Här kan du även söka försök direkt i NFTS

FRISÖKNING - Fältförsök, Information/resultat

(Detta är en äldre version som kommer att ersättas 2021/2022.)
 +
Projekt Ur Försökshandboken 2.1 Försöksplanering
P00
Vattenvård
P01
Hydroteknik
P02
Jordbearbetning
P03
Växtnäring
P04
Odlingssystem och växtföljder
P05
Ogräs
P06
Vall och grovfoder
P07
Grödor i s.k. öppet bruk (alla jordbruksgrödor utom de med koden 6)
P08
Norrländsk växtodling (ospecificerade försökstyper)
P09
Växtskydd (ospecificerat)
P11
Betning av utsäde
P12
Virus
P13
Insekter
P14
Nematoder
P15
Sjukdomar
ADB-nummer**
Planbeteckning*
Länsbeteckning**
Årtal (fyra siffror) *
Gröda*
Försöksserie*
Försöksled 1***
Försöksled 2***
Fyll i de sökvillkor som önskas
- Skillnad görs ej på små och stora bokstäver!
- Flera alternativa sökvillkor kan anges, åtskiljda med mellanslag 
- Kryssas (+)rutan före sökfälten söks efter 'text1' OCH 'text2' etc..
- Vid utdata 'Lista led' och 'Lista försök' söks ej på variabel/datavärden
*)Uppgift som söks skall INNEHÅLLA söktext
**)Uppgift som söks skall BÖRJA med söktext
***)Ange ev. söktext(er) för Led 1
Vid jämförelse anges detta även för led led 2, kryssa för att få led-1 OCH led-2