Plan: Vårraps. Sortförsök, OS7-001-2021
2021, Vårraps
Position (WGS84)=58.27300;13.12190 /Parkering=0;0,  
R-___-2021: (), ADB-nr: 0766106
(Ortrud Jäck 018-672310)