SLU Fältforsks rapportserie

01. Hallgren, E. 2000. Nytt från ogräsforskning och preparatprovning 1999, 150 kr.
02. Hallgren, E. & Andersson, R. 2000. Ogräs och ogräsbekämpning. Tabeller, slutbedömda preparat och preparat i provning 1999. 75 kr.
03. Larsson, S & Magnét, B. 2000. Ekologisk odling. Resultat från sortförsök 1995-1999. Kommenterade sammanställningar. 30 kr.
04. Arvidsson, T. 2001. Nytt från ogräsforskning och preparatprovning 2000, 75 kr.
05. Arvidsson, T. & Andersson, R. 2001. Ogräs och ogräsbekämpning. Tabeller, slutbedömda preparat och preparat i provning 2000. 75 kr.
06. Larsson, S., Hagman, J. & Magnét, B. 2001. Ekologisk odling. Resultat från sortförsök 1996-2000. Kommenterade sammanställningar. 30 kr.
07. Stenberg, M. & Nilsdotter-Linde, N. 2001. Vallbaljväxter - senaste nytt från odlingsförsök. Seminarium i Uppsala 24-25 oktober 2001. 150 kr.
08. Arvidsson, T. & Andersson, R. 2002. Nytt från ogräsforskning och preparatprovning 2001
09. Arvidsson, T. & Andersson, R. 2002. Ogräs och ogräsbekämpning. Tabeller, slutbedömda preparat och preparat i provning 2001.
10. Larsson, S., Hagman, J. 2003. Ekologisk odling. Resultat från sortförsök 1999-2002. Kommenterade sammanställningar.
11. Arvidsson, T. & Andersson, R. 2003. Nytt från ogräsforskning och preparatprovning 2002
12. Arvidsson, T. & Andersson, R. 2003. Ogräs och ogräsbekämpning. Tabeller, slutbedömda preparat och preparat i provning 2002.
13. Larsson, S., Hagman, J. 2004. Sortval i ekologisk odling 2004. Resultat från sorförsök 1999-2003.
14. Larsson, S., Hagman, J. 2005. Sortval i ekologisk odling 2005. Resultat från sortförsök 2000-2004.
15. Larsson, S., Hagman, J. 2006. Sortval i ekologisk odling 2006. Resultat från sortförsök 2001-2005.
16. Larsson, S., Hagman, J. 2007. Sortval i ekologisk odling 2007. Resultat från sortförsök 2002-2006.

Övriga rapporter

2010:9. Haby, L., Mickelåker, J. 2010. Global Navigation Satellite Systems (GNSS) i fältförsök / Global Navigation Satellite Systems (GNSS) in field trials
Variety test of forage crops in Sweden
Anteckningar - möte om.sortprovingen, Nässjö 2002-02-11 /reviderat 2002-03-11
Vallfrö-seminarium KSLA 2004-12-04 - rapport
Vallfröblandningar för ekologisk produktion, 2002
VPE-Report 8 & 9. Amiri, Forkman & von Rosen (2009). Konsekvenser av indelningar i områden för redovisning av försök i svensk sortprovningRapporter från det "Mellansvenska försökssamarbetet" (2003-2013).

Allmänt / general
Mellansvenska försökssamarbetet
20130131
Förord
20130131
Försöksåret 2012 inom Försök i Väst
20130131
Försöksåret 2012 inom SVEA försöken
20130131
Försöksåret 2012 inom östra Sverige Försöken
20130131
Innehåll
20130131
Priser och kostnader 2012
20130131
Statistiska begrepp
20130131
Väder, temperatur och nederbörd i Mellansverige
20120125
Förord
20120125
Innehåll
20120125
Mellansvenska försökssamarbetet 2011
20120125
Priser och kostnader 2011
20120125
Statistiska begrepp i försöksrapporten
20120125
Temperatur och nederbörd i Mellansverige
20120125
Växtodlingsåret i Försök i Väst
20120125
Växtodlingsåret i SVEA-försöken
20120125
Växtodlingsåret i östra Sverigeförsöken
20110214
Förord
20110214
Innehållsförteckning
20110214
Mellansvenska försökssamarbetet 2010
20110214
Statistiska begrepp i försöksrapporten
20110214
Temperatur och nederbörd i Mellansverige
20110214
Växtodlingsåret i Försök i Väst
20110214
Växtodlingsåret i SVEA försöken
20110214
Växtodlingsåret i östra SverigeFörsöken
20100125
Förord
20100125
Innehållsförteckning
20100125
Mellansvenska försökssamarbetet 2009
20100125
Statistiska begrepp i försöksrapporten
20100125
Temperatur och nederbörd i Mellansverige
20100125
Växtodlingsåret i Försök i Väst
20100125
Växtodlingsåret i SVEA-försöken
20100125
Växtodlingsåret i östra Svrigeförsöken
20090217
Förord
20090217
Innehållsförteckning
20090120
Mellansvenska försökssamarbetet 2008
20090120
Statistiska begrepp i försöksrapporten
20090120
Temperatur och nederbörd i Mellansverige
20090120
Växtodlingsåret i Försök i Väst
20090120
Växtodlingsåret i SVEA-försöken
20090120
Växtodlingsåret i östra Sverigeförsöken
