Sortval
I denna skrift redovisas resultaten från sortprovningen med spannmål, ärter, oljeväxter och potatis. Sortval trycks varje år. 

Resultaten hänför sig till försök utförda under den senaste femårsperioden. För att redovisa avkastningen har använts en eller i vissa fall ett par mätarsorter. Sorternas egenskaper beskrivs däremot främst med utgångspunkt från medeltalet av samtliga i provningen ingående sorter. 

Resultaten hänför sig till de skördeområden som finns i figuren till höger. Skördeområdesindelningen är viktig när avkastningssiffror redovisas eftersom olika sorter hävdar sig olika bra i resp. område. De flesta kvalitetsegenskaper är i mindre utsträckning beroende av odlingsområdet.

Sortval - senaste utgåvorna
Stråsäd, trindsäd, oljeväxter, potatis. Sortval 2020 (skördeår 2019)
Stråsäd, trindsäd, oljeväxter, potatis. Sortval 2019 (skördeår 2018)
Stråsäd, trindsäd, oljeväxter, potatis. Sortval 2018 (skördeår 2017)
Stråsäd, trindsäd, oljeväxter, potatis. Sortval 2017 (skördeår 2016)
Stråsäd, trindsäd, oljeväxter, potatis. Sortval 2016 (skördeår 2015)
Stråsäd, trindsäd, oljeväxter, potatis. Sortval 2015 (skördeår 2014)
Stråsäd, trindsäd, oljeväxter, potatis. Sortval 2014 (skördeår 2013)
Stråsäd, trindsäd, oljeväxter, potatis. Sortval 2013 (skördeår 2012)
Tabeller - fram till skördeåret 2012
Tabeller 2013 Spannmål, trindsäd, oljeväxter
Tabeller 2012 Spannmål, trindsäd, oljeväxter
Tabeller 2011 Spannmål, trindsäd, oljeväxter
Tabeller 2010 Spannmål, trindsäd, oljeväxter
Tabeller 2009 Spannmål, trindsäd, oljeväxter
Tabeller 2008 Spannmål, trindsäd, oljeväxter
Tabeller 2007 Vårsäd: spannmål, trindsäd
Tabeller 2007 Höstsäd
Tabeller 2007 Oljeväxter
Tabeller 2006 spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis
Tabeller 2005 spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis
Tabeller 2004 spannmål, trindsäd
Tabeller 2003 spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis
Tabeller 2002 spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis
Tabeller 2002 vallgrödor
Sortbeskrivningar vall
Sortval i ekologisk odling
Sortval i ekologisk odling 2017
Sortval i ekologisk odling 2016
Sortval i ekologisk odling 2015
Sortval i ekologisk odling 2014
Sortval i ekologisk odling 2013
Sortval i ekologisk odling 2012
Sortval i ekologisk odling 2011
Sortval i ekologisk odling 2010
Sortval i ekologisk odling 2009
Sortval i ekologisk odling 2008
Sortval i ekologisk odling 2007
Sortval i ekologisk odling 2006
Sortval i ekologisk odling 2005
Sortval i ekologisk odling 2004
Sortval i ekologisk odling 2003

Senaste sortval för ettåriga grödor (konventionell odling) är GRATIS kan beställas av: Thomas Linné, Hushållningssällskapet Försäljning / HIR Malmöhus, Borgeby Slottsväg 11, 237 91 Bjärred. Telefon 010-4762000, Mobil 0708-816611

 

Läs mer om jordbruksområden & skördeområden..

Skördeområde efter 2010 (gräns E-G ändrad)
Skördområden innan år 2011

 

Uppdaterad 2012-04-26 av Torbjörn Leuchovius / FältForsk