Enskilda försök. Nya resultat

I listan nedan visas endast de senast inlagda resultaten fr.o.m. 2021-09-06

Resultaten som presenteras nedan är hämtade från SLU Fältforsks försöksdatabas och från den nordiska försöksdatabasen NFTS (Nordic Field Trial System). Resultaten kommer i huvudsak från tre typer av försök: riksförsök (beteckning R), länsförsök (beteckning L) och Frö- och Oljeväxtodlarnas försök (beteckning OS). Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och länsförsöksorganisationerna. OS-försöken finansieras av Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO). Nedan redovisas de flesta officiella svenska försök fram till år 2020. Från och med 2021 redovisas främst riks- och OS-försök, samt länsförsök gällande sorter och ogräsbekämpning.

Dokumentation i PDF-format läggs in löpande under säsongen.

Beskrivning av symboler
 • Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS.
 • Symbolen visar en karta med försökets placering.
 • Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer.
 • Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] visas av försöksansvarig uppladdade:
  • Fältkort, [P]
  • Löpande noteringar, som t.ex. behandling vid viss tidpunkt, [N]
  • Övrig relaterad information, [I]
  • Försökresultat i PDF-format, [R]
  • Försökresultat i Excel-format, [X]
 • Klicka på symbolen för resultatrapport för serien. För planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.
Klicka här för information om kartvisning och konvertering av kartkoordinater

