Plan: Vårraps, Sortförsök CL-sorter., OS7-002-2022
2022, Vårraps
Position (WGS84)=58.47673;15.50933 /Parkering=0;0,  
E-84-2022: (), ADB-nr: 0768432
(Ortrud Jäck 018-672310)