Enskilda försök. Nya resultat

I listan nedan visas endast de senast inlagda resultaten fr.o.m. 2021-06-03

Resultaten som presenteras här kommer från både riksförsök (beteckning R) och länsförsök (beteckning L). Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak via länsförsöksorganisationerna Skåneförsök (L, M län), Animaliebältet (F, G, H, I, K, N län), Försök i Väst (O, P, R, S län), Östra SverigeFörsöken (D, E, H, T län) och Sveaförsöken (ABC, U, W, X län).

Dokumentation i form av s.k. PDF-filer läggs in löpande under säsongen. Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS. Symbolen visar en karta med försökets placering. Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer. Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] kan man hitta försökets plan, annan information, löpande noteringar, försöksresultat (pdf) resp. försöksresultat som Excel-fil. Klicka på symbolen för resultatrapport för i serien. För Planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.
Klicka här för information om kartvisning och konvertering av kart-koordinater

Plan  Förs.nr  År  AdbnrUppdat.  Gröda  Försöksserie/Försöksplats
L7-0301A2021-003   511/21  2021 0765470
20210611   Vårvete  Vårvete. Sort * behandling
Box 68
L7-0326-2021-005   514/21  2021 0765439
20210611   Vårvete  Kvävebehov hos olika vårvetesorter
Box 68
R7-7112A2021-002   AC-___-2021  2021 0766237
20210611   Matpotatis  Matpotatis. Sortförsök. Ekologisk odling.
Verkstadsgatan 15
L7-0101-2021-009   BC-___-2020  2021 0764355
20210611   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Kiplingeberg 7
L7-0101B2021-004   BC-___-2020  2021 0764381
20210611   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Hällby gårdsväg 13
L7-0201-2021-005   BC-___-2020  2021 0764222
20210611   Höstråg  Höstråg. Sort * behandling
Hällby gårdsväg 13
L7-0822-2021-004   BC-___-2020  2021 0764102
20210611   Höstraps  Höstraps. Sort försök
Veckholms- säby gård 14
L7-0301-2021-003   BC-___-2021  2021 0765465
20210611   Vårvete  Vårvete. Sort * behandling
Litslena Viggeby 1
L7-0401-2021-005   BC-___-2021  2021 0765376
20210611   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
Forkarby 316
L7-0401A2021-004   BC-___-2021  2021 0765382
20210611   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
Hällby gårds väg 13
L7-0501A2021-002   BC-___-2021  2021 0765576
20210611   Havre  Havre. Sort * behandling
Gäsmesta 202
L7-0610-2021-003   BC-___-2021  2021 0765458
20210611   Ärter  Ärter. Sortförsök
Forkarby 316
R6-0101-2019-2021-003   CX-___-2019  2021:2 0665250
20210611   Rödklöver  Rödklöver Sortförsök (riks)
R6-0103-2019-2021-003   CX-___-2019  2021:2 0665213
20210611   Vitklöver  Vitklöver Sortförsök (riks)
R6-0104-2019-2021-003   CX-___-2019  2021:2 0665219
20210611   Blålusern  Blålusern Sortförsök (riks)
R6-0201-2019-2021-003   CX-___-2019  2021:2 0665261
20210611   Timotej  Timotej Sortförsökk (riks)
R6-0202-2019-2021-003   CX-___-2019  2021:2 0665264
20210611   Ängssvingel  Ängssvingel Sortförsök (riks)
R6-0204-2019-2021-003   CX-___-2019  2021:2 0665271
20210611   Engelskt rajgräs  Engelskt Rajgräs Sortförsök (riks)
L7-0822-2021-005   CX-___-2020  2021 0764103
20210611   Höstraps  Höstraps. Sort försök
OS7-183-2021-003   CX-___-2020  2021 0764147
20210611   Höstraps  Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo
R6-0101-2020-2021-003   CX-___-2020  2021KASSERAT 0665253
20210611   Rödklöver  Rödklöver Sortförsök (riks)
R6-0103-2020-2021-003   CX-___-2020  2021:1 0665216
20210611   Vitklöver  Vitklöver Sortförsök (riks)
R6-0104-2020-2021-003   CX-___-2020  2021:1 0665258
20210611   Blålusern  Blålusern Sortförsök (riks)
R6-0201-2020-2021-003   CX-___-2020  2021:1 0665267
20210611   Timotej  Timotej Sortförsökk (riks)
R6-0202-2020-2021-003   CX-___-2020  2021:1 0665274
20210611   Ängssvingel  Ängssvingel Sortförsök (riks)
