Plan: Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka, OS7-025-2022
2022, Höstraps
Position (WGS84)=58.25478;13.13710 /Parkering=0;0,  
__-___-2021: (), ADB-nr: 0766707
(Ortrud Jäck 018-672310)