20080121
Innehållsförteckning
20080121
Mellansvenska försökssamarbetet 2007
20080121
Statistiska begrepp i försöksrapporten
20080121
Temperatur och nederbörd i Mellansverige
20080121
Växtodlingsåret i Västsverige (Försök i Väst) 2007
20080121
Växtodlingsåret inom SVEA försöken 2007
20080121
Växtodlingsåret inom östra SverigeFörsöken 2007
20070126
Förord
20070126
Innehållsförteckning
20070126
Mellansvenska försökssamarbetet
20070126
Temperatur och nederbörd i Mellansverige
20070126
Växtodlingsåret i Försök i Väst
20070126
Växtodlingsåret i SVEA-försöken
20070126
Växtodlingsåret i Östra Sverigeförsöken
20060302
Åhörarkopior Sveakonferens
20060201
Innehållsförteckning
20050215
Förord
20050215
Innehållsförteckning
20050215
Mellansvenska försökssammarbetet 2004
20050215
Temperatur och nederbörd i Mellansverige
20050215
Växtodlingsåret i Försök i Väst
20050215
Växtodlingsåret i SVEA-försöken
20050215
Växtodlingsåret i östra SverigeFörsöken
20050215
Växtodlingsåret i östra Sverigeförsöken
20040209
Förord
20040209
Innehålsförteckning
20040209
Mellansvenska försökssamarbetet 2003
20040209
Temperatur och nederbörd i Mellansverige
20040209
Växtodlingsåret i Försök i Väst
20040209
Växtodlingsåret i SVEA-försöken
20030127
Innehållsförteckning
20030127
Mellansvenska
20030127
Temperatur och nederbörd i Mellansverige
20030127
Växtodlingsåret i Västsverige
20030127
Växtodlingsåret inom Sveaförsöken
20030127
Växtodlingsåret inom östraSverigeförsöken
Jordbearbetning / soil management
Mellansvenska försökssamarbetet
20130131
Omsådd och extragödsling av vårkorn
20120125
Jordbearbetningsstrategier
20110214
Etablering och luckringsbehov för höstraps
20110214
Höstrapsetablering med kultivatorsådd och direktsådd
20110214
On-landplöjning på lerjord - kan vi förbättra markstrukturen
20100205
Etablering och luckringringsbehov för höstraps
20100205
Jordberarbetningsstrategier
20090217
Såteknik i majs
20080108
Inverkan av jordbearbetning och skörderestbehandling på spridning av skadegörare i höstvete
20060123
Olika jordbearbetningssystem
20050215
Jordbearbetningssystem
20050214
Jordbearbetningssystem
20050121
Reducerad jordbearbetning, förfrukt och svampbehandling
20050121
Stråsädesväxtföljder med gröngödslingsträda-mellangröda
20050114
Olika jordbearbetningssystem
20040211
Reducerad jordbearbetning, förfrukt och svampbehandling
20030127
Förgroning av matpotatis
20030127
Reducerad jordbearbetning, förfrukt och svampbekämpning
20030127
Vårplöjning eller höstplöjning på olika jordarter
20030127
Växtföljder i ekologisk odling
Växtnäring / plant nutrition
Mellansvenska försökssamarbetet
20130131
Fosforeffekt av organiska gödselmedel till vårvete
20130131
Kvävebehov i höstkorn
20130131
Kvävebehov till höstvete, olika markförutsättningar
20130131
Mangantillförsel i höstkorn
20130131
Stråförkortning och kvävegödsling i havre
20120125
Eftereffekter av ammoniumfixering
20120125
Etablering av oljerättika som fånggröda i Mellansverige
20120125
Kaliumgödsling till ensilagemajs
20120125
Kvävebehov för höstvete vid olika markförutsättningar
20120125
Kvävebehov hos olika maltkornsorter
20120125
Kvävebehov i höstkorn
20120125
Kvävebehov i oljelin
20120125
Kväveeffekt av organiska gödselmedel till vårvete
20120125
Manganbrist kan orsaka utvintring av höstvete och höstkorn
20120125
NPK-behov i oljelin
20110214
Kväve- och fosforgödsling till majs
20110214
Kvävebehov för höstvete vid olika markförutsättningar
20110214
Kvävebehov i lin
20110214
Kvävegödsling till havre
20110214
Kvävegödsling till höstkorn
20110214
Kvävegödsling till höstvete
20110214
Kvävestrategier till höstraps
20100125
Kvävebehov för höstvete under olika odlingsförutsättningar
20100125
Kvävebehov hos olika maltkornsorter
20100125
Kvävegödsling av olika sorters höstvete
20100125
Kvävegödsling till havre
20100125
Kväveintensitet i långliggande vall med rörsvingelhybrid
20100125
Kvävestrategier till höstraps
20100125
NPKS till havre med stigande fosforgiva
20100125
NPKS till vårkorn på kalkrika jordar
20090120
Kvävebehov för höstvete under olika odlingsförutsättningar
20090120
Kvävegödsling av olika sorters höstvete
