Här kan du även söka försök direkt i NFTS

FRISÖKNING - Fältförsök, Information/resultat

(Detta är en äldre version som kommer att ersättas hösten 2021.)
 +
Projekt Tolkat ur: Försökshandboken 2.1 Försöksplanering
 • P00 Vattenvård
 • P01 Hydroteknik
 • P02 Jordbearbetning
 • P03 Växtnäring
 • P04 Odlingssystem och växtföljder
 • P05 Ogräs
 • P06 Vall och grovfoder
 • P07 Grödor i s.k. öppet bruk (alla jordbruksgrödor utom de med koden 6)
 • P08 Norrländsk växtodling (ospecificerade försökstyper)
 • P09 Växtskydd (ospecificerat)
 • P11 Betning av utsäde
 • P12 Virus
 • P13 Insekter
 • P14 Nematoder
 • P15 Sjukdomar
ADB-nummer**
Planbeteckning*
Länsbeteckning**
Årtal (fyra siffror)*
Gröda*
Försöksserie*
Försöksled 1***
Försöksled 2***
Fyll i de sökvillkor som önskas
- Skillnad görs ej på små och stora bokstäver!
- Flera alternativa sökvillkor kan anges, åtskiljda med mellanslag 
- Kryssas (+)rutan före sökfälten söks efter 'text1' OCH 'text2' etc..
- Vid utdata 'Lista led' och 'Lista försök' söks ej på variabel/datavärden
*)Uppgift som söks skall INNEHÅLLA söktext
**)Uppgift som söks skall BÖRJA med söktext
***)Ange ev. söktext(er) för Led 1
Vid jämförelse anges detta även för led led 2, kryssa för att få led-1 OCH led-2