Plan: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel), OS7-027-2021
2021, Höstraps
Position (WGS84)=55.48733;14.05585 /Parkering=0;0,  
LB-256-2020: (), ADB-nr: 0764121
(Ortrud Jäck 018-672310)