Väderdata hämtade från Lantmet vid SLU Fältforsk

Period: 20180601-20191201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.

Koordinater skickade från NFTS, som används för att hitta väderstationer: N 6636080, E 656723 (SWEREF 99).  Försöksbeteckning använd inom NFTS, om medskickad: OS7-183-2019-003).
Mer om Lantmets väderdata

Logga in med ditt Lantmetkonto, för utökad funktionalitet som dygnsvärden
Information - visning av väderdata
  • Utan inloggning visas här månadsvärden, och i Lantmet: som mest timvärden (två dygn tillbaka i tiden), dygnsvärden (en månad tillbaka i tiden) och månadsvärden (ett år tillbaka i tiden) för vald station.
  • Med inloggning visas här dygnsvärden, och i Lantmet: all rådata, timvärden, dygnsvärden och månadsvärden för vald station och tidsperiod.

Väderstation: Uppsala funbo-lövsta (C län),   Lantmetsökning
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Avstånd från försöksplats: 0 km

Månad
(Obs. dgr.)
 Temperatur  Nederbörd  Luftfuktighet  MedelVind  Daggrader
Medel Min Max Dygn Ack. Medel Min Max m/s Riktning >0 >+5
201806 (30) 15.9 -2.6 30.9 14.6 115 63 28 100 1.8 >208 1140 704
201807 (31) 21.0 5.3 34.1 43.8 159 65 25 100 1.2 >121 1792 1201
201808 (31) 17.5 1.5 32.4 41.0 200 79 34 100 1.6 >207 2333 1588
201809 (30) 12.3 -3.3 25.0 44.6 245 83 40 100 2.0 >219 2705 1817
201810 (31) 7.0 -7.2 20.0 16.8 261 89 45 100 1.8 >199 2929 1922
201811 (30) 2.9 -14.6 10.7 16.8 278 96 76 100 1.5 >192 3061 1961
201812 (31) -0.9 -16.7 7.1 32.6 311 97 73 100 1.2 >176 3093 1962
201901 (31) -5.0 -24.7 4.9 13.8 13 95 57 100 1.1 >218 6 0
201902 (28) 0.0 -24.1 11.0 35.2 49 89 50 100 2.0 >227 56 4
201903 (31) 1.3 -21.5 14.7 31.8 80 84 34 100 2.2 >229 135 24
201904 (30) 5.8 -10.3 22.1 2.6 83 64 22 100 1.6 >133 331 128
201905 (31) 9.8 -4.4 27.0 51.8 135 75 32 100 1.7 >172 637 297
201906 (30) 17.2 2.7 29.2 25.4 160 73 37 100 1.8 >197 1152 663
201907 (31) 16.1 1.5 32.4 56.6 217 78 33 100 1.1 >177 1652 1009
201908 (31) 16.7 4.5 28.2 69.8 287 82 38 100 1.4 >183 2168 1370
201909 (30) 11.4 -4.9 27.2 32.6 319 85 47 100 1.6 >195 2511 1575
201910 (31) 5.8 -6.7 14.6 60.2 379 93 54 100 1.5 >216 2696 1639
201911 (30) 2.3 -13.2 8.7 51.4 431 96 50 100 1.1 >126 2786 1648

Väderstation: Uppsala säby (C län),   Lantmetsökning
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Avstånd från försöksplats: 5 km

Månad
(Obs. dgr.)
 Temperatur  Nederbörd  Luftfuktighet  MedelVind  Daggrader
Medel Min Max Dygn Ack. Medel Min Max m/s Riktning >0 >+5
201806 (30) 16.6 2.6 30.8 15.8 30 54 21 95 3.3 >222 1210 757
201807 (31) 21.9 6.2 33.2 7.0 37 56 23 96 2.3 >146 1888 1281
201808 (31) 18.0 4.7 31.7 58.0 95 70 30 97 3.0 >213 2447 1685
201809 (30) 13.0 -1.0 24.1 35.6 130 74 35 98 3.9 >203 2835 1926
201810 (31) 7.5 -5.4 19.4 20.0 150 82 35 98 3.4 >196 3069 2037
201811 (30) 3.4 -13.6 10.7 21.2 171 89 69 98 2.7 >196 3205 2077
201812 (31) -0.3 -12.3 7.1 27.5 199 91 62 99 2.8 >212 3239 2078
201901 (31) -3.8 -20.0 5.6 10.8 10 86 51 98 3.4 >239 9 0
201902 (28) 0.7 -17.9 10.6 21.6 32 78 44 98 4.3 >239 69 5
201903 (31) 1.6 -16.6 14.4 26.6 59 75 28 97 4.6 >237 151 26
201904 (30) 6.6 -7.9 21.6 1.6 60 54 8 95 3.5 >125 361 137
201905 (31) 10.3 -2.7 26.3 48.8 109 65 23 97 3.2 >178 680 313
201906 (30) 17.6 5.5 29.5 22.6 132 61 25 97 3.1 >205 1207 691
201907 (31) 16.5 4.9 31.4 47.0 179 67 21 96 2.7 >147 1720 1048
201908 (31) 17.0 6.6 28.0 63.8 242 73 31 97 2.6 >188 2248 1421
201909 (30) 11.9 -1.8 27.1 31.6 274 75 38 98 3.0 >204 2605 1636
201910 (31) 6.1 -4.2 14.4 59.6 334 86 43 98 3.0 >199 2797 1702
201911 (30) 2.5 -5.4 8.7 53.2 387 90 40 98 2.8 >139 2885 1710

