Forskning och samverkan. Länkar
Regionala försök- bildspel, klicka här
Sverigeförsöken Skåneförsöken Animaliebältet {Östra Sverigeförsöken / Försök i Väst / Sveaförsöken}

Växtproduktionsekologi Norrländsk jordbruksvetenskap Mark och Miljö
Växtskyddsbiologi Ekologi Skoglig Mykologi och Växtpatologi
Biosystem och Teknologi Vatten och Miljö Milöanalys
Ekoforsk Långliggande försök Partnerskap Alnarp
Jordbruksverket Nordiska Jordbruksforskares Förening Eurofins - HS Miljölab 
Svenska vallföreningen Svenskt växtskydd AgriLab
Svensk Raps Agrolab Sverige AB Greppa näringen
Yara (fd Hydro Agri) Ekologiska lantbrukarna Väderstationer-LantMet
Lantmännen SW Seed Sockerbetor.nu
Scandinavian Seed SLF - LoftInfo (se också länkarna)