Plan: Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka, OS7-025-2021
2021, Höstraps
Position (WGS84)=55.72753;13.63389 /Parkering=0;0,  
MB-_302__-2020: (), ADB-nr: 0764095
(Ortrud Jäck 018-672310)