Plan: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel), OS7-021-2023
2023, Höstraps
Position (WGS84)=55.53906;14.17848 /Parkering=0;0,  
LB-255-2022: (), ADB-nr: 0768964
(Ortrud Jäck 018-672310)