Forskning och samverkan

Regionala försök- bildspel, klicka härSverigeförsöken Skåneförsöken
Animaliebältet Östra Sverigeförsöken / Försök i Väst / Sveaförsöken
Växtproduktionsekologi Norrländsk jordbruksvetenskap Mark och Miljö
Växtskyddsbiologi Ekologi Skoglig Mykologi och Växtpatologi
Biosystem och Teknologi Vatten och Miljö Miljöanalys
SLU Ekoforsk SLU Långliggande jordbruksförsök Partnerskap Alnarp

Övriga samarbetspartners

Jordbruksverket Lantmännen maskin Eurofins - HS Miljölab 
Svenska vallföreningen Svenskt växtskydd AgriLab
Svensk Raps Agrolab Sverige AB Greppa näringen
Yara Ekologiska lantbrukarna Dacom
Lantmännen SW Seed Sockerbetor.nu
Scandinavian Seed SLF - Stiftelsen Lantbruksforskning