Plan: Vårraps. Sortförsök, OS7-001-2021
2021, Vårraps
Position (WGS84)=57.48938;12.14774 /Parkering=0;0,  
N-___-2021: (), ADB-nr: 0766105
(Ortrud Jäck 018-672310)