Plan: Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo, OS7-183-2019
2019, Höstraps
Position (WGS84)=59.83264;17.79622 /Parkering=0;0,  
CX-___-2018: (), ADB-nr: 07AB63
(Albin Gunnarson)