Arkivsida

Variabelkoder Nedan listas de variabelkoder som tidigare användes i försöken.
Nuvarande förteckning förvaltas inom NFTS, Nordic Field Trial System.
Skördedata finns t.ex. nästan alltid, medan vissa variabelkoder mäts ibland eller är ovanliga.

Textfiler (högerklicka för att spara) för import till olika program: Övriga referenser
Variabelförteckning, svensk, till försöksdatabasen Svensk kodningsstandard - beskrivning
Variable list, in English, för Field trial database
Lista över variabler för datainsamlare
Lista över variabler till kompletteringskort
Lista över variabler till ogräskort


Nedan kan du sortera variabellistan med knapparna. Du kan skriva söktext i rutorna för att göra listan kortare.
-01 Prov/delprov nr 1 av 10-99 prover totalt Parallell sample # 1 of 10-99 in total
-1 Prov/delprov nr 1 av 1-9 delprover totalt Parallell sample # 1 of 1-9 in total
-9 Prov/delprov nr 9 av 1-9 delprover totalt Parallell sample # 9 of 1-9 in total
-99 Prov/delprov nr 99 av 10-99 delprover totalt Parallell sample # 99 of 10-99 i total
.1 Relativtal, faktor 1 Relative numbers, factor 1
.2 Relativtal, faktor 2 Relative numbers, factor 2
.3 Relativtal, faktor 3 Relative numbers, factor 3
.4 Relativtal, faktor 4 Relative numbers, factor 4
.5 Relativtal, faktor 5 Relative numbers, factor 5
A1 På yta, nivå/blad 1 (flaggblad) On area, level/leaf 1 (flag leaf)
A2 På yta, nivå/blad 2 (uppifrån) On area, level/leaf 2 (from top)
ACHMI Rölleka, % Milfoil (Achillea millefolium), %
ACHMI.G Rölleka, vikt, g Milfoil (Achillea millefolium), weight, g
ACHMI.GM2 Rölleka, g/m2 Milfoil (Achillea millefolium), g/m2
ACHMI.X Rölleka, antal Milfoil (Achillea millefolium), count
ACHMI.XM2 Rölleka, antal/m2 Milfoil (Achillea millefolium), #/m2
ACHPT Nysört, % Sneezewort yarrow (Achillea ptarmica), %
ACHPT.G Nysört, vikt, g Sneezewort yarrow (Achillea ptarmica), weight, g
ACHPT.GM2 Nysört, g/m2 Sneezewort yarrow (Achillea ptarmica), g/m2
ACHPT.X Nysört, antal Sneezewort yarrow (Achillea ptarmica), count
ACHPT.XM2 Nysört, antal/m2 Sneezewort yarrow (Achillea ptarmica), #/m2
ACYRON Ärtbladlus, % Pea louse, destructive (Acyrthosiphon onobrychis), %
AEOPO Kirskål, % Groundelder (Aegopodium podagraria), %
AEOPO.G Kirskål, vikt, g Groundelder (Aegopodium podagraria), weight, g
AEOPO.GM2 Kirskål, g/m2 Groundelder (Aegopodium podagraria), g/m2
AEOPO.X Kirskål, antal Groundelder (Aegopodium podagraria), count
AEOPO.XM2 Kirskål, antal/m2 Groundelder (Aegopodium podagraria), #/m2
AETCY Vildpersilja, % Fool's parsley (Aethusa cynapium), %
AETCY.G Vildpersilja, vikt, g Fool's parsley (Aethusa cynapium), weight, g
AETCY.GM2 Vildpersilja, g/m2 Fool's parsley (Aethusa cynapium), g/m2
AETCY.X Vildpersilja, antal Fool's parsley (Aethusa cynapium), count
AETCY.XM2 Vildpersilja, antal/m2 Fool's parsley (Aethusa cynapium), #/m2
AGE Ålder Age
AGOGI Åkerklätt, % Corncampion (Agrostemma githago), %
AGOGI.G Åkerklätt, vikt, g Corncampion (Agrostemma githago), weight, g
AGOGI.GM2 Åkerklätt, g/m2 Corncampion (Agrostemma githago), g/m2
AGOGI.X Åkerklätt, antal Corncampion (Agrostemma githago), count
AGOGI.XM2 Åkerklätt, antal/m2 Corncampion (Agrostemma githago), #/m2
AGRILI Sädesknäppare, randig, % Click beetle, lined (Agriotes lineatus (L.)), %
AGRRE Kvickrot (Vitrot), % Quackgrass, Twich (Elymus repens), %
AGRRE.G Kvickrot (Vitrot), vikt, g Quackgrass, Twich (Elymus repens), weight, g
AGRRE.GM2 Kvickrot (Vitrot), g/m2 Quackgrass, Twich (Elymus repens), g/m2
AGRRE.X Kvickrot (Vitrot), antal Quackgrass, Twich (Elymus repens), count
AGRRE.XM2 Kvickrot (Vitrot), antal/m2 Quackgrass, Twich (Elymus repens), #/m2
AGSGI Storven, % Redtop (Agrostis gigantea), %
AGSGI.G Storven, vikt, g Redtop (Agrostis gigantea), weight, g
AGSGI.GM2 Storven, g/m2 Redtop (Agrostis gigantea), g/m2
AGSGI.X Storven, antal Redtop (Agrostis gigantea), count
AGSGI.XM2 Storven, antal/m2 Redtop (Agrostis gigantea), #/m2
AGSPL Krypven, % Creeping bent (Agrostis stolonifera), %
AGSPL.G Krypven, vikt, g Creeping bent (Agrostis stolonifera), weight, g
AGSPL.GM2 Krypven, g/m2 Creeping bent (Agrostis stolonifera), g/m2
AGSPL.X Krypven, antal Creeping bent (Agrostis stolonifera), count
AGSPL.XM2 Krypven, antal/m2 Creeping bent (Agrostis stolonifera), #/m2
AGSTE Rödven, % Black couch (Agrostis capillaris), %
AGSTE.G Rödven, vikt, g Black couch (Agrostis capillaris), weight, g
AGSTE.GM2 Rödven, g/m2 Black couch (Agrostis capillaris), g/m2
AGSTE.X Rödven, antal Black couch (Agrostis capillaris), count
AGSTE.XM2 Rödven, antal/m2 Black couch (Agrostis capillaris), #/m2
AIR Luft Air
AL Aluminium Aluminium
AL.G65.PPM Aluminium, vid blomning, ppm av TS Aluminium, crop flowering, ppm of DM
ALLOL Backlök, % Field garlic (Allium oleraceum), %
ALLOL.G Backlök, vikt, g Field garlic (Allium oleraceum), weight, g
ALLOL.GM2 Backlök, g/m2 Field garlic (Allium oleraceum), g/m2
ALLOL.X Backlök, antal Field garlic (Allium oleraceum), count
ALLOL.XM2 Backlök, antal/m2 Field garlic (Allium oleraceum), #/m2
ALLUR Ramslök, % Bear's garlic (Allium ursinum), %
ALLUR.G Ramslök, vikt, g Bear's garlic (Allium ursinum), weight, g
ALLUR.GM2 Ramslök, g/m2 Bear's garlic (Allium ursinum), g/m2
ALLUR.X Ramslök, antal Bear's garlic (Allium ursinum), count
ALLUR.XM2 Ramslök, antal/m2 Bear's garlic (Allium ursinum), #/m2
ALLVI Sandlök, % Crow garlic (Allium vineale), %
ALLVI.G Sandlök, vikt, g Crow garlic (Allium vineale), weight, g
ALLVI.GM2 Sandlök, g/m2 Crow garlic (Allium vineale), g/m2
ALLVI.X Sandlök, antal Crow garlic (Allium vineale), count
ALLVI.XM2 Sandlök, antal/m2 Crow garlic (Allium vineale), #/m2
ALOMY Renkavle, % Slender foxtail (Alopecurus myosuroides), %
ALOMY.G Renkavle, vikt, g Slender foxtail (Alopecurus myosuroides), weight, g
ALOMY.GM2 Renkavle, g/m2 Slender foxtail (Alopecurus myosuroides), g/m2
ALOMY.X Renkavle, antal Slender foxtail (Alopecurus myosuroides), count
ALOMY.XM2 Renkavle, antal/m2 Slender foxtail (Alopecurus myosuroides), #/m2
ALOPR Ängskavle, % Meadow foxtail (Alopecurus arvensis), %
ALOPR.G Ängskavle, vikt, g Meadow foxtail (Alopecurus arvensis), weight, g
ALOPR.GM2 Ängskavle, g/m2 Meadow foxtail (Alopecurus arvensis), g/m2
ALOPR.X Ängskavle, antal Meadow foxtail (Alopecurus arvensis), count
ALOPR.XM2 Ängskavle, antal/m2 Meadow foxtail (Alopecurus arvensis), #/m2
ALTEBA Svartfläcksjuka, % Black spot: rape (Alternaria brassicae (BERK.) SACC.), %
ALTESO Torrfläcksjuka (Alternaria), % Early blight: eggplant (Alternaria solani (ELL. & MART.) SORAUER), %
AMAUSP Timotejfluga, gulbent, % Fly, cat-tail grass stem (Nanna spp. ), %
ANDF aNDF smältbarhet, g/kg TS aNDF digestibility, g/kg of DM
ANGAR Rödmire, % Care-all (Anagallis arvensis), %
ANGAR.G Rödmire, vikt, g Care-all (Anagallis arvensis), weight, g
ANGAR.GM2 Rödmire, g/m2 Care-all (Anagallis arvensis), g/m2
ANGAR.X Rödmire, antal Care-all (Anagallis arvensis), count
ANGAR.XM2 Rödmire, antal/m2 Care-all (Anagallis arvensis), #/m2
ANRSY Hundkäx, % Cow parsely (Anthriscus sylvestris), %
ANRSY.G Hundkäx, vikt, g Cow parsely (Anthriscus sylvestris), weight, g
ANRSY.GM2 Hundkäx, g/m2 Cow parsely (Anthriscus sylvestris), g/m2
ANRSY.X Hundkäx, antal Cow parsely (Anthriscus sylvestris), count
ANRSY.XM2 Hundkäx, antal/m2 Cow parsely (Anthriscus sylvestris), #/m2
ANTAR Åkerkulla, % Field chamomile (Anthemis arvensis), %
ANTAR.G Åkerkulla, vikt, g Field chamomile (Anthemis arvensis), weight, g
ANTAR.GM2 Åkerkulla, g/m2 Field chamomile (Anthemis arvensis), g/m2
ANTAR.X Åkerkulla, antal Field chamomile (Anthemis arvensis), count
ANTAR.XM2 Åkerkulla, antal/m2 Field chamomile (Anthemis arvensis), #/m2
ANTTI Färgkulla, % Dyer's chamomile (Anthemis tinctoria), %
ANTTI.G Färgkulla, vikt, g Dyer's chamomile (Anthemis tinctoria), weight, g
ANTTI.GM2 Färgkulla, g/m2 Dyer's chamomile (Anthemis tinctoria), g/m2
ANTTI.X Färgkulla, antal Dyer's chamomile (Anthemis tinctoria), count
ANTTI.XM2 Färgkulla, antal/m2 Dyer's chamomile (Anthemis tinctoria), #/m2
APESV Åkerven, % Loose silky bentgrass (Apera spica-venti), %
APESV.G Åkerven, vikt, g Loose silky bentgrass (Apera spica-venti), weight, g
APESV.GM2 Åkerven, g/m2 Loose silky bentgrass (Apera spica-venti), g/m2
APESV.X Åkerven, antal Loose silky bentgrass (Apera spica-venti), count
APESV.XM2 Åkerven, antal/m2 Loose silky bentgrass (Apera spica-venti), #/m2
APH Bladlöss (ospec.) Aphids (unspec.)
APHAEU Rotröta, bönor, % Root rot: beans (Aphanomyces euteiches DRECHS.), %
APHAR Jungfrukam, % Piert-parsley (Aphanes arvensis), %
APHAR.G Jungfrukam, vikt, g Piert-parsley (Aphanes arvensis), weight, g
APHAR.GM2 Jungfrukam, g/m2 Piert-parsley (Aphanes arvensis), g/m2
APHAR.X Jungfrukam, antal Piert-parsley (Aphanes arvensis), count
APHAR.XM2 Jungfrukam, antal/m2 Piert-parsley (Aphanes arvensis), #/m2
APHIFA Betbladlus, % Bean aphid (Aphis fabae SCOPOLI), %
APHINA Getapelbladlus, % Buckthorn aphid (Aphis nasturtii KALTENBACH), %
AR Yta, ar Area -are
ARBSS Trav (ospec.), % Wallcress (Arabis spp.), %
ARBSS.G Trav (ospec.), vikt, g Wallcress (Arabis spp.), weight, g
ARBSS.GM2 Trav (ospec.), g/m2 Wallcress (Arabis spp.), g/m2
ARBSS.X Trav (ospec.), antal Wallcress (Arabis spp.), count
ARBSS.XM2 Trav (ospec.), antal/m2 Wallcress (Arabis spp.), #/m2
ARBTH Backtrav, % Common wallcress (Arabis thaliana), %
ARBTH.G Backtrav, vikt, g Common wallcress (Arabis thaliana), weight, g
ARBTH.GM2 Backtrav, g/m2 Common wallcress (Arabis thaliana), g/m2
ARBTH.X Backtrav, antal Common wallcress (Arabis thaliana), count
ARBTH.XM2 Backtrav, antal/m2 Common wallcress (Arabis thaliana), #/m2
ARFLA Stor kardborre, % Great burdock (Arctium lappa), %
ARFLA.G Stor kardborre, vikt, g Great burdock (Arctium lappa), weight, g
ARFLA.GM2 Stor kardborre, g/m2 Great burdock (Arctium lappa), g/m2
ARFLA.X Stor kardborre, antal Great burdock (Arctium lappa), count
ARFLA.XM2 Stor kardborre, antal/m2 Great burdock (Arctium lappa), #/m2
ARFMI Liten kardborre, % Common burdock (Arctium minus), %
ARFMI.G Liten kardborre, vikt, g Common burdock (Arctium minus), weight, g
ARFMI.GM2 Liten kardborre, g/m2 Common burdock (Arctium minus), g/m2
ARFMI.X Liten kardborre, antal Common burdock (Arctium minus), count
ARFMI.XM2 Liten kardborre, antal/m2 Common burdock (Arctium minus), #/m2
ARFSS Kardborre, % Burdock (Arctium spp.), %
ARFSS.G Kardborre, vikt, g Burdock (Arctium spp.), weight, g
ARFSS.GM2 Kardborre, g/m2 Burdock (Arctium spp.), g/m2
ARFSS.X Kardborre, antal Burdock (Arctium spp.), count
ARFSS.XM2 Kardborre, antal/m2 Burdock (Arctium spp.), #/m2
ARFTO Ullig kardborre, % Wolly burdock (Arctium tomentosum), %
ARFTO.G Ullig kardborre, vikt, g Wolly burdock (Arctium tomentosum), weight, g
ARFTO.GM2 Ullig kardborre, g/m2 Wolly burdock (Arctium tomentosum), g/m2
ARFTO.X Ullig kardborre, antal Wolly burdock (Arctium tomentosum), count
ARFTO.XM2 Ullig kardborre, antal/m2 Wolly burdock (Arctium tomentosum), #/m2
ARISE Sandnarv, % Thymeleaf sandwort (Arenaria serpyllifolia), %
ARISE.G Sandnarv, vikt, g Thymeleaf sandwort (Arenaria serpyllifolia), weight, g
ARISE.GM2 Sandnarv, g/m2 Thymeleaf sandwort (Arenaria serpyllifolia), g/m2
ARISE.X Sandnarv, antal Thymeleaf sandwort (Arenaria serpyllifolia), count
ARISE.XM2 Sandnarv, antal/m2 Thymeleaf sandwort (Arenaria serpyllifolia), #/m2
ARISS Narv (ospec.), % Sandwort, Pearlwort (SAISS) (Arenaria spp., Sagina spp. m fl.), %
ARISS.G Narv (ospec.), vikt, g Sandwort, Pearlwort (SAISS) (Arenaria spp., Sagina spp. m fl.), weight, g
ARISS.GM2 Narv (ospec.), g/m2 Sandwort, Pearlwort (SAISS) (Arenaria spp., Sagina spp. m fl.), g/m2
ARISS.X Narv (ospec.), antal Sandwort, Pearlwort (SAISS) (Arenaria spp., Sagina spp. m fl.), count
ARISS.XM2 Narv (ospec.), antal/m2 Sandwort, Pearlwort (SAISS) (Arenaria spp., Sagina spp. m fl.), #/m2
ARTVU Gråbo, % Common mugwort (Artemisia vulgaris), %
ARTVU.G Gråbo, vikt, g Common mugwort (Artemisia vulgaris), weight, g
ARTVU.GM2 Gråbo, g/m2 Common mugwort (Artemisia vulgaris), g/m2
ARTVU.X Gråbo, antal Common mugwort (Artemisia vulgaris), count
ARTVU.XM2 Gråbo, antal/m2 Common mugwort (Artemisia vulgaris), #/m2
AS.HNO3.PPM Astat, HNO3-lösligt, ppm av TS AS, HNO3, ppm of DM
ASCOPH Bönfläcksjuka, % Ascochyta, %
ASCOPI Ärtfläcksjuka, % Blight: pea (Ascochyta pisi LIB.), %
ASGPR Paddfot, % Madwort (Asperugo procumbens), %
ASGPR.G Paddfot, vikt, g Madwort (Asperugo procumbens), weight, g
ASGPR.GM2 Paddfot, g/m2 Madwort (Asperugo procumbens), g/m2
ASGPR.X Paddfot, antal Madwort (Asperugo procumbens), count
ASGPR.XM2 Paddfot, antal/m2 Madwort (Asperugo procumbens), #/m2
ASH Aska, % Ashes, %
ASH.KR Aska, i kärna, % Ashes, i kernels, %
ASH1 Aska, % av TS, skörd 1 Ashes, % of DM, harvest 1
ASH2 Aska, % av TS, skörd 2 Ashes, % of DM, harvest 2
ASH3 Aska, % av TS, skörd 3 Ashes, % of DM, harvest 3
ATALCO Kålbladstekel, % Turnip sawfly (Athalia colibri), %
ATOMLI Betbaggen, lilla, % Beetle, pigmy mangold (Atomaria linearis STEPHENS), %
ATXPA Vägmålla, % Spreading orach (Atriplex patula), %
ATXPA.G Vägmålla, vikt, g Spreading orach (Atriplex patula), weight, g
ATXPA.GM2 Vägmålla, g/m2 Spreading orach (Atriplex patula), g/m2
ATXPA.X Vägmålla, antal Spreading orach (Atriplex patula), count
ATXPA.XM2 Vägmålla, antal/m2 Spreading orach (Atriplex patula), #/m2
AVEFA Flyghavre, % Wild oat (Avena fatua), %
AVEFA.G Flyghavre, vikt, g Wild oat (Avena fatua), weight, g
AVEFA.GM2 Flyghavre, g/m2 Wild oat (Avena fatua), g/m2
AVEFA.X Flyghavre, antal Wild oat (Avena fatua), count
AVEFA.XM2 Flyghavre, antal/m2 Wild oat (Avena fatua), #/m2
AVESA Havre, % Common oat (Avena sativa), %
AVESA.G Havre, vikt, g Common oat (Avena sativa), weight, g
AVESA.GM2 Havre, g/m2 Common oat (Avena sativa), g/m2
AVESA.X Havre, antal Common oat (Avena sativa), count
AVESA.XM2 Havre, antal/m2 Common oat (Avena sativa), #/m2
AWN Agnar (boss), % Awns, %
B Bor, % Boron, %
B-BE.PPM Bor, i betor, ppm av TS Boron, in beets, ppm of DM
B-KR.PPM Bor, i kärna, ppm av TS Boron, in kernels, ppm of DM
B-PO.PPM Bor, i potatis, ppm av TS Boron, in potatoes, ppm of DM
B-SD.PPM Bor, i frö, ppm av TS Boron, in seeds, ppm of DM
B-STR.PPM Bor, i halm, ppm av TS Boron, in straw, ppm of DM
B.SGE Bor, % brist Boron, % shortage
B.SLC.PPM Bor, i matjord, ppm Boron, cultivated soil, ppm
BA Korn Barley
BARVU Sommargyllen, % Bitter wintercress (Barbarea vulgaris), %
BARVU.G Sommargyllen, vikt, g Bitter wintercress (Barbarea vulgaris), weight, g
BARVU.GM2 Sommargyllen, g/m2 Bitter wintercress (Barbarea vulgaris), g/m2
BARVU.X Sommargyllen, antal Bitter wintercress (Barbarea vulgaris), count
BARVU.XM2 Sommargyllen, antal/m2 Bitter wintercress (Barbarea vulgaris), #/m2
BAS Korn -vårkorn Barley -spring barley
BAW Korn -höstkorn Barley -winter barley
BBL Blåtal på betor Blue grading on sugar beets
BCT Bakterier, % skada Bacteria, % damage
BE Betor Beets
BEFIN Sandvita, % Hoary alison (Berteroa incana), %
BEFIN.G Sandvita, vikt, g Hoary alison (Berteroa incana), weight, g
BEFIN.GM2 Sandvita, g/m2 Hoary alison (Berteroa incana), g/m2
BEFIN.X Sandvita, antal Hoary alison (Berteroa incana), count
BEFIN.XM2 Sandvita, antal/m2 Hoary alison (Berteroa incana), #/m2
BES Betor -sugar beets Beets -sugar beets
BGN Begynnande Beginning of
BIDTR Brunskära, % Three-cleft bur-marigold (Bidens tripartita), %
BIDTR.G Brunskära, vikt, g Three-cleft bur-marigold (Bidens tripartita), weight, g
BIDTR.GM2 Brunskära, g/m2 Three-cleft bur-marigold (Bidens tripartita), g/m2
BIDTR.X Brunskära, antal Three-cleft bur-marigold (Bidens tripartita), count
BIDTR.XM2 Brunskära, antal/m2 Three-cleft bur-marigold (Bidens tripartita), #/m2
BN Bönor Beans
BNP Bönor -åkerbönor Beans -phaseolus beans
BOL Stocklöpare, antal/ar Bolters, number/are
