Plan: Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo, OS7-183-2021
2021, Höstraps
Position (WGS84)=58.46746;15.20577 /Parkering=0;0,  
E-150-2020: (), ADB-nr: 0764146
(Albin Gunnarson)