20090120
Kvävegödsling och tillväxtreglering av hybridråg
20090120
Kvävegödsling till havre
20090120
Kväveintensitet i långliggande vall med rörsvingelhybrid
20090120
Kvävestrategier i höstraps
20090120
Mikronäring till oljeväxter
20090120
NPKS till havre med stigande fosforgiva
20080121
Kvävebehov för höstvete under olika odlingsförutsättningar
20080121
Kvävegödsling av olika sorters höstvete
20080121
Kvävegödsling och tillväxtreglering av hybridråg
20080121
Kvävegödsling till havre
20080121
NPKS till havre med stigande fosforgiva
20080121
NPKS till vårkorn med stigande fosforgiva
20080109
Gödslingsförsök med vinass till ekologisk spannmål
20080109
Krossade eller finmalda kalkprodukter
20080108
Kväve till höstraps
20080108
Mikronäring till oljeväxter
20070126
Kväve till höstraps
20070126
Kvävegödsling och tillväxtreglering av hybridråg
20070126
Kvävegödsling till vårkorn
20070126
Kvävestrategi i höstvete
20070126
Mikronäring till oljeväxter
20070126
Vinass till höstvete
20060201
Gödsling med S, P, K och N till ärtor
20060201
Kloridgödsling mot fysiologiska fläckar i höstvete
20060201
Kväve och fosfor på hösten till höstvete
20060201
Kvävegödsling till vårkorn
20060201
Kvävestrategi i höstvete
20060123
Kväve till höstraps
20060123
Kvävegödsling av olika sorters höstvete
20050208
Gödsling med S, P, K och N till ärtor
20050208
Kloridgödsling mot fysiologiska fläckar i höstvete
20050208
Kväve och fosfor på hösten till höstvete
20050208
Kvävegödsling till vårkorn
20050208
Kvävestrategi i höstvete
20050208
Sen rödklöver i vallar med två skördar
20040120
Fyra års resultat från de långliggande regionala kalkningsförsöken
20040120
Gödsling med organiska gödselmedel i vårvete
20040120
Gödsling med S, P, K och N till ärtor
20040120
Gödslingssystem till maltkorn
20040120
Koppargödsling i stråsäd på kopparfattig mark
20040120
Kväve och fosfor på hösten till höstvete
20040120
Kvävestrategi i höstvete
20040120
Tidig kvävegiva till tunna höstvetebestånd
20030310
Gödsling med EKO-gödselmedel i vårvete
20030127
Gödslingssystem för maltkorn
20030127
Koppargödsling i stråsäd på kopparfattig mark
20030127
Kväve och fosfor på hösten till höstvete
20030127
Kvävestrategi i höstvete, SVEA-försöken
20030127
Kvävestrategi i höstvete-tidiga sorter
20030127
pH och basmättnad i kalkförsöken
20030127
Tilläggsgödsling med fosfor och mikronäring i potatis
Odlingssystem / cropping systems
Mellansvenska försökssamarbetet
20070126
Stråsädesväxtföljder med gröngödslingsträda - mellangröda
20070126
Växtföljdsförsök i kreaturslös ekologisk odling
Ogräsbiologi / weed control
Mellansvenska försökssamarbetet
20130131
Bekämpning av tistel i vårsäd
20130131
Bekämpning av örtogräs i höstvete, höst och vår
20130131
Bekämpning av örtogräs i vårkorn
20130131
Kemisk bekämpning av skräppa i vall
20130131
Ogräsbekämpning i vallinsådd med baljväxter
20130131
Vårbekämpning av örtogräs i höstvete
20130131
Örtogräsbekämpning i höstoljeväxter
20130131
Örtogräsbekämpning i vårraps
20120125
Bekämpning av dån i vårkorn
20120125
Bekämpning av tistel i vårsäd
20120125
Bekämpning av örtogräs i vårkorn
20120125
Höst- och vårbehandling mot örtogräs i höstvete
20120125
Vårbehandling mot blåklint i höstvete
20120125
Vårbehandling mot örtogräs i höstvete
20120125
Örtogräsbekämpning i höstoljeväxter
20120125
Örtogräsbekämpning i vårraps
20110214
Bekämpning av dån i vårkorn
20110214
Bekämpning av örtogräs i vårkorn
20110214
Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete
20110214
Höst- och vårbehandling mot örtogräs i höstvete
20110214
Vårbehandling mot blåklint i höstvete
20110214
Vårbehandling mot örtogräs i höstvete
20100125
Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete
20100125
Höst- och vårbehandling mot örtogräs i höstvete
20100125
Ogräsbekämpning i höstraps i Mellansverige
20100125
Vårbehandling mot örtogräs i höstvete
20100125
Vårbehandling mot örtogräs i vårkorn
20090120
Bekämpning av örtogräs i vårkorn
20090120
Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs
20090120
Höst- och vårbehandling mot örtogräs i höstvete
20090120