BOTRCI Gråmögel, % Brownish-grey mildew (Botrytis cinerea PERS. ex FR./PERS. ex NOCCA), %
BOTRSP Chokladfläcksjuka, % Chocolate spot, %
BR Brutna (axbrytning etc.), % Broken (ears etc..), %
BROMO Luddlosta, % Soft chess (Bromus hordeaceus), %
BROMO.G Luddlosta, vikt, g Soft chess (Bromus hordeaceus), weight, g
BROMO.GM2 Luddlosta, g/m2 Soft chess (Bromus hordeaceus), g/m2
BROMO.X Luddlosta, antal Soft chess (Bromus hordeaceus), count
BROMO.XM2 Luddlosta, antal/m2 Soft chess (Bromus hordeaceus), #/m2
BROSE Råglosta, % Rye broomegrass (Bromus secalinus), %
BROSE.G Råglosta, vikt, g Rye broomegrass (Bromus secalinus), weight, g
BROSE.GM2 Råglosta, g/m2 Rye broomegrass (Bromus secalinus), g/m2
BROSE.X Råglosta, antal Rye broomegrass (Bromus secalinus), count
BROSE.XM2 Råglosta, antal/m2 Rye broomegrass (Bromus secalinus), #/m2
BROST Sandlosta, % Poverty broam (Bromus sterilis), %
BROST.G Sandlosta, vikt, g Poverty broam (Bromus sterilis), weight, g
BROST.GM2 Sandlosta, g/m2 Poverty broam (Bromus sterilis), g/m2
BROST.X Sandlosta, antal Poverty broam (Bromus sterilis), count
BROST.XM2 Sandlosta, antal/m2 Poverty broam (Bromus sterilis), #/m2
BRSNN Raps, % Rapeseed (Brassica napus var oleifera), %
BRSNN.G Raps, vikt, g Rapeseed (Brassica napus var oleifera), weight, g
BRSNN.GM2 Raps, g/m2 Rapeseed (Brassica napus var oleifera), g/m2
BRSNN.X Raps, antal Rapeseed (Brassica napus var oleifera), count
BRSNN.XM2 Raps, antal/m2 Rapeseed (Brassica napus var oleifera), #/m2
BRSRA Åkerkål, % Wild turnip (Brassica campestris), %
BRSRA.G Åkerkål, vikt, g Wild turnip (Brassica campestris), weight, g
BRSRA.GM2 Åkerkål, g/m2 Wild turnip (Brassica campestris), g/m2
BRSRA.X Åkerkål, antal Wild turnip (Brassica campestris), count
BRSRA.XM2 Åkerkål, antal/m2 Wild turnip (Brassica campestris), #/m2
BRSRO Rybs, % Turnip rape (Brassica rapa ssp. oleifera), %
BRSRO.G Rybs, vikt, g Turnip rape (Brassica rapa ssp. oleifera), weight, g
BRSRO.GM2 Rybs, g/m2 Turnip rape (Brassica rapa ssp. oleifera), g/m2
BRSRO.X Rybs, antal Turnip rape (Brassica rapa ssp. oleifera), count
BRSRO.XM2 Rybs, antal/m2 Turnip rape (Brassica rapa ssp. oleifera), #/m2
BRVCBR Kålbladlus, % Cabbage aphid (Brevicoryne brassicae (L.)), %
BU Växter knoppar Plants Buds
BUNOR Ryssgubbe, % Warty cabbage (Bunias orientalis), %
BUNOR.G Ryssgubbe, vikt, g Warty cabbage (Bunias orientalis), weight, g
BUNOR.GM2 Ryssgubbe, g/m2 Warty cabbage (Bunias orientalis), g/m2
BUNOR.X Ryssgubbe, antal Warty cabbage (Bunias orientalis), count
BUNOR.XM2 Ryssgubbe, antal/m2 Warty cabbage (Bunias orientalis), #/m2
C Kol, % Carbon, %
C.SLC Kol, i matjord, totalt % Carbon, in cultivated soil, total %
C.SLC.ORG Kol, i matjord, organiskt, % Carbon, in cultivated soil, organic, %
C.SLS Kol, i alv, totalt % Carbon, in subsoil, total %
C/N.SLC Kol/kväve-kvot, i matjord Carbon/Nitrogen quotient, in cultivated soil
C35 Tvärsnitt, < 35 mm Cross-section, 0-35 mm
C35-55 Tvärsnitt, 35-55 mm Cross-section, 35-55 mm
C55-75 Tvärsnitt, 55-75 mm Cross-section, 55-75 mm
C75- Tvärsnitt, >=75 mm Cross-section, >=75 mm
CA Kalcium, % Calcium, %
CA-BE Kalcium, i betor, % av TS Calcium, in beets, % of DM
CA-KR Kalcium, i kärna, % av TS Calcium, in kernels, % of DM
CA-PO Kalcium, i potatis, % av TS Calcium, in potatoes, % of DM
CA-SD Kalcium, i frö, % av TS Calcium, in seeds, % of DM
CA-STR Kalcium, i halm, % av TS Calcium, in straw, % of DM
CA-TOP Kalcium, i blast, % av TS Calcium, in tops, % of DM
CA.G65 Kalcium, vid blomning, % Calcium, crop flowering, %
CA.SGE Kalcium, brist % Calcium, % shortage
CA.SLS.AML Kalcium, i alv, AL-lösligt % Calcium, in subsoil, AL-method (labile pool), %
CA1 Kalcium, %, skörd 1 Calcium, %, harvest 1
CA2 Kalcium, %, skörd 2 Calcium, %, harvest 2
CA3 Kalcium, %, skörd 3 Calcium, %, harvest 3
CACL2 CaCl2 metod (pH-värde) CaCl2 method (pH)
CAGSE Snårvinda, % Great bindweed (Calystegia sepium), %
CAGSE.G Snårvinda, vikt, g Great bindweed (Calystegia sepium), weight, g
CAGSE.GM2 Snårvinda, g/m2 Great bindweed (Calystegia sepium), g/m2
CAGSE.X Snårvinda, antal Great bindweed (Calystegia sepium), count
CAGSE.XM2 Snårvinda, antal/m2 Great bindweed (Calystegia sepium), #/m2
CAP Kapslar Capsules
CAPBP Lomme, % Shepherd's purse (Capsella bursa-pastoris), %
CAPBP.G Lomme, vikt, g Shepherd's purse (Capsella bursa-pastoris), weight, g
CAPBP.GM2 Lomme, g/m2 Shepherd's purse (Capsella bursa-pastoris), g/m2
CAPBP.X Lomme, antal Shepherd's purse (Capsella bursa-pastoris), count
CAPBP.XM2 Lomme, antal/m2 Shepherd's purse (Capsella bursa-pastoris), #/m2
CARPR Ängsbräsma, % Cuckoo bittercress (Cardamine pratensis), %
CARPR.G Ängsbräsma, vikt, g Cuckoo bittercress (Cardamine pratensis), weight, g
CARPR.GM2 Ängsbräsma, g/m2 Cuckoo bittercress (Cardamine pratensis), g/m2
CARPR.X Ängsbräsma, antal Cuckoo bittercress (Cardamine pratensis), count
CARPR.XM2 Ängsbräsma, antal/m2 Cuckoo bittercress (Cardamine pratensis), #/m2
CB Kolvar (i majs etc.) Cobs (corn/maize etc.)
CB.R.XP Kolvar, antal mogna (matade minst 50%), antal per planta Cobs, ripen (filled at least 50% with kernels), Number of per plant
CBN Kolvar, nakna (i majs etc.), % Naked cobs (e.g. in maize), %
CC C/C-avstånd, cm C/C-distance, cm
CD-BE.PPM Kadmium, i betor, ppm av TS Cadmium, in beets, ppm of DM
CD-KR.PPM Kadmium, i kärna, ppm av TS Cadmium, in kernels, ppm of DM
CD-PO.PPM Kadmium, i potatis, ppm av TS Cadmium, in potatoes, ppm of DM
CD-TOP.PPM Kadmium, i blast, ppm av TS Cadmium, in tops, ppm of DM
CD.HNO3.PPM Kadmium, HNO3-lösligt, ppm Cadmium, HNO3, ppm
CD.SLC.PPM Kadmium, i matjord, % Cadmium, in cultivated soil, %
CD1.PPM Kadmium, skörd 1, ppm av TS Cadmium, harvest 1, ppm of DM
CD2.PPM Kadmium, skörd 2, ppm av TS Cadmium, harvest 2, ppm of DM
CD3.PPM Kadmium, skörd 3, ppm av TS Cadmium, harvest 3, ppm of DM
CE Stråsäd Cereals
CENCY Blåklint, % Cornflower (Centaurea cyanus), %
CENCY.G Blåklint, vikt, g Cornflower (Centaurea cyanus), weight, g
CENCY.GM2 Blåklint, g/m2 Cornflower (Centaurea cyanus), g/m2
CENCY.X Blåklint, antal Cornflower (Centaurea cyanus), count
CENCY.XM2 Blåklint, antal/m2 Cornflower (Centaurea cyanus), #/m2
CERVU Hönsarv, % Common mouseear (Cerastium fontanum ssp. triviale), %
CERVU.G Hönsarv, vikt, g Common mouseear (Cerastium fontanum ssp. triviale), weight, g
CERVU.GM2 Hönsarv, g/m2 Common mouseear (Cerastium fontanum ssp. triviale), g/m2
CERVU.X Hönsarv, antal Common mouseear (Cerastium fontanum ssp. triviale), count
CERVU.XM2 Hönsarv, antal/m2 Common mouseear (Cerastium fontanum ssp. triviale), #/m2
CES Stråsäd -vårsäd Cereals -spring cereals
CEUTAS Rapsvivel, blygrå, % Weevil, cabbage seed (Ceutorhynchus assimilis (PAYKULL)), %
CEUTQU Rapsvivel, fyrtandad, % Curculio, cabbage seedstalk (Ceutorhynchus quadridens (PANZER)), %
CEUTSL Rapsvivel, blåvingad, % Ceutorhynchus (Ceutorhynchus sulcicollis (PAYKULL)), %
CEW Stråsäd -höstsäd Cereals -winter cereals
CF Råfraktion Crude fraction
CHAAN Mjölkört, % Fireweed (Chamaenerion angustifolium), %
CHAAN.G Mjölkört, vikt, g Fireweed (Chamaenerion angustifolium), weight, g
CHAAN.GM2 Mjölkört, g/m2 Fireweed (Chamaenerion angustifolium), g/m2
CHAAN.X Mjölkört, antal Fireweed (Chamaenerion angustifolium), count
CHAAN.XM2 Mjölkört, antal/m2 Fireweed (Chamaenerion angustifolium), #/m2
CHAECO Betjordloppa, % Flea beetle, beet (Chaetocnema concinna (MARSHAM)), %
CHEAL Svinmålla, % Fat-hen (Chenopodium album), %
CHEAL.G Svinmålla, vikt, g Fat-hen (Chenopodium album), weight, g
CHEAL.GM2 Svinmålla, g/m2 Fat-hen (Chenopodium album), g/m2
CHEAL.X Svinmålla, antal Fat-hen (Chenopodium album), count
CHEAL.XM2 Svinmålla, antal/m2 Fat-hen (Chenopodium album), #/m2
CHEBH Lungrot, % Good-King-Henry (Chenopodium bonus-henricus), %
CHEBH.G Lungrot, vikt, g Good-King-Henry (Chenopodium bonus-henricus), weight, g
CHEBH.GM2 Lungrot, g/m2 Good-King-Henry (Chenopodium bonus-henricus), g/m2
CHEBH.X Lungrot, antal Good-King-Henry (Chenopodium bonus-henricus), count
CHEBH.XM2 Lungrot, antal/m2 Good-King-Henry (Chenopodium bonus-henricus), #/m2
CHEGL Blåmålla, % Glaucus goosefoot (Chenopodium glaucom), %
CHEGL.G Blåmålla, vikt, g Glaucus goosefoot (Chenopodium glaucom), weight, g
CHEGL.GM2 Blåmålla, g/m2 Glaucus goosefoot (Chenopodium glaucom), g/m2
CHEGL.X Blåmålla, antal Glaucus goosefoot (Chenopodium glaucom), count
CHEGL.XM2 Blåmålla, antal/m2 Glaucus goosefoot (Chenopodium glaucom), #/m2
CHEPO Fiskmålla, % Manyseed goosefoot (Chenopodium polyspermum), %
CHEPO.G Fiskmålla, vikt, g Manyseed goosefoot (Chenopodium polyspermum), weight, g
CHEPO.GM2 Fiskmålla, g/m2 Manyseed goosefoot (Chenopodium polyspermum), g/m2
CHEPO.X Fiskmålla, antal Manyseed goosefoot (Chenopodium polyspermum), count
CHEPO.XM2 Fiskmålla, antal/m2 Manyseed goosefoot (Chenopodium polyspermum), #/m2
CHERU Rödmålla, % Coast blite (Chenopodium rubrum), %
CHERU.G Rödmålla, vikt, g Coast blite (Chenopodium rubrum), weight, g
CHERU.GM2 Rödmålla, g/m2 Coast blite (Chenopodium rubrum), g/m2
CHERU.X Rödmålla, antal Coast blite (Chenopodium rubrum), count
CHERU.XM2 Rödmålla, antal/m2 Coast blite (Chenopodium rubrum), #/m2
CHESS Målla, % Goosefoot, Orach (ATXSS) (Chenopodium spp., Atriplex spp.), %
CHESS.G Målla, vikt, g Goosefoot, Orach (ATXSS) (Chenopodium spp., Atriplex spp.), weight, g
CHESS.GM2 Målla, g/m2 Goosefoot, Orach (ATXSS) (Chenopodium spp., Atriplex spp.), g/m2
CHESS.X Målla, antal Goosefoot, Orach (ATXSS) (Chenopodium spp., Atriplex spp.), count
CHESS.XM2 Målla, antal/m2 Goosefoot, Orach (ATXSS) (Chenopodium spp., Atriplex spp.), #/m2
CHESU Svenskmålla, % Swedish goosefoot (Chenopodium suecium), %
CHESU.G Svenskmålla, vikt, g Swedish goosefoot (Chenopodium suecium), weight, g
CHESU.GM2 Svenskmålla, g/m2 Swedish goosefoot (Chenopodium suecium), g/m2
CHESU.X Svenskmålla, antal Swedish goosefoot (Chenopodium suecium), count
CHESU.XM2 Svenskmålla, antal/m2 Swedish goosefoot (Chenopodium suecium), #/m2
CHEVU Stinkmålla, % Stinking goosefoot (Chenopodium vulvaria), %
CHEVU.G Stinkmålla, vikt, g Stinking goosefoot (Chenopodium vulvaria), weight, g
CHEVU.GM2 Stinkmålla, g/m2 Stinking goosefoot (Chenopodium vulvaria), g/m2
CHEVU.X Stinkmålla, antal Stinking goosefoot (Chenopodium vulvaria), count
CHEVU.XM2 Stinkmålla, antal/m2 Stinking goosefoot (Chenopodium vulvaria), #/m2
CHL Klorofyll (i fett/olja), % av råfett Chlorophyll (in fat/oil), % of raw fat
CHL.PPM Klorofyll, ppm av TS Chlorophyll, ppm of DM
CHNMI Småsporre, % Dwarf snapdragon (Chaenorrhinum minus), %
CHNMI.G Småsporre, vikt, g Dwarf snapdragon (Chaenorrhinum minus), weight, g
CHNMI.GM2 Småsporre, g/m2 Dwarf snapdragon (Chaenorrhinum minus), g/m2
CHNMI.X Småsporre, antal Dwarf snapdragon (Chaenorrhinum minus), count
CHNMI.XM2 Småsporre, antal/m2 Dwarf snapdragon (Chaenorrhinum minus), #/m2
CHO Hackning, kvalitet/resultat Chopping quality/result
CHYLE Prästkrage, % Oxeeye daisy, White daisy (Chrysanthemum leucanthemum), %
CHYLE.G Prästkrage, vikt, g Oxeeye daisy, White daisy (Chrysanthemum leucanthemum), weight, g
CHYLE.GM2 Prästkrage, g/m2 Oxeeye daisy, White daisy (Chrysanthemum leucanthemum), g/m2
CHYLE.X Prästkrage, antal Oxeeye daisy, White daisy (Chrysanthemum leucanthemum), count
CHYLE.XM2 Prästkrage, antal/m2 Oxeeye daisy, White daisy (Chrysanthemum leucanthemum), #/m2
CHYSE Gullkrage, % Corn marigold (Chrysantemum segetum), %
CHYSE.G Gullkrage, vikt, g Corn marigold (Chrysantemum segetum), weight, g
CHYSE.GM2 Gullkrage, g/m2 Corn marigold (Chrysantemum segetum), g/m2
CHYSE.X Gullkrage, antal Corn marigold (Chrysantemum segetum), count
CHYSE.XM2 Gullkrage, antal/m2 Corn marigold (Chrysantemum segetum), #/m2
CIRAR Åkertistel, % Perennial thistle (Cirsium arvense), %
CIRAR.G Åkertistel, vikt, g Perennial thistle (Cirsium arvense), weight, g
CIRAR.GM2 Åkertistel, g/m2 Perennial thistle (Cirsium arvense), g/m2
CIRAR.X Åkertistel, antal Perennial thistle (Cirsium arvense), count
CIRAR.XM2 Åkertistel, antal/m2 Perennial thistle (Cirsium arvense), #/m2
CIRPA Kärrtistel, % Marsh thistle (Cirsium palustre), %
CIRPA.G Kärrtistel, vikt, g Marsh thistle (Cirsium palustre), weight, g
CIRPA.GM2 Kärrtistel, g/m2 Marsh thistle (Cirsium palustre), g/m2
CIRPA.X Kärrtistel, antal Marsh thistle (Cirsium palustre), count
CIRPA.XM2 Kärrtistel, antal/m2 Marsh thistle (Cirsium palustre), #/m2
CIRSS Tistlar (Cirsium sp.), % Thistles (Cirsium sp.), %
CIRVU Vägtistel, % Spear thistle (Cirsium vulgare), %
CIRVU.G Vägtistel, vikt, g Spear thistle (Cirsium vulgare), weight, g
CIRVU.GM2 Vägtistel, g/m2 Spear thistle (Cirsium vulgare), g/m2
CIRVU.X Vägtistel, antal Spear thistle (Cirsium vulgare), count
CIRVU.XM2 Vägtistel, antal/m2 Spear thistle (Cirsium vulgare), #/m2
CL Klöver, andel % Clover, % share
CL.H Klöver, höjd, cm Clover, height, cm
CLA Alsikeklöver Alsike clover, % share
CLR Rödklöver, andel % Red clover, % share
CLW Vitklöver, andel % White clover, % share
CLY.SLC Lerhalt, i matjord, % Clay content, in cultivated soil, %
CLY.SLS Lerhalt, i alv, % Clay content, in subsoil, %
CLYF Finler, halt i jord, % Fine Clay content, in soil, %
CM Längd, cm Length, cm
CMASA Sanddådra, % Gold-of-pleasure (Camelina sativa), %
CMASA.G Sanddådra, vikt, g Gold-of-pleasure (Camelina sativa), weight, g
CMASA.GM2 Sanddådra, g/m2 Gold-of-pleasure (Camelina sativa), g/m2
CMASA.X Sanddådra, antal Gold-of-pleasure (Camelina sativa), count
CMASA.XM2 Sanddådra, antal/m2 Gold-of-pleasure (Camelina sativa), #/m2
CMC Omkrets, cm Circumference cm
CMPRA Knölklocka, % Creeping bellflower (Campanula rapuncoloides), %
CMPRA.G Knölklocka, vikt, g Creeping bellflower (Campanula rapuncoloides), weight, g
CMPRA.GM2 Knölklocka, g/m2 Creeping bellflower (Campanula rapuncoloides), g/m2
CMPRA.X Knölklocka, antal Creeping bellflower (Campanula rapuncoloides), count
CMPRA.XM2 Knölklocka, antal/m2 Creeping bellflower (Campanula rapuncoloides), #/m2
CNS Renhet, % Cleanness, %
CNSRE Riddarsporre, % Branching larkspur (Consolida regalis), %
CNSRE.G Riddarsporre, vikt, g Branching larkspur (Consolida regalis), weight, g
CNSRE.GM2 Riddarsporre, g/m2 Branching larkspur (Consolida regalis), g/m2
CNSRE.X Riddarsporre, antal Branching larkspur (Consolida regalis), count
CNSRE.XM2 Riddarsporre, antal/m2 Branching larkspur (Consolida regalis), #/m2
CO.HNO3.PPM Kobolt, HNO3-lösligt, ppm av TS Cobolt, HNO3, ppm of DM
COCHSA Bipolaris rotröta/bladfläck på korn och vete, % Bipolaris root rot and leaf spots on barley and wheat (Bipolaris/Drechslera Sorokiniana), %
COF Hundäxing, andel % Cocks foot, % share
CONAR Åkervinda, % Field morningglory (Convolvulus arvensis), %
CONAR.G Åkervinda, vikt, g Field morningglory (Convolvulus arvensis), weight, g
CONAR.GM2 Åkervinda, g/m2 Field morningglory (Convolvulus arvensis), g/m2
CONAR.X Åkervinda, antal Field morningglory (Convolvulus arvensis), count
CONAR.XM2 Åkervinda, antal/m2 Field morningglory (Convolvulus arvensis), #/m2
CONTNA Kålgallmygga, % Midge, cabbage (Contarinia nasturtii (KIEFFER)), %
CONTPI Ärtgallmygga, % Midge, pea (Contarinia pisi (WINNERTZ)), %
CONTTR Vetemygga, gul, % Midge, lemon wheat blossom (Contarinia tritici (KIRBY)), %
COQ-PE Kokbarhet ärter Boiling test, peas
CR Gröda Crop
CR.HNO3.PPM Krom, HNO3-lösligt, ppm av TS Chrome, HNO3, ppm of DM
CR1.PPM Krom, Skörd 1, ppm av TS Chrome, harvest 1, ppm of DM
CR2.PPM Krom, Skörd 2, ppm av TS Chrome, harvest 2, ppm of DM
CR3.PPM Krom, Skörd 3, ppm av TS Chrome, harvest 3, ppm of DM
CRDAR Sandtrav, % Sand rockcress (Cardaminopsis arenosa), %
CRDAR.G Sandtrav, vikt, g Sand rockcress (Cardaminopsis arenosa), weight, g
CRDAR.GM2 Sandtrav, g/m2 Sand rockcress (Cardaminopsis arenosa), g/m2
CRDAR.X Sandtrav, antal Sand rockcress (Cardaminopsis arenosa), count
CRDAR.XM2 Sandtrav, antal/m2 Sand rockcress (Cardaminopsis arenosa), #/m2
