Enskilda försök. Nya resultat

I listan nedan visas endast de senast inlagda resultaten fr.o.m. 2022-04-20

Resultaten som presenteras nedan är hämtade från SLU Fältforsks försöksdatabas och från den nordiska försöksdatabasen NFTS (Nordic Field Trial System). Resultaten kommer i huvudsak från tre typer av försök: riksförsök (beteckning R), länsförsök (beteckning L) och Frö- och Oljeväxtodlarnas försök (beteckning OS). Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och länsförsöksorganisationerna. OS-försöken finansieras av Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO). Nedan redovisas de flesta officiella svenska försök fram till år 2020. Från och med 2021 redovisas främst riks- och OS-försök, samt länsförsök gällande sorter och ogräsbekämpning.

Dokumentation i PDF-format läggs in löpande under säsongen.

Beskrivning av symboler
 • Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS.
 • Symbolen visar en karta med försökets placering.
 • Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer.
 • Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] visas av försöksansvarig uppladdade:
  • Fältkort, [P]
  • Löpande noteringar, som t.ex. behandling vid viss tidpunkt, [N]
  • Övrig relaterad information, [I]
  • Försökresultat i PDF-format, [R]
  • Försökresultat i Excel-format, [X]
 • Klicka på symbolen för resultatrapport för serien. För planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.
Klicka här för information om kartvisning och konvertering av kartkoordinater

Plan Förs.nr Skörde-
år
Adbnr Uppdat. Gröda Försöksserie
Försöksplats
L5-0300-2022-002 E-58-2022 2022 0568227
20220519 Höstvete Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, vårbehandling
Skrukeby frälsegård
L5-0400A2022-001 H-5-2022 2022 0568229
20220519 Vårkorn Örtogräs, speciellt dån och pilört, i vårkorn
L5-0300-2022-001 R-_____-2022 2022 0568226
20220519 Höstvete Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, vårbehandling
Västergården
L5-0300-2022-003 U-_____-2022 2022 0568228
20220519 Höstvete Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, vårbehandling
Litslena Sneby
L5-0400A2022-002 U-_____-2022 2022 0568230
20220519 Vårkorn Örtogräs, speciellt dån och pilört, i vårkorn
L5-2426-2022-001 R-_____-2021 2022 0567049
20220518 Höstvete Sandlosta och örtogräs i höstvete, höst och vår
Håkan-Bengtsgården
L5-3021-2022-003 R-_____-2021 2022 0567030
20220518 Höstvete Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår
Örslösa Prästgården 1
L5-8010R2022-003 R-_____-2021 2022 0566656
20220518 Höstraps Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling
Flo, Håbergs Egd
R5-1500-2021-2022-001 I-911-2021 2022:1 0567255
20220517 Stråsäd Långsiktig kontroll av gräsogräset hönshirs i potatisväxtföljder
Fole
L5-3021-2022-002 I-930-2021 2022 0567029
20220517 Höstvete Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, höst och vår
Björke
L5-0111-2021-2022-002 BC-_____-2021 2022:1 0568222
20220512 Vårraps Åkertistel i vårkorn eller vårvete (EJ Havre), efterverkan
Hjälsta-brunnsta 2
L5-0111-2021-2022-003 BC-_____-2021 2022:1 0568223
20220512 Havre Åkertistel i vårkorn eller vårvete (EJ Havre), efterverkan
Västermalmsgatan 5
L5-0111-2021-2022-001 E-47-2021 2022:1 0568221
20220512 - Åkertistel i vårkorn eller vårvete (EJ Havre), efterverkan
Järstad Norrgård
L5-8010P-2022-003 E-147-2021 2022 0566653
20220511 Höstraps Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling
Gustav Adolfsgatan 2
L5-0230-2022-001 E-57-2022 2022 0568224
20220511 Vårvete Havre i vårvete
Klostergården
L5-0230-2022-002 U-_____-2022 2022 0568225
20220511 Vårvete Havre i vårvete
Brunnby gård
L5-0700-2022-003 E-60-2022 2022 0568235
20220509 Ärter Örtogräs i ärter
Klostergården
L5-0700-2022-001 LB-215-2022 2022 0568233
20220509 Ärter Örtogräs i ärter
Fröslövsvägen 375-42
L5-0700-2022-002 R-_____-2022 2022 0568234
20220509 Ärter Örtogräs i ärter
Mellby Vägen 78
L5-8015-2022-003 E-149-2021 2022 0566569
20220506 Höstraps Spillsäd i höstraps
Stavlösa Gård AB
R5-1840-2021-2022-002 H-22-2021 2022:1 0567257
20220427 Växtföljd, Långsiktig kontroll av gräsogräset hönshirs i majsväxtföljder
Ö. sörby
L5-2424-2022-002 H-29-2021 2022 0567047
20220427 Höstvete Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
Holmsbergs gård Ölvingstorp 211
R5-1840-2021-2022-001 LA-53-2021 2022:1 0567256
20220427 Växtföljd, Långsiktig kontroll av gräsogräset hönshirs i majsväxtföljder
Skolgatan 37
L5-0725-2022-003 E-61-2022 2022 0568238
20220422 Åkerbönor Örtogräs i åkerbönor
Täktö prästgård
L5-0725-2022-001 LA-29-2022 2022 0568236
20220422 Åkerbönor Örtogräs i åkerbönor
Skepparslövsvägen 258
L5-0725-2022-002 PN-_____-2022 2022 0568237
20220422 Åkerbönor Örtogräs i åkerbönor
Ärtebräckarn