R6-0204-2020-2021-003   CX-___-2020  2021:1 0665277
20210611   Engelskt rajgräs  Engelskt Rajgräs Sortförsök (riks)
R7-0116-2021-003   CX-___-2020  2021 0764252
20210611   Höstvete  Höstvete, ekologisk odling
OS7-002-2021-004   CX-___-2021  2021 0766115
20210611   Vårraps  Vårraps, Sortförsök CL-sorter.
R6-0101-2021-2021-003   CX-___-2021  2021 0665754
20210611   Vårkorn m klöverinsådd,   Rödklöver Sortförsök (riks, anläggning)
R6-0103-2021-2021-003   CX-___-2021  2021 0665772
20210611   Vårkorn m klöverinsådd,   Vitklöver Sortförsök (riks, anläggning)
R6-0104-2021-2021-003   CX-___-2021  2021 0665789
20210611   Vårkorn m klöverinsådd,   Blålusern Sortförsök (riks, anläggning)
R6-0201-2021-2021-003   CX-___-2021  2021 0665792
20210611   Vårkorn m gräsinsådd, me  Timotej Sortförsökk (riks, anläggning)
R6-0202-2021-2021-003   CX-___-2021  2021 0665827
20210611   Ängssvingel  Ängssvingel Sortförsök (riks, anläggning)
