Plan: Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka, OS7-025-2021
2021, Höstraps
Position (WGS84)=55.88188;13.07776 /Parkering=0;0,  
MB-304/20: (), ADB-nr: 0764098
(Ortrud Jäck 018-672310)