CRI Gröda -mellangröda Crop -intermediate crop
CRM Blandsäd (stråsäd+ärter o.dyl.) Mixed crops (cereals+peas and alike)
CRP Gröda -föregående (förfrukt) Crop -preceding
CRS Tvärsnitt/diameter Cross-section/Diameter, mm
CRU Gröda -insådd art Crop -undercrop (type)
CRUCR Krustistel, % Crisped thistle (Carduus crispus), %
CRUCR.G Krustistel, vikt, g Crisped thistle (Carduus crispus), weight, g
CRUCR.GM2 Krustistel, g/m2 Crisped thistle (Carduus crispus), g/m2
CRUCR.X Krustistel, antal Crisped thistle (Carduus crispus), count
CRUCR.XM2 Krustistel, antal/m2 Crisped thistle (Carduus crispus), #/m2
CRW Helsäd Crop - (whole above ground - seed and straw)
CTAPA Kabbleka, % Marsh marigold (Caltha palustris), %
CTAPA.G Kabbleka, vikt, g Marsh marigold (Caltha palustris), weight, g
CTAPA.GM2 Kabbleka, g/m2 Marsh marigold (Caltha palustris), g/m2
CTAPA.X Kabbleka, antal Marsh marigold (Caltha palustris), count
CTAPA.XM2 Kabbleka, antal/m2 Marsh marigold (Caltha palustris), #/m2
CTY Ledningstal Conductivity
CU Koppar Cupper
CU-BE.PPM Koppar, i betor, ppm av TS Cupper, in beets, ppm of DM
CU-KR.PPM Koppar, i kärna, ppm av TS Cupper, in kernels, ppm of DM
CU-SD.PPM Koppar, i frö, ppm av TS Cupper, in seeds, ppm of DM
CU-STR.PPM Koppar, i halm, ppm av TS Cupper, in straw, ppm of DM
CU.HNO3.PPM Koppar, HNO3-lösligt, ppm av TS Cupper, HNO3, ppm of DM
CU.SGE Koppar, brist % Cupper, % shortage
CU.SLC.HCL Koppar, i matjord, HCl-lösligt, % Cupper, in cultivated soil, HCl, %
CU1.PPM Koppar, skörd 1, ppm av TS Cupper, harvest 1, ppm of DM
CU2.PPM Koppar, skörd 2, ppm av TS Cupper, harvest 2, ppm of DM
CU3.PPM Koppar, skörd 3, ppm av TS Cupper, harvest 3, ppm of DM
CUT Klippning, klippt Cutting, cut
CV Marktäckning/Slutenhet, % Coverage, %
CV-TUB.I10 Marktäckning/Slutenhet, knölar, 1-10 Coverage, of tubers, level 1-10
CV-TUB.I10- Marktäckning/Slutenhet, knölar, >10 Coverage of tubers, over 10
CV.SF Marktäckning/Slutenhet på hösten, % Coverage, in autumn, %
CV.SF.LE Marktäckning/Slutenhet innevarande höst, av baljväxter, % Coverage, current autumn, of leguminous seeds, %
CV.SP Marktäckning/Slutenhet, föregående höst, % Coverage, preceding autumn, %
CV.SP.LE Marktäckning/Slutenhet föregående höst, av baljväxter, % Coverage, preceding autumn, of leguminous seeds, %
CV.SS Marktäckning/Slutenhet, på våren, % Coverage, in spring, %
CV.SS.GR Marktäckning/Slutenhet, på våren, av gräs, % Coverage, in spring, of grasses, %
CV.SS.LE Marktäckning/Slutenhet på våren, av baljväxter, % Coverage, in spring, of leguminous seeds, %
CVCEP Linsnärja, % Flax dodder (Cuscuta epilinum), %
CVCEP.G Linsnärja, vikt, g Flax dodder (Cuscuta epilinum), weight, g
CVCEP.GM2 Linsnärja, g/m2 Flax dodder (Cuscuta epilinum), g/m2
CVCEP.X Linsnärja, antal Flax dodder (Cuscuta epilinum), count
CVCEP.XM2 Linsnärja, antal/m2 Flax dodder (Cuscuta epilinum), #/m2
CVCEY Klöversnärja, % Clover dodder (Cuscuta trifolii), %
CVCEY.G Klöversnärja, vikt, g Clover dodder (Cuscuta trifolii), weight, g
CVCEY.GM2 Klöversnärja, g/m2 Clover dodder (Cuscuta trifolii), g/m2
CVCEY.X Klöversnärja, antal Clover dodder (Cuscuta trifolii), count
CVCEY.XM2 Klöversnärja, antal/m2 Clover dodder (Cuscuta trifolii), #/m2
CVPSS Fibbla (ospec.), ettårig, % Hawksbeard/Hawkbit/Hawkweed/Catsear (Crepis/Leontodon/Hieracium/Hypochoeris spp.), %
CVPSS.G Fibbla (ospec.), ettårig, vikt, g Hawksbeard/Hawkbit/Hawkweed/Catsear (Crepis/Leontodon/Hieracium/Hypochoeris spp.), weight, g
CVPSS.GM2 Fibbla (ospec.), ettårig, g/m2 Hawksbeard/Hawkbit/Hawkweed/Catsear (Crepis/Leontodon/Hieracium/Hypochoeris spp.), g/m2
CVPSS.X Fibbla (ospec.), ettårig, antal Hawksbeard/Hawkbit/Hawkweed/Catsear (Crepis/Leontodon/Hieracium/Hypochoeris spp.), count
CVPSS.XM2 Fibbla (ospec.), ettårig, antal/m2 Hawksbeard/Hawkbit/Hawkweed/Catsear (Crepis/Leontodon/Hieracium/Hypochoeris spp.), #/m2
CVPTE Klofibbla, % Succory hawksbeard (Crepis tectorum), %
CVPTE.G Klofibbla, vikt, g Succory hawksbeard (Crepis tectorum), weight, g
CVPTE.GM2 Klofibbla, g/m2 Succory hawksbeard (Crepis tectorum), g/m2
CVPTE.X Klofibbla, antal Succory hawksbeard (Crepis tectorum), count
CVPTE.XM2 Klofibbla, antal/m2 Succory hawksbeard (Crepis tectorum), #/m2
D Djup, cm Depth, cm
DA Skador % Damage %
DA.SS Skador (ospec.), på våren, % Damage (unspec.), in spring, %
DA1 Skador, skörd 1, % Damages, harvest 1, %
DA2 Skador, skörd 2, % Damages, harvest 2, %
DA3 Skador, skörd 3, % Damages, harvest 3, %
DA4 Skador, skörd 4, % Damages, harvest 4, %
DAA Skador av djur (däggdjur) Damage from animals (mammals), %
DAB Skador av fåglar Damage from birds, %
DAC Brännskada (kemikalier) Damage from chemicals (burning damage), %
DAD Torkskada, % Damage from drought, %
DAF Frostskador Damages from frost
DAH Skador av hagel Damage from hail, %
DAL Skador av larver, % Damage from larvae, %
DAM Skador, mekaniska, % Damage, mechanical, %
DAN Parasitskada, % Damage from parasites, %
DAP Vattenskada, % Damage from water, %
DAS Strukturskada, % Damage, structural, %
DASYBR Skidgallmygga, % Midge, brassica pod (Dasineura brassicae (WINNERTZ)), %
DAT Behandlingsskada, % Damage, caused by treatment, %
DAUCA Vildmorot, % Wild carrot (Daucus carota ssp. silvestris), %
DAUCA.G Vildmorot, vikt, g Wild carrot (Daucus carota ssp. silvestris), weight, g
DAUCA.GM2 Vildmorot, g/m2 Wild carrot (Daucus carota ssp. silvestris), g/m2
DAUCA.X Vildmorot, antal Wild carrot (Daucus carota ssp. silvestris), count
DAUCA.XM2 Vildmorot, antal/m2 Wild carrot (Daucus carota ssp. silvestris), #/m2
DAW Skador av vind/storm Damage from wind/storm
DBC DBC-tal DBC number
DCF Renvikts-faktor (enl. provcentralen) Multiplication factor raw-material -> clean dry matter weight
DD Datum MMDD [.YYYY] Date MMDD [.YYYY]
DDB Datum, begynnande (av något) Date, beginning (of anything)
DDE Datum, slut (på något) Date, ending (of some event)
DDF Datum -bloming/full blom Date -flowering
DDH Datum -skörd Date -harvesting
DDM Datum, MM [.YYYY] Date spec., MM [.YYYY]
DDP Datum -Sådd/plantering (+ sort/mängd etc.) Date -planting (+ variety, amount etc.)
DDR Datum -mognad Date -ripeness
DECCA Tuvtåtel, % Tufted hairgrass (Deschampsia caespitosa), %
DECCA.G Tuvtåtel, vikt, g Tufted hairgrass (Deschampsia caespitosa), weight, g
DECCA.GM2 Tuvtåtel, g/m2 Tufted hairgrass (Deschampsia caespitosa), g/m2
DECCA.X Tuvtåtel, antal Tufted hairgrass (Deschampsia caespitosa), count
DECCA.XM2 Tuvtåtel, antal/m2 Tufted hairgrass (Deschampsia caespitosa), #/m2
DEF Deformationer/missformade, % Deformation fraction, %
DES Uttorkning Dessication
DESSO Dillsenap (Stillfrö), % Flixweed (Descurainia sophia), %
DESSO.G Dillsenap (Stillfrö), vikt, g Flixweed (Descurainia sophia), weight, g
DESSO.GM2 Dillsenap (Stillfrö), g/m2 Flixweed (Descurainia sophia), g/m2
DESSO.X Dillsenap (Stillfrö), antal Flixweed (Descurainia sophia), count
DESSO.XM2 Dillsenap (Stillfrö), antal/m2 Flixweed (Descurainia sophia), #/m2
DIS Sjukdomar (ospec.) Diseases (unspec.)
DIS1 Sjukdomar (ospec.), skörd 1, % Diseases (unspec.), harvest 1, %
DIS2 Sjukdomar (ospec.), skörd 2, % Diseases (unspec.), harvest 2, %
DIS3 Sjukdomar (ospec.), skörd 3, % Diseases (unspec.), harvest 3, %
DIS4 Sjukdomar (ospec.), skörd 4, % Diseases (unspec.), harvest 4, %
DM Torrsubstans halt (TS), % Dry matter content, DM, %
DM-PO TS-halt, potatis, % DM, potatoes, %
DM-STR TS-halt, halm, % DM, straw, %
DM-TOP TS-halt, blast, % DM, tops, %
DM1 TS-halt, skörd 1, % DM, harvest 1, %
DM2 TS-halt, skörd 2, % DM, harvest 2, %
DM3 TS-halt, skörd 3, % DM, harvest 3, %
DON Deoxynivalenol (DON), mg/kg kärnskörd Deoxynivalenol (DON), mg/kg kernel yield
DRECSP Bladfläcksjuka, vete, % Drechslera, wheat, (Drechslera ITO spp.), %
DRECSP??LA? Bladfläcksjuka vete, ??=DC, LA?=bladnivå Drechslera, wheat, (Drechslera ITO spp.), %
DRO Drösning (från plantor), % Drop-out (seed from plant), %
DRO.XM2 Drösning, kärnor/m2 Drop-out, kernels/m2
DRY Upptorkning (andel, jämnhet, datum för) Drying (share, eveness, date of)
DSB Brons/brunfärgning Bronze/brown discoloring
DSC Missfärgning Discolored
DSC-SHE Missfärgning av skal (rotfrukter & potatis), % Discoloring of shell (potatoes), %
DT Decition, dt Deciton, dt
DY Dagar, antal (ex. 1 dag och 6 timmar = 1.25 Days, number of (Ex. 1 day and 6 hours = 1.
DY.EM Dagar till uppkomst, antal (ex. 1 dag och 6 timmar = 1.25 Days to emergence, number of (Ex. 1 day and 6 hours = 1.
DY.FLO Dagar till blomning, antal (ex. 1 dag och 6 timmar = 1.25 Days to flowering, number of (Ex. 1 day and 6 hours = 1.
DYS Rödsot (orsakat av virus), havre, % Red soot (caused by virus), oat, %
E Jämnhet, % Eveness, %
E.L10 Jämnhet, skala 1-10 Eveness, legend 0-10
E.NOT Ojämnheter, % Uneveness, %
EF Effekt (av behandling), % Effect (of treatment), %
EGS Ergosterol (indikator på svampresistens), mg/Kg Ergosterol (indicator of fungi resistance), mg/Kg
EME Uppkomst, % Emergence, %
EME.DD Uppkomst , datum MMDD, dag då 50% av plantorna i rutan kommit upp Emergence, date MMDD, when 50% of the plants in the plot have emerged
EME.DDB Uppkomst , begynnande, datum MMDD, när första plantan kommit upp Emergence, start of, date MMDD, when all plants have emerged
EME.END Uppkomst , datum MMDD, när alla plantor kommit upp Emergence, date MMDD, when all plants have emerged
END Avslutad Ending of
EP Ax/vippor, andel % Ears/panicles, % of stand
EP.X Ax/Vippor, st Ears/panicles, #
EP.XM Ax/Vippor, st/m Ears/panicles, #/meter
EP.XM2 Ax/Vippor, st/m2 Ears/panicles, #/m2
EPD Axgång, MM.DD [.YYYY] Heading, MM.DD [.YYYY]
EPHCY Vårtörel, % Cypress spurge (Euphorbia cyparissias), %
EPHCY.G Vårtörel, vikt, g Cypress spurge (Euphorbia cyparissias), weight, g
EPHCY.GM2 Vårtörel, g/m2 Cypress spurge (Euphorbia cyparissias), g/m2
EPHCY.X Vårtörel, antal Cypress spurge (Euphorbia cyparissias), count
EPHCY.XM2 Vårtörel, antal/m2 Cypress spurge (Euphorbia cyparissias), #/m2
EPHHE Revormstörel, % Sun spurge (Euphorbia helioskopia), %
EPHHE.G Revormstörel, vikt, g Sun spurge (Euphorbia helioskopia), weight, g
EPHHE.GM2 Revormstörel, g/m2 Sun spurge (Euphorbia helioskopia), g/m2
EPHHE.X Revormstörel, antal Sun spurge (Euphorbia helioskopia), count
EPHHE.XM2 Revormstörel, antal/m2 Sun spurge (Euphorbia helioskopia), #/m2
EPHPE Rävtörel, % Petty spurge (Euphorbia peplus), %
EPHPE.G Rävtörel, vikt, g Petty spurge (Euphorbia peplus), weight, g
EPHPE.GM2 Rävtörel, g/m2 Petty spurge (Euphorbia peplus), g/m2
EPHPE.X Rävtörel, antal Petty spurge (Euphorbia peplus), count
EPHPE.XM2 Rävtörel, antal/m2 Petty spurge (Euphorbia peplus), #/m2
EPW Vita ax, % White ears/panicles, %
EQUAR Åkerfräken, % Field horsetail (Equisetum arvense), %
EQUAR.G Åkerfräken, vikt, g Field horsetail (Equisetum arvense), weight, g
EQUAR.GM2 Åkerfräken, g/m2 Field horsetail (Equisetum arvense), g/m2
EQUAR.X Åkerfräken, antal Field horsetail (Equisetum arvense), count
EQUAR.XM2 Åkerfräken, antal/m2 Field horsetail (Equisetum arvense), #/m2
EQUPA Kärrfräken, % Marsh horsetail (Equisetum palustre), %
EQUPA.G Kärrfräken, vikt, g Marsh horsetail (Equisetum palustre), weight, g
EQUPA.GM2 Kärrfräken, g/m2 Marsh horsetail (Equisetum palustre), g/m2
EQUPA.X Kärrfräken, antal Marsh horsetail (Equisetum palustre), count
EQUPA.XM2 Kärrfräken, antal/m2 Marsh horsetail (Equisetum palustre), #/m2
EQUSS Fräken (ospec.), % Horsetail (Equisetum spp.), %
EQUSS.G Fräken (ospec.), vikt, g Horsetail (Equisetum spp.), weight, g
EQUSS.GM2 Fräken (ospec.), g/m2 Horsetail (Equisetum spp.), g/m2
EQUSS.X Fräken (ospec.), antal Horsetail (Equisetum spp.), count
EQUSS.XM2 Fräken (ospec.), antal/m2 Horsetail (Equisetum spp.), #/m2
EQUSY Skogsfräken, % Wood horsetail (Equisetum sylvaticum), %
EQUSY.G Skogsfräken, vikt, g Wood horsetail (Equisetum sylvaticum), weight, g
EQUSY.GM2 Skogsfräken, g/m2 Wood horsetail (Equisetum sylvaticum), g/m2
EQUSY.X Skogsfräken, antal Wood horsetail (Equisetum sylvaticum), count
EQUSY.XM2 Skogsfräken, antal/m2 Wood horsetail (Equisetum sylvaticum), #/m2
EROCHI Skatnäva, % Common crowfoot (Erodium cicutarium), %
EROCHI.G Skatnäva, vikt, g Common crowfoot (Erodium cicutarium), weight, g
EROCHI.GM2 Skatnäva, g/m2 Common crowfoot (Erodium cicutarium), g/m2
EROCHI.X Skatnäva, antal Common crowfoot (Erodium cicutarium), count
EROCHI.XM2 Skatnäva, antal/m2 Common crowfoot (Erodium cicutarium), #/m2
ERPVE Nagelört, % Common whitlowgrass (Erophila verna), %
ERPVE.G Nagelört, vikt, g Common whitlowgrass (Erophila verna), weight, g
ERPVE.GM2 Nagelört, g/m2 Common whitlowgrass (Erophila verna), g/m2
ERPVE.X Nagelört, antal Common whitlowgrass (Erophila verna), count
ERPVE.XM2 Nagelört, antal/m2 Common whitlowgrass (Erophila verna), #/m2
ERWIAT Stjälkbakterios (potatis), % Slimy soft rot of potato (Pectobacterium carotovorum var), %
ERYCH Åkergyllen (Åkerkårel), % Treacle mustard (Erysimum cheiranthoides), %
ERYCH.G Åkergyllen (Åkerkårel), vikt, g Treacle mustard (Erysimum cheiranthoides), weight, g
ERYCH.GM2 Åkergyllen (Åkerkårel), g/m2 Treacle mustard (Erysimum cheiranthoides), g/m2
ERYCH.X Åkergyllen (Åkerkårel), antal Treacle mustard (Erysimum cheiranthoides), count
ERYCH.XM2 Åkergyllen (Åkerkårel), antal/m2 Treacle mustard (Erysimum cheiranthoides), #/m2
ERYSBE Betmjöldagg, % Powdery mildew: beet (Erysiphe betae (VANHA) WELTZIEN), %
ERYSGR Gräsmjöldagg, % Powdery mildew: cereals (Erysiphe graminis DC. ex MERAT), %
ERYSGR??LA? Gräsmjöldagg, %, ??=DC, LA?=bladnivå Powdery mildew: cereals (Erysiphe graminis DC. ex MERAT), %
ERYSTR Klövermjöldagg, % Powdery mildew: clover (Erysiphe trifolii GREV.), %
EUR Eurukasyra, ppm Euruka acid, ppm
EX Extraherat, % Extracted, %
FA Vissna % Faded/withered, %
FAL Falltal Falling number
FAT Råfett, % av TS Crude fat, % of DM
FAT-KR Råfett, i kärna, % av TS Crude fat, in kernels, % of DM
FAT.PR Råfett, % av råmaterial Crude fat, % of raw material
FE Järn (Fe) Iron (Fe)
FEM Ängssvingel, andel % Meadow fescue
FESPR Ängsvingel, % Meadow fescue (Festuca pratensis), %
FESPR.G Ängsvingel, vikt, g Meadow fescue (Festuca pratensis), weight, g
FESPR.GM2 Ängsvingel, g/m2 Meadow fescue (Festuca pratensis), g/m2
FESPR.X Ängsvingel, antal Meadow fescue (Festuca pratensis), count
FESPR.XM2 Ängsvingel, antal/m2 Meadow fescue (Festuca pratensis), #/m2
FESRU Rödsvingel, % Red fescue (Festuca rubra), %
FESRU.G Rödsvingel, vikt, g Red fescue (Festuca rubra), weight, g
FESRU.GM2 Rödsvingel, g/m2 Red fescue (Festuca rubra), g/m2
FESRU.X Rödsvingel, antal Red fescue (Festuca rubra), count
FESRU.XM2 Rödsvingel, antal/m2 Red fescue (Festuca rubra), #/m2
FIB Växttråd, % Fiber content, %
FIB-KR Växttråd, i kärna, % Fiber content, in kernels, %
FIB1 Växttråd, skörd 1 Fiber content, harvest 1, %
FIB2 Växttråd, skörd 2 Fiber content, harvest 2, %
FIB3 Växttråd, skörd 3 Fiber content, harvest 3, %
FICVE Svalört, % Lesser celandine (Ranunculus ficaria), %
FICVE.G Svalört, vikt, g Lesser celandine (Ranunculus ficaria), weight, g
FICVE.GM2 Svalört, g/m2 Lesser celandine (Ranunculus ficaria), g/m2
FICVE.X Svalört, antal Lesser celandine (Ranunculus ficaria), count
FICVE.XM2 Svalört, antal/m2 Lesser celandine (Ranunculus ficaria), #/m2
FIIUL Älgört, % Meadow-sweet (Filipendula ulmaria), %
FIIUL.G Älgört, vikt, g Meadow-sweet (Filipendula ulmaria), weight, g
FIIUL.GM2 Älgört, g/m2 Meadow-sweet (Filipendula ulmaria), g/m2
FIIUL.X Älgört, antal Meadow-sweet (Filipendula ulmaria), count
FIIUL.XM2 Älgört, antal/m2 Meadow-sweet (Filipendula ulmaria), #/m2
FLH Blomhuvud Mogna, andel % Flower buds Ripe, % of plants
FLO Blomning, andel % Flowers, % of plants
FLO.DDB Blomning, datum för begynnade Flowering, date for beginning of
FLX Lin Flax
FMS Svamp-(mikro)sklerotier Fungus-(micro)scleroti
FU Svamp -angrepp (ospec.) Fungus (unspec.)
