Plan: Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka, OS7-025-2020
2020, Höstraps
Position (WGS84)=55.50110;14.04733 /Parkering=0;0,  
LB-256-2019: (), ADB-nr: 0761543
(Ortrud Jäck 018-672310)