R6-0204-2021-2021-003   CX-___-2021  2021 0665834
20210611   Engelskt rajgräs  Engelskt Rajgräs Sortförsök (riks, anläggning)
R6-0104-2018-2021-003   CX-104-2018  2021:3 0665176
20210611   Blålusern  Blålusern Sortförsök (riks)
L7-0101-2021-007   D-___-2020  2021 0764353
20210611   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
St. Lövhulta gård
L7-0822-2021-002   D-___-2020  2021 0764100
20210611   Höstraps  Höstraps. Sort försök
St. Lövhulta gård
L7-0401B2021-004   D-___-2021  2021 0765387
20210611   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
St. Lövhulta gård
L7-0501A2021-003   D-___-2021  2021 0765577
20210611   Havre  Havre. Sort * behandling
St. Lövhulta gård
OS7-001-2021-002   D-___-2021  2021 0766101
20210611   Vårraps  Vårraps. Sortförsök
Bärby 32
OS7-002-2021-002   E-106-2021  2021 0766113
20210611   Vårraps  Vårraps, Sortförsök CL-sorter.
Skälsund
L7-0426-2021-004   E-11-2021  2021 0765445
20210611   Vårkorn  Kvävebehov hos olika maltkornsorter
Ulvåsa
L7-0301-2021-004   E-12-2021  2021 0765466
20210611   Vårvete  Vårvete. Sort * behandling
Klostergården
L7-0501-2021-006   E-13-2021  2021 0765574
20210611   Havre  Havre. Sort * behandling
Klostergården
L7-0610-2021-004   E-14-2021  2021 0765459
20210611   Ärter  Ärter. Sortförsök
Klostergården
OS7-021-2021-001   E-140-2020  2021 0764109
20210611   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Brestorp
OS7-021-2021-002   E-141-2020  2021 0764110
20210611   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Hagalund 123
OS7-027-2021-008   E-142-2020  2021 0764123
20210611   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Broby Gård
OS7-027-2021-009   E-143-2020  2021 0764124
20210611   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Fylla norrgården
R7-0116-2021-002   E-148-2020  2021 0764251
20210611   Höstvete  Höstvete, ekologisk odling
Klostergården
L7-0613-2021-004   E-15-2021  2021 0765450
20210611   Åkerbönor  Åkerbönor. Sort * behandling
Täcktö Prästgård
OS7-183-2021-002   E-150-2020  2021 0764146
20210611   Höstraps  Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo
Bobergs västergård
L7-0215A2021-002   E-162-2020  2021 0764206
20210611   Höstkorn  Höstkorn. Sort * behandling
Broby Gård
L7-0201-2021-003   E-169-2020  2021 0764220
20210611   Höstråg  Höstråg. Sort * behandling
Broby Gård
L7-0212-2021-004   E-170-2020  2021 0764340
20210611   Rågvete  Rågvete. Sort * behandling
Klostergården
L7-0101-2021-008   E-175-2020  2021 0764354
20210611   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Klostergården
L7-0101A2021-003   E-176-2020  2021 0764359
20210611   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Örberga
L7-0150A2021-003   E-178-2020  2021 0764387
20210611   Höstvete  Kvävebehov hos olika höstvetesorter
Klostergården
R7-0416-2021-002   E-50-2021  2021 0765730
20210611   Vårkorn  Vårkorn. Ekologisk odling
Helleberga 17
R7-0516-2021-002   E-51-2021  2021 0765738
20210611   Havre  Havre. Ekologisk odling
Helleberga 17
R7-0614-2021-002   E-52-2021  2021 0765745
20210611   Åkerbönor  Åkerböna. Ekologisk odling
Svanshals mellangård 1
R7-0616-2021-002   E-53-2021  2021 0765766
20210611   Ärter  Ärter. Ekologisk odling
Ullevi 404
L7-0401-2021-007   E-9-2021  2021 0765378
20210611   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
Klostergården
L6-0703A2021-002   E-90-2021  2021 0666437
20210611   Majs till ensilage,  Majs till ensilage. Sortförsök
Marås
OS7-001-2021-004   E-91-2021  2021 0766103
20210611   Vårraps  Vårraps. Sortförsök
Klostergården
OS7-002-2021-001   E-96-2021  2021 0766112
20210611   Vårraps  Vårraps, Sortförsök CL-sorter.
Klostergården
L6-0201-2019-2021-001   F-___-2019  2021:2 0663508
20210611   Timotej  Timotej Sortförsök (läns)
L6-0202-2019-2021-001   F-___-2019  2021:2 0665234
20210611   Ängssvingel  Ängssvingel Sortförsök (läns)
L6-0204-2019-2021-001   F-___-2019  2021:2 0665246
20210611   Engelskt rajgräs  Engelskt Rajgräs Sortförsök (läns)
L6-0201-2020-2021-001   F-___-2020  2021:1 0665227
20210611   Timotej  Timotej Sortförsök (läns)