FUA Svampangrepp, lätt, på sidgrenar, % av plantor Fungus, light infection on branches, % of plants
FUB Svampangrepp, på huvudstjälk, % av plantor Fungus, on main stem, % of plants
FUL Bladsvampar, ospec., % Leaf fungi, %
FUMOF Jordrök, % Common fumitory (Fumaria officinalis), %
FUMOF.G Jordrök, vikt, g Common fumitory (Fumaria officinalis), weight, g
FUMOF.GM2 Jordrök, g/m2 Common fumitory (Fumaria officinalis), g/m2
FUMOF.X Jordrök, antal Common fumitory (Fumaria officinalis), count
FUMOF.XM2 Jordrök, antal/m2 Common fumitory (Fumaria officinalis), #/m2
FUS Svamp -sotsvampar Fungi -soot fungi
FUSACU Axfusarios, % Culm rot: cereals (Fusarium culmorum (W.G.SM.) SACC.), %
FUSASP Fusarios, ospec., % Blight, unspecified, %, %
FZ1 Gödsling 1, Kg/ha Fertilization 1, Kg/ha
FZ2 Gödsling 2, Kg/ha Fertilization 2, Kg/ha
FZ3 Gödsling 3, Kg/ha Fertilization 3, Kg/ha
FZ4 Gödsling 4, Kg/ha Fertilization 4, Kg/ha
FZ5 Gödsling 5, Kg/ha Fertilization 5, Kg/ha
G Vikt gram Weight grammes
G?? Utvecklingsstadium, decimalskala, 00-99 Growth stage, BBCH decimal scale, 00-99
G1.GR Utvecklingsstadium, gräs, skörd 1, skala 1-7 Growth stage, grass, harvest 1, legend 1-7
G1.LE Utvecklingsstadium, baljväxter, skörd 1, skala 1-7 Growth stage, leguminous plants, harvest 1, legend 1-7
G2.GR Utvecklingsstadium, gräs, skörd 2, skala 1-7 Growth stage, grass, harvest 2, legend 1-7
G2.LE Utvecklingsstadium, baljväxter, skörd 2, skala 1-7 Growth stage, leguminous plants, harvest 2, legend 1-7
G3.GR Utvecklingsstadium, gräs, skörd 3, skala 1-7 Growth stage, grass, harvest 3, legend 1-7
G3.LE Utvecklingsstadium, baljväxter, skörd 3, skala 1-7 Growth stage, leguminous plants, harvest 3, legend 1-7
G4.GR Utvecklingsstadium, gräs, skörd 4, skala 1-7 Growth stage, grass, harvest 4, legend 1-7
G4.LE Utvecklingsstadium, baljväxter, skörd 4, skala 1-7 Growth stage, leguminous plants, harvest 4, legend 1-7
GA-BAM Utbyte, maltkorn, % Gain, malt barley, %
GAEBI Toppdån, % Hempnettle (Galeopsis bifida), %
GAEBI.G Toppdån, vikt, g Hempnettle (Galeopsis bifida), weight, g
GAEBI.GM2 Toppdån, g/m2 Hempnettle (Galeopsis bifida), g/m2
GAEBI.X Toppdån, antal Hempnettle (Galeopsis bifida), count
GAEBI.XM2 Toppdån, antal/m2 Hempnettle (Galeopsis bifida), #/m2
GAELA Mjukdån, % Red hempnettle (Galeopsis ladanum), %
GAELA.G Mjukdån, vikt, g Red hempnettle (Galeopsis ladanum), weight, g
GAELA.GM2 Mjukdån, g/m2 Red hempnettle (Galeopsis ladanum), g/m2
GAELA.X Mjukdån, antal Red hempnettle (Galeopsis ladanum), count
GAELA.XM2 Mjukdån, antal/m2 Red hempnettle (Galeopsis ladanum), #/m2
GAESP Hampdån, % Large-flowered hempnettle (Galeopsis speciosa), %
GAESP.G Hampdån, vikt, g Large-flowered hempnettle (Galeopsis speciosa), weight, g
GAESP.GM2 Hampdån, g/m2 Large-flowered hempnettle (Galeopsis speciosa), g/m2
GAESP.X Hampdån, antal Large-flowered hempnettle (Galeopsis speciosa), count
GAESP.XM2 Hampdån, antal/m2 Large-flowered hempnettle (Galeopsis speciosa), #/m2
GAESS Dån (ospec.), % Hempnettle (Galeopsis spp.), %
GAESS.G Dån (ospec.), vikt, g Hempnettle (Galeopsis spp.), weight, g
GAESS.GM2 Dån (ospec.), g/m2 Hempnettle (Galeopsis spp.), g/m2
GAESS.X Dån (ospec.), antal Hempnettle (Galeopsis spp.), count
GAESS.XM2 Dån (ospec.), antal/m2 Hempnettle (Galeopsis spp.), #/m2
GAETE Pipdån, % Common hempnettle (Galeopsis tetrahit), %
GAETE.G Pipdån, vikt, g Common hempnettle (Galeopsis tetrahit), weight, g
GAETE.GM2 Pipdån, g/m2 Common hempnettle (Galeopsis tetrahit), g/m2
GAETE.X Pipdån, antal Common hempnettle (Galeopsis tetrahit), count
GAETE.XM2 Pipdån, antal/m2 Common hempnettle (Galeopsis tetrahit), #/m2
GAEUGA Rotdödare, havre, % Foot rot: oats (Gaeumannomyces graminis (SAC.) ARX&OLIV), %
GAEUGR Rotdödare, % Take-all: cereals (Gaeumannomyces graminis (SACC.) ), %
GALAL Buskmåra, % Bedstraw (Galium album), %
GALAL.G Buskmåra, vikt, g Bedstraw (Galium album), weight, g
GALAL.GM2 Buskmåra, g/m2 Bedstraw (Galium album), g/m2
GALAL.X Buskmåra, antal Bedstraw (Galium album), count
GALAL.XM2 Buskmåra, antal/m2 Bedstraw (Galium album), #/m2
GALAP Snärjmåra, % Catchweed bedstraw (Galium aparine), %
GALAP.G Snärjmåra, vikt, g Catchweed bedstraw (Galium aparine), weight, g
GALAP.GM2 Snärjmåra, g/m2 Catchweed bedstraw (Galium aparine), g/m2
GALAP.X Snärjmåra, antal Catchweed bedstraw (Galium aparine), count
GALAP.XM2 Snärjmåra, antal/m2 Catchweed bedstraw (Galium aparine), #/m2
GALMO Stormåra, % Smooth bedstraw (Galium mollugo), %
GALMO.G Stormåra, vikt, g Smooth bedstraw (Galium mollugo), weight, g
GALMO.GM2 Stormåra, g/m2 Smooth bedstraw (Galium mollugo), g/m2
GALMO.X Stormåra, antal Smooth bedstraw (Galium mollugo), count
GALMO.XM2 Stormåra, antal/m2 Smooth bedstraw (Galium mollugo), #/m2
GALSP Småsnärjmåra, % False cleavers (Galium spurium), %
GALSP.G Småsnärjmåra, vikt, g False cleavers (Galium spurium), weight, g
GALSP.GM2 Småsnärjmåra, g/m2 False cleavers (Galium spurium), g/m2
GALSP.X Småsnärjmåra, antal False cleavers (Galium spurium), count
GALSP.XM2 Småsnärjmåra, antal/m2 False cleavers (Galium spurium), #/m2
GALSS Måra (ospec.), % Bedstraw (Galium spp.), %
GALSS.G Måra (ospec.), vikt, g Bedstraw (Galium spp.), weight, g
GALSS.GM2 Måra (ospec.), g/m2 Bedstraw (Galium spp.), g/m2
GALSS.X Måra (ospec.), antal Bedstraw (Galium spp.), count
GALSS.XM2 Måra (ospec.), antal/m2 Bedstraw (Galium spp.), #/m2
GASCI Hårgängel, % Hairy galinsoga (Galinsoga ciliata), %
GASCI.G Hårgängel, vikt, g Hairy galinsoga (Galinsoga ciliata), weight, g
GASCI.GM2 Hårgängel, g/m2 Hairy galinsoga (Galinsoga ciliata), g/m2
GASCI.X Hårgängel, antal Hairy galinsoga (Galinsoga ciliata), count
GASCI.XM2 Hårgängel, antal/m2 Hairy galinsoga (Galinsoga ciliata), #/m2
GASPA Gängel, % Soldier gallant (Galinsoga parviflora), %
GASPA.G Gängel, vikt, g Soldier gallant (Galinsoga parviflora), weight, g
GASPA.GM2 Gängel, g/m2 Soldier gallant (Galinsoga parviflora), g/m2
GASPA.X Gängel, antal Soldier gallant (Galinsoga parviflora), count
GASPA.XM2 Gängel, antal/m2 Soldier gallant (Galinsoga parviflora), #/m2
GASSS Gängel (ospec.), % Galinsoga (Galinsoga spp.), %
GASSS.G Gängel (ospec.), vikt, g Galinsoga (Galinsoga spp.), weight, g
GASSS.GM2 Gängel (ospec.), g/m2 Galinsoga (Galinsoga spp.), g/m2
GASSS.X Gängel (ospec.), antal Galinsoga (Galinsoga spp.), count
GASSS.XM2 Gängel (ospec.), antal/m2 Galinsoga (Galinsoga spp.), #/m2
GC-PO Växtsprickor, potatis, % Growth cracks, potatoes, %
GD Mark Ground
GE Groning % av utsädet Germination, % of seed
GE.TD3 Grobarhet, efter 3 dygn Germination, after 3 days, %
GE.TD5 Grobarhet, efter 5 dygn Germination, after 5 days, %
GEF Groning -fältgroning Germination, field (before harvest)
GERDI Fliknäva, % Cut-leaved cranesbill (Geranium dissectum), %
GERDI.G Fliknäva, vikt, g Cut-leaved cranesbill (Geranium dissectum), weight, g
GERDI.GM2 Fliknäva, g/m2 Cut-leaved cranesbill (Geranium dissectum), g/m2
GERDI.X Fliknäva, antal Cut-leaved cranesbill (Geranium dissectum), count
GERDI.XM2 Fliknäva, antal/m2 Cut-leaved cranesbill (Geranium dissectum), #/m2
GERMO Mjuknäva, % Cranesbill geranium (Geranium molle), %
GERMO.G Mjuknäva, vikt, g Cranesbill geranium (Geranium molle), weight, g
GERMO.GM2 Mjuknäva, g/m2 Cranesbill geranium (Geranium molle), g/m2
GERMO.X Mjuknäva, antal Cranesbill geranium (Geranium molle), count
GERMO.XM2 Mjuknäva, antal/m2 Cranesbill geranium (Geranium molle), #/m2
GERPU Sparvnäva, % Small-flowered cranesbill (Geranium pusillum), %
GERPU.G Sparvnäva, vikt, g Small-flowered cranesbill (Geranium pusillum), weight, g
GERPU.GM2 Sparvnäva, g/m2 Small-flowered cranesbill (Geranium pusillum), g/m2
GERPU.X Sparvnäva, antal Small-flowered cranesbill (Geranium pusillum), count
GERPU.XM2 Sparvnäva, antal/m2 Small-flowered cranesbill (Geranium pusillum), #/m2
GERSS Näva (ospec.), % Cranesbill, Storksbill (EROSS) (Geranium spp., Erodium spp.), %
GERSS.G Näva (ospec.), vikt, g Cranesbill, Storksbill (EROSS) (Geranium spp., Erodium spp.), weight, g
GERSS.GM2 Näva (ospec.), g/m2 Cranesbill, Storksbill (EROSS) (Geranium spp., Erodium spp.), g/m2
GERSS.X Näva (ospec.), antal Cranesbill, Storksbill (EROSS) (Geranium spp., Erodium spp.), count
GERSS.XM2 Näva (ospec.), antal/m2 Cranesbill, Storksbill (EROSS) (Geranium spp., Erodium spp.), #/m2
GIBBAV Fusarios, rot, % Foot rot: cereals (Gibberella avenacea R.J.COOK), %
GIBBZE Fusarios, % Blight: cereals (Gibberella zeae (SCHWEIN.) PETCH), %
GLEHE Jordreva, % Ground-ivy (Glechoma hederacea), %
GLEHE.G Jordreva, vikt, g Ground-ivy (Glechoma hederacea), weight, g
GLEHE.GM2 Jordreva, g/m2 Ground-ivy (Glechoma hederacea), g/m2
GLEHE.X Jordreva, antal Ground-ivy (Glechoma hederacea), count
GLEHE.XM2 Jordreva, antal/m2 Ground-ivy (Glechoma hederacea), #/m2
GLN Gluten, % Gluten, %
GLU Glukosinolater, % Glucosinolate, %
GLU.MOL Glukosinolater, MOL Glucosinolate, MOL
GN Gröna, % Green, %
GN-ST Grönhet, strå/halm, % Green color, straw, %
GNAUL Sumpnoppa, % Low cudweed (Gnaphalium uliginosum), %
GNAUL.G Sumpnoppa, vikt, g Low cudweed (Gnaphalium uliginosum), weight, g
GNAUL.GM2 Sumpnoppa, g/m2 Low cudweed (Gnaphalium uliginosum), g/m2
GNAUL.X Sumpnoppa, antal Low cudweed (Gnaphalium uliginosum), count
GNAUL.XM2 Sumpnoppa, antal/m2 Low cudweed (Gnaphalium uliginosum), #/m2
GR Gräs Grass
GR.LB Gräs, lab.analys, andel % Grass, laboratory analysis, % share
GR.OTH Gräs, övriga, andel % Grass, other, % share
GR.SS Gräs, på våren, andel % Grass, in spring, % share
GR1 Gräs i vall, skörd 1, andel % Grass, harvest 1, % share
GR1.EPW Gräs, skörd 1, % insådd art Grass, harvest 1, % of undercrop
GR2 Gräs i vall, skörd 2, andel % Grass, harvest 2, % share
GR2.EPW Gräs, skörd 2, % insådd art Grass, harvest 2, % of undercrop
GR3 Gräs i vall, skörd 3, andel % Grass, harvest 3, % share
GR3.EPW Gräs, skörd 3, % insådd art Grass, harvest 3, % of undercrop
GR4.EPW Gräs, skörd 4, % insådd art Grass, harvest 4, % of undercrop
GRZ Avbetning, %, antal Grazing, %, number of
GST Tillväxthämning, % av beståndet
H Höjd, cm Height, cm
H2O Vatten Water
HA Yta, ha Area, hectare
HAR Harvning (djup, antal, kvalitet), cm Harrowing (depth, number, quality), cm
HCL HCl metod (svårlösligt) HCl method (nonexchangable)
HDS Hårdhet, skorpbildning (tjocklek, hårdhet), Hardness (layer thickness, hardness), cm
HETDMA Havrecystnematod, % Eelworm, cereal cyst (Heterodera avenae WOLLENWEBER), %
HETDRO Potatiscystnematod, % Eelworm, golden (Globodera rostochiensis (WOLLENWEB.)), %
HETDTR Klövercystnematod, % Eelworm, clover cyst (Heterodera trifolii GOFFART), %
HG.HNO3.PPM Kvicksilver, HNO3-lösligt, ppm av TS Mercury, HNO3, ppm of DM
HH Tid, timmar/ha Time, hours/ha
HIEPI Gråfibbla, % Mouseear hawkweed (Hieracium pilosella), %
HIEPI.G Gråfibbla, vikt, g Mouseear hawkweed (Hieracium pilosella), weight, g
HIEPI.GM2 Gråfibbla, g/m2 Mouseear hawkweed (Hieracium pilosella), g/m2
HIEPI.X Gråfibbla, antal Mouseear hawkweed (Hieracium pilosella), count
HIEPI.XM2 Gråfibbla, antal/m2 Mouseear hawkweed (Hieracium pilosella), #/m2
HLW Hektolitervikt, kg/100 l Volume weight / 100 litres
HOLLA Luddtåtel, % Common velvetgrass (Holcus lanatus), %
HOLLA.G Luddtåtel, vikt, g Common velvetgrass (Holcus lanatus), weight, g
HOLLA.GM2 Luddtåtel, g/m2 Common velvetgrass (Holcus lanatus), g/m2
HOLLA.X Luddtåtel, antal Common velvetgrass (Holcus lanatus), count
HOLLA.XM2 Luddtåtel, antal/m2 Common velvetgrass (Holcus lanatus), #/m2
HOLMO Lentåtel, % Creeping-fog (Holcus mollis), %
HOLMO.G Lentåtel, vikt, g Creeping-fog (Holcus mollis), weight, g
HOLMO.GM2 Lentåtel, g/m2 Creeping-fog (Holcus mollis), g/m2
HOLMO.X Lentåtel, antal Creeping-fog (Holcus mollis), count
HOLMO.XM2 Lentåtel, antal/m2 Creeping-fog (Holcus mollis), #/m2
HORVS Vårkorn, tvårads-, % Spring barley, Two-rowed barley (Hordeum distichum), %
HORVS.G Vårkorn, tvårads-, vikt, g Spring barley, Two-rowed barley (Hordeum distichum), weight, g
HORVS.GM2 Vårkorn, tvårads-, g/m2 Spring barley, Two-rowed barley (Hordeum distichum), g/m2
HORVS.X Vårkorn, tvårads-, antal Spring barley, Two-rowed barley (Hordeum distichum), count
HORVS.XM2 Vårkorn, tvårads-, antal/m2 Spring barley, Two-rowed barley (Hordeum distichum), #/m2
HORVW Höstkorn, tvårads-, % Winter barley, Two-rowed barley (Hordeum distichum), %
HORVW.G Höstkorn, tvårads-, vikt, g Winter barley, Two-rowed barley (Hordeum distichum), weight, g
HORVW.GM2 Höstkorn, tvårads-, g/m2 Winter barley, Two-rowed barley (Hordeum distichum), g/m2
HORVW.X Höstkorn, tvårads-, antal Winter barley, Two-rowed barley (Hordeum distichum), count
HORVW.XM2 Höstkorn, tvårads-, antal/m2 Winter barley, Two-rowed barley (Hordeum distichum), #/m2
HORVX Sexradskorn, % Four/Six-row barley (Hordeum hexasthicon), %
HORVX.G Sexradskorn, vikt, g Four/Six-row barley (Hordeum hexasthicon), weight, g
HORVX.GM2 Sexradskorn, g/m2 Four/Six-row barley (Hordeum hexasthicon), g/m2
HORVX.X Sexradskorn, antal Four/Six-row barley (Hordeum hexasthicon), count
HORVX.XM2 Sexradskorn, antal/m2 Four/Six-row barley (Hordeum hexasthicon), #/m2
HR Tid, timmar (ex. 90 minuter = 1.50 timmar) Number of hours (Ex. 90 minutes = 1.50 hour
HRYSS Åkerfibbla m.fl., sandiga åkrar, % Catsear (Hypochoeris spp.), %
HRYSS.G Åkerfibbla m.fl., sandiga åkrar, vikt, g Catsear (Hypochoeris spp.), weight, g
HRYSS.GM2 Åkerfibbla m.fl., sandiga åkrar, g/m2 Catsear (Hypochoeris spp.), g/m2
HRYSS.X Åkerfibbla m.fl., sandiga åkrar, antal Catsear (Hypochoeris spp.), count
HRYSS.XM2 Åkerfibbla m.fl., sandiga åkrar, antal/m2 Catsear (Hypochoeris spp.), #/m2
HUM Mullhalt Humus content, %
HUM.SLC Mullhalt, i matjord, % Humus content, in cultivated soil, %
