Enskilda försök. Nya resultat

I listan nedan visas endast de senast inlagda resultaten fr.o.m. 2018-04-11

Resultaten som presenteras här kommer från både riksförsök (beteckning R) och länsförsök (beteckning L). Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak via länsförsöksorganisationerna Skåneförsök (L, M län), Animaliebältet (F, G, H, I, K, N län), Försök i Väst (O, P, R, S län), Östra SverigeFörsöken (D, E, H, T län) och Sveaförsöken (ABC, U, W, X län).

Dokumentation i form av s.k. PDF-filer läggs in löpande under säsongen. Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS. Symbolen visar en karta med försökets placering. Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer. Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] kan man hitta försökets plan, annan information, löpande noteringar, försöksresultat (pdf) resp. försöksresultat som Excel-fil. Klicka på symbolen för resultatrapport för i serien. För Planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.
Klicka här för information om kartvisning och konvertering av kart-koordinater

Plan  Förs.nr  År  AdbnrUppdat.  Gröda  Försöksserie/Försöksplats
R5-1403-2018   MX--2018 2018V 05B494
20180419   Vårkorn  Ny Radhackningsteknik för ogräsbekämpning i spannmål
R5-1403-2018   RX--2018 2018V 05B495
20180419   Vårkorn  Ny Radhackningsteknik för ogräsbekämpning i spannmål
L5-2424-2018   E-137-2017 2018KASS 05B453
[P]
20180418   Höstvete  Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
AVSLUTAT, svag ogräsförekomst
L5-2427-2018   U-231-2017 2018KASS 05B457
[I]
20180418   Höstvete  Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår
AVSLUTAT, svag ogräsförekomst
R1-151   CX-798-2014 2018 01A210
[P]
20180416   Höstvete  EKO - Strukturkalkning
Linnés Hammarby 4 Uppsala
L5-2450-2018   LC-407-2017 2018H 05B459
[P]
20180416   Höstvete  Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
Häljarpsvägen 72, Åstorp
L5-2450-2018   LC-408-2017 2018H 05B460
[P]
20180416   Höstvete  Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
Ängeltoftavägen 80, Ängelholm
L5-2450-2018   LC-413-2017 2018H 05B461
[P]
20180416   Höstvete  Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
Häljarpsvägen 111, Åstorp
OS7-002-2018   BC--2018 2018 07AB31
20180413   Vårraps  Vårraps, Sortförsök CL-sorter.
OS7-002-2018   BC--2018 2018 07AB32
20180413   Vårraps  Vårraps, Sortförsök CL-sorter.
OS7-002-2018   E--2018 2018 07AB28
20180413   Vårraps  Vårraps, Sortförsök CL-sorter.
L1-266   I- -2018 2018 01A263
[P]
20180413   Durumvete  Tillskottsbevattning till spannmål
Ekeby Smide 507, Visby
OS7-002-2018   I--2018 2018 07AB30
20180413   Vårraps  Vårraps, Sortförsök CL-sorter.
L5-1050-2018   M-517-2018 2018V 05B486
20180413   Höstvete  Tillväxtreglering i höstvete
Gustavshill, Östra odarslöv 231, Lund
OS7-002-2018   R--2018 2018 07AB29
20180413   Vårraps  Vårraps, Sortförsök CL-sorter.
L1-265   HA- -2017 2017 01A252
[P] [R]
20180413   Höstvete  Tillskottsbevattning till Höstvete
R5-1220-2018   LC-408-2012 2018:3 05B493
20180412   Vårkorn  Uthållig kontroll av gräsogräs - renkavle
Helsingborgsvägen 272, Ängelholm
R5-1220-2018   LC-418-2014 2018:3 05B492
20180412   Vårkorn  Uthållig kontroll av gräsogräs - renkavle
Gunnestorp 133, Fleninge, Kattarp
L5-8010-2018   M-304-2017 2018KASS 05B445
[P] [I]
20180412   Höstraps  Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling
KASSERAT, dålig uppkomst.
L5-0400-2018   E--2018 2018V 05B478
20180411   Vårkorn  Örtogräs i vårkorn
L5-0700-2018   E--2018 2018V 05B482
20180411   Ärter  Örtogräs i Ärter