Vårbehandling mot örtogräs i höstvete
20080121
Bekämpning av örtogräs i vårkorn
20080121
Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete
20080121
Höst- och vårbehandling mot örtogräs i höstvete
20080121
Ogräsförsök 2007
20080121
Selektivitet för gräsherbicider i höstvete
20080121
Vårbehandling mot örtogräs i höstvete
20070209
Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling
20070209
Bekämpning av örtogräs i lin
20070209
Bekämpning av örtogräs i vårkorn och havre
20070209
Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete
20070209
Höst- och vårbehandling mot örtogräs i höstvete
20070209
Ogräs inledning
20070209
Vårbehandling mot örtogräs i höstvete
20070126
Selektivitet för gräsherbicider i höstvete
20070126
Torkning och frysning av kvickrot
20060123
Bekämpning av örtogräs i lin
20060123
Bekämpning av örtogräs i vårkorn
20060123
Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete
20060123
Höst- och vårbehandling mot örtogräs i höstvete
20060123
Ogräsbekämpning i korn med vallinsådd av gräs, röd- och vitklöver
20060123
Ogräsförsök 2005 - inledning
20060123
Selektivitet och optimering av dos vid örtogräsbekämpning i vårsäd
20060123
Skräppa vid vallanläggning
20060123
Vårbehandling mot örtogräs i höstvete
20050214
Inledning
20050214
Reducerad glyfosatanvändning vid ogräsbekämpning på träda med fånggröda
20050214
Selektivitet och optimering av dos vid örtogräsbekämpning i vårsäd
20050208
Bekämpning av skräppa
20050208
Ogräsbekämpning i korn med vallinsådd av gräs, röd- och vitklöver
20050208
Ogräsbekämpning i vallinsådd - efterverkan
20050121
Bekämpning av örtogräs i havre
20050121
Bekämpning av örtogräs i vårkorn
20050121
Bekämpning av örtogräs i ärter
20050121
Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete
20050121
Höst- och vårbehandling mot örtoräs i höstvete
20050121
Vårbehandling mot örtogräs i höstvete
20040115
Bekämpning av örtogräs i havre
20040115
Bekämpning av örtogräs i vårkorn
20040115
Bekämpning av örtogräs i ärter
20040115
Bekämpning av örtogräs vid fånggrödeinsådd i höstvete
20040115
Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs i höstvete
20040115
Höst- och vårbehandling mot örtogräs i höstvete
20040115
Inledning
20040115
Optimering och selektivitet vid örtogräsbekämpning i vårsäd
20040115
Vårbehandling mot örtogräs i höstvete
20030127
Bekämpning av örtogräs i havre
20030127
Bekämpning av örtogräs i lin
20030127
Bekämpning av örtogräs i vårkorn och vårvete
20030127
Bekämpning av örtogräs i ärter
20030127
Bekämpning av örtogräs och åkerven i höstråg
20030127
Bekämpning av örtogräs vid fånggrödeinsådd i höstvete
20030127
Höst- och vårbehandling mot åkerven och örtogräs
20030127
Höst- och vårbehandling mot örtogräs i höstvete
20030127
Inledning ogräs
20030127
Långliggande ogräsförsök på Logården
20030127
Långsiktig strateg för kvickrotsbekämpning i höstvetedominerad växtföljd
20030127
Vårbehandling mot örtogräs i höstvete
Vallgrödor / ley and forage crops
Slu fältforskningsenheten
20120914
Vallväxter till slåtter och bete samt grönfoderväxter - Sortval för södra och mellersta Sverige 2008-2009
20120914
Vallväxter till slåtter och bete samt grönfoderväxter - Sortval för södra och mellersta Sverige 2012-2013
20051205
Vallväxter till slåtter och bete samt grönfoderväxter - Sortval för södra och mellersta Sverige 2005-2006 (tabell 15 rättad)
20030325
Sortval 2002 (sorttabeller för skördeåret 2001)
Mellansvenska försökssamarbetet
20130131
Rödklöversorters konkurrensförmåga
20120125
Långliggande rörsvingelvall på mulljord
20120125
Timotejsorters konkurrensförmåga
20110214
Kväveintensitet i långliggande vall med rörsvingelhybrid
20110214
Samodling av majs och åkerböna
20110214
Timotejsorters konkurrensförmåga
20110214
Vårsådda helsädesgrödor - stråsäd och stråsäd-baljväxt
20100125
Timotejsorters konkurrensförmåga
20100125
Vallfröblandning för breddat skördefönster
20090120
Sortförsök i majs
20090120
Timotejsorters konkurrensförmåga
20090120
Vallfröblandning för breddat skördefönster
20090120
Vallfröblandning för breddat skördefönster-Värmland
20090120
Vallinsåddens utveckling vid olika helsädesalternativ