HYLEBR Kålflugan, lilla, % Cabbage maggot (Delia brassicae (BOUCHE)), %
HYLECO Rågbroddfluga, % Fly, wheat bulb (Delia coarctata (FALLEN)), %
HYMECE Gulstrimsjuka, vete, % Stripe, cereals (Cephalosporium Gramineum Nisik), %
HYPMA Fyrkantig Johannesört, % Imperforate St. Johnswort (Hypericum maculatum), %
HYPMA.G Fyrkantig Johannesört, vikt, g Imperforate St. Johnswort (Hypericum maculatum), weight, g
HYPMA.GM2 Fyrkantig Johannesört, g/m2 Imperforate St. Johnswort (Hypericum maculatum), g/m2
HYPMA.X Fyrkantig Johannesört, antal Imperforate St. Johnswort (Hypericum maculatum), count
HYPMA.XM2 Fyrkantig Johannesört, antal/m2 Imperforate St. Johnswort (Hypericum maculatum), #/m2
HYPPE Äkta Johannesört, % Common St. Johnswort (Hypericum perforatum), %
HYPPE.G Äkta Johannesört, vikt, g Common St. Johnswort (Hypericum perforatum), weight, g
HYPPE.GM2 Äkta Johannesört, g/m2 Common St. Johnswort (Hypericum perforatum), g/m2
HYPPE.X Äkta Johannesört, antal Common St. Johnswort (Hypericum perforatum), count
HYPPE.XM2 Äkta Johannesört, antal/m2 Common St. Johnswort (Hypericum perforatum), #/m2
HYPSS Johannesört, % St. Johnswort (Hypericum spp.), %
HYPSS.G Johannesört, vikt, g St. Johnswort (Hypericum spp.), weight, g
HYPSS.GM2 Johannesört, g/m2 St. Johnswort (Hypericum spp.), g/m2
HYPSS.X Johannesört, antal St. Johnswort (Hypericum spp.), count
HYPSS.XM2 Johannesört, antal/m2 St. Johnswort (Hypericum spp.), #/m2
I10 Intervall (klass), <10 Interval (class), <10
I10-50 Intervall (klass), 10-50 Interval (class), 10-50
I50- Intervall (klass), >=50 Interval (class), >=50
IA? Infektion, (blad)yta, nivå/blad 1- 9, 1=fla Infected (leaf)area, level/leaf 1-9, 1=fla
IAIMO Monke, % Sheep's-bit (Jasione montana), %
IAIMO.G Monke, vikt, g Sheep's-bit (Jasione montana), weight, g
IAIMO.GM2 Monke, g/m2 Sheep's-bit (Jasione montana), g/m2
IAIMO.X Monke, antal Sheep's-bit (Jasione montana), count
IAIMO.XM2 Monke, antal/m2 Sheep's-bit (Jasione montana), #/m2
IF Infektion (ospec.), % Infected (unspec.), %
IFS Infektion, sekundärt (ospec.), % Infected, secondary (unspec.), %
IM Redskap Implement
IMA Redskapsaxlar, Kg/axel Implement axles. Kg/axle
IMP Redskap, Kg/m2 Implement, Kg/m2
IMW Redskapshjul, Kg/hjul Implement wheels, Kg/wheel
INDF iNDF smältbarhet, g/kg TS iNDF digestibility, g/kg of DM
INS Insekter, ospec., % Insects, unspec., %
IUNCG Knapptåg, % Compact rush (Juncus conglomeratus), %
IUNCG.G Knapptåg, vikt, g Compact rush (Juncus conglomeratus), weight, g
IUNCG.GM2 Knapptåg, g/m2 Compact rush (Juncus conglomeratus), g/m2
IUNCG.X Knapptåg, antal Compact rush (Juncus conglomeratus), count
IUNCG.XM2 Knapptåg, antal/m2 Compact rush (Juncus conglomeratus), #/m2
IUNEF Veketåg, % Candle rush (Juncus effesus), %
IUNEF.G Veketåg, vikt, g Candle rush (Juncus effesus), weight, g
IUNEF.GM2 Veketåg, g/m2 Candle rush (Juncus effesus), g/m2
IUNEF.X Veketåg, antal Candle rush (Juncus effesus), count
IUNEF.XM2 Veketåg, antal/m2 Candle rush (Juncus effesus), #/m2
IUNSS Tåg, % Rush (Juncus spp.), %
IUNSS.G Tåg, vikt, g Rush (Juncus spp.), weight, g
IUNSS.GM2 Tåg, g/m2 Rush (Juncus spp.), g/m2
IUNSS.X Tåg, antal Rush (Juncus spp.), count
IUNSS.XM2 Tåg, antal/m2 Rush (Juncus spp.), #/m2
IX Index enligt PM Index according to research plan
IXI Index, invändigt, enligt PM Index, internal, according to research plan
IXO Index, utvändigt, enligt PM Index, external, according to research plan
K Kalium Potassium
K+NA Kalium+Natrium, % Potassium+Sodium, %
K-BE Kalium, i betor, % av TS Potassium, in beets, % of DM
K-KR Kalium, i kärna, % av TS Potassium, in kernels, % of DM
K-PO Kalium, i potatis, % av TS Potassium, in potatoes, % of DM
K-SD Kalium, i frö, % av TS Potassium, in seeds, % of DM
K-STR Kalium, i halm, % av TS Potassium, in straw, % of DM
K-TOP Kalium, i blast, % av TS Potassium, in tops, % of DM
K.G47 Kalium, i växtprov, DC 47, % Potassium, in plant, BBCH 47, %
K.SGE Kalium, brist % Potassium, % shortage
K.SLC.AML-1 Kalium, i matjord, prov 1, AL-lösligt % Potassium, in cultivated soil, AL, sample 1, %
K.SLC.AML-2 Kalium, i matjord, prov 2, AL-lösligt % Potassium, in cultivated soil, AL, sample 2, %
K.SLC.HCL-1 Kalium, i matjord, prov 1, HCl-lösligt % Potassium, in cultivated soil, HCl, sample 1, %
K.SLC.HCL-2 Kalium, i matjord, prov 2, HCl-lösligt % Potassium, in cultivated soil, HCl, sample 2, %
K.SLS-HCL-2 Kalium, i alv, prov 2, HCl-lösligt % Potassium, in subsoil, HCl, sample 2, %
K.SLS.AML-1 Kalium, i alv, prov 1, AL-lösligt % Potassium, in subsoil, AL, sample 1, %
K.SLS.AML-2 Kalium, i alv, prov 2, AL-lösligt % Potassium, in subsoil, AL, sample 2, %
K.SLS.HCL-1 Kalium, i alv, prov 1, HCl-lösligt % Potassium, in subsoil, HCl, sample 1, %
K/MG.SLC Kalium/magnesium-kvot, i matjord Potassium/magnesium quotient, in cultivated soil
K1 Kalium, skörd 1, % av TS Potassium, harvest 1, % of DM
K2 Kalium, skörd 2, % av TS Potassium, harvest 2, % of DM
K3 Kalium, skörd 3, % av TS Potassium, harvest 3, % of DM
KABAZE Majsögonfläcksjuka, % Eye spot of maize, % (Kabatiella zeae)
KAKORO Ärttrips, % Bean thrips (Kakaothrips pisivora (WESTWOOD)), %
KG Vikt Kg Weight Kg
KNAAR Åkervädd, % Bluebuttons (Knautia arvensis), %
KNAAR.G Åkervädd, vikt, g Bluebuttons (Knautia arvensis), weight, g
KNAAR.GM2 Åkervädd, g/m2 Bluebuttons (Knautia arvensis), g/m2
KNAAR.X Åkervädd, antal Bluebuttons (Knautia arvensis), count
KNAAR.XM2 Åkervädd, antal/m2 Bluebuttons (Knautia arvensis), #/m2
KR Kärnor/frön (antal) Kernels/seeds (number of)
KR-EP.X Kärnor per ax, antal Kernels per ear, number of
KR.BR Kärnor, spruckna, % Kernels, broken, %
KRN Kärnor/frön, nakna, % Naked kernels/seeds, %
KRW Kärn-vikt, mg (tusenkornvikt, g) Kernel weight, mg (thousand kernel weight, g)
KS.G?? Kalksalpetermätning (index) ??=Utvecklingsstadium (DC)
KW Power, KW Power, KW
L10 Skala 1-10 Legend, 0-10
LA1 Bladyta, blad 1 (flaggblad) Leaf area, leaf 1 (flag leaf)
LA2 Bladyta, bladnivå 2 Leaf area, leaf/level 2
LA3 Bladyta, bladnivå 3 Leaf area, leaf/level 3
LA4 Bladyta, bladnivå 4 Leaf area, leaf/level 4
LA5 Bladyta, bladnivå 5 Leaf area, leaf/level 5
LAMAL Vitplister, % White deadnettle (Lamium album), %
LAMAL.G Vitplister, vikt, g White deadnettle (Lamium album), weight, g
LAMAL.GM2 Vitplister, g/m2 White deadnettle (Lamium album), g/m2
LAMAL.X Vitplister, antal White deadnettle (Lamium album), count
LAMAL.XM2 Vitplister, antal/m2 White deadnettle (Lamium album), #/m2
LAMAM Mjukplister, % Henbit deadnettle (Lamium amplexicaule), %
LAMAM.G Mjukplister, vikt, g Henbit deadnettle (Lamium amplexicaule), weight, g
LAMAM.GM2 Mjukplister, g/m2 Henbit deadnettle (Lamium amplexicaule), g/m2
LAMAM.X Mjukplister, antal Henbit deadnettle (Lamium amplexicaule), count
LAMAM.XM2 Mjukplister, antal/m2 Henbit deadnettle (Lamium amplexicaule), #/m2
LAMIN Flikplister, % Cut-leaved deadnettle (Lamium hybridum), %
LAMIN.G Flikplister, vikt, g Cut-leaved deadnettle (Lamium hybridum), weight, g
LAMIN.GM2 Flikplister, g/m2 Cut-leaved deadnettle (Lamium hybridum), g/m2
LAMIN.X Flikplister, antal Cut-leaved deadnettle (Lamium hybridum), count
LAMIN.XM2 Flikplister, antal/m2 Cut-leaved deadnettle (Lamium hybridum), #/m2
LAMPU Rödplister, % Purple deadnettle (Lamium purpureum), %
LAMPU.G Rödplister, vikt, g Purple deadnettle (Lamium purpureum), weight, g
LAMPU.GM2 Rödplister, g/m2 Purple deadnettle (Lamium purpureum), g/m2
LAMPU.X Rödplister, antal Purple deadnettle (Lamium purpureum), count
LAMPU.XM2 Rödplister, antal/m2 Purple deadnettle (Lamium purpureum), #/m2
LAMSS Plister (ospec.), % Deadnettle (Lamium spp.), %
LAMSS.G Plister (ospec.), vikt, g Deadnettle (Lamium spp.), weight, g
LAMSS.GM2 Plister (ospec.), g/m2 Deadnettle (Lamium spp.), g/m2
LAMSS.X Plister (ospec.), antal Deadnettle (Lamium spp.), count
LAMSS.XM2 Plister (ospec.), antal/m2 Deadnettle (Lamium spp.), #/m2
LAPCO Harkål, % Nipplewort (Lapsana communis), %
LAPCO.G Harkål, vikt, g Nipplewort (Lapsana communis), weight, g
LAPCO.GM2 Harkål, g/m2 Nipplewort (Lapsana communis), g/m2
LAPCO.X Harkål, antal Nipplewort (Lapsana communis), count
LAPCO.XM2 Harkål, antal/m2 Nipplewort (Lapsana communis), #/m2
LASPNI Ärtvecklare, % Pea moth (Laspeyresia nigricana), %
LB Laboratoriebestämning Laboratory measurement
LE Baljväxter i vall Leguminous plants in ley
LE1.EPW Baljväxter, skörd 1, % av insådd art Leguminous seeds, harvest 1, % of undercrop
LE2.EPW Baljväxter, skörd 2, % av insådd art Leguminous seeds, harvest 2, % of undercrop
LE3.EPW Baljväxter, skörd 3, % av insådd art Leguminous seeds, harvest 3, % of undercrop
LE4.EPW Baljväxter, skörd 4, % av insådd art Leguminous seeds, harvest 4, % of undercrop
LEBAU Höstfibbla, % Fall hawkbit (Leontodon autumnalis), %
LEBAU.G Höstfibbla, vikt, g Fall hawkbit (Leontodon autumnalis), weight, g
LEBAU.GM2 Höstfibbla, g/m2 Fall hawkbit (Leontodon autumnalis), g/m2
LEBAU.X Höstfibbla, antal Fall hawkbit (Leontodon autumnalis), count
LEBAU.XM2 Höstfibbla, antal/m2 Fall hawkbit (Leontodon autumnalis), #/m2
LEBSS Fibbla (ospec.), i vall (flerårig), % Hawkbit/Hawksbeard/Hawkweed/Catsear (Leontodon/Crepis/Hieracium/Hypochoeris spp.), %
LEBSS.G Fibbla (ospec.), i vall (flerårig), vikt, g Hawkbit/Hawksbeard/Hawkweed/Catsear (Leontodon/Crepis/Hieracium/Hypochoeris spp.), weight, g
LEBSS.GM2 Fibbla (ospec.), i vall (flerårig), g/m2 Hawkbit/Hawksbeard/Hawkweed/Catsear (Leontodon/Crepis/Hieracium/Hypochoeris spp.), g/m2
LEBSS.X Fibbla (ospec.), i vall (flerårig), antal Hawkbit/Hawksbeard/Hawkweed/Catsear (Leontodon/Crepis/Hieracium/Hypochoeris spp.), count
LEBSS.XM2 Fibbla (ospec.), i vall (flerårig), antal/m2 Hawkbit/Hawksbeard/Hawkweed/Catsear (Leontodon/Crepis/Hieracium/Hypochoeris spp.), #/m2
LEMAME Sädesbladbagge, vanlig, % Leaf beetle, barley (Lema melanopus (L.)), %
LEPCA Fältkrassing, % Field pepperweed (Lepidium campestre), %
LEPCA.G Fältkrassing, vikt, g Field pepperweed (Lepidium campestre), weight, g
LEPCA.GM2 Fältkrassing, g/m2 Field pepperweed (Lepidium campestre), g/m2
LEPCA.X Fältkrassing, antal Field pepperweed (Lepidium campestre), count
LEPCA.XM2 Fältkrassing, antal/m2 Field pepperweed (Lepidium campestre), #/m2
LEPTMA Torr-röta, % Black leg: crucifers (Leptosphaeria maculans ( DESMAZ.) CES. & DE), %
LEPTNO Brunfläcksjuka, vete, % Glume blotch: wheat (Leptosphaeria nodorum E.MUELLER), %
LEX Baljväxter, övriga,, % av insådd art Leguminous seeds, other, % of undercrop
LEX1 Baljväxter, övriga,, skörd 1, % av insådd art Leguminous seeds, other, harvest 1, % of undercrop
LF Blad Leaf
LF1 Bladfrekvens, blad 1 (flaggblad) Leaf frequency, leaf 1 (flag leaf)
LF2 Bladfrekvens, bladnivå 2 Leaf frequency, leaf/level 2
LF3 Bladfrekvens, bladnivå 3 Leaf frequency, leaf/level 3
LF4 Bladfrekvens, bladnivå 4 Leaf frequency, leaf/level 4
LF5 Bladfrekvens, bladnivå 5 Leaf frequency, leaf/level 5
LFF Bladfläcksvampar, ospec., % Leaf spot fungi, %
LFG Bladyta, assimilerande/grön, % Leaf area, assimilating/grean) %
LFN Bladyta, ej assimilerande (vissnad, ej grön), % Leaf area, not assimilating (withered, not grean), %
LFS Bladfläckar Leaf spots
LG Trindsäd Leguminous plants (peas, beans etc.)
LI1 Infektion, bladyteindex, blad 1 (flaggblad) Leaf area index, leaf 1 (flag leaf)
LI2 Infektion, bladyteindex, bladnivå 2 Leaf area index, leaf/level 2
LI3 Infektion, bladyteindex, bladnivå 3 Leaf area index, leaf/level 3
LI4 Infektion, bladyteindex, bladnivå 4 Leaf area index, leaf/level 4
LI5 Infektion, bladyteindex, bladnivå 5 Leaf area index, leaf/level 5
LIM Kalk(ning) Lime, liming
LIMTDE Sädestrips, % Limothrips (Limothrips denticornis (HALIDAY)), %
LINRP Strimsporre, % Striped toadflax (Linaria repens), %
LINRP.G Strimsporre, vikt, g Striped toadflax (Linaria repens), weight, g
LINRP.GM2 Strimsporre, g/m2 Striped toadflax (Linaria repens), g/m2
LINRP.X Strimsporre, antal Striped toadflax (Linaria repens), count
LINRP.XM2 Strimsporre, antal/m2 Striped toadflax (Linaria repens), #/m2
LINVU Gulsporre, % Yellow toadflax (Linaria vulgaris), %
LINVU.G Gulsporre, vikt, g Yellow toadflax (Linaria vulgaris), weight, g
LINVU.GM2 Gulsporre, g/m2 Yellow toadflax (Linaria vulgaris), g/m2
LINVU.X Gulsporre, antal Yellow toadflax (Linaria vulgaris), count
LINVU.XM2 Gulsporre, antal/m2 Yellow toadflax (Linaria vulgaris), #/m2
LIP Fettsyror -fri i fett, % av råfett Lipids -free in fat, % of crude fat
LIRICH Minerarfluga, på betor, angrepp % Beet miner, %
LITAR Sminkrot, % Corn gromwell (Lithospermum arvense), %
LITAR.G Sminkrot, vikt, g Corn gromwell (Lithospermum arvense), weight, g
LITAR.GM2 Sminkrot, g/m2 Corn gromwell (Lithospermum arvense), g/m2
LITAR.X Sminkrot, antal Corn gromwell (Lithospermum arvense), count
LITAR.XM2 Sminkrot, antal/m2 Corn gromwell (Lithospermum arvense), #/m2
LIUCA Vildlin, % Fairy flax (Linum catharticum), %
LIUCA.G Vildlin, vikt, g Fairy flax (Linum catharticum), weight, g
LIUCA.GM2 Vildlin, g/m2 Fairy flax (Linum catharticum), g/m2
LIUCA.X Vildlin, antal Fairy flax (Linum catharticum), count
LIUCA.XM2 Vildlin, antal/m2 Fairy flax (Linum catharticum), #/m2
LOA.SLC Mo, i matjord, % Loam (coarse and medium fractions) content, in cultivated soil, %
LOA.SLS Mo, i alv, % Loam (coarse and medium fractions) content, in subsoil, %
LOD Liggsäd Lodged plants
LOLTE Dårrepe, % Darnel (Lolium temulentum), %
LOLTE.G Dårrepe, vikt, g Darnel (Lolium temulentum), weight, g
LOLTE.GM2 Dårrepe, g/m2 Darnel (Lolium temulentum), g/m2
LOLTE.X Dårrepe, antal Darnel (Lolium temulentum), count
LOLTE.XM2 Dårrepe, antal/m2 Darnel (Lolium temulentum), #/m2
LS Spill Losses (shelled corn)
LS.GM2 Spill, g/m2 Losses, g/m2
LST Spill -skärbord (tröskor m.m.) Losses -cutting table (combines etc.)