Plan Förs.nr Skörde-
år
Adbnr Uppdat. Gröda Försöksserie
Försöksplats
L5-8150-2022-001 E-160-2021 2022 0566866
20210916 Höstraps Tillväxtreglering samt svampbekämpning i höstraps
Gustav Adolfsgatan 2
L5-8010P-2022-002 I-916-2021 2022 0566652
20210916 Höstraps Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling
Väskinde
L5-2426-2022-001 R-_____-2021 2022 0567049
20210916 Höstvete Sandlosta och örtogräs i höstvete, höst och vår
Håkan-Bengtsgården
L5-2426-2022-002 T-_____-2021 2022 0567050
20210916 Höstvete Sandlosta och örtogräs i höstvete, höst och vår
Mosås 190, Kyrkeby
L5-8150-2022-003 T-_____-2021 2022 0566868
20210916 Höstraps Tillväxtreglering samt svampbekämpning i höstraps
Skalleruds gård 150
L5-8150-2022-002 U-_____-2021 2022 0566867
20210916 Höstraps Tillväxtreglering samt svampbekämpning i höstraps
Sörby gård
L5-0700-2021-001 LA-14-2021 2021 0565555
20210915 Ärter Örtogräs i ärter
Skepparslövsvägen 258
L5-8015-2022-003 E-149-2021 2022 0566569
20210914 Höstraps Spillsäd i höstraps
Stavlösa Gård AB
L5-8015-2022-001 LA-85-2021 2022 0566567
20210914 Höstraps Spillsäd i höstraps
Skepparslövsvägen 258
L5-8010R2022-003 R-_____-2021 2022 0566656
20210914 Höstraps Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling
Flo, Håbergs Egd
L5-8015-2022-002 R-_____-2021 2022 0566568
20210914 Höstraps Spillsäd i höstraps
Loo 575
L7-0101-2022-009 BC-___-2021 2022 0767109
20210913 Höstvete Höstvete. Sort * behandling
Kiplingeberg 7
L7-0101B-2022-004 BC-___-2021 2022 0767117
20210913 Höstvete Höstvete. Sort * behandling
Hällby gårdsväg 13
L7-0201-2022-005 BC-___-2021 2022 0766977
20210913 Höstråg Höstråg. Sort * behandling
Hällby gårdsväg 13
L7-0201-2022-006 BC-___-2021 2022 0766978
20210913 Höstråg Höstråg. Sort * behandling
Skruke 116
L7-0212A2022-002 BC-___-2021 2022 0767086
20210913 Rågvete Rågvete. Sort * behandling
R7-0216-2022-002 BC-___-2021 2022 0767134
20210913 Rågvete Råg/Rågvete, ekologisk odling
R7-0116-2022-003 CX-___-2021 2022 0767124
20210913 Höstvete Höstvete, ekologisk odling
L7-0101-2022-008 D-___-2021 2022 0767108
20210913 Höstvete Höstvete. Sort * behandling
St. Lövhulta gård
L7-0215-2022-006 E-168-2021 2022 0766969
20210913 Höstkorn Höstkorn. Sort * behandling
Broby Gård
L7-0201-2022-003 E-169-2021 2022 0766975
20210913 Höstråg Höstråg. Sort * behandling
Broby Gård
L7-0212-2022-004 E-172-2021 2022 0767084
20210913 Rågvete Rågvete. Sort * behandling
L5-3021-2022-004 E-174-2021 2022 0567031
20210913 Höstvete Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår
L5-3021-2022-005 E-175-2021 2022 0567032
20210913 Höstvete Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår
L7-0150A2022-004 E-176-2021 2022 0767037
20210913 Höstvete Kvävebehov hos olika höstvetesorter
L7-0101-2022-007 E-182-2021 2022 0767105
20210913 Höstvete Höstvete. Sort * behandling
L7-0101A-2022-003 E-183-2021 2022 0767113
20210913 Höstvete Höstvete. Sort * behandling
R7-0116-2022-002 E-184-2021 2022 0767123
20210913 Höstvete Höstvete, ekologisk odling
L7-0101C2022-001 F-___-2021 2022 0767118
20210913 Höstvete Höstvete. Sortförsök
L7-0215-2022-002 H-27-2021 2022 0766965
20210913 Höstkorn Höstkorn. Sort * behandling
L7-0201-2022-007 H-28-2021 2022 0766979
20210913 Höstråg Höstråg. Sort * behandling
L7-0212-2022-002 H-30-2021 2022 0767082
20210913 Rågvete Rågvete. Sort * behandling
L7-0101B-2022-001 H-31-2021 2022 0767114
20210913 Höstvete Höstvete. Sort * behandling
L7-0101A-2022-002 I-___-2021 2022 0767112
20210913 Höstvete Höstvete. Sort * behandling
R7-0216-2022-001 I-___-2021 2022 0767133
20210913 Rågvete Råg/Rågvete, ekologisk odling
L5-3021-2022-002 I-_____-2021 2022 0567029
20210913 Höstvete Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår
L7-0215-2022-003 I-918-2021 2022 0766966
20210913 Höstkorn Höstkorn. Sort * behandling
L7-0101-2022-001 LA-83-2021 2022 0767097
20210913 Höstvete Höstvete. Sort * behandling
Råbelövs Allé 102
L7-0201-2022-001 LB-247-2021 2022 0766973
20210913 Höstråg Höstråg. Sort * behandling
Sandbygårdsvägen 5
L7-0101-2022-002 LB-249-2021 2022 0767100
20210913 Höstvete Höstvete. Sort * behandling
Sandbygårdsvägen 5
L7-0215-2022-005 LC-___-2021 2022 0766968
20210913 Höstkorn Höstkorn. Sort * behandling
Ga Malmövägen 459
L5-2450-2022-002 LC-_____-2021 2022 0567052
20210913 Höstvete Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
L7-0150A2022-001 M-___-2021 2022 0767034
20210913 Höstvete Kvävebehov hos olika höstvetesorter
R7-0116-2022-001 M-___-2021 2022 0767122
20210913 Höstvete Höstvete, ekologisk odling
L5-2450-2022-001 M-_____-2021 2022 0567051
20210913 Höstvete Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
L5-3021-2022-001 M-_____-2021 2022 0567028
20210913 Höstvete Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår
L7-0201-2022-002 MB-___-2021 2022 0766974
20210913 Höstråg Höstråg. Sort * behandling
Brunnslöv 1177
L7-0212-2022-001 MB-___-2021 2022 0767081
20210913 Rågvete Rågvete. Sort * behandling
L7-0215-2022-001 MB-___-2021 2022 0766964
20210913 Höstkorn Höstkorn. Sort * behandling
Tånevägen 101
L7-0101-2022-003 MB-_315__-2021 2022 0767101
20210913 Höstvete Höstvete. Sort * behandling
Ga Malmövägen 459
L7-0101-2022-004 MB-_316__-2021 2022 0767102
20210913 Höstvete Höstvete. Sort * behandling
L7-0150A2022-002 N-___-2021 2022 0767035
20210913 Höstvete Kvävebehov hos olika höstvetesorter
Påarp Agnegården
L7-0212A2022-001 N-___-2021 2022 0767085
20210913 Rågvete Rågvete. Sort * behandling
Lilla Böslid 146
L7-0101A-2022-001 NS-___-2021 2022 0767111
20210913 Höstvete Höstvete. Sort * behandling
L7-0212-2022-003 PN-___-2021 2022 0767083
