Snabbsökning - Fältförsök, information/resultat

Resultaten som presenteras nedan är hämtade från SLU Fältforsks försöksdatabas och från den nordiska försöksdatabasen NFTS (Nordic Field Trial System).

Resultaten kommer i huvudsak från tre typer av försök: riksförsök (beteckning R), länsförsök (beteckning L) och Frö- och Oljeväxtodlarnas försök (beteckning OS). Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och länsförsöksorganisationerna. OS-försöken finansieras av Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO).

Nedan redovisas de flesta officiella svenska försök fram till år 2020. Från och med 2021 redovisas främst riks- och OS-försök, samt länsförsök gällande sorter och ogräsbekämpning.

Välj nedan, och tryck sedan för resultat i tabell eller på karta.
Observera att kryssade rutor begränsar urvalet.


Här kan du även söka försök direkt i NFTS

Skördeår
 -- 

Försökstyp
Sorter Växtskydd Ogräs
Växtnäring Hydroteknik Vall/grovfoder
Jordbearbetning Växtföljd Vallfrö

Gröda
Höstvete Höstråg Höstrågvete
Höstkorn Höstraps Höstrybs
Vårvete Vårkorn Havre
Trindsäd Våroljeväxter Majs
Potatis Sockerbetor Vall/grönfoder

Försöksgrupp
län

Dubbelklick tar bort vald försöksgrupp
(Med "län" avses här beteckningar som finns registrerade i datasamlingen, även äldre.) Skåneförsöken och SLU/Alnarp
Skåne/Kristianstad (L) Skåne/Malmöhus (M)
Animaliebältet
Jönköping (F) Kronoberg (G) Kalmar/ Öland (H)
Gotland (I) Blekinge (K)
Halland (N)
Försök i Väst och SLU/Lanna
Bohus (O) Älvsborg N (Pn) Älvsborg S (Ps)
Skaraborg (R) Värmland (S)
Östra Sverigeförsöken
Södermanland (D) Östergötland (E) Örebro (T)
Sveaförsöken och SLU/Ultuna
(ABC) Stockholm/Uppland  Västmanland (U) Dalarna (W)
Gävleborg (X)
Norrlandsförsök
Västernorrland (Y) Jämtland/Härjedalen (Z) Västerbotten (AC)
Norrbotten (BD)