2019:0 069907
20190325   Engelskt rajgräs  Engelskt Rajgräs Sortförsök (riks, anläggning)
L6-0701-2019   H-8-2019 2019 069914
20190325   Majs till skörd  Majs kärnskörd. Sortförsök
L6-0701-2019   LA-__-2019 2019 069913
20190325   Majs till skörd  Majs kärnskörd. Sortförsök
L6-0701-2019   LB-__-2019 2019 069912
20190325   Majs till skörd  Majs kärnskörd. Sortförsök
L6-0701-2019   M-___-2019 2019 069911
20190325   Majs till skörd  Majs kärnskörd. Sortförsök
L6-0703A2019   R-__-2019 2019 069910
20190325   Majs till ensilage,  Majs till ensilage. Sortförsök
L6-0703A2019   U-__-2019 2019 069908
20190325   Majs till ensilage,  Majs till ensilage. Sortförsök
L6-0201-1919   W--2019 2019:0 069903
20190325   Vårkorn m gräsinsådd  Timotej Sortförsökk (riks, anläggning)
L6-0202-1919   W--2019 2019:0 069905
20190325   Vårkorn m gräsinsådd  Ängssvingel Sortförsök (riks, anläggning)
R4-1053-2018-2019   - 2019 GB0109
20190323   Höstvete  R4-1053. Omlopp 2. Start 2018.
Klostergården
R4-1053-2019-2019   - 2019 GB0110
20190323   Havre  R4-1053. Omlopp 1. Start 2019.
R4-1053-2019-2019   - 2019 GB0111
20190323   Havre  R4-1053. Omlopp 1. Start 2019.
R6-0101-1919   CX--2019 2019:0 068424
20190321   Vårkorn m klöverinsådd,  Rödklöver Sortförsök (riks, anläggning)
R6-0103-1919   CX--2019 2019:0 068427
20190321   Vårkorn m klöverinsådd,  Vitklöver Sortförsök (riks, anläggning)
R6-0104-1919   CX--2019 2019:0 068430
20190321   Vårvete m klöverinsådd,  Blålusern Sortförsök (riks, anläggning)
R6-0201-1919   CX--2019 2019:0 068433
20190321   Vårvete m gräsinsådd  Timotej Sortförsökk (riks, anläggning)
R6-0202-1919   CX--2019 2019:0 068436
20190321   Vårkorn m gräsinsådd  Ängssvingel Sortförsök (riks, anläggning)
R6-0204-1919   CX--2019 2019:0 068439
20190321   Vårkorn m gräsinsådd  Engelskt Rajgräs Sortförsök (riks, anläggning)
R6-0101A1619   CX-101-2016 2019:3 068448
20190321   Rödklöver  Rödklöver Sortförsök (riks)
R6-0101-1719   CX-101-2017 2019:2 068447
20190321   Rödklöver  Rödklöver Sortförsök (riks)
R6-0101-1819   CX-101-2018 2019:1 069878
20190321   Rödklöver  Rödklöver Sortförsök (riks)
R6-0103-1619   CX-103-2016 2019:3 068451
20190321   Vitklöver  Vitklöver Sortförsök (riks)
R6-0103-1719   CX-103-2017 2019:2 068453
20190321   Vitklöver  Vitklöver Sortförsök (riks)
R6-0103-1819   CX-103-2018 2019:1 069881
20190321   Vitklöver  Vitklöver Sortförsök (riks)
R6-0104-1619   CX-104-2016 2019:3 068457
20190321   Blålusern  Blålusern Sortförsök (riks)
R6-0104-1719   CX-104-2017 2019:2 068459
20190321   Blålusern  Blålusern Sortförsök (riks)
R6-0104-1819   CX-104-2018 2019:1 069884
20190321   Blålusern  Blålusern Sortförsök (riks)
R6-0201-1719   CX-201-2017 2019:2 068465
20190321   Timotej  Timotej Sortförsök (riks)
R6-0201-1819   CX-201-2018 2019:1 069889
20190321   Timotej  Timotej Sortförsökk (riks)
R6-0202-1719   CX-202-2017 2019:2 068470
20190321   Ängssvingel  Ängssvingel Sortförsök (riks)
R6-0202-1819   CX-202-2018 2019:1 069894
20190321   Ängssvingel  Ängssvingel Sortförsök (riks)
R6-0204-1819   CX-204-2018 2019:1 069899
20190321   Engelskt rajgräs  Engelskt Rajgräs Sortförsök (riks)
R6-0204-1719   CX-309-2017 2019:2 068475
20190321   Engelskt rajgräs  Engelskt Rajgräs Sortförsök (riks)
L6-0201-1719   F--2017 2019:2 068461
20190321   Timotej  Timotej Sortförsök
L6-0202-1719   F--2017 2019:2 068466
20190321   Ängssvingel  Ängssvingel Sortförsök
L6-0204-1719   F--2017 2019:2 068471
20190321   Engelskt rajgräs  Engelskt Rajgräs Sortförsök
L6-0201-1819   F--2018 2019:1 069885
20190321   Timotej  Timotej Sortförsök