20210913 Rågvete Rågvete. Sort * behandling
Kornboden, Hovby
L7-0212A2022-003 PS-___-2021 2022 0767087
20210913 Rågvete Rågvete. Sort * behandling
L7-0101-2022-005 R-___-2021 2022 0767103
20210913 Höstvete Höstvete. Sort * behandling
Russelbacka, Järpås
L7-0101-2022-006 R-___-2021 2022 0767104
20210913 Höstvete Höstvete. Sort * behandling
Hallebo
L7-0101B-2022-002 R-___-2021 2022 0767115
20210913 Höstvete Höstvete. Sort * behandling
Loo 575
L7-0150A2022-003 R-___-2021 2022 0767036
20210913 Höstvete Kvävebehov hos olika höstvetesorter
Flo, Bragnum
L7-0201-2022-004 R-___-2021 2022 0766976
20210913 Höstråg Höstråg. Sort * behandling
Skofteby
L7-0215-2022-004 R-___-2021 2022 0766967
20210913 Höstkorn Höstkorn. Sort * behandling
Sölvatorp
L5-2450-2022-003 R-_____-2021 2022 0567053
20210913 Höstvete Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
Håkantorps Säteri
L5-3021-2022-003 R-_____-2021 2022 0567030
20210913 Höstvete Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår
Örslösa Prästgården 1
L7-0101C2022-002 S-___-2021 2022 0767119
20210913 Höstvete Höstvete. Sortförsök
L7-0101B-2022-003 T-___-2021 2022 0767116
20210913 Höstvete Höstvete. Sort * behandling
L7-0101-2022-010 U-___-2021 2022 0767110
20210913 Höstvete Höstvete. Sort * behandling
Brunnby gård
L7-0150A2022-005 U-___-2021 2022 0767038
20210913 Höstvete Kvävebehov hos olika höstvetesorter
Brunnby gård
L7-0215-2022-007 U-___-2021 2022 0766970
20210913 Höstkorn Höstkorn. Sort * behandling
Vändle, Dingtuna
L5-3021-2022-006 U-_____-2021 2022 0567033
20210913 Höstvete Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår
L7-0101C2022-003 W-___-2021 2022 0767120
20210913 Höstvete Höstvete. Sortförsök
Bältarbo 251
L5-0111-2021-2021-001 E-47-2021 2021 0565671
20210913 Vårkorn Åkertistel i vårkorn eller vårvete (EJ Havre)
Järstad Norrgård
OS7-025-2022-001 __-___-2021 2022 0766707
20210909 Höstraps Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka
Bjertorp
L7-0822-2022-003 BC-___-2021 2022 0766700
20210909 Höstraps Höstraps. Sort försök
Balingsta Prästgård 30
L7-0822-2022-005 CX-___-2021 2022 0766702
20210909 Höstraps Höstraps. Sort försök
OS7-183-2022-003 CX-___-2021 2022 0766668
20210909 Höstraps Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo
L7-0822-2022-002 D-___-2021 2022 0766699
20210909 Höstraps Höstraps. Sort försök
St. Lövhulta gård
OS7-021-2022-001 E-150-2021 2022 0766669
20210909 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Flistad Skattegård
OS7-021-2022-002 E-151-2021 2022 0766670
20210909 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Skrukeby frälsegård
OS7-027-2022-001 E-152-2021 2022 0766678
20210909 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Broby Gård
OS7-027-2022-002 E-153-2021 2022 0766679
20210909 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Hagalund 123
OS7-183-2022-002 E-154-2021 2022 0766667
20210909 Höstraps Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo
Täcktö Prästgård
OS7-021-2022-003 H-24-2021 2022 0766671
20210909 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
OS7-027-2022-003 H-25-2021 2022 0766680
20210909 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
OS7-021-2022-004 I-914-2021 2022 0766672
20210909 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Gervalds
OS7-027-2022-004 I-915-2021 2022 0766681
20210909 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Björke
OS7-021-2022-005 LB-239-2021 2022 0766673
20210909 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Raftasten 4634
OS7-027-2022-005 LB-240-2021 2022 0766682
20210909 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Bollerup
OS7-025-2022-003 LB-244-2021 2022 0766942
20210909 Höstraps Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka
Nöbbelöv 61
OS7-025-2022-004 LB-245-2021 2022 0766943
20210909 Höstraps Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka
Bollerup
OS7-027-2022-006 MB-__301_-2021 2022 0766683
20210909 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Källstorpsvägen 74-26
OS7-021-2022-006 MB-_303__-2021 2022 0766674
20210909 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Jordholmsvägen 120
OS7-025-2022-002 MB-_308__-2021 2022 0766934
20210909 Höstraps Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka
Nyhem 5930
OS7-021-2022-007 MY-___-2021 2022 0766675
20210909 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
OS7-027-2022-007 MY-___-2021 2022 0766684
20210909 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
OS7-022-2022-001 N-___-2021 2022 0766695
20210909 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Tjärby Gästgivargård
OS7-021-2022-008 R-___-2021 2022 0766676
20210909 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Emtunga gård
OS7-021-2022-009 R-___-2021 2022 0766677
20210909 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Apelås
OS7-027-2022-008 R-___-2021 2022 0766685
20210909 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Hallebo
OS7-027-2022-009 R-___-2021 2022 0766686
20210909 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Norra Vånga Humlagården
OS7-183-2022-001 R-___-2021 2022 0766666
20210909 Höstraps Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo
Emtunga gård
L7-0822-2022-004 T-___-2021 2022 0766701
20210909 Höstraps Höstraps. Sort försök
Byrsta Sången 409
L7-0822-2022-001 U-___-2021 2022 0766698
20210909 Höstraps Höstraps. Sort försök
Sörby gård
OS7-022-2022-002 VK-___-2021 2022 0766696
20210909 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
OS7-022-2022-003 VK-___-2021 2022 0766697
20210909 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)