LTHMO Gökärt, % Bitter vetch (Lathyrus linifolius (montanus)), %
LTHMO.G Gökärt, vikt, g Bitter vetch (Lathyrus linifolius (montanus)), weight, g
LTHMO.GM2 Gökärt, g/m2 Bitter vetch (Lathyrus linifolius (montanus)), g/m2
LTHMO.X Gökärt, antal Bitter vetch (Lathyrus linifolius (montanus)), count
LTHMO.XM2 Gökärt, antal/m2 Bitter vetch (Lathyrus linifolius (montanus)), #/m2
LTHPR Gulvial, % Meadow peawine (Lathyrus pratensis), %
LTHPR.G Gulvial, vikt, g Meadow peawine (Lathyrus pratensis), weight, g
LTHPR.GM2 Gulvial, g/m2 Meadow peawine (Lathyrus pratensis), g/m2
LTHPR.X Gulvial, antal Meadow peawine (Lathyrus pratensis), count
LTHPR.XM2 Gulvial, antal/m2 Meadow peawine (Lathyrus pratensis), #/m2
LU Lusern (ospec.) Lucerne (unspec.)
LUB Lusern -blålusern Lucerne -blue lucerne
LY Vallgröda Ley (hay, silage, green mass)
LYC Vallgröda -klöverdominerad Ley -mainly leguminos plants
LYCAR Rast, % Small bugloss (Anchusa arvensis), %
LYCAR.G Rast, vikt, g Small bugloss (Anchusa arvensis), weight, g
LYCAR.GM2 Rast, g/m2 Small bugloss (Anchusa arvensis), g/m2
LYCAR.X Rast, antal Small bugloss (Anchusa arvensis), count
LYCAR.XM2 Rast, antal/m2 Small bugloss (Anchusa arvensis), #/m2
LYG Vallgröda -gräsdominerad Ley -mainly grass
LYHFC Gökblomster, % Ragged-Robin (Lychnis flos-cuculi), %
LYHFC.G Gökblomster, vikt, g Ragged-Robin (Lychnis flos-cuculi), weight, g
LYHFC.GM2 Gökblomster, g/m2 Ragged-Robin (Lychnis flos-cuculi), g/m2
LYHFC.X Gökblomster, antal Ragged-Robin (Lychnis flos-cuculi), count
LYHFC.XM2 Gökblomster, antal/m2 Ragged-Robin (Lychnis flos-cuculi), #/m2
LYHVI Tjärblomster, % Viscaria (Viscaria vulgaris), %
LYHVI.G Tjärblomster, vikt, g Viscaria (Viscaria vulgaris), weight, g
LYHVI.GM2 Tjärblomster, g/m2 Viscaria (Viscaria vulgaris), g/m2
LYHVI.X Tjärblomster, antal Viscaria (Viscaria vulgaris), count
LYHVI.XM2 Tjärblomster, antal/m2 Viscaria (Viscaria vulgaris), #/m2
M Meter Meters
M09 Fukthalt/vattenhalt referens 9 % Moisture content reference level 9 %
M15 Fukthalt/vattenhalt referens 15% Moisture content reference level 15%
M2 Yta, m2 Area -m2
MACSAV Sädesbladlus, % Grain aphid, english (Macrosiphum avenae), %
MALNE Skär kattost, % Cheeseplant (Malva neglecta), %
MALNE.G Skär kattost, vikt, g Cheeseplant (Malva neglecta), weight, g
MALNE.GM2 Skär kattost, g/m2 Cheeseplant (Malva neglecta), g/m2
MALNE.X Skär kattost, antal Cheeseplant (Malva neglecta), count
MALNE.XM2 Skär kattost, antal/m2 Cheeseplant (Malva neglecta), #/m2
MALPU Vit kattost, % Low mallow (Malva pusilla), %
MALPU.G Vit kattost, vikt, g Low mallow (Malva pusilla), weight, g
MALPU.GM2 Vit kattost, g/m2 Low mallow (Malva pusilla), g/m2
MALPU.X Vit kattost, antal Low mallow (Malva pusilla), count
MALPU.XM2 Vit kattost, antal/m2 Low mallow (Malva pusilla), #/m2
MAR Fodermärgkål Marrow-stemmed kale
MATCH Kamomill, % Wild chamomile (Chamomilla recutita), %
MATCH.G Kamomill, vikt, g Wild chamomile (Chamomilla recutita), weight, g
MATCH.GM2 Kamomill, g/m2 Wild chamomile (Chamomilla recutita), g/m2
MATCH.X Kamomill, antal Wild chamomile (Chamomilla recutita), count
MATCH.XM2 Kamomill, antal/m2 Wild chamomile (Chamomilla recutita), #/m2
MATIN Baldersbrå, % Scentless chamomile (Matricaria maritima ssp inodora), %
MATIN.G Baldersbrå, vikt, g Scentless chamomile (Matricaria maritima ssp inodora), weight, g
MATIN.GM2 Baldersbrå, g/m2 Scentless chamomile (Matricaria maritima ssp inodora), g/m2
MATIN.X Baldersbrå, antal Scentless chamomile (Matricaria maritima ssp inodora), count
MATIN.XM2 Baldersbrå, antal/m2 Scentless chamomile (Matricaria maritima ssp inodora), #/m2
MATMT Gatkamomill, % Rounded chamomile (Matricaria matricarioides), %
MATMT.G Gatkamomill, vikt, g Rounded chamomile (Matricaria matricarioides), weight, g
MATMT.GM2 Gatkamomill, g/m2 Rounded chamomile (Matricaria matricarioides), g/m2
MATMT.X Gatkamomill, antal Rounded chamomile (Matricaria matricarioides), count
MATMT.XM2 Gatkamomill, antal/m2 Rounded chamomile (Matricaria matricarioides), #/m2
MC Vattenhalt/fukthalt, % (at harvest) Water/moisture content, % (at harvest)
MC.F Vattenhalt vid skörd, i kärna, % Water content, in kernel, %
MC.SLC Vattenhalt, i matjord, % Water content, in cultivated soil, %
MEDFA Gullusern, % Yellow alfalfa (Medicago falcata), %
MEDFA.G Gullusern, vikt, g Yellow alfalfa (Medicago falcata), weight, g
MEDFA.GM2 Gullusern, g/m2 Yellow alfalfa (Medicago falcata), g/m2
MEDFA.X Gullusern, antal Yellow alfalfa (Medicago falcata), count
MEDFA.XM2 Gullusern, antal/m2 Yellow alfalfa (Medicago falcata), #/m2
MEDLU Humlelusern, % Black medick (Medicago lupulina), %
MEDLU.G Humlelusern, vikt, g Black medick (Medicago lupulina), weight, g
MEDLU.GM2 Humlelusern, g/m2 Black medick (Medicago lupulina), g/m2
MEDLU.X Humlelusern, antal Black medick (Medicago lupulina), count
MEDLU.XM2 Humlelusern, antal/m2 Black medick (Medicago lupulina), #/m2
MEDSA Blålusern, % Lucerne (Medicago sativa), %
MEDSA.G Blålusern, vikt, g Lucerne (Medicago sativa), weight, g
MEDSA.GM2 Blålusern, g/m2 Lucerne (Medicago sativa), g/m2
MEDSA.X Blålusern, antal Lucerne (Medicago sativa), count
MEDSA.XM2 Blålusern, antal/m2 Lucerne (Medicago sativa), #/m2
MEDSS Lusern (ospec.), % Medic, Lucerne (Medicago spp.), %
MEDSS.G Lusern (ospec.), vikt, g Medic, Lucerne (Medicago spp.), weight, g
MEDSS.GM2 Lusern (ospec.), g/m2 Medic, Lucerne (Medicago spp.), g/m2
MEDSS.X Lusern (ospec.), antal Medic, Lucerne (Medicago spp.), count
MEDSS.XM2 Lusern (ospec.), antal/m2 Medic, Lucerne (Medicago spp.), #/m2
MELAL Vitblära, % White cockle (Silene alba), %
MELAL.G Vitblära, vikt, g White cockle (Silene alba), weight, g
MELAL.GM2 Vitblära, g/m2 White cockle (Silene alba), g/m2
MELAL.X Vitblära, antal White cockle (Silene alba), count
MELAL.XM2 Vitblära, antal/m2 White cockle (Silene alba), #/m2
MELIAE Rapsbagge, % Blossom beetle (Meligethes aeneus (F.)), %
MELNO Nattglim, % Nightflowering catchfly (Silene noctiflora), %
MELNO.G Nattglim, vikt, g Nightflowering catchfly (Silene noctiflora), weight, g
MELNO.GM2 Nattglim, g/m2 Nightflowering catchfly (Silene noctiflora), g/m2
MELNO.X Nattglim, antal Nightflowering catchfly (Silene noctiflora), count
MELNO.XM2 Nattglim, antal/m2 Nightflowering catchfly (Silene noctiflora), #/m2
MENAR Åkermynta, % Corn mint (Mentha arvensis), %
MENAR.G Åkermynta, vikt, g Corn mint (Mentha arvensis), weight, g
MENAR.GM2 Åkermynta, g/m2 Corn mint (Mentha arvensis), g/m2
MENAR.X Åkermynta, antal Corn mint (Mentha arvensis), count
MENAR.XM2 Åkermynta, antal/m2 Corn mint (Mentha arvensis), #/m2
METODR Gräsbladlus, grönstrimmig, % Rose-grain aphid (Metopolophium dirhodum (WALKER)), %
MG Magnesium Magnesium
MG-BE Magnesium, i betor, % av TS Magnesium, in beets, % of DM
MG-KR Magnesium, i kärna, % av TS Magnesium, in kernels, % of DM
MG-PO Magnesium, i potatis, % av TS Magnesium, in potatoes, % of DM
MG-SD Magnesium, i frö, % av TS Magnesium, in seeds, % of DM
MG-STR Magnesium, i halm, % av TS Magnesium, in straw, % of DM
MG-TOP Magnesium, i blast, % av TS Magnesium, in tops, % of DM
MG.AML.SLS Magnesium, i alv, AL-lösligt % Magnesium, in subsoil, AL, %
MG.G65 Magnesium, vid blomning, % Magnesium, crop flowering, %
MG.SGE Magnesium, brist % Magnesium, % shortage
MG1 Magnesium, skörd 1, % av TS Magnesium, harvest 1, % of DM
MG2 Magnesium, skörd 2, % av TS Magnesium, harvest 2, % of DM
MG3 Magnesium, skörd 3, % av TS Magnesium, harvest 3, % of DM
MGR Vikt mg Weight mg
MGS Ängsgröe, andel % Smooth-stalked meadow grass, % share
MICNNI Snömögel, % Foot rot: cereals (Monographella nivalis (SCHAFFN.) E.MUELL.), %
MIN Mineraliserat Mineralized
MIX Inblandning Contamination
MJ Energi innehåll, MJ/Kg Energy (content), MJ/Kg
MJ1.KG Energi-innehåll, skörd 1, MJ/Kg Energy (content), harvest 1, MJ/Kg
MJ2.KG Energi-innehåll, skörd 2, MJ/Kg Energy (content), harvest 2, MJ/Kg
MJ3.KG Energi-innehåll, skörd 3, MJ/Kg Energy (content), harvest 3, MJ/Kg
MJA Mjäla, % Fine Silt , %
MN Mangan Manganese
MN-BE.PPM Mangan, i betor, ppm av TS Manganese, in beets, ppm of DM
MN-KR.PPM Mangan, i kärna, ppm av TS Manganese, in kernels, ppm of DM
MN-PO.PPM Mangan, i potatis, ppm av TS Manganese, in potatoes, ppm of DM
MN-SB.PPM Mangan, i frö, ppm av TS Manganese, in seeds, ppm of DM
MN-STR.PPM Mangan, i halm, % av TS Manganese, in straw, ppm of DM
MN.G65.PPM Mangan, vid blomning, ppm av TS Manganese, crop flowering, ppm of DM
MN.HNO3.PPM Mangan, HNO3-lösligt, ppm av TS Manganese, HNO3, ppm of DM
MN.SGE Mangan, brist % Manganese, % shortage
MN1.PPM Mangan, skörd 1, ppm av TS Manganese, harvest 1, ppm of DM
MN2.PPM Mangan, skörd 2, ppm av TS Manganese, harvest 2, ppm of DM
MN3.PPM Mangan, skörd 3, ppm av TS Manganese, harvest 3, ppm of DM
MO Mo, % Fine sand + coarse Silt (in Sweden only), %
MOU Mögel, % Mould, %
MRE Stallgödsel Farmyard manure, solid, kg/ha
MRL Flytgödsel, kg/ha Farmyard manure, liquid, kg/ha
MS Hastighet, m/s Speed, m/s
MU Senap Mustard
MV Volymvikt, Kg/m3 Volume weight, Kg/m3
MYCOTA Sotdagg, % Black mould: cereals (Mycosphaerella tassiana (DE NOT.) JOHANS.), %
MYOAR Åkerförgätmigej, % Field forget-me-not (Myosotis arvensis), %
MYOAR.G Åkerförgätmigej, vikt, g Field forget-me-not (Myosotis arvensis), weight, g
MYOAR.GM2 Åkerförgätmigej, g/m2 Field forget-me-not (Myosotis arvensis), g/m2
MYOAR.X Åkerförgätmigej, antal Field forget-me-not (Myosotis arvensis), count
MYOAR.XM2 Åkerförgätmigej, antal/m2 Field forget-me-not (Myosotis arvensis), #/m2
MYOSS Förgätmigej, % Forgetmenot (Myosotis spp.), %
MYOSS.G Förgätmigej, vikt, g Forgetmenot (Myosotis spp.), weight, g
MYOSS.GM2 Förgätmigej, g/m2 Forgetmenot (Myosotis spp.), g/m2
MYOSS.X Förgätmigej, antal Forgetmenot (Myosotis spp.), count
MYOSS.XM2 Förgätmigej, antal/m2 Forgetmenot (Myosotis spp.), #/m2
MYSMI Råttsvans, % Mousetail (Myosurus minimus), %
MYSMI.G Råttsvans, vikt, g Mousetail (Myosurus minimus), weight, g
MYSMI.GM2 Råttsvans, g/m2 Mousetail (Myosurus minimus), g/m2
MYSMI.X Råttsvans, antal Mousetail (Myosurus minimus), count
MYSMI.XM2 Råttsvans, antal/m2 Mousetail (Myosurus minimus), #/m2
MYZUPE Persikbladlus, % Peach aphid, green (Myzus persicae (SULZER)), %
MZE Majs Maize/Corn
N Kväve, % Nitrogen, %
N-BE Kväve, i betor, % av TS Nitrogen, in beets, % of DM
N-KR Kväve, i kärna, % av TS Nitrogen, in kernels, % of DM
N-KR.EX Kväve, i kärna, extraherat % av TS Nitrogen, in kernels, extracted % of DM
N-PL.G47-51 Kväve, växtprov, DC 45-51, % Nitrogen, in plant, BBCH 45, %
N-PO Kväve, i potatis, % av TS Nitrogen, in potatoes, % of DM
N-SD Kväve, i frö, % av TS Nitrogen, in seeds, % of DM
N-STR Kväve, i halm, % av TS Nitrogen, in straw, % of DM
N-TOP Kväve, i blast, % av TS Nitrogen, in tops, % of DM
N.FZ Kväve, gödsling, kg/ha Nitrogen, fertilized, kg/ha
N.G37 Kväve, växtprov, DC 37, % Nitrogen, in plant, BBCH 37, %
N.G51 Kväve, växtprov, DC 51, % Nitrogen, in plant, BBCH 51, %
N.KGHA Kväve, totalt, kg/ha Nitrogen, total, kg/ha
N.MRL Kväve, från flytgödsel, kg/ha Nitrogen, from liquid manure, kg/ha
N.SGE Kväve, brist % Nitrogen, % shortage
N.SLC Kväve, i matjord, % Nitrogen, in cultivated soil, %
N.SLS Kväve, i alv, % Nitrogen, in subsoil, %
N1 Kväve, skörd 1, % av TS Nitrogen, harvest 1, % of DM
N2 Kväve, skörd 2, % av TS Nitrogen, harvest 2, % of DM
N3 Kväve, skörd 3, % av TS Nitrogen, harvest 3, % of DM
NA Natrium, % Sodium, %
NA1.PPM Natrium, skörd 1, % av TS Sodium, harvest 1, % of DM
NA2.PPM Natrium, skörd 2, % av TS Sodium, harvest 2, % of DM
NA3.PPM Natrium, skörd 3, % av TS Sodium, harvest 3, % of DM
NADST Stagg, % Matgrass (Nardus stricta), %
NADST.G Stagg, vikt, g Matgrass (Nardus stricta), weight, g
NADST.GM2 Stagg, g/m2 Matgrass (Nardus stricta), g/m2
NADST.X Stagg, antal Matgrass (Nardus stricta), count
NADST.XM2 Stagg, antal/m2 Matgrass (Nardus stricta), #/m2
NDF NDF smältbarhet, g/kg av TS NDF digestibility, g/kg of DM
NEC Nekroser, % av beståndet
NEM Nematoder Nemathodes
NH4 Ammonium-kväve, % Ammonium nitrogen, %
NH4.FZ Ammonium-kväve, gödslat, kg/ha Ammonium nitrogen, fertilized, kg/ha
NI.HNO3.PPM Nickel, HNO3-lösligt, ppm av TS Nickel, HNO3, ppm of DM
NI1.PPM Nickel, skörd 1, ppm av TS Nickel, harvest 1, ppm of DM
NI2.PPM Nickel, skörd 2, ppm av TS Nickel, harvest 2, ppm of DM
NI3.PPM Nickel, skörd 3, ppm av TS Nickel, harvest 3, ppm of DM
NIB Gnag/bett på plantor/plantdelar Nibbles on plants or on part of plant
NMIN Ammonium och nitratkväve i jord (jordskikt anges) NH4 & NO3 nitrogen in soil (specify layer - depth)
NMIN.S60 Kväve, mineraliserat, 0-60, kg/ha Nitrogen, mineralized, 0-60 cm, kg/ha
NMIN.S60.G35 Kväve, mineraliserat, 0-60, DC 35, % Nitrogen, mineralized, 0-60 cm, BBCH 35, kg/ha
NMIN.S60.SA Kväve, mineraliserat, 0-60, efter skörd, % Nitrogen, mineralized, 0-60 cm, after harvest, kg/ha
NMIN.S60.SE Kväve, mineraliserat, 0-60, vid anläggning, % Nitrogen, mineralized, 0-60 cm, at establishment, kg/ha
NMIN.S60.SF Kväve, mineraliserat, 0-60, höst, % Nitrogen, mineralized, 0-60 cm, in autumn, kg/ha
NMIN.S60.SS Kväve, mineraliserat, 0-60, vår, % Nitrogen, mineralized, 0-60 cm, in spring, kg/ha
NMIN.S60.SX Kväve, mineraliserat, 0-60, sen höst, % Nitrogen, mineralized, 0-60 cm, in late autumn, kg/ha
NMIN.S90 Kväve, mineraliserat, 0-90, kg/ha Nitrogen, mineralized, 0-90 cm, kg/ha
NMIN.S90.G79 Kväve, mineraliserat, 0-90, gulmognad, % Nitrogen, mineralized, 0-90 cm, BBCH 79, kg/ha
NMIN.S90.SE Kväve, mineraliserat, 0-90, vid anläggning, % Nitrogen, mineralized, 0-90 cm, at establishment, kg/ha
NMIN.S90.SF Kväve, mineraliserat, 0-90, höst, % Nitrogen, mineralized, 0-90 cm, in autumn, kg/ha
NMIN.S90.SS Kväve, mineraliserat, 0-90, vår, % Nitrogen, mineralized, 0-90 cm, in spring, kg/ha
NMIN1.S60 Kväve, mineraliserat, skörd 1, 0-60, % Nitrogen, mineralized, harvest 1, 0-60 cm, kg/ha
NMIN2.S60 Kväve, mineraliserat, skörd 2, 0-60, % Nitrogen, mineralized, harvest 2, 0-60 cm, kg/ha
NMIN3.S60 Kväve, mineraliserat, skörd 3, 0-60, % Nitrogen, mineralized, harvest 3, 0-60 cm, kg/ha
NO3 Kväve, NO3, nitrat-N, 0-30 cm djup, Kg/ha Nitrogen, NO3, nitrate-N, 0-30 cm depth
NOT Brist (motsats till förekomst av X, 100-X), Shortage (reverse presence of X, 100-X), %
O03 Luckor/öppningar, 3 cm längd/vidd), antal Openings, 3 cm length/width, count
O15 Luckor/öppningar, 15 cm längd/vidd), antal Openings, 15 cm length/width, count
