Plan: Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo, OS7-183-2019
2019, Höstraps
Position (WGS84)=58.36488;12.63308 /Parkering=0;0,  
R-___-2018: (), ADB-nr: 07AB62
(Albin Gunnarson)