Jordbruksområden
Nedan visas de jordbruksområden som används i sortförsök i vall resp. öppna grödor (stråsäd, oljeväxter, trindsäd, potatis, sockerbetor m.m.).

Resultaten från sortförsök i vall och i öppna grödor (stråsäd, oljeväxter, trindsäd, potatis, sockerbetor m.m.) sammanställs i många fall indelat i sortområden. Denna indelning används för skördesiffror och inbland även för andra parametrar. 

I de statistiska modellerna tas alltid hänsyn till denna områdesindelning och till variationen mellan skördeår.

Figur 1 till höger visar en översiktlig områdesindelning för provning av sorter. Gränsen mellan område E och G har justerats från år 2011 (se nedan). Område I betecknas felaktigt i denna bild med bokstaven J.

Figur 2 nedan visar områdesindelningen för södra Sverige. För norra Sverige tillkommer de officiella jordbruksområdena 21-23. Dessa jordbruksområden ingår i sortområde H och I.

Figur 3 längst ned samt Tabell 1 visar i detalj vilka län och officiella skördeområden som ingår resp. sortområde. 

Det finns vissa skillnader mellan provning i öppna grödor och i vall. 

Figur 1. Översikt - område A-I (område E-G justerat från år 2011)

Läs mer här om jordbruksområden/skördeområden

Ortnamnslista - jordbruksområden finns här

 
Områden för sortprovning
Område Officiellt jordbruksområde (län)
A 1(M), 2(M-L), 3(M), 7(N)
B 4(L), 5(K), 6(H), 9(H-I)
C 10(L-G-H), 14(F-Ps)
D 11(H-E), 12(E)
E 8(O-Pn), 15(Pn-R), 16a(Pn), före 2011 även 16b (S)
F 13a(D-E),13b(D),13c(D-T-U),13d(B-C-D),13g(E-R-T), 13e(B,C,U)
G 13e(W-X), 13f(C-X), 13h(T-W), 17(Pn-S), 18(S-W-X), 16b (S)-från år 2011
H 19 (mellersta Norrlands kustland)
I 20, 21, 22, 23 (Norrlands inland)

Uppdaterad 2015-05-26 av Torbjörn Leuchovius / FältForsk