Kartvisning och konvertering - FältForsk:s resultat-webb

FältForsk visning av kartor i samband med försöksredovisningen på våra webbsidor har under åren utvecklats bl.a.med hjälp av SLU IT-byrå och dataplattformarna för SLU:s miljödata. Visningen av kartorna sker i Google Maps som använder koordinatsystemet WGS84. I Fältforsk databaser lagras dock koordinater i det svenska referenssystemet SWEREF 99 tm (nationell meterskala). OBS! Använd punkt (.) som decimaltecken!

SWEREF 99 Northing (Nord) och SWEREF 99 Easting (Öst) anges i meter med 7 resp. 6 heltals-siffror. I det europeiskt standardiseringsarbetet är SWEREF 99 en del av motsvarande Europa-standard ETRS 89. Inom det nordiska databas-samarbetet, (Nordic Field Trial System (NFTS) andvänds UTM (Universal Transverse Mercator) som egentligen är samma som ETRS 89. I UTM och ETRS 89 måste man ange vilken kartzon man befinner sig i. För Sverige är detta som regel zon 33 (zon 34 i undantagsfall).

Utnyttjandet av GPS-tekniken ledde till framtagandet av en världsstandard som grundar sig på de traditionella Latitud och Longitud-begreppen med tillägg för en Z-koordinat (som ungefär anger höjden över havet - mer exakt avvikelsen från jordens ovala-nästan runda  genomsnittliga form).Världstandarden benämns WGS84 (i Sverige SWEREF 99). Förutom att GPS-instrumenten visar WGS84-koordinater kan ibland visa kartritnings-koordinater i de områden man använder instrument (för Sveriges del SWEREF 99 Northing, Easting och höjden, Z)

KONVERTERING SweRef 99 tm -> WGS84 DecimalNorthingEasting
Sweref 99 tm
WGS84 decimal


KONVERTERING WGS84 Decimal -> SweRef 99 tmNorthingEasting
Sweref 99 tm 0.0 0.0
WGS84 decimal

Lantmäteriverket - sida för att hitta SWEREF 99-koordinater (Koordinater i kartans övre/högra hörn för platsen där muspekaren står)

Lantmäteriverkets konverterings-tjänster (Där anger du latitud och longitud i grader, minuter, sekunder)