L6-0202-2020-2021-001   F-___-2020  2021:1 0665240
20210611   Ängssvingel  Ängssvingel Sortförsök (läns)
L6-0204-2020-2021-001   F-___-2020  2021:1 0665244
20210611   Engelskt rajgräs  Engelskt Rajgräs Sortförsök (läns)
L7-0101C2021-001   F-___-2020  2021 0764382
20210611   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
L7-0401B2021-001   F-___-2021  2021 0765384
20210611   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
L7-0501A2021-006   F-___-2021  2021 0765580
20210611   Havre  Havre. Sort * behandling
L6-0101-2021-2021-001   H-1-2021  2021 0665751
20210611   Vårkorn m klöverinsådd,   Rödklöver Sortförsök (läns, anläggning)
Torslunda försöksstation
L7-0401A2021-002   H-10-2021  2021 0765380
20210611   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
Smedby
L7-0501A2021-007   H-11-2021  2021 0765581
20210611   Havre  Havre. Sort * behandling
Ebbetorps Gård 310
L6-0204-2021-2021-001   H-2-2021  2021 0665831
20210611   Engelskt rajgräs  Engelskt Rajgräs Sortförsök (läns, anläggning)
Torslunda försöksstation
L6-0101-2019-2021-001   H-21-2019  2021:2 0663442
20210611   Rödklöver  Rödklöver Sortförsök (läns)
Torslunda försöksstation
L6-0204-2019-2021-002   H-22-2019  2021:2 0665247
20210611   Engelskt rajgräs  Engelskt Rajgräs Sortförsök (läns)
Torslunda försöksstation
OS7-021-2021-003   H-29-2020  2021 0764111
20210611   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Christinelund
OS7-027-2021-003   H-30-2020  2021 0764108
20210611   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Christinelund
L7-0215-2021-002   H-32-2020  2021 0764202
20210611   Höstkorn  Höstkorn. Sort * behandling
Kulltorp
L7-0201-2021-007   H-33-2020  2021 0764224
20210611   Höstråg  Höstråg. Sort * behandling
Hagby
L7-0212-2021-002   H-35-2020  2021 0764338
20210611   Rågvete  Rågvete. Sort * behandling
Stäflö
L7-0101B2021-001   H-36-2020  2021 0764378
20210611   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
St. Frö
L6-0101-2020-2021-001   H-5-2020  2021:1 0665147
20210611   Rödklöver  Rödklöver Sortförsök (läns)
Torslunda försöksstation
L6-0204-2020-2021-002   H-6-2020  2021:1 0665245
20210611   Engelskt rajgräs  Engelskt Rajgräs Sortförsök (läns)
Torslunda försöksstation
L6-0701-2021-004   H-8-2021  2021 0666097
20210611   Majs till skörd  Majs kärnskörd. Sortförsök
Mysinge
L6-0703-2021-002   H-9-2021  2021 0666088
20210611   Majs till ensilage,  Majs till ensilage. Sortförsök
R6-0104-2018-2021-002   I-713-2018  2021:3 0665175
20210611   Blålusern  Blålusern Sortförsök (riks)
Follingbo
R6-0104-2019-2021-002   I-778-2019  2021:2 0665218
20210611   Blålusern  Blålusern Sortförsök (riks)
Follingbo
R6-0104-2020-2021-002   I-830-2020  2021:1 0665257
[P]
20210611   Blålusern  Blålusern Sortförsök (riks)
Lilla Hulte
OS7-021-2021-004   I-858-2020  2021 0764112
20210611   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Källunge
OS7-027-2021-004   I-859-2020  2021 0764119
20210611   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Roma
L7-0215-2021-003   I-866-2020  2021 0764203
[P]
20210611   Höstkorn  Höstkorn. Sort * behandling
Atlingbo
L7-0101A2021-002   I-868-2020  2021 0764358
20210611   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Källunge
R7-0216-2021-001   I-869-2020  2021 0764253
[P]
20210611   Rågvete  Råg/Rågvete, ekologisk odling
Lövsta
L7-0301A2021-001   I-882-2021  2021 0765468
[P]
20210611   Vårvete  Vårvete. Sort * behandling
Lera
L7-0401A2021-001   I-882-2021  2021 0765379
[P]
20210611   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
Dalhem
L7-0326-2021-001   I-884-2021  2021 0765435
[P]
20210611   Vårvete  Kvävebehov hos olika vårvetesorter
Lera
L7-0610-2021-005   I-885-2021  2021 0765460
[P]
20210611   Ärter  Ärter. Sortförsök
Fole
R7-0416-2021-003   I-888-2021  2021 0765731
[P]
20210611   Vårkorn  Vårkorn. Ekologisk odling
Lövsta
R6-0104-2021-2021-002   I-889-2021  2021 0665788
[P]
20210611   Vårkorn m klöverinsådd,   Blålusern Sortförsök (riks, anläggning)
R7-7112-2021-002   I-890-2021  2021 0766235
[P]
