Nyheter från SLU Fältforsk20210311
Möte om kvalitetssäkring i sortförsöken 11 mars 2021 {publ. 20210405}
20210324
Norberg et al. 2021. Strukturkalkning för minskat fosforläckage. {publ. 20210401}
20210324
Presentationer från mötet med ämneskommitté Vatten den 24 mars 2021 {publ. 20210401}
20210318
Inbjudan till försöksutförare för erfarenhetsutbyte av etablering av vallförsök {publ. 20210224}
20210325
Inbjudan till möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder {publ. 20210224}
20210324
Inbjudan till möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Vatten {publ. 20210224}
20210311
Inbjudan till möte om kvalitetssäkring i sortförsöken {publ. 20210224}
20210115
Minnesanteckningar telefonmöte nr 1 den 20210115 Operativa sortgruppen {publ. 20210208}
20210126
Presentationer från mötet med ämneskommittée Odlingsmaterial den 26 januari 2021 {publ. 20210208}
20210126
Inbjudan till möte 26 januari ämneskommittéen Odlingsmaterial {publ. 20210125}
20201007
Protokoll ämneskommitté Odlingsmaterial möte 20201007 {publ. 20210125}
20201125
Minnesanteckningar telefonmöte nr 5 den 20201125+1201 Operativa sortgruppen {publ. 20210121}
20200819
Minnesanteckningar telefonmöte nr 4 den 2020819 Operativa sortgruppen {publ. 20210108}
20201007
Presentationer från 7 oktober 2020 med ämneskommittéen Odlingsmaterial {publ. 20210108}
20201119
Protokoll från mötet med ämneskommittéerna Växtskydd och Ogräs den 19 november 2020 {publ. 20201218}
20201201
Protokoll och presentationer från mötet med ämneskommitté Vall och grovfoder den 1 december 2020 {publ. 20201217}
20201026
Presentationer från mötet med SLU Fältforsks referensgrupp den 26 oktober 2020 {publ. 20201204}
20201119
Presentationer från mötet med ämneskommittéerna Växtskydd och Ogräs den 19 november 2020 {publ. 20201204}
20201126
Presentationer från mötet med ämneskommitté Växtnäring den 26 november 2020 {publ. 20201127}
20201026
Inbjudan till möte med SLU Fältforsks referensgrupp {publ. 20201025}
20201201
Inbjudan till möte med ämneskommitté Vall och grovfoder {publ. 20201025}
20201126
Inbjudan till möte med ämneskommitté Växtnäring {publ. 20201025}
20201119
Inbjudan till möte med ämneskommittéerna Växtskydd och Ogräs {publ. 20201025}
20201007
Inbjudan möte 7 oktober ämneskommittéen Odlingsmaterial {publ. 20200925}
20200707
Minnesanteckningar telefonmöte nr 2 20200707 Utförargrupp sorter Odlingsmaterial {publ. 20200813}
20200707
Minnesanteckningar telefonmöte nr 2 20200707 Utförargrupp sorter Odlingsmaterial - excellista kommentarer sortförsök {publ. 20200813}
20200129
Protokoll ämneskommitté Odlingsmaterial möte 20200129 {publ. 20200813}
20200129
Protokoll ämneskommitté Odlingsmaterial möte 20200129 - ppt-presentationer {publ. 20200813}
20200717
Minnesanteckningar telefonmöte nr 3 den 20200717 Operativa sortgruppen {publ. 20200812}
20200424
Minnesanteckningar telefonmöte nr 1 20200424 Utförargrupp sorter Odlingsmaterial - excellista kommentarer försök {publ. 20200708}
20200330
Minnesanteckningar telefonmöte nr 2 den 20200330 Operativa sortgruppen {publ. 20200708}
20200424
Minnesanteckningar telefonmöte nr 1 20200424 Utförargrupp sorter Odlingsmaterial {publ. 20200628}
20200621
Odlingsmaterial koordinatlista (POI) för sortförsöken 2020 att lägga in i en GPS - i första hand Garmin {publ. 20200628}
20191003
Protokoll ämneskommitté Odlingsmaterial möte 20191003 {publ. 20200128}
20200115
Minnesanteckningar telefonmöte nr 1 den 20200115 Operativa sortgruppen {publ. 20200124}
20191128
Minnesanteckningar telefonmöte nr 5 den 20191128 Operativa sortgruppen {publ. 20200124}
20191127
Dokumentation - Möte med ämneskommitté Växtnäring 2019-11-27 {publ. 20200108}
20191128
Protokoll från möte med ämneskommittéerna Vall & grovfoder och Vatten {publ. 20191203}
20191204-201912-05
Mellansvensk Växtodlingskonferens Örebro {publ. 20191030}
20191003
Presentationer från möte 20191003 med FältForsks ämneskommitté Odlingsmaterial {publ. 20191017}
20191003
Inbjudan till möte med Fältforsks Ämneskommitté Odlingsmaterial 20191003 {publ. 20190902}
20190829
Minnesanteckningar telefonmöte nr 4 den 20190829 Operativa sortgruppen {publ. 20190829}
20190425
Minnesanteckningar telefonmöte nr 1 20190425 Utförargrupp sorter {publ. 20190828}
20190425
Minnesanteckningar telefonmöte nr 1 20190425 Utförargrupp sorter - excellista {publ. 20190828}
20190711
Minnesanteckningar telefonmöte nr 2 20190711 Utförargrupp sorter + pdfbilagor {publ. 20190828}
20190711
Minnesanteckningar telefonmöte nr 2 20190711 Utförargrupp sorter - excellista {publ. 20190828}
20190404
Minnesanteckningar telefonmöte nr 2 den 20190404 Operativa sortgruppen {publ. 20190828}
20190712
Minnesanteckningar telefonmöte nr 3 den 20190712 Operativa sortgruppen {publ. 20190828}
20190131
Protokoll ämneskommitté Odlingsmaterial möte 20190131 {publ. 20190828}
20190129
Protokoll från möte med ämneskommittéerna Jordbearbetning och Odlingssystem {publ. 20190624}