OA Havre Oats
OA.SH Havre, vid skörd, andel % Oats, at harvest, % share
ODOVU Rödtoppa, % Red eyebright (Odontites rubra), %
ODOVU.G Rödtoppa, vikt, g Red eyebright (Odontites rubra), weight, g
ODOVU.GM2 Rödtoppa, g/m2 Red eyebright (Odontites rubra), g/m2
ODOVU.X Rödtoppa, antal Red eyebright (Odontites rubra), count
ODOVU.XM2 Rödtoppa, antal/m2 Red eyebright (Odontites rubra), #/m2
OK Friska/sunda/opåverkade (plantor etc..), % Sound/healthy/intact (plants etc..), %
OKU Rutans allmänna kondition/vigör, %
OPOMFL Gräsfluga, gul, % Fly, grass and cereal (Opomyza florum (F.)), %
OS Oljeväxter Oilseeds
OSCIFR Fritfluga, vanlig, % Frit fly (Oscinella frit (L.)), %
OSCISP Fritflugor, egentliga, % Frit fly (Oscinella sp., Oscillatoria spp.), %
OSS Oljeväxter -våroljeväxter Oilseeds -spring oilseeds
OSW Oljeväxter -höstoljeväxter Oilseeds -winter oilseeds
OTH Övrigt, övriga Other(s)
OTH.LB Övrigt, lab.analys, andel % Other(s), laboratory analysis, % share
OTH.SH Övrigt, vid skörd, andel % Other(s), at harvest, % share
OTH.SS Övrigt, vår, andel % Other(s), in spring, % share
OTH1 Övrigt, skörd 1, andel % Other(s), harvest 1, % share
OTH2 Övrigt, skörd 2, andel % Other(s), harvest 2, % share
OTH3 Övrigt, skörd 3, andel % Other(s), harvest 3, % share
P Fosfor Phosphorus
P-BE Fosfor, i betor, % av TS Phosphorus, in beets, % of DM
P-KR Fosfor, i kärna, % av TS Phosphorus, in kernels, % of DM
P-PO Fosfor, i potatis, % av TS Phosphorus, in potatoes, % of DM
P-SD Fosfor, i frö, % av TS Phosphorus, in seeds, % of DM
P-STR Fosfor, i halm, % av TS Phosphorus, in straw, % of DM
P-TOP Fosfor, i blast, % av TS Phosphorus, in tops, % of DM
P.G31 Fosfor, DC 31, % av TS Phosphorus, BBCH 31, % of DM
P.G65 Fosfor, DC 65, % av TS Phosphorus, BBCH 65, % of DM
P.SGE Fosfor, brist % Phosphorus, % shortage
P.SLC.AML-1 Fosfor, i matjord, AL-lösligt, prov 1, % Phosphorus, in cultivated soil, AL, sample 1, %
P.SLC.AML-2 Fosfor, i matjord, AL-lösligt, prov 2, % Phosphorus, in cultivated soil, AL, sample 2, %
P.SLC.AS Fosfor, i matjord, AS-metod, % Phosphorus, AS-method, %
P.SLC.H2O Fosfor, i matjord, vattenlösligt, % Phosphorus, H20-method, %
P.SLC.HC03 Fosfor, i matjord, HCO3-lösligt, % Phosphorus, HCO3, %
P.SLC.HCL-1 Fosfor, i matjord, HCl-lösligt, prov 1, % Phosphorus, in cultivated soil, HCl, sample 1, %
P.SLC.HCL-2 Fosfor, i matjord, HCl-lösligt, prov 2, % Phosphorus, in cultivated soil, HCl, sample 2, %
P.SLS.AML-1 Fosfor, i alv, AL-lösligt, prov 1, % Phosphorus, in subsoil, AL, sample 1, %
P.SLS.AML-2 Fosfor, i alv, AL-lösligt, prov 2, % Phosphorus, in subsoil, AL, sample 2, %
P.SLS.HCL-1 Fosfor, i alv, HCl-lösligt, prov 1, % Phosphorus, in subsoil, HCl, sample 1, %
P.SLS.HCL-2 Fosfor, i alv, HCl-lösligt, prov 2, % Phosphorus, in subsoil, HCl, sample 2, %
P1 Fosfor, skörd 1, % av TS Phosphorus, harvest 1, % of DM
P2 Fosfor, skörd 2, % av TS Phosphorus, harvest 2, % of DM
P3 Fosfor, skörd 3, % av TS Phosphorus, harvest 3, % of DM
PA Procent av yta, % Percent of area, %
PAPAR Spikvallmo, % Pinate poppy (Papaver argemone), %
PAPAR.G Spikvallmo, vikt, g Pinate poppy (Papaver argemone), weight, g
PAPAR.GM2 Spikvallmo, g/m2 Pinate poppy (Papaver argemone), g/m2
PAPAR.X Spikvallmo, antal Pinate poppy (Papaver argemone), count
PAPAR.XM2 Spikvallmo, antal/m2 Pinate poppy (Papaver argemone), #/m2
PAPDU Rågvallmo, % Long-headed poppy (Papaver dubium), %
PAPDU.G Rågvallmo, vikt, g Long-headed poppy (Papaver dubium), weight, g
PAPDU.GM2 Rågvallmo, g/m2 Long-headed poppy (Papaver dubium), g/m2
PAPDU.X Rågvallmo, antal Long-headed poppy (Papaver dubium), count
PAPDU.XM2 Rågvallmo, antal/m2 Long-headed poppy (Papaver dubium), #/m2
PAPRH Kornvallmo, % Corn poppy (Papaver rhoeas), %
PAPRH.G Kornvallmo, vikt, g Corn poppy (Papaver rhoeas), weight, g
PAPRH.GM2 Kornvallmo, g/m2 Corn poppy (Papaver rhoeas), g/m2
PAPRH.X Kornvallmo, antal Corn poppy (Papaver rhoeas), count
PAPRH.XM2 Kornvallmo, antal/m2 Corn poppy (Papaver rhoeas), #/m2
PAPSS Vallmo, % Poppy (Papaver spp.), %
PAPSS.G Vallmo, vikt, g Poppy (Papaver spp.), weight, g
PAPSS.GM2 Vallmo, g/m2 Poppy (Papaver spp.), g/m2
PAPSS.X Vallmo, antal Poppy (Papaver spp.), count
PAPSS.XM2 Vallmo, antal/m2 Poppy (Papaver spp.), #/m2
PB.HNO3.PPM Bly, HNO3-lösligt, ppm av TS Led, HNO3, ppm of DM
PB1.PPM Bly, skörd 1, ppm av TS Led, harvest 1, ppm of DM
PB2.PPM Bly, skörd 2, ppm av TS Led, harvest 2, ppm of DM
PB3.PPM Bly, skörd 3, ppm av TS Led, harvest 3, ppm of DM
PBV1 PBV, skörd 1, % PBV, harvest 1, %
PBV2 PBV, skörd 2, % PBV, harvest 2, %
PBV3 PBV, skörd 3, % PBV, harvest 3, %
PDS Baljor/skidor Pods
PE Ärter Peas
PE.SH Ärter, vid skörd, andel % Peas, at harvest, % share
PEGOHY Betfluga, % Fly, beet (Pegomya hyoscyami (PANZER)), %
PEROFA Betbladmögel, % Downy mildew: chenopodiaceae (Peronospora farinosa (FR. ex FR.) FR.), %
PEROPA Kålbladmögel, % Downy mildew: crucifers (Peronospora parasitica (PERS. ex FR./PERS.)), %
PEROVP Bladmögel, ärter, % Downy mildew: pea (Peronospora viciae (BERK.) CASP. f. sp. pisi), %
PGH Plöjning (djup, kvalitet, typ), cm Plouhging (depth, quality, type), cm
PH pH värde (H2O metod) pH value (H2O method)
PH.SLC pH-värde, i matjord (H2O-metod) pH value, in cultivated soil (H2O method)
PH.SLC-1 pH-värde, i matjord, prov 1 pH value, in cultivated soil, sample 1
PH.SLC-2 pH-värde, i matjord, prov 2 pH value, in cultivated soil, sample 2
PH.SLC.CACL2 pH-värde, i matjord, CaCl2-metod pH value, in cultivated soil, CaCl2
PH.SLS pH-värde, i alv (H2O-metod) pH value, in subsoil (H2O method)
PH.SLS-1 pH-värde, i alv, prov 1 pH value, in subsoil, sample 1
PH.SLS-2 pH-värde, i alv, prov 2 pH value, in subsoil, sample 2
PH.SLS.CACL2 pH-värde, i alv, CaCl2-metod pH value, in subsoil, CaCl2
PHLPR Timotej, % Timothy (Phleum pratense), %
PHLPR.G Timotej, vikt, g Timothy (Phleum pratense), weight, g
PHLPR.GM2 Timotej, g/m2 Timothy (Phleum pratense), g/m2
PHLPR.X Timotej, antal Timothy (Phleum pratense), count
PHLPR.XM2 Timotej, antal/m2 Timothy (Phleum pratense), #/m2
PHRCO Bladvass, % Common reed (Phragmites australis), %
PHRCO.G Bladvass, vikt, g Common reed (Phragmites australis), weight, g
PHRCO.GM2 Bladvass, g/m2 Common reed (Phragmites australis), g/m2
PHRCO.X Bladvass, antal Common reed (Phragmites australis), count
PHRCO.XM2 Bladvass, antal/m2 Common reed (Phragmites australis), #/m2
PHYEAT Jordloppa, svart, % Phyllotreta (Phyllotreta atra (F.)), %
PHYENE Jordloppa, randig, % Flea beetle, striped (Phyllotreta nemorum (L.)), %
PHYENI Jordloppa, sidenglänsande, % Phyllotreta (Phyllotreta nigripes (F.)), %
PHYEUN Jordloppa, vågrandig, % Flea beetlle, lesser striped (Phyllotreta undulata KUTSCH.), %
PHYEVI Jordloppa, krokrandig, % Flea beetle, sinuate striped (Phyllotreta vittata (F.)), %
PHYEVU Kornjordloppa, % Flea beetle, barley (Phyllotreta vittula (REDTENBACHER)), %
PHYTIN Potatisbladmögel, % Downy mildew: potato (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY), %
PHYYRU Rapsstjälkfluga, % Miner, cabbage leaf (Phytomyza rufipes MG.), %
PL Växter plantor Plants
PL.CM Plant höjd, cm Plant height, cm
PL.TIL.X Plantor, bestockade, antal Plants, with tillers, Number of
PL.X Plantor, antal Plants, count
PL.X.SF Plantor, antal, höst Plants, count, autumn
PL.X.SS Plantor, antal, vår Plants, count, spring
PL.XAR Plantor, antal/ar Plants, #/are
PL.XM Plantor, antal/meter Plants, #/meter
PL.XM2 Plantor, antal/m2 Plants, #/m2
PL.XU Plantor, antal per parcell Plants, #/parcell
PLADBR Klumprotsjuka, % Club root: cabbage (Plasmodiophora brassicae WORONIN), %
PLALA Svartkämpar, % Narrow-leaved plantain (Plantago lanceolata), %
PLALA.G Svartkämpar, vikt, g Narrow-leaved plantain (Plantago lanceolata), weight, g
PLALA.GM2 Svartkämpar, g/m2 Narrow-leaved plantain (Plantago lanceolata), g/m2
PLALA.X Svartkämpar, antal Narrow-leaved plantain (Plantago lanceolata), count
PLALA.XM2 Svartkämpar, antal/m2 Narrow-leaved plantain (Plantago lanceolata), #/m2
PLAMA Groblad, % Greater plantain (Plantago major), %
PLAMA.G Groblad, vikt, g Greater plantain (Plantago major), weight, g
PLAMA.GM2 Groblad, g/m2 Greater plantain (Plantago major), g/m2
PLAMA.X Groblad, antal Greater plantain (Plantago major), count
PLAMA.XM2 Groblad, antal/m2 Greater plantain (Plantago major), #/m2
PLAME Rödkämpar, % Hoary plantain (Plantago media), %
PLAME.G Rödkämpar, vikt, g Hoary plantain (Plantago media), weight, g
PLAME.GM2 Rödkämpar, g/m2 Hoary plantain (Plantago media), g/m2
PLAME.X Rödkämpar, antal Hoary plantain (Plantago media), count
PLAME.XM2 Rödkämpar, antal/m2 Hoary plantain (Plantago media), #/m2
PLC Växter -krusiga plantor/plantdelar, % Plants -curly parts, %
PLD Plantdeformation (bladdeformation) % av beståndet
PLG Växter -utveckling (BBCH-skala) Plants -growth stage (BBCH)
PLGP Växter - tillväxtpunkt Plants - growth point
PLP Växtskydd Plant protection
PLP.FU Svampbekämpning Fungus protection
PLP.INS Insektsbekämpning Insects protection
PLP.SD Betning Seed impregnation (steeping)
PLP.WE Ogräsbekämpning Weed protection
PLP1 Växtskyddsåtgärd 1 Plant protection, 1st time
PLP1.FU Svampbekämpning 1 Fungus protection, 1st time
PLP1.WE Ogräsbekämpning 1 Weed protection, 1st time
PLP2 Växtskyddsåtgärd 2 Plant protection, 2nd time
PLP2.FU Svampbekämpning 2 Fungus protection, 2nd time
PLP2.WE Ogräsbekämpning 2 Weed protection, 2nd time
PLP3 Växtskyddsåtgärd 3 Plant protection, 3rd time
PLP3.FU Svampbekämpning 3 Fungus protection, 3rd time
PLP3.WE Ogräsbekämpning 3 Weed protection, 3rd time
PLS Planttäthet (bestånd) Crop establishment
PLS-OA.SH Bestånd, havre, vid skörd, % Crop establishment, oats, at harvest, %
PLS-OTH.SH Bestånd, övr. gröda, vid skörd, % Crop establishment, other crops, at harvest, %
PLS-PE.SH Bestånd, ärter, vid skörd, % Crop establishment, peas, at harvest, %
PLS.SF Planttäthet, höst, % Crop establishment, autumn, %
PLS.SP Planttäthet, föregående höst, % Crop establishment, preceeding autumn, %
PLS.SS Planttäthet, vår, % Crop establishment, spring, %
PLS1 Planttäthet, skörd 1, % Crop establishment, harvest 1, %
PLS2 Planttäthet, skörd 2, % Crop establishment, harvest 2, %
PLS3 Planttäthet, skörd 3, % Crop establishment, harvest 3, %
PO Potatis Potatoes
POAAN Vitgröe, % Annual bluegrass (Poa annua), %
POAAN.G Vitgröe, vikt, g Annual bluegrass (Poa annua), weight, g
POAAN.GM2 Vitgröe, g/m2 Annual bluegrass (Poa annua), g/m2
POAAN.X Vitgröe, antal Annual bluegrass (Poa annua), count
POAAN.XM2 Vitgröe, antal/m2 Annual bluegrass (Poa annua), #/m2
POASS Gröe (ospec.), % Bluegrass (Poa spp.), %
POASS.G Gröe (ospec.), vikt, g Bluegrass (Poa spp.), weight, g
POASS.GM2 Gröe (ospec.), g/m2 Bluegrass (Poa spp.), g/m2
POASS.X Gröe (ospec.), antal Bluegrass (Poa spp.), count
POASS.XM2 Gröe (ospec.), antal/m2 Bluegrass (Poa spp.), #/m2
POL Pollinering, andel % Pollination, %
POL.DD Pollinering, datum Pollination, date
POLAM Vattenpilört, % Water smartweed (Polygonum amphibium), %
POLAM.G Vattenpilört, vikt, g Water smartweed (Polygonum amphibium), weight, g
POLAM.GM2 Vattenpilört, g/m2 Water smartweed (Polygonum amphibium), g/m2
POLAM.X Vattenpilört, antal Water smartweed (Polygonum amphibium), count
POLAM.XM2 Vattenpilört, antal/m2 Water smartweed (Polygonum amphibium), #/m2
POLAV Trampört, % Prostrate knotweed (Polygonum aviculare), %
POLAV.G Trampört, vikt, g Prostrate knotweed (Polygonum aviculare), weight, g
POLAV.GM2 Trampört, g/m2 Prostrate knotweed (Polygonum aviculare), g/m2
POLAV.X Trampört, antal Prostrate knotweed (Polygonum aviculare), count
POLAV.XM2 Trampört, antal/m2 Prostrate knotweed (Polygonum aviculare), #/m2
POLCO Åkerbinda, % Wild buckwheat (Fallopia convolvulus), %
POLCO.G Åkerbinda, vikt, g Wild buckwheat (Fallopia convolvulus), weight, g
POLCO.GM2 Åkerbinda, g/m2 Wild buckwheat (Fallopia convolvulus), g/m2
POLCO.X Åkerbinda, antal Wild buckwheat (Fallopia convolvulus), count
POLCO.XM2 Åkerbinda, antal/m2 Wild buckwheat (Fallopia convolvulus), #/m2
POLHY Bitterpilört, % Waterpepper (Polygonum hydropiper), %
POLHY.G Bitterpilört, vikt, g Waterpepper (Polygonum hydropiper), weight, g
POLHY.GM2 Bitterpilört, g/m2 Waterpepper (Polygonum hydropiper), g/m2
POLHY.X Bitterpilört, antal Waterpepper (Polygonum hydropiper), count
POLHY.XM2 Bitterpilört, antal/m2 Waterpepper (Polygonum hydropiper), #/m2
POLLA Knutig pilört, % Pale smartweed (Polygonum lapathifolium), %
POLLA.G Knutig pilört, vikt, g Pale smartweed (Polygonum lapathifolium), weight, g
POLLA.GM2 Knutig pilört, g/m2 Pale smartweed (Polygonum lapathifolium), g/m2
POLLA.X Knutig pilört, antal Pale smartweed (Polygonum lapathifolium), count
POLLA.XM2 Knutig pilört, antal/m2 Pale smartweed (Polygonum lapathifolium), #/m2
POLPE Åkerpilört, % Persicaria (Polygonum persicaria), %
POLPE.G Åkerpilört, vikt, g Persicaria (Polygonum persicaria), weight, g
POLPE.GM2 Åkerpilört, g/m2 Persicaria (Polygonum persicaria), g/m2
POLPE.X Åkerpilört, antal Persicaria (Polygonum persicaria), count
POLPE.XM2 Åkerpilört, antal/m2 Persicaria (Polygonum persicaria), #/m2
POLSS Pilört (ospec.), % Knotweed (Polygonum spp. ej aviculare), %
POLSS.G Pilört (ospec.), vikt, g Knotweed (Polygonum spp. ej aviculare), weight, g
POLSS.GM2 Pilört (ospec.), g/m2 Knotweed (Polygonum spp. ej aviculare), g/m2
POLSS.X Pilört (ospec.), antal Knotweed (Polygonum spp. ej aviculare), count
POLSS.XM2 Pilört (ospec.), antal/m2 Knotweed (Polygonum spp. ej aviculare), #/m2
PP Procent av plantor, % Percent of plants, %
PPM Miljondelar, ppm Parts per million, ppm
PPT Tusendelar, promille eller g/kg Parts per one thousand or g/kg
PR Procent av råfraktion Percent of raw material
PRC Råprotein, % av TS Crude protein, % of DM
PRC-KR Råprotein, i kärna, % av TS Crude protein, in kernels, % of DM
PRC.AAT Råprotein, AAT-metod, % av TS Crude protein, AAT-method, % of DM
PRC.DG Råprotein, smältbart, % av TS Crude protein, digestible, % of DM
PRC.PBV Råprotein, PBV-metod, % av TS Crude protein, PBV-method, % of DM
PRC1 Råprotein, skörd 1, % av TS Crude protein, harvest 1, % of DM
PRC1.AAT Råprotein, skörd 1, AAT-metod, % av TS Crude protein, harvest 1, AAT-method, % of DM
PRC2 Råprotein, skörd 2, % av TS Crude protein, harvest 2, % of DM
PRC2.AAT Råprotein, skörd 2, AAT-metod, % av TS Crude protein, harvest 2, AAT-method, % of DM
PRC3 Råprotein, skörd 3, % av TS Crude protein, harvest 3, % of DM
