Plan: Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka, OS7-025-2021
2021, Höstraps
Position (WGS84)=55.49855;14.04812 /Parkering=0;0,  
LB-255-2020: (), ADB-nr: 0764096
(Ortrud Jäck 018-672310)