20210611   Matpotatis  Matpotatis. Sortförsök. Ekologisk odling.
Fole
OS7-001-2021-005   I-895-2021  2021 0766104
[P]
20210611   Vårraps  Vårraps. Sortförsök
Linde
OS7-002-2021-003   I-896-2021  2021 0766114
[P]
20210611   Vårraps  Vårraps, Sortförsök CL-sorter.
Lera
L6-0703-2021-004   I-897-2021  2021 0666090
[P]
20210611   Majs till ensilage,  Majs till ensilage. Sortförsök
Lilla Hulte
L7-0401-2021-003   LA-13-2021  2021 0765374
20210611   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
Råbelövs Allé 102
R7-0614-2021-001   LA-32-2021  2021 0765743
20210611   Åkerbönor  Åkerböna. Ekologisk odling
Box 67
R7-7112A2021-001   LA-40-2021  2021 0766236
20210611   Matpotatis  Matpotatis. Sortförsök. Ekologisk odling.
Skolgatan 37
L6-0701-2021-001   LA-41-2021  2021 0666094
20210611   Majs till skörd  Majs kärnskörd. Sortförsök
Skepparslövsvägen 258
L6-0703-2021-001   LA-42-2021  2021 0666087
20210611   Majs till ensilage,  Majs till ensilage. Sortförsök
Skepparslövsvägen 258
L6-0364-2021-001   LA-77-2020  2021 0663990
20210611   Vall I  Tidpunkt och art för insådd av baljväxter på hösten
Skepparslövsvägen 258
L7-0101-2021-001   LA-86-2020  2021 0764347
20210611   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Råbelövs Allé 102
L7-0401A2021-003   LB-203-2021  2021 0765381
20210611   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
Sandbygårdsvägen 5
L7-0610-2021-002   LB-204-2021  2021 0765457
20210611   Ärter  Ärter. Sortförsök
Örums Norregata 16
L7-0613-2021-002   LB-205-2021  2021 0765448
20210611   Åkerbönor  Åkerbönor. Sort * behandling
Ljungavägen 6
L7-0426-2021-001   LB-206-2021  2021 0765442
20210611   Vårkorn  Kvävebehov hos olika maltkornsorter
Sandbygårdsvägen 5
R7-0416-2021-001   LB-209-2021  2021 0765729
20210611   Vårkorn  Vårkorn. Ekologisk odling
Hillshög, Sandby Gård
L6-0701-2021-002   LB-224-2021  2021 0666095
20210611   Majs till skörd  Majs kärnskörd. Sortförsök
Gislöv Sköndal
OS7-021-2021-005   LB-254-2020  2021 0764113
20210611   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Fjelie Laxmansväg 11
OS7-025-2021-002   LB-255-2020  2021 0764096
20210611   Höstraps  Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka
Bollerup
OS7-027-2021-006   LB-256-2020  2021 0764121
[P]
20210611   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Bollerup
L7-0201-2021-001   LB-261-2020  2021 0764218
20210611   Höstråg  Höstråg. Sort * behandling
Sandbygårdsvägen 5
L7-0101-2021-002   LB-263-2020  2021 0764348
20210611   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Sandbygårdsvägen 5
L7-0150A2021-001   LB-269-2020  2021 0764385
20210611   Höstvete  Kvävebehov hos olika höstvetesorter
Gislingav. Östervång 53
L7-0501A2021-001   LC-_509__-2021  2021 0765575
20210611   Havre  Havre. Sort * behandling
Säby kyrkväg 105
L7-0101-2021-004   LC-317-2020  2021 0764350
20210611   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Ga Malmövägen 459
L6-0701-2021-003   M-__574_-2021  2021 0666096
20210611   Majs till skörd  Majs kärnskörd. Sortförsök
Ellbovägen 140-26
R7-0116-2021-001   M-_319__-2020  2021 076425
20210611   Höstvete  Höstvete, ekologisk odling
Hagaviksvägen 15
L7-0301-2021-001   M-_510__-2021  2021 0765463
20210611   Vårvete  Vårvete. Sort * behandling
Nyhem 5930
L7-0215-2021-001   MB-__308_-2020  2021 0764201
20210611   Höstkorn  Höstkorn. Sort * behandling
Stureholmsvägen 177
OS7-025-2021-001   MB-_302__-2020  2021 0764095
20210611   Höstraps  Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka
Brunnslöv 1177
OS7-021-2021-006   MB-_303__-2020  2021 0764114
20210611   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Jordholmsvägen 120
L7-0215A2021-001   MB-_306__-2020  2021 0764205
20210611   Höstkorn  Höstkorn. Sort * behandling
Tånevägen 101
L7-0201-2021-002   MB-_307__-2020  2021 0764219
20210611   Höstråg  Höstråg. Sort * behandling
Brunnslöv 1177
L7-0401-2021-004   MB-_508__-2021  2021 0765375
20210611   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
Linelunds gård
OS7-027-2021-005   MB-301/20  2021 0764120
20210611   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Hemmesdyngevägen 158
OS7-025-2021-004   MB-304/20  2021 0764098
20210611   Höstraps  Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka
Reslöv 2605
L7-0101-2021-003   MB-316-2020  2021 0764349
20210611   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Stora Uppåkravägen 117
L7-0212-2021-001   MB-318-2020  2021 0764337
20210611   Rågvete  Rågvete. Sort * behandling
Borgeby gård
OS7-021-2021-007   MY-___-2020  2021 0764115
20210611   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
OS7-025-2021-003   MY-___-2020  2021 0764097
20210611   Höstraps  Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka
OS7-027-2021-007   MY-142-2020  2021 0764122
20210611   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
L7-0150A2021-005   N-___-2020  2021 0764389
20210611   Höstvete  Kvävebehov hos olika höstvetesorter
Lilla Böslid 146
L7-0212A2021-001   N-___-2020  2021 0764344
20210611   Rågvete  Rågvete. Sort * behandling
Lilla Böslid 146
L6-0703-2021-003   N-___-2021  2021 0666089
20210611   Majs till ensilage,  Majs till ensilage. Sortförsök
Skråmered 54
L7-0301A2021-004   N-___-2021  2021 0765471
20210611   Vårvete  Vårvete. Sort * behandling
Lilla Böslid 146
L7-0401-2021-001   N-___-2021  2021 0765372
20210611   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
Stafsjö Gård
L7-0501-2021-001   N-___-2021  2021 0765569
20210611   Havre  Havre. Sort * behandling
Tjärby Gästgivargård
L7-0613A2021-001   N-___-2021  2021 0765451
20210611   Åkerbönor  Åkerbönor. Sort * behandling
Kärret 102
OS7-001-2021-006   N-___-2021  2021 0766105
20210611   Vårraps  Vårraps. Sortförsök
Westergård Lantbruk
R6-0101-2021-2021-001   N-___-2021  2021 0665752
20210611   Vårkorn m klöverinsådd,   Rödklöver Sortförsök (riks, anläggning)
Lilla Böslid 146
