Plan: Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka, OS7-025-2019
2019, Höstraps
Position (WGS84)=58.47152;13.11328 /Parkering=0;0,  
R-__-2018: (), ADB-nr: 07AB64
(Jannie Hagman 018-671423)