Sökning: Försöksregistrering i NFTS

Försöket har inte markerats som publikt av försöksplanläggaren, eller är från tiden innan NFTS kom i bruk (före 2015), och visas därför inte i NFTS.
Kontakta respektive försöksplanläggare för information.


The requested data is confidential, or not available in NFTS (older data)
For further information contact the system administrator or the plan owner
  • ADB-nummer: 0570466
  • Gröda: Ärter
  • Skördeår: 2023
  • Planansvarig: HS Ogräs S-Å Rydell /0708-290834
  • Titel: Örtogräs i ärter
  • PlanID: L5-0710-2023
  • Ämnesområdeskod P05-0710
  • PlatsID. R-_____-2023

Ytterligare information om försöket finns även i tabellsvaret från din senaste sökning.