Enskilda försök. Nya resultat

I listan nedan visas endast de senast inlagda resultaten fr.o.m. 2021-07-17

Resultaten som presenteras här kommer från både riksförsök (beteckning R) och länsförsök (beteckning L). Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak via länsförsöksorganisationerna Skåneförsök (L, M län), Animaliebältet (F, G, H, I, K, N län), Försök i Väst (O, P, R, S län), Östra SverigeFörsöken (D, E, H, T län) och Sveaförsöken (ABC, U, W, X län).

Dokumentation i form av s.k. PDF-filer läggs in löpande under säsongen.


Beskrivning av symboler
Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS.
Symbolen visar en karta med försökets placering.
Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer.

Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] visas av försöksansvarig uppladdade:


Klicka på symbolen för resultatrapport för serien. För planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.
Klicka här för information om kartvisning och konvertering av kartkoordinater

Plan Förs.nr År   AdbnrUppdat. Gröda  Försöksserie/Försöksplats
OS7-002-2021-005   BC-__-2021  2021 0766116
20210721   Vårraps   Vårraps, Sortförsök CL-sorter.
Litslena Viggeby 1
L7-0822-2021-004   BC-___-2020  2021 0764102
20210721   Höstraps   Höstraps. Sort försök
Veckholms- säby gård 14
L7-0822-2021-005   CX-___-2020  2021 0764103
20210721   Höstraps   Höstraps. Sort försök
OS7-183-2021-003   CX-___-2020  2021 0764147
20210721   Höstraps   Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo
OS7-002-2021-004   CX-___-2021  2021 0766115
20210721   Vårraps   Vårraps, Sortförsök CL-sorter.
L7-0822-2021-002   D-___-2020  2021 0764100
20210721   Höstraps   Höstraps. Sort försök
St. Lövhulta gård
OS7-001-2021-002   D-___-2021  2021 0766101
20210721   Vårraps   Vårraps. Sortförsök
Bärby 32
OS7-002-2021-002   E-106-2021  2021 0766113
20210721   Vårraps   Vårraps, Sortförsök CL-sorter.
Skälsund
OS7-021-2021-001   E-140-2020  2021 0764109
20210721   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Brestorp
OS7-021-2021-002   E-141-2020  2021 0764110
20210721   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Hagalund 123
OS7-027-2021-008   E-142-2020  2021 0764123
20210721   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Broby Gård
OS7-027-2021-009   E-143-2020  2021 0764124
20210721   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Fylla norrgården
OS7-183-2021-002   E-150-2020  2021 0764146
20210721   Höstraps   Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo
Bobergs västergård
OS7-001-2021-004   E-91-2021  2021 0766103
20210721   Vårraps   Vårraps. Sortförsök
Klostergården
OS7-002-2021-001   E-96-2021  2021 0766112
20210721   Vårraps   Vårraps, Sortförsök CL-sorter.
Klostergården
OS7-021-2021-003   H-29-2020  2021 0764111
20210721   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Christinelund
OS7-027-2021-003   H-30-2020  2021 0764108
20210721   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Christinelund
OS7-021-2021-004   I-858-2020  2021 0764112
20210721   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Källunge
OS7-027-2021-004   I-859-2020  2021 0764119
20210721   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Roma
OS7-001-2021-005   I-895-2021  2021 0766104
[P]
20210721   Vårraps   Vårraps. Sortförsök
Linde
OS7-002-2021-003   I-896-2021  2021 0766114
[P]
20210721   Vårraps   Vårraps, Sortförsök CL-sorter.
Lera
OS7-021-2021-005   LB-254-2020  2021 0764113
20210721   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Fjelie Laxmansväg 11
OS7-025-2021-002   LB-255-2020  2021 0764096
20210721   Höstraps   Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka
Bollerup
OS7-027-2021-006   LB-256-2020  2021 0764121
[P]
20210721   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Bollerup
OS7-025-2021-001   MB-_302__-2020  2021 0764095
20210721   Höstraps   Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka
Brunnslöv 1177
OS7-021-2021-006   MB-_303__-2020  2021 0764114
20210721   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Jordholmsvägen 120
OS7-027-2021-005   MB-301/20  2021 0764120
20210721   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Hemmesdyngevägen 158
OS7-025-2021-004   MB-304/20  2021 0764098
20210721   Höstraps   Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka
Reslöv 2605
OS7-021-2021-007   MY-___-2020  2021 0764115
20210721   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
OS7-025-2021-003   MY-___-2020  2021 0764097
20210721   Höstraps   Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka
OS7-027-2021-007   MY-142-2020  2021 0764122
20210721   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
OS7-001-2021-006   N-___-2021  2021 0766105
20210721   Vårraps   Vårraps. Sortförsök
Westergård Lantbruk
OS7-022-2021-001   N-921-2020  2021 0764131
20210721   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Påarp Agnegården
OS7-021-2021-008   R-___-2020  2021 0764116
20210721   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Jung, Bystorp 4
OS7-021-2021-009   R-___-2020  2021 0764117
20210721   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Flo, Bragnum
OS7-027-2021-001   R-___-2020  2021 0764106
20210721   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Flo, Håbergs Egd
OS7-027-2021-002   R-___-2020  2021 0764107
20210721   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Elisgården
OS7-183-2021-001   R-___-2020  2021 0764145
20210721   Höstraps   Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo
Flo, Håbergs Egd
OS7-001-2021-007   R-___-2021  2021 0766106
20210721   Vårraps   Vårraps. Sortförsök
Bjertorp
L7-0822-2021-003   T-2020  2021 0764101
20210721   Höstraps   Höstraps. Sort försök
Led 4
L7-0822-2021-001   U-___-2020  2021 0764099
20210721   Höstraps   Höstraps. Sort försök
Sörby gård
OS7-001-2021-001   U-___-2021  2021 0766100
20210721   Vårraps   Vårraps. Sortförsök
Kusta
OS7-001-2021-003   U-___-2021  2021 0766102
20210721   Vårraps   Vårraps. Sortförsök
Giresta, Staby Säteri 1
OS7-022-2021-002   VK-___-2020  2021 0764132
20210721   Höstraps   Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)