R6-0103-2021-2021-001   N-___-2021  2021 0665770
20210611   Vårkorn m klöverinsådd,   Vitklöver Sortförsök (riks, anläggning)
Lilla Böslid 146
R6-0104-2021-2021-001   N-___-2021  2021 0665787
20210611   Vårkorn m klöverinsådd,   Blålusern Sortförsök (riks, anläggning)
Lilla Böslid 146
R6-0201-2021-2021-001   N-___-2021  2021 0665790
20210611   Vårkorn m gräsinsådd, me  Timotej Sortförsökk (riks, anläggning)
Lilla Böslid 146
R6-0202-2021-2021-001   N-___-2021  2021 0665825
20210611   Ängssvingel  Ängssvingel Sortförsök (riks, anläggning)
Lilla Böslid 146
R6-0204-2021-2021-001   N-___-2021  2021 0665832
20210611   Engelskt rajgräs  Engelskt Rajgräs Sortförsök (riks, anläggning)
Lilla Böslid 146
R7-0616-2021-001   N-___-2021  2021 0765765
20210611   Ärter  Ärter. Ekologisk odling
Lilla Böslid 146
R6-0101-2019-2021-001   N-601-2019  2021:2 0665248
20210611   Rödklöver  Rödklöver Sortförsök (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0101-2020-2021-001   N-601-2020  2021:1 0665251
20210611   Rödklöver  Rödklöver Sortförsök (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0103-2018-2021-001   N-602-2018  2021:3 0665172
20210611   Vitklöver  Vitklöver Sortförsök (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0103-2019-2021-001   N-602-2019  2021:2 0665211
20210611   Vitklöver  Vitklöver Sortförsök (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0103-2020-2021-001   N-602-2020  2021:1 0665214
20210611   Vitklöver  Vitklöver Sortförsök (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0104-2018-2021-001   N-603-2018  2021:3 0665174
20210611   Blålusern  Blålusern Sortförsök (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0104-2019-2021-001   N-603-2019  2021:2 0665217
20210611   Blålusern  Blålusern Sortförsök (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0104-2020-2021-001   N-603-2020  2021:1 0665256
20210611   Blålusern  Blålusern Sortförsök (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0201-2019-2021-001   N-604-2019  2021:2 0665259
20210611   Timotej  Timotej Sortförsökk (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0201-2020-2021-001   N-604-2020  2021:1 0665265
20210611   Timotej  Timotej Sortförsökk (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0202-2019-2021-001   N-605-2019  2021:2 0665262
20210611   Ängssvingel  Ängssvingel Sortförsök (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0202-2020-2021-001   N-605-2020  2021:1 0665272
20210611   Ängssvingel  Ängssvingel Sortförsök (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0204-2019-2021-001   N-606-2019  2021:2 0665269
20210611   Engelskt rajgräs  Engelskt Rajgräs Sortförsök (riks)
Lilla Böslid 146
R6-0204-2020-2021-001   N-606-2020  2021:1 0665275
20210611   Engelskt rajgräs  Engelskt Rajgräs Sortförsök (riks)
Lilla Böslid 146
OS7-022-2021-001   N-921-2020  2021 0764131
20210611   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Påarp Agnegården
L6-5130-2018-2021-001   NN-1034-2019  2021:3 0665975
20210611   Vitklöver  Antal skördars påverkan avkastning & bot, sammansättning i vall
Lilla Böslid 146
L7-0101A2021-001   NS-___-2020  2021 0764357
20210611   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Stafsjö Gård
L7-0401B2021-002   PN-___-2021  2021 0765385
20210611   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
Ållerud
L7-0501-2021-002   PN-___-2021  2021 0765570
20210611   Havre  Havre. Sort * behandling
Häljerud
R6-0101-2019-2021-002   PS-___-2019  2021:2 0665249
20210611   Rödklöver  Rödklöver Sortförsök (riks)
Rådde Gård
R6-0103-2019-2021-002   PS-___-2019  2021:2 0665212
20210611   Vitklöver  Vitklöver Sortförsök (riks)
Rådde Gård
R6-0201-2019-2021-002   PS-___-2019  2021:2 0665260
20210611   Timotej  Timotej Sortförsökk (riks)
Rådde Gård
R6-0202-2019-2021-002   PS-___-2019  2021:2 0665263
20210611   Ängssvingel  Ängssvingel Sortförsök (riks)
Rådde Gård
R6-0204-2019-2021-002   PS-___-2019  2021:2 0665270
20210611   Engelskt rajgräs  Engelskt Rajgräs Sortförsök (riks)
Rådde Gård
L6-0364-2021-002   PS-___-2020  2021 0663991
20210611   Vall I  Tidpunkt och art för insådd av baljväxter på hösten
Rådde Gård
L7-0212A2021-003   PS-___-2020  2021 0764346
20210611   Rågvete  Rågvete. Sort * behandling
Rådde Gård
R6-0101-2020-2021-002   PS-___-2020  2021:1 0665252
20210611   Rödklöver  Rödklöver Sortförsök (riks)
Rådde Gård
R6-0103-2020-2021-002   PS-___-2020  2021:1 0665215
20210611   Vitklöver  Vitklöver Sortförsök (riks)
Rådde Gård
R6-0201-2020-2021-002   PS-___-2020  2021:1 0665266
20210611   Timotej  Timotej Sortförsökk (riks)
Rådde Gård
R6-0202-2020-2021-002   PS-___-2020  2021:1 0665273
20210611   Ängssvingel  Ängssvingel Sortförsök (riks)
Rådde Gård
R6-0204-2020-2021-002   PS-___-2020  2021:1 0665276
20210611   Engelskt rajgräs  Engelskt Rajgräs Sortförsök (riks)
Rådde Gård
L7-0501-2021-004   PS-___-2021  2021 0765572
20210611   Havre  Havre. Sort * behandling
Rådde Gård
R6-0101-2018-2021-002   PS-___-2021  2021:3 0665455
20210611   Rödklöver  Rödklöver Sortförsök (riks)
Rådde Gård
R6-0101-2021-2021-002   PS-___-2021  2021 0665753
20210611   Vårkorn m klöverinsådd,   Rödklöver Sortförsök (riks, anläggning)
R6-0103-2021-2021-002   PS-___-2021  2021 0665771
20210611   Vårkorn m klöverinsådd,   Vitklöver Sortförsök (riks, anläggning)
R6-0201-2021-2021-002   PS-___-2021  2021 0665791
20210611   Vårkorn m gräsinsådd, me  Timotej Sortförsökk (riks, anläggning)
R6-0202-2021-2021-002   PS-___-2021  2021 0665826
20210611   Ängssvingel  Ängssvingel Sortförsök (riks, anläggning)
R6-0204-2021-2021-002   PS-___-2021  2021 0665833
20210611   Engelskt rajgräs  Engelskt Rajgräs Sortförsök (riks, anläggning)
R6-0103-2018-2021-002   PS-102-2018  2021:3 0665173
20210611   Vitklöver  Vitklöver Sortförsök (riks)
Rådde Gård
L7-0101-2021-005   R-___-2020  2021 0764351
20210611   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Russelbacka, Järpås
