Sökning: Försöksregistrering i NFTS

Försöket har inte markerats som publikt av försöksplanläggaren, eller är från tiden innan NFTS kom i bruk (före 2015), och visas därför inte i NFTS.
Kontakta respektive försöksplanläggare för information.


The requested data is confidential, or not available in NFTS (older data)
For further information contact the system administrator or the plan owner
  • ADB-nummer: 0764101
  • Gröda: Höstraps
  • Skördeår: 2021
  • Planansvarig: Ortrud Jäck 018-672310
  • Titel: Höstraps. Sortförsök
  • PlanID: L7-0822-2021
  • Ämnesområdeskod P07-0822
  • PlatsID. T-2020

Ytterligare information om försöket finns även i tabellsvaret från din senaste sökning.