Enskilda försök. Nya resultat

I listan nedan visas endast de senast inlagda resultaten fr.o.m. 2018-11-02

Resultaten som presenteras här kommer från både riksförsök (beteckning R) och länsförsök (beteckning L). Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak via länsförsöksorganisationerna Skåneförsök (L, M län), Animaliebältet (F, G, H, I, K, N län), Försök i Väst (O, P, R, S län), Östra SverigeFörsöken (D, E, H, T län) och Sveaförsöken (ABC, U, W, X län).

Dokumentation i form av s.k. PDF-filer läggs in löpande under säsongen. Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS. Symbolen visar en karta med försökets placering. Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer. Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] kan man hitta försökets plan, annan information, löpande noteringar, försöksresultat (pdf) resp. försöksresultat som Excel-fil. Klicka på symbolen för resultatrapport för i serien. För Planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.
Klicka här för information om kartvisning och konvertering av kart-koordinater

Plan  Förs.nr  År  AdbnrUppdat.  Gröda  Försöksserie/Försöksplats
L5-8010P2019   I-748-2018 2019H 05B497
[P] [I]
20181112   Höstraps  Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höst- & vårbehandling
Gotland Grönt Centrum, Lövsta, Roma, Romakloster
R3-2037-4A   AC-410-1969 2017 03W051
[P] [R]
20181109   Havre  Kväveintensiteter vid olika P och K
R3-2037-1A   AC-410-1969 2013 03R051
[P] [R]
20181109   Vall I  Kväveintensiteter vid olika P och K
L5-2450-2019   LC-338-2018 2019H 05B511
20181108   Höstvete  Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
Vanninge gård, Klagstorp
L6-0701-2018   M-545-2018 2018 KASS 067659
20181108   Majs till skörd  Majs kärnskörd. Sortförsök
Dagstorp 6