L5-0830-2018   E--2018 2018V 05B484
20180411   Oljelin  Örtogräs i oljelin
L5-4050-2018   E--2018 2018V 05B490
20180411   Vårkorn  Tillväxtreglering i vårkorn
L5-8010-2018   E-120-2017 2018H 05B447
[P] [I]
20180411   Höstraps  Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling
Gunnar Setterberg, Västra Älgsjö Norrgård 1, Skänninge
L5-3021-2018   E-138-2017 2018H 05B464
[P] [I]
20180411   Höstvete  Örtogräs i höstvete, höst och vår
Ulfåsa Lantbruk, AB, Ulvåsa, Motala
L5-3021-2018   E-139-2017 2018H 05B465
[P] [I]
20180411   Höstvete  Örtogräs i höstvete, höst och vår
Valla Gård 1, Väderstad
L5-0300-2018   E-58-2018 2018V 05B473
20180411   Höstvete  Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, vårbehandling
L5-1050-2018   E-61-2018 2018V 05B487
20180411   Höstvete  Tillväxtreglering i höstvete
L1-265   H- -2018 2018 01A262
[P]
20180411   Höstvete  Tillskottsbevattning till Höstvete
Ölands Skogsby 106B 386 92 Färjestaden
L5-2424-2018   H-34-2017 2018H 05B452
[P]
20180411   Höstvete  Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
Stora frö 202, Mörbylånga
L5-0400-2018   H-9-2018 2018V 05B477
20180411   Vårkorn  Örtogräs i vårkorn
L5-8010-2018   I-683-2017 2018H 05B446
[P] [I]
20180411   Höstraps  Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling
Anders Kaungs, Väskinde, 622 75 Visby
L5-3021-2018   I-688-2017 2018H 05B463
[P] [I]
20180411   Höstvete  Örtogräs i höstvete, höst och vår
Svante Runfeldt, Klinte, 623 76 Klintehamn
L1-265   LA- -2018 2018 01A261
[P]
20180411   Höstvete  Tillskottsbevattning till Höstvete
Kristianstad
L5-2424-2018   LA-70-2017 2018H 05B451
[P]
20180411   Höstvete  Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
Mosslunda gård, Mosslundavägen 114, Kristianstad
L5-0400-2018   LB-216-2018 2018V 05B476
20180411   Vårkorn  Örtogräs i vårkorn
L5-8011-2018   LB-246-2017 2018H 05B448
[P]
20180411   Höstraps  Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling
HS Skåne, Sandby gård, Borrby
L5-0700-2018   M--2018 2018V 05B481
20180411   Ärter  Örtogräs i Ärter
L5-4050-2018   M--2018 2018V 05B489
20180411   Vårkorn  Tillväxtreglering i vårkorn
L5-8011-2018   M-305-2017 2018H 05B449
[P] [I]
20180411   Höstraps  Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling
Borgeby gård, Bjärred
L5-3021-2018   M-316-2017 2018H 05B462
[P] [I]
20180411   Höstvete  Örtogräs i höstvete, höst och vår
Dangård Lantbruk AB, Åkarp 3302, Hörby
L5-0400-2018   R--2018 2018V 05B480
20180411   Vårkorn  Örtogräs i vårkorn
L5-4050-2018   R--2018 2018V 05B491
20180411   Vårkorn  Tillväxtreglering i vårkorn
L5-0300-2018   R-501-2018 2018V 05B475
20180411   Höstvete  Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, vårbehandling
L5-0700-2018   R-502-2018 2018V 05B483
20180411   Ärter  Örtogräs i Ärter
L5-0830-2018   R-503-2018 2018V 05B485
20180411   Oljelin  Örtogräs i oljelin
Skofteby
L5-1050-2018   R-504-2018 2018V 05B488
20180411   Höstvete  Tillväxtreglering i höstvete
L5-0111-2018   T-43-2018 2018:0 05B468
20180411   Vårsäd  Åkertistel i vårsäd
L5-0230-2018   T-46-2018 2018V 05B471
20180411   Vårvete  Flyghavre i vårvete
L5-0111-2018   U-44-2018 2018:0 05B469
20180411   Vårsäd  Åkertistel i vårsäd
L5-0111-2018   U-45-2018 2018:0 05B470
20180411   Vårsäd  Åkertistel i vårsäd
L5-0230-2018   U-47-2018 2018V 05B472
20180411   Vårvete  Flyghavre i vårvete
L5-0400-2018   U-48-2018 2018V 05B479
20180411   Vårkorn  Örtogräs i vårkorn
L5-0300-2018   U-8-2018 2018V 05B474
20180411   Höstvete  Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, vårbehandling