Plan: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel), OS7-021-2022
2022, Höstraps
Position (WGS84)=55.53325;14.19333 /Parkering=0;0,  
LB-239-2021: (), ADB-nr: 0766673
(Ortrud Jäck 018-672310)