20080121
Kväveintensitet i långliggande vall med rörsvingelhybrid
20080121
Vallblandningar för breddat skördefönster, Värmland
20080121
Vallfröblandning för breddat skördefönster
20080109
Majs
20070126
Breddat skördefönster - Värmland
20070126
Sortförsök i majs
20070126
Vallfröblandning för breddat skördefönster
20070126
Vallfröblandningar med rörsvingelhybrid och rörsvingel
20060123
Breddat skördefönster - Värmland
20060123
Fröblandningar med rörsvingel och Hykor
20060123
Odlingssystem för grovfoderproduktion med förbättrad avkastning, produktionsekonomi och växtnäringsutnyttjande
20060123
Rödsvingel - stråförkortning
20060123
Sortförsök i majs
20060123
Timotej - stråförkortning
20060123
Vallfröblandning för breddat skördefönster
20050214
Odlingssystem för grovfoderproduktion
20050214
Rödsvingel-stråförkortning
20050214
Timotej-stråförkortning
20050214
Ängsgröe-gräsogräs
20050208
Försök med vallfröblandningar
20050208
Rörsvingel i vallblandningar
20040115
Bekämpningsstrategi mot skräppa vid vallbrott
20040115
Kalium till ekologisk vall
20040115
Odlingssystem för grovfoderproduktion
20040115
Ogräsbekämpning i vallinsådd med röd- och vitklöver
20040115
Ogräsbekämpning i vallinsådd-efterverkan
20040115
Putsning av vallinsådd
20040115
Sortförsök i fodermajs
20030127
Högkvalitativ, uthållig och högavkastande vall
20030127
Kemisk bekämpning av örtogräs i vallinsådd med vitklöver och ängssvingel
20030127
Odlingssystem för grovfoderproduktion
20030127
Sen rödklöver i vallar med två skördar
20030127
Sortförsök i fodermajs
Öppna grödor / annual crops
Slu fältforskningsenheten
20150526
Sortval 2015 Skördeåret 2014
20150505
Sortval 2015 Tabeller för skördeåret 2014
20140513
Sortval 2014 Skördeåret 2013
20140318
Sortval 2013 Skördeåret 2012
20140318
Sortval 2014 Tabeller för skördeåret 2013
20130411
Sortval 2013 Tabeller för skördeåret 2012
20121123
Sortval 2013 Preliminära Tabeller Konv o Eko för skördeåret 2012
20120426
Sortval 2012 Tabeller för skördeåret 2011
20110207
Sortval 2011 Tabeller för skördeåret 2010
20091113
Sortval 2010 (sorttabeller för skördeåret 2009)
20081202
Sortval 2009 (sorttabeller för skördeåret 2008)
20071212
Sortval 2008 (sorttabeller för skördeåret 2007)
20070118
Sortval 2007 Höstsäd (sorttabeller för skördeåret 2006)
20070118
Sortval 2007 Oljeväxter (sorttabeller för skördeåret 2006)
20070118
Sortval 2007 Vårsäd trindsäd (sorttabeller för skördeåret 2006)
20060516
Sortval i ekologisk odling 2006. Resultat från sortförsok 2001-2005
20060201
Sortval 2006 (sorttabeller för skördeåret 2005)
20050117
Sortval 2003 (sorttabeller för skördeåret 2002)
20050117
Sortval 2005 (sorttabeller för skördeåret 2004)
20040123
Sortval 2004 (sorttabeller för skördeåret 2003)
20020226
Sortval 2002 (sorttabeller för skördeåret 2001)
Mellansvenska försökssamarbetet
20130131
Havre
20130131
Höstkorn
20130131
Höstraps
20130131
Höstråg
20130131
Höstvete
20130131
Majs
20130131
Rågvete
20130131
Sorter och odlingsteknik
20130131
Sorter, ekologisk odling
20130131
Utsädesmängd och radavstånd i åkerböna
20130131
Vårkorn
20130131
Vårkorn, tidiga sorter
20130131
Våroljeväxter
20130131
Vårraps
20130131
Vårvete
20130131
Åkerböna
20130131
Ärter
20120521
Höstvete
20120125
Havre
20120125
Höstkorn
20120125
Höstraps
20120125
Höstråg
20120125
Majs
20120125
Majs - utsädesmängd
20120125
Oljelin - sort och utsädesmängd
20120125
Rågvete
20120125
Sorter, ekologisk odling
20120125
Sortförsök
20120125
Vårkorn
20120125
Vårkorn, tidiga sorter
20120125
Våroljeväxter
20120125
Vårvete
20120125
Åkerböna
20120125
Åkerböna - utsädesmängd och radavstånd
20120125
Ärter
20110216
Havre
20110216
Höstkorn
20110216
Höstraps
20110216
Höstraps - såtid
20110216
Höstråg
20110216
Höstvete
20110216
Majs
20110216
Matpotatis - sort, gödsling och blastdödningstidpunkt
20110216
Oljelin - sort och utsädesmängd
20110216
Rågvete
20110216
Sorter, ekologisk odling
20110216
Sortförsök
20110216
Vårkorn
20110216
Vårkorn, tidiga sorter
20110216
Våroljeväxter
20110216
Vårvete
20110216
Åkerböna
20110216
Ärter
20100125
Havre
20100125
Höstkorn
20100125
Höstoljeväxter
