Plan: Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling, L5-8010P-2022
2022, Höstraps
Position (WGS84)=57.71565;18.40599 /Parkering=0;0,  
I-916-2021: (), ADB-nr: 0566652
(Albin Gunnarson)