Serien gällande konventionell odling är nedlagd och vi hänvisar till: www.sortval.se, där sorttexterna kommer att uppdateras regelbundet. Ekologisk odling (inklusive " Sortval för..."), har här separata webbsidor under SLU-portalen, samt för rapportserien även här.

Arkivsida: Sortval

I denna skrift redovisas resultaten från sortprovningen med spannmål, ärter, oljeväxter och potatis. Sortval trycks varje år. 

Resultaten hänför sig till försök utförda under den senaste femårsperioden. För att redovisa avkastningen har använts en eller i vissa fall ett par mätarsorter. Sorternas egenskaper beskrivs däremot främst med utgångspunkt från medeltalet av samtliga i provningen ingående sorter. 

Resultaten hänför sig till de skördeområden som finns i figuren till höger. Skördeområdesindelningen är viktig när avkastningssiffror redovisas eftersom olika sorter hävdar sig olika bra i resp. område. De flesta kvalitetsegenskaper är i mindre utsträckning beroende av odlingsområdet.Sortval - senaste utgåvorna
Stråsäd, trindsäd, oljeväxter, potatis.
Sortval 2020 (skördeår 2019)


Stråsäd, trindsäd, oljeväxter, potatis.
Sortval 2019 (skördeår 2018)


Stråsäd, trindsäd, oljeväxter, potatis.
Sortval 2018 (skördeår 2017)


Stråsäd, trindsäd, oljeväxter, potatis.
Sortval 2017 (skördeår 2016)


Stråsäd, trindsäd, oljeväxter, potatis.
Sortval 2016 (skördeår 2015)


Stråsäd, trindsäd, oljeväxter, potatis
Sortval 2015 (skördeår 2014)


Stråsäd, trindsäd, oljeväxter, potatis.
Sortval 2014 (skördeår 2013)


Stråsäd, trindsäd, oljeväxter, potatis.
Sortval 2013 (skördeår 2012)
Tabeller - fram till skördeåret 2012
Spannmål, trindsäd, oljeväxter
Tabeller 2013


Spannmål, trindsäd, oljeväxter
Tabeller 2012


Spannmål, trindsäd, oljeväxter
Tabeller 2011


Spannmål, trindsäd, oljeväxter
Tabeller 2010


Spannmål, trindsäd, oljeväxter
Tabeller 2009


Spannmål, trindsäd, oljeväxter
Tabeller 2008


Vårsäd: spannmål, trindsäd
Tabeller 2007


Höstsäd
Tabeller 2007


Oljeväxter
Tabeller 2007


Spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis
Tabeller 2006


Spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis
Tabeller 2005


Spannmål, trindsäd
Tabeller 2004


Spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis
Tabeller 2003


Spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis
Tabeller 2002


Vallgrödor
Tabeller 2002


Sortbeskrivningar vall
Sortval i ekologisk odling
Sortval i ekologisk odling 2021

Sortval i ekologisk odling 2020

Sortval i ekologisk odling 2019

Sortval i ekologisk odling 2018

Sortval i ekologisk odling 2017

Sortval i ekologisk odling 2016

Sortval i ekologisk odling 2015

Sortval i ekologisk odling 2014

Sortval i ekologisk odling 2013

Sortval i ekologisk odling 2012

Sortval i ekologisk odling 2011

Sortval i ekologisk odling 2010

Sortval i ekologisk odling 2009

Sortval i ekologisk odling 2008

Sortval i ekologisk odling 2007

Sortval i ekologisk odling 2006

Sortval i ekologisk odling 2005

Sortval i ekologisk odling 2004

Sortval i ekologisk odling 2003
Läs mer om jordbruksområden & skördeområden..

Skördeområde efter 2010 (gräns E-G ändrad)


Skördeområden innan år 2011

Senaste sortval för ettåriga grödor (konventionell odling)
är gratis, och kan beställas av:
Thomas Linné
Hushållningssällskapet Försäljning
HIR Malmöhus
Borgeby Slottsväg 11
237 91 Bjärred
Telefon 010-4762000
Mobil 0708-816611Uppdaterad 2012-04-26 av Torbjörn Leuchovius / SLU FältForsk