20100125
Höstraps - såtid
20100125
Höstråg
20100125
Höstvete
20100125
Majs
20100125
Matpotatis
20100125
Oljelin
20100125
Rågvete
20100125
Sorter, ekologisk odling
20100125
Sortförsök
20100125
Vårkorn
20100125
Vårkorn, tidiga sorter
20100125
Våroljeväxter
20100125
Vårvete
20100125
Ärter
20090120
Havre
20090120
Höstkorn
20090120
Höstoljeväxter
20090120
Höstraps-såtid
20090120
Höstråg
20090120
Höstvete
20090120
Oljelin
20090120
Rågvete
20090120
Sorter ekologisk odling
20090120
Sorter och odlingsteknik
20090120
Sortförsök, matpotatis
20090120
Vårkorn
20090120
Vårkorn, tidiga sorter
20090120
Vårraps
20090120
Vårrybs
20090120
Vårvete
20090120
Ärter
20080121
Vårvete
20080109
Havre
20080109
Höstråg
20080109
Höstvete
20080109
Rågvete
20080109
Sorter
20080109
Sorter ekologisk odling
20080109
Utsädesmängd i ärter
20080109
Vårkorn
20080109
Ärter
20080108
Höstoljevaxter
20080108
Höstraps - sortblandning
20080108
Höstraps - utsädesmängd, såteknik
20080108
Sortförsök i oljelin
20080108
Våroljeväxter
20080108
Vårraps - radavstånd
20070126
Havre
20070126
Höstraps - sortblandning
20070126
Höstraps - utsädesmängd, såteknik
20070126
Höstrapssorter
20070126
Höstråg
20070126
Höstvete
20070126
Korn, tidiga sorter
20070126
Kvävegödsling av olika sorters höstvete
20070126
Potatissorter i försöken
20070126
Rågvete
20070126
Sortförsök
20070126
Sortförsök i oljelin
20070126
Vårkorn
20070126
Vårraps
20070126
Vårraps-radavstånd
20070126
Vårrybs
20070126
Vårvete
20070126
Ärter
20060123
Havre
20060123
Havre, tidiga sorter
20060123
Höstrapssorter
20060123
Höstråg
20060123
Höstvete
20060123
Höstvete - inledning
20060123
Korn
20060123
Korn, tidiga sorter
20060123
Potatissorter i försöken
20060123
Rågvete
20060123
Utsädesmängder i höstraps, sådd med Väderstad Rapid
20060123
Våroljeväxter
20060123
Vårrybs
20060123
Vårvete
20060123
Ärter
20050406
Potatissorter i försöken
20050215
Sortförsök
20050215
Sortförsök i ekologisk odling
20050208
Flytande betning mot silverskorv
20050208
Kvävegödsling av olika sorters höstvete
20050208
Sortförsök i fodermajs
20050117
Havre
20050117
Havre tidiga sorter
20050117
Höstkorn
20050117
Höstråg
20050117
Höstvete
20050117
Korn tidiga sorter
20050117
Rågvete
20050117
Vårkorn
20050117
Vårvete
20050117
Ärter
20040209
Kvävegödsling till olika sorters höstvete
20040209
Kvävegödsling till olika sorters vårkorn
20040209
Sortförsök
20040128
Potatissorter
20040114
Havre
20040114
Havre,tidigasorter
20040114
Höstkorn
20040114
Höstråg
20040114
Höstvete
20040114
Korn,tidigasorter
20040114
Rågvete
20040114
Vårkorn
20040114
Vårvete
20040114
Ärter
20030127
Kornsorter och kvävegödsling
20030127
Kvävegödsling av olika sorters höstvete
20030127
Potatissorter i försöken
20030127
Sortförsök i ekologisk odling
20030108
Höstkorn sorter
20030108
Höstvete sorter
20030108
Korn tidiga sorter
20030108
Rågvete sorter
20030108
Vårkorn sorter
20030103
Havre sorter
20030103
Havre, tidiga sorter
20030103
Höstråg sorter
20030103
Vårvete sorter
20030103
Vårvetesorter och kvävestrategier
20030103
Ärt sorter
Norrländsk växtodling / plant production in north sweden
Växtskydd (ej ogräs) / crop protection (not weeds)
Växtpatologi & biologisk bekämpning / biological disease control
Mellansvenska försökssamarbetet
20130131
Betning i stråsäd
20110301
Betning mot kornets bladfläcksjuka
20100205
Betning mot jordloppor i vårraps
20100205
Betning mot linjordloppa
20090217
Betning mot kornets bladfläcksjuka
20080121
Betning mot kornets bladfläcksjuka
20080121
Broddbehandling i höstvete
20080121
Rostbekämpning i havre
20080121
Tidig mjöldaggsbekämpning i höstvete
20070209
Broddbehandling i höstvete
20050208
Flytande betning mot rhizoctonia
20040211
Flytande betning mot Rhizoctonia
Integrerat växtskydd / integrated pest management
Mellansvenska försökssamarbetet
20130131
Bekämpning av havrebladlöss i vårkorn och havre
20130131
Bekämpning av rapsbaggar i vårraps
20120125
Bekämpning av stritar i matpotatis
20120125
Betning mot kornets bladfläcksjuka
20120125
Rapsbaggebekämpning i våroljeväxter
20110301
Bekämpning av stritar i matpotatis
20110301
Betning mot jordloppor i vårraps
