Här kan du även söka försök direkt i NFTS

SNABBSÖKNING - Fältförsök, Information/resultat

ÅR -
FÖRSÖKSTYP Sorter Växtskydd Ogräs Växtnäring Hydroteknik etc. Vall &grovfoder Jordbearbetning Växtföljd Vallfrö Övrigt
GRÖDA Höstvete Höstråg Höstrågvete Höstkorn Höstraps Höstrybs Vårvete Vårkorn Havre Trindsäd Våroljeväxter Majs Potatis Sockerbetor Vall/grönfoder
LÄN (Dubbelick tar bort vald grupp)
Skåneförsöken & SLU/Alnarp
      L M
Animaliebältet
      F G H I K N
Försök i Väst & SLU/Lanna
      O Pn Ps R S
Östra Sverige Försöken
      D E T
Sveaförsöken & SLU/Ultuna
      BC U W X
Norrlandsförsök
      Y Z AC BD
(KRYSSADE RUTOR BEGRÄNSAR URVALET)
Länsbokstäver: ABC/B/BC=Stockholm, C/CX=Uppsala, D=Södermanland, E=Östergötland, F=Jönköping, G=Kronoberg, H=Kalmar-Öland, I=Gotland , K=Blekinge, L=Skåne-Kristianstad, M=Skåne-Malmöhus, N=Halland, O=Bohus, Pn/Ps=ÄlvsborgN/S, R=Skaraborg, S=Värmland, T=Örebro, U=Västmanland , W=Dalarna, X=Gävleborg, Y=Västernorrland, Z=Jämtland-Härjedalen, AC=Västerbotten, BC=Norrbotten