L6-0202-1819   F--2018 2019:1 069890
20190321   Ängssvingel  Ängssvingel Sortförsök
L6-0204-1819   F--2018 2019:1 069895
20190321   Engelskt rajgräs  Engelskt Rajgräs Sortförsök
L6-0101-1719   H-12-17 2019:2 069900
20190321   Rödklöver  Rödklöver Sortförsök
Torslunda försöksstation
L6-0204-1719   H-13-17 2019:2 068472
20190321   Engelskt rajgräs  Engelskt Rajgräs Sortförsök
Torslunda försöksstation
L6-0101-1819   H-6-12-2018 2019:1 069875
20190321   Rödklöver  Rödklöver Sortförsök
Torslunda försöksstation
L6-0204-1819   H-7-2018 2019:1 069896
20190321   Engelskt rajgräs  Engelskt Rajgräs Sortförsök
Torslunda försöksstation
R6-0104-1919   I--2019 2019:0 068429
20190321   Vårvete m klöverinsådd,  Blålusern Sortförsök (riks, anläggning)
R6-0104-1619   I-608-2016 2019:3 068456
20190321   Blålusern  Blålusern Sortförsök (riks)
Hogrän
R6-0104A1719   I-650-2017 2019:2 068460
20190321   Blålusern  Blålusern Sortförsök (riks)
Barlingbo
R6-0104-1819   I-713-2018 2019:1 069883
20190321   Blålusern  Blålusern Sortförsök (riks)
Follingbo
R6-0101-1619   N-601-2016 2019:3 068443
20190321   Rödklöver  Rödklöver Sortförsök (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0101-1719   N-601-2017 2019:2 068445
20190321   Rödklöver  Rödklöver Sortförsök (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0101-1819   N-601-2018 2019:1 069876
20190321   Rödklöver  Rödklöver Sortförsök (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0101-1919   N-601-2019 2019:0 068422
20190321   Vårkorn m klöverinsådd,  Rödklöver Sortförsök (riks, anläggning)
Lilla Böslid 146
R6-0103-1619   N-602-2016 2019:3 068449
20190321   Vitklöver  Vitklöver Sortförsök (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0103-1719   N-602-2017 2019:2 068454
20190321   Vitklöver  Vitklöver Sortförsök (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0103-1819   N-602-2018 2019:1 069879
20190321   Vitklöver  Vitklöver Sortförsök (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0103-1919   N-602-2019 2019:0 068425
20190321   Vårkorn m klöverinsådd,  Vitklöver Sortförsök (riks, anläggning)
Lilla Böslid 146
R6-0104-1619   N-603-2016 2019:3 068455
20190321   Blålusern  Blålusern Sortförsök (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0104-1719   N-603-2017 2019:2 068458
20190321   Blålusern  Blålusern Sortförsök (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0104-1819   N-603-2018 2019:1 069882
20190321   Blålusern  Blålusern Sortförsök (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0104-1919   N-603-2019 2019:0 068428
20190321   Vårvete m klöverinsådd,  Blålusern Sortförsök (riks, anläggning)
Lilla Böslid 146
R6-0201-1719   N-604-2017 2019:2 068463
20190321   Timotej  Timotej Sortförsök (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0201-1819   N-604-2018 2019:1 069887
20190321   Timotej  Timotej Sortförsökk (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0201-1919   N-604-2019 2019:0 068431
20190321   Vårvete m gräsinsådd  Timotej Sortförsökk (riks, anläggning)
Lilla Böslid 146
R6-0202-1719   N-605-2017 2019:2 068468
20190321   Ängssvingel  Ängssvingel Sortförsök (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0202-1819   N-605-2018 2019:1 069892
20190321   Ängssvingel  Ängssvingel Sortförsök (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0202-1919   N-605-2019 2019:0 068434
20190321   Vårkorn m gräsinsådd  Ängssvingel Sortförsök (riks, anläggning)
Lilla Böslid 146
R6-0204-1719   N-606-2017 2019:2 068473
