Plan: Höstraps. Sortförsök, L7-0822-2021
2021, Höstraps
Position (WGS84)=59.52170;17.34028 /Parkering=0;0,  
BC-___-2020: (), ADB-nr: 0764102
(Ortrud Jäck 018-672310)