Plan: Svampbekämpning i höstrapsens blomning, L9-8450-2019
2019, Höstraps
Position (WGS84)=59.16781;15.11542 /Parkering=0;0,  
-: (), ADB-nr: 153219
(Ulrika Dyrlund Martinsson 010-4762031)