20110301
Insektsbekämpning i vårraps, vätskemängd och droppstorlek
20110301
Insektsbetning i havre
20110301
Kemisk bekämpning av stritar i höstvete
20110301
Rapsbaggebekämpning i våroljeväxter
20100205
Rapsbaggebekämpning i våroljeväxter
20090217
Bekämpning av jordloppor i vårraps
20090217
Bekämpning av stritar i matpotatis
20090217
Bekämpning av åkersnigel i höstraps
20090217
Rapsbaggebekämpning i våroljeväxter
20080121
Bekämpning av randiga dvärgstritar i höstvete på våren
20080121
Bladlöss i havre
20080121
Rapsbaggebekämpning i våroljeväxter
20070209
Bladlöss i havre
20070209
Såtidpunktsförsök med insektsbekämpning i höstvete
20060123
Bekämpning av insekter i havre
20060123
Betning mot jordloppor i vårraps
20060123
Betning mot knäpparlarver i potatis
20060123
Minerarflugor i vårsäd
20060123
Såtidpunktsförsök med insektsbekämpning i höstvete
20050217
Betning mot jordloppor i vårraps
20050217
Insekter i ärter
20050217
Sadelgallmygga i höstvete
20050217
Såtidpunktsförsök med insektsbekämpning i höstvete
20050208
Bekämpning av skadeinsekter i potatis
20050208
Växtskydd vid vallanläggning, fritfluga och lövvivel
20040128
Bekämpning av skadeinsekter i potatis
20030127
Axgångsbekämpning i höstvete
20030127
Bekämpning av bomullsmögel i våroljeväxter
20030127
Bekämpning av insekter i vårsäd
20030127
Bekämpning av rapsbaggar i våroljeväxter
20030127
Bekämpning av svamp och insekter i höstråg
20030127
Bekämpning av svamp och insekter i rågvete
20030127
Betning mot linjordloppa
20030127
Flytande betningsmedel mot Rhizoctonia i potatis
20030127
Höstvetesorter-effekter av kväve och svampbekämpning
20030127
Insekter i ärter
20030127
Mjöldaggsbekämpning i höstvete
20030127
Stråbassjukdomar och bladsvampar i höstvete
20030127
Stråförkortning till höstvetesorter
20030127
Svampbekämpning i ängssvingelfrö
20030127
Svampsjukdomar i maltkorn
20030127
Svampsjukdomar i vårvete
20030127
Såtidpunktsförsök med insektsbekämpning i höstvete
Fungicidprovning / fungicide testing
Mellansvenska försökssamarbetet
20130131
Bladmögelbekämpning i potatis
20130131
Effekt och förändring hos fungicider i höstvete
20130131
Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn
20130131
Fusarium i grynhavre
20130131
Referensförsök i höstvete
20130131
Referensförsök i vårkorn
20130131
Svampbekämpning i höstkorn
20130131
Svampbekämpning i höstoljeväxter
20130131
Svampbekämpning i höstvete, en behandling
20130131
Svampbekämpning i höstvete, två behandlingar
20130131
Svampbekämpning i vårkorn
20130131
Svampbekämpning i våroljeväxter
20130131
Svampbekämpning i åkerböna
20130131
Växtskydd
20120125
Bekämpning av Phoma (torröta) i höstoljeväxter
20120125
Bekämpningsstrategier mot svampsjukdomar i höstvete, en behandlingstidpunkt
20120125
Bekämpningsstrategier mot svampsjukdomar i höstvete, två behandlingstidpunkter
20120125
Bekämpningsstrategier mot svampsjukdomar i vårkorn
20120125
Effekt av olika fungicider i höstvete
20120125
Effekt av olika fungicider i korn
20120125
Referensförsök i höstvete
20120125
Referensförsök i korn
20120125
Strategi i rågvete mot gulrost
20120125
Svampbekämpning i höstkorn
20120125
Svampbekämpning i höstoljeväxter
20120125
Svampbekämpning i råg
20120125
Svampbekämpning i våroljeväxter
20120125
Svampbekämpning i åkerböna
20120125
Växtskydd inledning
20110301
Bekämningsstrategier mot svampsjukdomar i höstvete
20110301
Bekämpningsstrategier mot rost i havre
20110301
Bekämpningsstrategier mot svampsjukdomar i vårkorn
20110301
Effekt av olika fungicider i korn
20110301
Effekter av olika fungicider i höstvete
20110301
Referensförsök i höstvete
20110301
Referensförsök i korn
20110301
Svampbekämpning i råg
20110301
Svampbekämpning i rågvete
20110301
Svampbekämpning i svaga höstvetebestånd
20110301
Svampbekämpning i våroljeväxter
20110301
Svampbekämpning i åkerböna
20110301
Växtskydd inledning
20110216
Svampbekämpning i höstoljeväxter
20100205
Bekämpning av axfusarios
20100205
Bekämpningsstrategier mot svampsjukdomar i höstvete
20100205
Effekt av olika fungicider i höstvete
20100205
Resultat av vanliga svampbekämpningar i höstvete
20100205