L7-0101-2021-006   R-___-2020  2021 0764352
20210611   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Flo, Bragnum
L7-0101B2021-002   R-___-2020  2021 0764379
20210611   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Jung, Bystorp 4
L7-0150A2021-002   R-___-2020  2021 0764386
20210611   Höstvete  Kvävebehov hos olika höstvetesorter
Hallebo
L7-0201-2021-004   R-___-2020  2021 0764221
20210611   Höstråg  Höstråg. Sort * behandling
Skofteby
L7-0212-2021-003   R-___-2020  2021 0764339
20210611   Rågvete  Rågvete. Sort * behandling
Kullenberg
L7-0215-2021-004   R-___-2020  2021 0764204
20210611   Höstkorn  Höstkorn. Sort * behandling
Sölvatorp
OS7-021-2021-008   R-___-2020  2021 0764116
20210611   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Jung, Bystorp 4
OS7-021-2021-009   R-___-2020  2021 0764117
20210611   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Flo, Bragnum
OS7-027-2021-001   R-___-2020  2021 0764106
20210611   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Flo, Håbergs Egd
OS7-027-2021-002   R-___-2020  2021 0764107
20210611   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Elisgården
OS7-183-2021-001   R-___-2020  2021 0764145
20210611   Höstraps  Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo
Flo, Håbergs Egd
L6-0703A2021-001   R-___-2021  2021 0666436
20210611   Majs till ensilage,  Majs till ensilage. Sortförsök
Bajgården
L7-0301-2021-002   R-___-2021  2021 0765464
20210611   Vårvete  Vårvete. Sort * behandling
Lövnäs 300
L7-0301A2021-005   R-___-2021  2021 0765472
20210611   Vårvete  Vårvete. Sort * behandling
Logården
L7-0326-2021-002   R-___-2021  2021 0765436
20210611   Vårvete  Kvävebehov hos olika vårvetesorter
Trökörna Stora Brandstorp 11
L7-0401-2021-002   R-___-2021  2021 0765373
20210611   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
Norra Vånga Humlagården
L7-0426-2021-003   R-___-2021  2021 0765444
20210611   Vårkorn  Kvävebehov hos olika maltkornsorter
Norra Vånga Humlagården
L7-0501-2021-003   R-___-2021  2021 0765571
20210611   Havre  Havre. Sort * behandling
Elisgården
L7-0610-2021-001   R-___-2021  2021 0765456
20210611   Ärter  Ärter. Sortförsök
Tolsgården, Mellby
L7-0613-2021-001   R-___-2021  2021 0765447
20210611   Åkerbönor  Åkerbönor. Sort * behandling
Edsvära Halla 1
L7-0613A2021-003   R-___-2021  2021 0765453
20210611   Åkerbönor  Åkerbönor. Sort * behandling
OS7-001-2021-007   R-___-2021  2021 0766106
20210611   Vårraps  Vårraps. Sortförsök
Vikens Egd
R7-0516-2021-003   R-___-2021  2021 0765739
20210611   Havre  Havre. Ekologisk odling
R7-0614-2021-003   R-___-2021  2021 0765746
20210611   Åkerbönor  Åkerböna. Ekologisk odling
R7-7112-2021-001   R-___-2021  2021 0766234
20210611   Matpotatis  Matpotatis. Sortförsök. Ekologisk odling.
R7-0316-2021-001   RX-___-2021  2021 0765727
20210611   Vårvete  Vårvete. Ekologisk odling
L7-0101C2021-003   S-2020  2021 0764384
20210611   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Runnebol 3223
L7-0402-2021-003   S-2021  2021 0765507
20210611   Vårkorn  Tidig korn. Sort * behandling.
Runnebol 3223
L7-0610-2021-006   T-___-2021  2021 0765461
20210611   Ärter  Ärter. Sortförsök
Järsjö Gård 105
L7-0613A2021-002   T-___-2021  2021 0765452
20210611   Åkerbönor  Åkerbönor. Sort * behandling
Brånsta
L6-0364-2021-003   T-2020  2021 0663992
20210611   Vall I  Tidpunkt och art för insådd av baljväxter på hösten
Nybble 227
L7-0101B2021-003   T-2020  2021 0764380
20210611   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Nybble 227
L7-0201-2021-006   T-2020  2021 0764223
20210611   Höstråg  Höstråg. Sort * behandling
Skalleruds gård 150
L7-0822-2021-003   T-2020  2021 0764101
20210611   Höstraps  Höstraps. Sort försök
Led 4
L7-0301-2021-005   T-2021  2021 0765467
20210611   Vårvete  Vårvete. Sort * behandling
Nybble 227
L7-0326-2021-004   T-2021  2021 0765438
20210611   Vårvete  Kvävebehov hos olika vårvetesorter
Nybble 227
L7-0401A2021-005   T-2021  2021 0765383
20210611   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
Nybble 227
L7-0426-2021-002   T-2021  2021 0765443
20210611   Vårkorn  Kvävebehov hos olika maltkornsorter
Nybble 227
L7-0501A2021-004   T-2021  2021 0765578
20210611   Havre  Havre. Sort * behandling
Nybble 227
OS7-002-2021-005   T-2021  2021 0766116
20210611   Vårraps  Vårraps, Sortförsök CL-sorter.
Litslena Viggeby 1
L6-0201-2019-2021-002   U-___-2019  2021:2 0663509
20210611   Timotej  Timotej Sortförsök (läns)
