Plan: Svampbekämpning i höstrapsens blomning, L9-8450-2020
2020, Höstraps
Position (WGS84)=58.32183;12.58727 /Parkering=0;0,  
-: (), ADB-nr: 153305
(Ulrika Dyrlund Martinsson 010-4762031)