Svampbekämpning i havre
20100205
Svampbekämpning i höstoljeväxter
20100205
Svampbekämpning i korn
20100205
Svampbekämpning i råg
20100205
Svampbekämpning i rågvete
20100205
Svampbekämpning i åkerböna
20100205
Svampsjukdomar i våroljeväxter
20100205
Växtskydd inledning
20090217
Bekämpningsstrategier mot svampsjukdomar i höstvete
20090217
Effekt av olika fungicider i höstvete
20090217
Referensförsök mot svampsjukdomar i höstvete
20090217
Svampbehandling i höstraps
20090217
Svampbekämpning i havre i slättbygd
20090217
Svampbekämpning i rågvete
20090217
Svampbekämpning i åkerböna
20090217
Svampbekämpning på hösten mot Phoma i höstoljeväxter
20090217
Svampförsök i korn
20090217
Svampförsök i råg
20090217
Svampsjukdomar i våroljeväxter
20090217
Växtskydd inledning
20080121
Bekämpning av insekter och svamp i rågvete
20080121
Bekämpningsstrategier mot svampsjukdomar i höstvete
20080121
Effekt av olika preparat i höstvete
20080121
Referensförsök mot svampsjukdomar i höstvete
20080121
Slutredovisning av försök med greening-effekt i höstvete
20080121
Svampbekämpning i havre i slättbygd
20080121
Svampbekämpning i åkerböna
20080121
Svampförsök i korn
20080121
Svampsjukdomar i oljeväxter
20080121
Växtskydd 2007
20080108
Svampbehandling i höstraps
20070228
Svampsjukdomar i vårkorn
20070209
Bekämpning av insekter och svamp i rågvete
20070209
Bekämpningsstrategier mot svampsjukdomar i höstvete
20070209
Effekt av olika preparat mot vetets bladfläcksjuka
20070209
Försök med greening-effekt i höstvete
20070209
Referensförsök mot svampsjukdomar i höstvete
20070209
Svampbehandling i våroljeväxter
20070209
Svampbekämpning i höstraps
20070209
Svampbekämpning i timotej- och ängssvingelfrö
20070209
Svampbekämpning i åkerböna
20070209
Svampsjukdomar i havre
20070209
Svampsjukdomar i vårvete
20070209
Växtskydd inledning
20070126
Svampbehandling i höstraps
20060123
Bekämpning av insekter och svamp i rågvete
20060123
Betning i stråsäd
20060123
Broddbehandling i höstvete
20060123
Flytande betning mot silverskorv
20060123
Svampbehandling i höstraps 2005
20060123
Svampbehandling i höstvete
20060123
Svampbehandling i våroljeväxter
20060123
Svampbekämpning i timotej- och ängssvingelfrö
20060123
Svampsjukdomar i havre
20060123
Svampsjukdomar i vårkorn
20060123
Svampsjukdomar i vårvete
20060123
Växtskydd - inledning
20050217
Axgångsbehandling i höstvete
20050217
Bekämpning av bomullsmögel i höstraps
20050217
Bekämpning av bomullsmögel i våroljeväxter
20050217
Bekämpning av svamp och insekter i rågvete
20050217
Broddbehandling i höstvete
20050217
Mjöldaggsbekämpning i höstvete
20050217
Stråbassjukdomar och bladsvampar i höstvete
20050217
Svampbekämpning i timotej- och ängssvingelfrö
20050217
Svampsjukdomar i havre
20050217
Svampsjukdomar i korn
20050217
Svampsjukdomar i vårvete
20040114
Axgångsbehandling i höstvete
20040114
Bekämpning av bomullsmögel i höstraps
20040114
Bekämpning av bomullsmögel i våroljeväxter
20040114
Bekämpning av rapsbaggar i våroljeväxter
20040114
Bekämpning av svampsjukdomar i havre
20040114
Gödsling mot fysiologiska fläckar i höstvete
20040114
Sadelgallmygga i vårkorn
20040114
Stråbassjukdomar och bladsvampar i höstvete
20040114
Svamp och insekter i höstvete
20040114
Svampbekämpning i hybridråg
20040114
Svampbekämpning och stråförkortning i timotejfrö
20040114
Svampsjukdomar i korn
20040114
Svampsjukdomar i vårvete
20040114
Såtidpunktsförsök med insäktsbekämpning i höstvete
20040114
Tidiga angrepp av kornets bladfläcksjuka
Os-försök (svensk raps)
Mellansvenska försökssamarbetet
20050215
Höstraps-sortblandning
20050215
Höstraps-utsädesmängd
20050215
Höstraps-utsädesmängd, såteknik
20050215
Höstrapssorter
20050215
Höstrybs-sorter
20050215
Kväve till höstraps
20050215
Sortförsök i oljelin
20050215
Våroljeväxter, vårraps
20050215
Vårraps-radavstånd
20050215
Vårrybs
20040115
Höstraps-sortblandning
20040115
Höstraps-utsädesmängd
20040115
Höstrapshybrid, såteknik
20040115
Höstrapssorter
20040115
Höstrybs-sorter
20040115
Kväve till höstraps
20040115
Radsådd av höstraps med Väderstad Rapid
20040115
Sortförsök i oljelin
20040115
Våroljeväxter