Vallväxter till slåtter och bete samt grönfoderväxter

I Sortval redovisas senaste resultat från sortprovningen av 18 vall- och grönfoderarter i Sverige, i huvudsak från tioårsperioden 2007 2016. Aktuellt sortiment av 109 provade sorter beskrivs ingående och jämförs i egenskaper. Detta bör kunna ge rådgivare, företag och enskilda en uppfattning om mest lämpade sorter beroende på klimatområde och odlingsinriktning.

Sortval i konventionell vallodling

Sortval för södra, mellersta och norra Sverige 2020/2021
Halling, M., Sandström, B., Hallin, O. & Larsson, S. (2021). Vallväxter till slåtter och bete samt grönfoderväxter : sortval för södra, mellersta och norra Sverige 2020/2021

Tidigare sortval
Magnus A. Halling & Staffan Larsson. 2017. Vallväxter till slåtter och bete samt grönfoderväxter.

Halling, M. 2012. Vallväxter till slåtter och bete samt grönfoderväxter. Sortval för södra och mellersta Sverige 2012/2013

Halling, M. 2008. Vallväxter till slåtter och bete samt grönfoderväxter. Sortval för södra och mellersta Sverige 2008/2009

Halling, M. 2006. Vallväxter till slåtter och bete samt grönfoderväxter. Sortval för södra och mellersta Sverige 2005/2006

Sortval i ekologisk vallodling

Sortförsök 2003-2009
Halling, M. 2010. Sortval i ekologisk vallodling 2004-2009. Sortförsök i timotej, ängssvingel, rörsvingel, rörsvingelhybrid, engelskt rajgräs och rajsvingel.

Tidigare Ekologiskt sortval
Halling, M & Wigh, L.  2008. Sortval i ekologisk valloding. Sortförsök 2003-2007 i timotej, ängsvingel, rajsvingel och engelskt rajgräs

Sortval publiceras också på papper kan beställas gratis från:
Hushållningssällskapet Försäljning / HIR Skåne
Borgeby Slottsväg 11
237 91 Bjärred
Telefon 046-71 36 98, Mobil 0708-81 66 11
E-post: Thomas.Linne@hushallningssallskapet.se

Kontaktuppgifter författare:
Magnus Halling, SLU, Inst. för växtproduktionsekologi
Tel: 018-67 14 29
E-post: Magnus.Halling@slu.se