20190321   Engelskt rajgräs  Engelskt Rajgräs Sortförsök (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0204-1819   N-606-2018 2019:1 069897
20190321   Engelskt rajgräs  Engelskt Rajgräs Sortförsök (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0204-1919   N-606-2019 2019:0 068437
20190321   Vårkorn m gräsinsådd  Engelskt Rajgräs Sortförsök (riks, anläggning)
Lilla Böslid 146
R6-0101-1919   PS--2019 2019:0 068423
20190321   Vårkorn m klöverinsådd,  Rödklöver Sortförsök (riks, anläggning)
R6-0103-1919   PS--2019 2019:0 068426
20190321   Vårkorn m klöverinsådd,  Vitklöver Sortförsök (riks, anläggning)
R6-0201-1919   PS--2019 2019:0 068432
20190321   Vårvete m gräsinsådd  Timotej Sortförsökk (riks, anläggning)
R6-0202-1919   PS--2019 2019:0 068435
20190321   Vårkorn m gräsinsådd  Ängssvingel Sortförsök (riks, anläggning)
R6-0204-1919   PS--2019 2019:0 068438
20190321   Vårkorn m gräsinsådd  Engelskt Rajgräs Sortförsök (riks, anläggning)
R6-0101-1819   PS-101-2018 2019:1 069877
20190321   Rödklöver  Rödklöver Sortförsök (riks)
Rådde Gård
R6-0103-1819   PS-102-2018 2019:1 069880
20190321   Vitklöver  Vitklöver Sortförsök (riks)
Rådde Gård
R6-0101-1619   PS-103-2016 2019:3 068444
20190321   Rödklöver  Rödklöver Sortförsök (riks)
Rådde Gård
R6-0201-1819   PS-103-2018 2019:1 069888
20190321   Timotej  Timotej Sortförsökk (riks)
Rådde Gård
R6-0101-1719   PS-104-2017 2019:2 068446
20190321   Rödklöver  Rödklöver Sortförsök (riks)
Rådde Gård
R6-0202-1819   PS-104-2018 2019:1 069893
20190321   Ängssvingel  Ängssvingel Sortförsök (riks)
Rådde Gård
R6-0103-1719   PS-105-2017 2019:2 068452
20190321   Vitklöver  Vitklöver Sortförsök (riks)
Rådde Gård
R6-0204-1819   PS-105-2018 2019:1 069898
20190321   Engelskt rajgräs  Engelskt Rajgräs Sortförsök (riks)
Rådde Gård
R6-0201-1719   PS-106-2017 2019:2 068464
20190321   Timotej  Timotej Sortförsök (riks)
Rådde Gård
R6-0202-1719   PS-107-2017 2019:2 068469
20190321   Ängssvingel  Ängssvingel Sortförsök (riks)
Rådde Gård
R6-0103-1619   PS-108-2016 2019:3 068450
20190321   Vitklöver  Vitklöver Sortförsök (riks)
Rådde Gård
R6-0204-1719   PS-108-2017 2019:2 068474
20190321   Engelskt rajgräs  Engelskt Rajgräs Sortförsök (riks)
Rådde Gård
L6-0202-1819   U-39-2018 2019:1 069891
20190321   Ängssvingel  Ängssvingel Sortförsök
L6-0201-1719   W-35-2017 2019:2 068462
20190321   Timotej  Timotej Sortförsök
L6-0202-1719   W-35-2017 2019:2 068467
20190321   Ängssvingel  Ängssvingel Sortförsök
L6-0201-1819   W-38-2018 2019:1 069886
20190321   Timotej  Timotej Sortförsök
L7-0501A2019   BC--2019 2019 07C801
20190320   Havre  Havre. Sort * behandling
L7-0501A2019   D--2019 2019 07C802
20190320   Havre  Havre. Sort * behandling
L7-0501-2019   E-62-2019 2019 07C799
20190320   Havre  Havre. Sort * behandling
L7-0501A2019   F--2019 2019 07C804
20190320   Havre  Havre. Sort * behandling
L7-0501A2019   H-5-2019 2019 07C805
20190320   Havre  Havre. Sort * behandling
L7-0501A2019   LC--2019 2019 07C800
20190320   Havre  Havre. Sort * behandling
Säby kyrkväg 105
L7-0501-2019   N--2019 2019 07C794
20190320   Havre  Havre. Sort * behandling
L7-0501-2019   PN--2019 2019 07C795
20190320   Havre  Havre. Sort * behandling
Multorp, Sal
L7-0501-2019   PS--2019 2019 07C797
20190320   Havre  Havre. Sort * behandling
L7-0501-2019   R--2019 2019 07C796
20190320   Havre  Havre. Sort * behandling
Elisgården
L7-0501A2019   T--2019 2019 07C803
20190320   Havre  Havre. Sort * behandling
L7-0501-2019   U--2019 2019 07C798
20190320   Havre  Havre. Sort * behandling
L7-0501A2019   W--2019 2019 07C827
20190320   Havre  Havre. Sort * behandling