L6-0202-2019-2021-002   U-___-2019  2021:2 0665235
20210611   Ängssvingel  Ängssvingel Sortförsök (läns)
L6-0201-2020-2021-002   U-___-2020  2021:1 0665229
20210611   Timotej  Timotej Sortförsök (läns)
L6-0202-2020-2021-002   U-___-2020  2021:1 065241
20210611   Ängssvingel  Ängssvingel Sortförsök (läns)
L7-0101-2021-010   U-___-2020  2021 0764356
20210611   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Brunnby gård
L7-0150A2021-004   U-___-2020  2021 0764388
20210611   Höstvete  Kvävebehov hos olika höstvetesorter
Brunnby gård
L7-0212A2021-002   U-___-2020  2021 0764345
20210611   Rågvete  Rågvete. Sort * behandling
Brunnby gård
L7-0215A2021-003   U-___-2020  2021KASSERAT 0764207
20210611   Höstkorn  Höstkorn. Sort * behandling
Vändle, Dingtuna
L7-0822-2021-001   U-___-2020  2021 0764099
20210611   Höstraps  Höstraps. Sort försök
Sörby gård
R7-0216-2021-002   U-___-2020  2021 0764254
20210611   Rågvete  Råg/Rågvete, ekologisk odling
Geddeholms gård
L6-0201-2021-2021-001   U-___-2021  2021 0665824
20210611   Vårkorn m gräsinsådd, me  Timotej Sortförsök (läns, anläggning)
L6-0202-2021-2021-001   U-___-2021  2021 0665828
20210611   Vårkorn m gräsinsådd, me  Ängssvingel Sortförsök (läns, anläggning)
L6-0703A2021-003   U-___-2021  2021 0666438
20210611   Majs till ensilage,  Majs till ensilage. Sortförsök
Bolströ 7
L7-0301A2021-002   U-___-2021  2021 0765469
20210611   Vårvete  Vårvete. Sort * behandling
Brunnby gård
L7-0326-2021-003   U-___-2021  2021 0765437
20210611   Vårvete  Kvävebehov hos olika vårvetesorter
Brunnby gård
L7-0401-2021-006   U-___-2021  2021 0765377
20210611   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
Brunnby gård
L7-0401B2021-003   U-___-2021  2021 0765386
20210611   Vårkorn  Vårkorn. Sort * behandling.
Åsby
L7-0426-2021-005   U-___-2021  2021 0765446
20210611   Vårkorn  Kvävebehov hos olika maltkornsorter
Brunnby gård
L7-0501-2021-005   U-___-2021  2021 0765573
20210611   Havre  Havre. Sort * behandling
Brunnby gård
L7-0610-2021-007   U-___-2021  2021 0765462
20210611   Ärter  Ärter. Sortförsök
Sörby gård
L7-0613-2021-003   U-___-2021  2021 0765449
20210611   Åkerbönor  Åkerbönor. Sort * behandling
Vändle, Dingtuna
OS7-001-2021-001   U-___-2021  2021 0766100
20210611   Vårraps  Vårraps. Sortförsök
Kusta
OS7-001-2021-003   U-___-2021  2021 0766102
20210611   Vårraps  Vårraps. Sortförsök
Giresta, Staby Säteri 1
R7-0316-2021-002   U-___-2021  2021 0765728
20210611   Vårvete  Vårvete. Ekologisk odling
Handberga
R7-0516-2021-001   U-___-2021  2021 0765737
20210611   Havre  Havre. Ekologisk odling
Täby
OS7-022-2021-002   VK-___-2020  2021 0764132
20210611   Höstraps  Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
L7-0101C2021-002   W-___-2020  2021 0764383
20210611   Höstvete  Höstvete. Sort * behandling
Bältarbo 251
L7-0402-2021-001   W-___-2021  2021 0765505
20210611   Vårkorn  Tidig korn. Sort * behandling.
Bältarbo 251
L7-0402-2021-002   W-___-2021  2021 0765506
20210611   Vårkorn  Tidig korn. Sort * behandling.
L7-0501A2021-005   W-___-2021  2021 0765579
20210611   Havre  Havre. Sort * behandling
Bältarbo 251
L7-0402-2021-004   X-___-2021  2021 0765508
20210611   Vårkorn  Tidig korn. Sort * behandling.
Strand 383
L5-0111-2021-2021-002   BC-_____-2021  2021 0565672
20210609   Vårsäd  Åkertistel i vårkorn eller vårvete (EJ Havre)
Hjälsta-brunnsta 2
L5-0700-2021-002   E-41-2021  2021 0565556
[I]
20210609   Ärter  Örtogräs i ärter
Klostergården
L5-0111-2021-2021-001   E-47-2021  2021 0565671
20210609   Vårkorn  Åkertistel i vårkorn eller vårvete (EJ Havre)
Järstad Norrgård
L5-0400B2021-001   E-48-2021  2021 0565678
[I]
20210609   Vårkorn  Örtogräs, speciellt våtarv och jordrök, i vårkorn
Åkerby
L5-0111-2021-2021-003   U-_____-2021  2021 0565673
20210609   Vårsäd  Åkertistel i vårkorn eller vårvete (EJ Havre)
L5-0400A2021-001   I-912-2021  2021 0565676
[P] [I]
20210608   Vårkorn  Örtogräs, speciellt dån och pilört, i vårkorn
Ekeby
R5-1840-2021-2021-002   H-22-2021  2021 0566499
[P] [I]
20210607   Majs till ensilage,  Långsiktig kontroll av gräsogräset hönshirs i majsväxtföljder
Ö. sörby
L5-0230-2021-001   T-_____-2021  2021 0565674
20210607   Vårvete  Flyghavre i vårvete
Vrana säteri 310
L5-0230-2021-002   U-_____-2021  2021 0565675
20210607   Vårvete  Flyghavre i vårvete
L5-0400A2021-002   U-_____-2021  2021 0565677
20210607   Vårkorn  Örtogräs, speciellt dån och pilört, i vårkorn
Brunnby gård