Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network (NOVA)
Nordiska jordbruksforskares förening (NJF)

International Association on Mechanization of Field Experiments

.
Dansk Landbrugsrådgivning
.