Väderstation: Ultuna (C län),   Lantmetsökning
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Avstånd från försöksplats: 8 km

Månad
(Obs. dgr.)
 Temperatur  Nederbörd  Luftfuktighet  MedelVind  Daggrader
Medel Min Max Dygn Ack. Medel Min Max m/s Riktning >0 >+5
201806 (30) 16.4 2.7 30.5 20.1 159 53 21 96 3.4 >152 1205 749
201807 (31) 21.7 7.9 33.1 78.1 237 56 20 99 2.5 >147 1877 1265
201808 (31) 17.9 4.7 31.5 63.9 300 71 31 99 2.7 >220 2431 1664
201809 (30) 12.9 -0.8 24.0 36.6 337 74 33 99 3.3 >220 2818 1905
201810 (31) 7.5 -5.2 19.5 19.6 357 81 37 99 3.1 >219 3056 2019
201811 (30) 3.5 -13.3 10.6 21.5 378 89 66 99 2.6 >195 3193 2061
201812 (31) -0.3 -11.5 7.3 34.7 413 91 17 99 2.6 >191 3230 2062
201901 (31) -3.8 -19.3 5.7 41.7 41 87 47 99 2.7 >150 9 0
201902 (28) 0.9 -18.8 11.0 40.9 82 80 43 99 3.5 >227 74 7
201903 (31) 1.7 -18.3 14.7 44.8 127 76 28 100 3.6 >224 158 28
201904 (30) 6.7 -8.9 21.6 3.5 131 56 16 97 3.1 >150 370 138
201905 (31) 10.2 -2.2 26.4 54.1 185 68 27 99 2.8 >193 688 313
201906 (30) 17.6 6.2 29.3 24.1 209 64 30 98 3.2 >197 1217 692
201907 (31) 16.6 5.5 31.9 55.1 264 70 28 98 2.6 >202 1732 1052
201908 (31) 17.1 7.5 28.3 61.0 325 75 35 99 2.6 >194 2263 1428
201909 (30) 11.9 -2.1 26.9 37.1 362 78 40 99 2.7 >193 2621 1643
201910 (31) 6.1 -4.9 14.5 67.9 430 89 47 99 2.5 >212 2813 1710
201911 (30) 2.6 -6.0 8.9 67.2 497 94 42 100 2.5 >115 2905 1719

Övrig närliggande väderstation: Uppsala (C län) SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
Lantmetsökning
Avstånd från försöksplats: 12 km

Övrig närliggande väderstation: Fransåker (C län) LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Lantmetsökning
Avstånd från försöksplats: 20 km

Övrig närliggande väderstation: Stockholm-arlanda (B län) SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
Lantmetsökning
Avstånd från försöksplats: 24 km

Övrig närliggande väderstation: Morkala/östanå-grid (C län) LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Lantmetsökning
Avstånd från försöksplats: 34 km

Övrig närliggande väderstation: Enköping (C län) SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
Lantmetsökning
Avstånd från försöksplats: 43 km

Övrig närliggande väderstation: Films kyrkby (C län) SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
Lantmetsökning
Avstånd från försöksplats: 44 km

Övrig närliggande väderstation: Enköping-grid (C län) LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Lantmetsökning
Avstånd från försöksplats: 45 km

Övrig närliggande väderstation: Svanberga (B län) SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
Lantmetsökning
Avstånd från försöksplats: 46 km

Övrig närliggande väderstation: Hacksta (C län) LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Lantmetsökning
Avstånd från försöksplats: 52 km

Övrig närliggande väderstation: Stockholm-bromma (B län) SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
Lantmetsökning
Avstånd från försöksplats: 54 km

Övrig närliggande väderstation: Adelsö (C län) SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
Lantmetsökning
Avstånd från försöksplats: 55 km

Övrig närliggande väderstation: Tierp-grid (C län) LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Lantmetsökning
Avstånd från försöksplats: 57 km