Enskilda försök. Nya resultat

I listan nedan visas endast de senast inlagda resultaten fr.o.m. 2023-05-11

Resultaten som presenteras nedan är hämtade från SLU Fältforsks försöksdatabas och från den nordiska försöksdatabasen NFTS (Nordic Field Trial System). Resultaten kommer i huvudsak från tre typer av försök: riksförsök (beteckning R), länsförsök (beteckning L) och Frö- och Oljeväxtodlarnas försök (beteckning OS). Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och länsförsöksorganisationerna. OS-försöken finansieras av Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO). Nedan redovisas de flesta officiella svenska försök fram till år 2020. Från och med 2021 redovisas främst riks- och OS-försök, samt länsförsök gällande sorter och ogräsbekämpning.

Dokumentation i PDF-format läggs in löpande under säsongen.

Beskrivning av symboler
 • Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS.
 • Symbolen visar en karta med försökets placering.
 • Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer.
 • Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] visas av försöksansvarig uppladdade:
  • Fältkort, [P]
  • Löpande noteringar, som t.ex. behandling vid viss tidpunkt, [N]
  • Övrig relaterad information, [I]
  • Försökresultat i PDF-format, [R]
  • Försökresultat i Excel-format, [X]
 • Klicka på symbolen för resultatrapport för serien. För planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.

Tips: Pdf-filer kan exporteras till Excel med Adobe Acrobat Pro DC. Om dina data inte är konfidentiella, så kan denna webbtjänst hos Adobe konvertera pdf:er till Excel. (Tjänsten kräver att "gratiskonto" skapas)

Plan Förs.nr Skörde-
år
Adbnr Uppdat. Gröda Försöksserie
Försöksplats
L5-0720-2023-003 E-78-2023 2023 0570470
20230609 Åkerbönor Örtogräs i åkerbönor
Täktö prästgård
L5-0720-2023-001 LB-224-2023 2023 0570468
20230609 Åkerbönor Örtogräs i åkerbönor
Sandbygårdsvägen 5
L5-0720-2023-002 R-_____-2023 2023 0570469
20230609 Åkerbönor Örtogräs i åkerbönor
Flakeberg
R5-1840-2021-2023-002 H-22-2021 2023:2 0569526
20230608 Växtföljd Långsiktig kontroll av gräsogräset hönshirs i majsväxtföljder
Östra Sörby, Borgholm
L5-0400B2023-002 E-76-2023 2023 0570464
20230601 Vårkorn Örtogräs, speciellt våtarv och jordrök, i vårkorn
Åkerby
L5-0400A2023-001 H-12-2023 2023 0570461
20230601 Vårkorn Örtogräs, speciellt dån och pilört, i vårkorn
L5-0400B2023-001 R-_____-2023 2023 0570463
20230601 Vårkorn Örtogräs, speciellt våtarv och jordrök, i vårkorn
L5-0400A2023-002 T-_____-2023 2023 0570462
20230601 Vårkorn Örtogräs, speciellt dån och pilört, i vårkorn
Törsjö 421
L5-0710-2023-003 E-77-2023 2023 0570467
20230530 Ärter Örtogräs i ärter
Klostergården
L5-0710-2023-001 M-_____-2023 2023 0570465
20230530 Ärter Örtogräs i ärter
Lagestorp 96
L5-0710-2023-002 R-_____-2023 2023 0570466
20230530 Ärter Örtogräs i ärter
Västergården
L5-2450A2023-001 MB-_345____-2022 2023 0570717
20230523 Höstvete Renkavle och örtogräs i höstvete, vårbehandling
Ängeltoftavägen 80
L5-0300-2023-001 E-100-2023 2023 0570458
20230522 Höstvete Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, vårbehandling
Klostergården
L5-0230-2023-001 E-104-2023 2023 0570456
[P]
20230522 Vårvete Havre i vårvete
Klostergården
L5-0300-2023-002 E-75-2023 2023 0570459
20230522 Höstvete Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, vårbehandling
Skrukeby frälsegård
L5-0300-2023-003 U-_____-2023 2023 0570460
20230522 Höstvete Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, vårbehandling
Kusta 3
L5-2426-2023-001 R-_____-2022 2023KASSERAT 0569294
20230519 Höstvete Sandlosta och örtogräs i höstvete, höst och vår
Tagelberg
L5-2450-2023-003 R-_____-2022 2023 0569298
20230519 Höstvete Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
Logården 6, Grästorp
L5-3021-2023-003 R-_____-2022 2023 0569301
20230519 Höstvete Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår
Norra Vånga Humlagården
L5-8010R2023-003 R-_____-2022 2023 0568974
20230519 Höstraps Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höst- och vårbehandling
L5-8015-2023-002 R-_____-2022 2023 0568976
20230519 Höstraps Spillsäd i höstraps
Eke, Lindärva
L5-3021-2023-002 I-977-2022 2023 0569300
20230517 Höstvete Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår
Väskinde
L5-8150B2023-001 U-_____-2022 2023 0569097
20230512 Höstraps Tillväxtreglering samt svampbekämpning i höstraps
Brunnby Gård, Västerås