PRC3.AAT Råprotein, skörd 3, AAT-metod, % av TS Crude protein, harvest 3, AAT-method, % of DM
PREC Nederbörd (basdata), mm Precipitation (general), mm
PRO Protein i mjöl, % av TS Protein in flour, % of DM
PRO-RE Protein, i avfall, % av TS Protein, in refuse, % of DM
PRUVU Brunört, % Healall (Prunella vulgaris), %
PRUVU.G Brunört, vikt, g Healall (Prunella vulgaris), weight, g
PRUVU.GM2 Brunört, g/m2 Healall (Prunella vulgaris), g/m2
PRUVU.X Brunört, antal Healall (Prunella vulgaris), count
PRUVU.XM2 Brunört, antal/m2 Healall (Prunella vulgaris), #/m2
PSDCHE Stråknäckare, vete, % Straw breaker, wheat, %
PSILRO Morotfluga, % Fly, carrot rust (Chamaepsila rosae (F.)), %
PSYICH Rapsjordloppa, % Flea beetle, cabbage stem (Psylliodes chrysocephala (L.)), %
PTEAQ Örnbräken, % Brackenfern (Pteridium aquilinum), %
PTEAQ.G Örnbräken, vikt, g Brackenfern (Pteridium aquilinum), weight, g
PTEAQ.GM2 Örnbräken, g/m2 Brackenfern (Pteridium aquilinum), g/m2
PTEAQ.X Örnbräken, antal Brackenfern (Pteridium aquilinum), count
PTEAQ.XM2 Örnbräken, antal/m2 Brackenfern (Pteridium aquilinum), #/m2
PTLAN Gåsört, % Goosegrass (Potentilla anserina), %
PTLAN.G Gåsört, vikt, g Goosegrass (Potentilla anserina), weight, g
PTLAN.GM2 Gåsört, g/m2 Goosegrass (Potentilla anserina), g/m2
PTLAN.X Gåsört, antal Goosegrass (Potentilla anserina), count
PTLAN.XM2 Gåsört, antal/m2 Goosegrass (Potentilla anserina), #/m2
PTLSS Fingerört, % Cinquefoil (Potentilla spp.), %
PTLSS.G Fingerört, vikt, g Cinquefoil (Potentilla spp.), weight, g
PTLSS.GM2 Fingerört, g/m2 Cinquefoil (Potentilla spp.), g/m2
PTLSS.X Fingerört, antal Cinquefoil (Potentilla spp.), count
PTLSS.XM2 Fingerört, antal/m2 Cinquefoil (Potentilla spp.), #/m2
PTV Torvvolym Peat volume
PU Ruttna/skämda, % Putrefaction/decay, %
PUCCCA Kronrost, havre, % Rust, crown: oats (Puccinia coronata CORDA f. sp. avenae ERIKSS), %
PUCCCO Kronrost, gräs, % Rust, crown: grasses (Puccinia coronata CORDA), %
PUCCGR Svartrost, % Black rust, %
PUCCHD Kornrost, % Rust, brown: barley (Puccinia hordei G.OTTH), %
PUCCHD??LA? Kornrost, %, ??=DC, LA?=bladnivå Rust, brown: barley (Puccinia hordei G.OTTH), %
PUCCRE Brunrost, stråsäd, % Rust, brown leaf: cereals (Puccinia recondita ROBERGE ex. DESMAZ.), %
PUCCRE??LA? Brunrost, stråsäd, %, ??=DC, LA?=bladnivå Rust, brown leaf: cereals (Puccinia recondita ROBERGE ex. DESMAZ.), %
PUCCST Gulrost, % Striperust (Puccinia striiformis WESTEND.), %
PUCCST??LA? Gulrost, %, ??=DC, LA?=bladnivå Striperust (Puccinia striiformis WESTEND.), %
PV Procent av volym (volymsprocent) Percent of volume, %
PW Procent av vikt Percent of weight, %
PX Procent av antal Percent of number, %
PYRNAV Bladfläcksjuka, havre, % Leaf blotch: oats (Pyrenophora avenae ITO & KURIBAYASHI), %
PYRNGR Strimsjuka, % Leaf stripe: barley (Pyrenophora graminea ITO & KURIBAYASHI), %
PYRNTE Bladfläcksjuka, korn, % Net blotch: barley (Pyrenophora teres DRECHS.), %
PYRNTE??LA? Bladfläcksjuka, korn, %, ??=DC, LA?=bladnivå Net blotch: barley (Pyrenophora teres DRECHS.), %
PYTHSP Rotbrand, % Pythium (Pythium PRINGSH. spp.), %
Q Ja/nej (Sann/falsk) Yes/No (True/False)
R Moget, % Ripe, % share
R71 Mognad (enl. utökade decimalskala), DC 71 Ripeness (extended decimal scale), BBCH 71
R93 Mognad (enl. utökade decimalskala), DC 93 Ripeness (extended decimal scale), BBCH 93
RA Raps Rapeseed
RAF Raps -grönfoderraps Rapeseed -fodder rapeseed
RAMUBE Bladfläcksjuka/Ramularia, betor, % Leaf spot: beet (Ramularia beticola FAUTREY & LAMBOTTE), %
RAMUCC Bladfläcksjuka/Ramularia, korn, % Leaf spot: in barley (Ramularia collo-cygni), %
RANAC Smörblomma, vanlig, % Tall buttercup (Ranunculus acris), %
RANAC.G Smörblomma, vanlig, vikt, g Tall buttercup (Ranunculus acris), weight, g
RANAC.GM2 Smörblomma, vanlig, g/m2 Tall buttercup (Ranunculus acris), g/m2
RANAC.X Smörblomma, vanlig, antal Tall buttercup (Ranunculus acris), count
RANAC.XM2 Smörblomma, vanlig, antal/m2 Tall buttercup (Ranunculus acris), #/m2
RANAR Åkerranunkel, % Corn buttercup (Ranunculus arvensis), %
RANAR.G Åkerranunkel, vikt, g Corn buttercup (Ranunculus arvensis), weight, g
RANAR.GM2 Åkerranunkel, g/m2 Corn buttercup (Ranunculus arvensis), g/m2
RANAR.X Åkerranunkel, antal Corn buttercup (Ranunculus arvensis), count
RANAR.XM2 Åkerranunkel, antal/m2 Corn buttercup (Ranunculus arvensis), #/m2
RANBU Knölsmörblomma, % Bulbous buttercup (Ranunculus bulbosus), %
RANBU.G Knölsmörblomma, vikt, g Bulbous buttercup (Ranunculus bulbosus), weight, g
RANBU.GM2 Knölsmörblomma, g/m2 Bulbous buttercup (Ranunculus bulbosus), g/m2
RANBU.X Knölsmörblomma, antal Bulbous buttercup (Ranunculus bulbosus), count
RANBU.XM2 Knölsmörblomma, antal/m2 Bulbous buttercup (Ranunculus bulbosus), #/m2
RANRE Revsmörblomma, % Creeping buttercup (Ranunculus repens), %
RANRE.G Revsmörblomma, vikt, g Creeping buttercup (Ranunculus repens), weight, g
RANRE.GM2 Revsmörblomma, g/m2 Creeping buttercup (Ranunculus repens), g/m2
RANRE.X Revsmörblomma, antal Creeping buttercup (Ranunculus repens), count
RANRE.XM2 Revsmörblomma, antal/m2 Creeping buttercup (Ranunculus repens), #/m2
RANSS Smörblomma, % Buttercup (Ranunculus spp.), %
RANSS.G Smörblomma, vikt, g Buttercup (Ranunculus spp.), weight, g
RANSS.GM2 Smörblomma, g/m2 Buttercup (Ranunculus spp.), g/m2
RANSS.X Smörblomma, antal Buttercup (Ranunculus spp.), count
RANSS.XM2 Smörblomma, antal/m2 Buttercup (Ranunculus spp.), #/m2
RAPRA Åkerrättika, % Jointed charlock (Raphanus raphanistrum), %
RAPRA.G Åkerrättika, vikt, g Jointed charlock (Raphanus raphanistrum), weight, g
RAPRA.GM2 Åkerrättika, g/m2 Jointed charlock (Raphanus raphanistrum), g/m2
RAPRA.X Åkerrättika, antal Jointed charlock (Raphanus raphanistrum), count
RAPRA.XM2 Åkerrättika, antal/m2 Jointed charlock (Raphanus raphanistrum), #/m2
RAS Raps -vårraps Rapeseed -spring rapeseed
RAW Raps -höstraps Rapeseed -winter rapeseed
RCG Rörflen Reed canary grass
RD Rådata Raw data
RE Avrens/skräp, % Refuse/garbage, %
REG Återbildning, % Regeneration, %
RFE Rödsvingel Red fescue
RG Rajgräs Rye-grass
RGE Rajgräs engelskt Rye-grass English
RGI Rajgräs italienskt Rye-grass Italian
RGW Rajgräs Westerwoldiskt Rye-grass Westerwold
RHIGR Höskallra, % Great yellow-rattle (Rhinanthus angustifolius), %
RHIGR.G Höskallra, vikt, g Great yellow-rattle (Rhinanthus angustifolius), weight, g
RHIGR.GM2 Höskallra, g/m2 Great yellow-rattle (Rhinanthus angustifolius), g/m2
RHIGR.X Höskallra, antal Great yellow-rattle (Rhinanthus angustifolius), count
RHIGR.XM2 Höskallra, antal/m2 Great yellow-rattle (Rhinanthus angustifolius), #/m2
RHIZCE Stråbasröta, % Eye spot, sharp: cereals (Rhizoctonia cerealis VAN DER HOEVEN), %
RHIZSO Groddbränna/Filtsjuka/Lackskorv, potatis, % Black scurf and Stem Canker (Rhizoctonia Solani), %
RHOPPA Havrebladlus, % Apple bud aphid (Rhopalosiphum padi (L.)), %
RHYNSE Sköldfläcksjuka, % Leaf blotch: cereals (Rhynchosporium secalis (OUDEM.) J.J.DAVIS), %
RHYNSE??LA? Sköldfläcksjuka, %, ??=DC, LA?=bladnivå Leaf blotch: cereals (Rhynchosporium secalis (OUDEM.) J.J.DAVIS), %
RORSY Strandfräne, % Yellow fieldcress (Rorippa sylvestris), %
RORSY.G Strandfräne, vikt, g Yellow fieldcress (Rorippa sylvestris), weight, g
RORSY.GM2 Strandfräne, g/m2 Yellow fieldcress (Rorippa sylvestris), g/m2
RORSY.X Strandfräne, antal Yellow fieldcress (Rorippa sylvestris), count
RORSY.XM2 Strandfräne, antal/m2 Yellow fieldcress (Rorippa sylvestris), #/m2
ROT Rötter Roots
ROTN Rothals Root neck
ROW Rader (row) Rows (number)
ROW.XU Rader, antal per ruta Rows per parcell
RPR Återväxt Reproduction
RR Rotröta Putrefied roots
RRSF Rotröta, höst Putrefied roots, autumn
RRSP Rotröta, föregående höst Putrefied roots, preceding autumn
RRSS Rotröta, vår Putrefied roots, spring
RT Rybs Turnip rape
RTS Rybs- vårrybs Turnip rape -spring turnip rape
RTW Rybs -höstrybs Turnip rape -winter
RUMAA Bergssyra, % Red sorrel (Rumex acetosella), %
RUMAA.G Bergssyra, vikt, g Red sorrel (Rumex acetosella), weight, g
RUMAA.GM2 Bergssyra, g/m2 Red sorrel (Rumex acetosella), g/m2
RUMAA.X Bergssyra, antal Red sorrel (Rumex acetosella), count
RUMAA.XM2 Bergssyra, antal/m2 Red sorrel (Rumex acetosella), #/m2
RUMAC Ängssyra, % Sour dock (Rumex acetosa), %
RUMAC.G Ängssyra, vikt, g Sour dock (Rumex acetosa), weight, g
RUMAC.GM2 Ängssyra, g/m2 Sour dock (Rumex acetosa), g/m2
RUMAC.X Ängssyra, antal Sour dock (Rumex acetosa), count
RUMAC.XM2 Ängssyra, antal/m2 Sour dock (Rumex acetosa), #/m2
RUMCR Krusskräppa, % Curly dock (Rumex crispus), %
RUMCR.G Krusskräppa, vikt, g Curly dock (Rumex crispus), weight, g
RUMCR.GM2 Krusskräppa, g/m2 Curly dock (Rumex crispus), g/m2
RUMCR.X Krusskräppa, antal Curly dock (Rumex crispus), count
RUMCR.XM2 Krusskräppa, antal/m2 Curly dock (Rumex crispus), #/m2
RUMLO Gårdsskräppa, % Northen dock (Rumex longifolius), %
RUMLO.G Gårdsskräppa, vikt, g Northen dock (Rumex longifolius), weight, g
RUMLO.GM2 Gårdsskräppa, g/m2 Northen dock (Rumex longifolius), g/m2
RUMLO.X Gårdsskräppa, antal Northen dock (Rumex longifolius), count
RUMLO.XM2 Gårdsskräppa, antal/m2 Northen dock (Rumex longifolius), #/m2
RUMOB Tomtskräppa, % Blunt-leaved dock (Rumex obtusifolius), %
RUMOB.G Tomtskräppa, vikt, g Blunt-leaved dock (Rumex obtusifolius), weight, g
RUMOB.GM2 Tomtskräppa, g/m2 Blunt-leaved dock (Rumex obtusifolius), g/m2
RUMOB.X Tomtskräppa, antal Blunt-leaved dock (Rumex obtusifolius), count
RUMOB.XM2 Tomtskräppa, antal/m2 Blunt-leaved dock (Rumex obtusifolius), #/m2
RUMSS Skräppa (ospec.), % Dock (Rumex spp.), %
RUMSS.G Skräppa (ospec.), vikt, g Dock (Rumex spp.), weight, g
RUMSS.GM2 Skräppa (ospec.), g/m2 Dock (Rumex spp.), g/m2
RUMSS.X Skräppa (ospec.), antal Dock (Rumex spp.), count
RUMSS.XM2 Skräppa (ospec.), antal/m2 Dock (Rumex spp.), #/m2
RW Rågvete Ryewheat
RY Råg Rye
RYS Råg- vårråg Rye -spring rye
RYW Råg -höstråg Rye -winter rye
S Svavel Sulphur
S-BE Svavel, i betor, % av TS Sulphur, in beets, % of DM
S-KR Svavel, i kärna, % av TS Sulphur, in kernels, % of DM
S-SD Svavel, i frö, % av TS Sulphur, in seeds, % of DM
S-STR Svavel, i halm, % av TS Sulphur, in straw, % of DM
S-TOP.PPM Svavel, i blast, % av TS Sulphur, in tops, % of DM
S.G37 Svavel, DC 37, % av TS Sulphur, BBCH 37, % of DM
S.G43 Svavel, DC 43, % av TS Sulphur, BBCH 43, % of DM
S.SGE Svavel, brist % Sulphur, % shortage
S05 Jordnivå 0-5 cm Soil level 0-5 cm
S1 Svavel, skörd 1, % av TS Sulphur, harvest 1, % of DM
S2 Svavel, skörd 2, % av TS Sulphur, harvest 2, % of DM
S25 Jordnivå 0-25 cm Soil level 0-25 cm
S25-40 Jordnivå 25-40 cm Soil level 25-40 cm
S3 Svavel, skörd 3, % av TS Sulphur, harvest 3, % of DM
S40-50 Jordnivå 40-50 cm Soil level 40-50 cm
S50-65 Jordnivå 50-65 cm Soil level 50-65 cm
S60 Jordnivå 0-60 cm Soil level 0-60 cm
S65- Jordnivå >65 cm Soil level >65 cm
S90 Jordnivå 0-90 cm Soil level 0-90 cm
SA Sand, % av prov Sand except fine sand, % of sample
SAC Sand+grovmo, % av prov Sand, % of sample
SAIPR Krypnarv, % Birdseye pearlwort (Sagina procumbens), %
SAIPR.G Krypnarv, vikt, g Birdseye pearlwort (Sagina procumbens), weight, g
SAIPR.GM2 Krypnarv, g/m2 Birdseye pearlwort (Sagina procumbens), g/m2
SAIPR.X Krypnarv, antal Birdseye pearlwort (Sagina procumbens), count
SAIPR.XM2 Krypnarv, antal/m2 Birdseye pearlwort (Sagina procumbens), #/m2
SB Såbädd (djup, jämnhet, nivåer), cm Seed bottom (depth, eveness, levels), cm
SC Jord -packning, porvolym Soil -compaction, porosity
SCA Skorv, % Scab, %
SCA.L10 Skorv, skala 1-10 Scab, legend 0-10
SCABRU Nätskorv, % Russet scab (potatoes), %
SCLESC Bomullsmögel, % Cottony rot (Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY), %
SCRAN Grönknavel, % Annual knawel (Scleranthus annus), %
SCRAN.G Grönknavel, vikt, g Annual knawel (Scleranthus annus), weight, g
SCRAN.GM2 Grönknavel, g/m2 Annual knawel (Scleranthus annus), g/m2
SCRAN.X Grönknavel, antal Annual knawel (Scleranthus annus), count
SCRAN.XM2 Grönknavel, antal/m2 Annual knawel (Scleranthus annus), #/m2
SD Säd (frö, korn) Seed
SD.XM Frön, antal/meter Seeds, #/meter
SDD Utsädesbehandling Seed dressing
SDR Säd -arvsäd Seed -remaining from previous crops
SE Sådd, kvalitet, % Seeding, quality, % of maxium quality
SE.CC Sådd, radavstånd, cm Seeding row c/c distance, cm
SE.D Sådjup, cm Seeding depth, cm
SE.TC Sådd, typkod Seeding, category/type code
SEC Sekunder Seconds
SECCW Höstråg, % Winter rye (Secale cereale), %
SECCW.G Höstråg, vikt, g Winter rye (Secale cereale), weight, g
SECCW.GM2 Höstråg, g/m2 Winter rye (Secale cereale), g/m2
SECCW.X Höstråg, antal Winter rye (Secale cereale), count
SECCW.XM2 Höstråg, antal/m2 Winter rye (Secale cereale), #/m2
SENJA Stånds, % Tansy ragwort (Senecio jacobea), %
SENJA.G Stånds, vikt, g Tansy ragwort (Senecio jacobea), weight, g
SENJA.GM2 Stånds, g/m2 Tansy ragwort (Senecio jacobea), g/m2
SENJA.X Stånds, antal Tansy ragwort (Senecio jacobea), count
SENJA.XM2 Stånds, antal/m2 Tansy ragwort (Senecio jacobea), #/m2
SENVI Klibbkorsört, % Sticky groundsel (Senecio viscosus), %
SENVI.G Klibbkorsört, vikt, g Sticky groundsel (Senecio viscosus), weight, g
SENVI.GM2 Klibbkorsört, g/m2 Sticky groundsel (Senecio viscosus), g/m2
SENVI.X Klibbkorsört, antal Sticky groundsel (Senecio viscosus), count
SENVI.XM2 Klibbkorsört, antal/m2 Sticky groundsel (Senecio viscosus), #/m2
SENVU Korsört, % Common groundsel (Senecio vulgaris), %
SENVU.G Korsört, vikt, g Common groundsel (Senecio vulgaris), weight, g
SENVU.GM2 Korsört, g/m2 Common groundsel (Senecio vulgaris), g/m2
SENVU.X Korsört, antal Common groundsel (Senecio vulgaris), count
SENVU.XM2 Korsört, antal/m2 Common groundsel (Senecio vulgaris), #/m2
SEPTTR Svartpricksjuka, % Septoria Tritici, %
SEPTTR??LA? Svartpricksjuka, %, ??=DC, LA?=bladnivå Septoria Tritici, %
SF Säsong -höst Season -fall (autumn)
SGE Bristsymptom (negativ effekt på skörd), % Shortage symptoms (negative effect on yield), %
SH Säsong -vid skörd Season -at harvest
SH.GN Grönskott, % Green shoots, %
SHE Skal (rotfrukter & potatis), % Shell (potatoes), %
SHO Skott, % Shoots, %
SHO.DDB Stråskjutning, datum, begynnande Shoot emergence, date of beginning
SHO.X.G30 Skott, antal, DC 30 Shoots, #, BBCH 30
SHO.X.SF Skott, antal, höst Shoots, #, autumn
SHO.X.SS Skott, antal, vår Shoots, #, spring
SHO.XM Skott, antal/meter Shoots, #/meter
SHRAR Blåmadra, % Field madder (Sherardia arvensis), %
SHRAR.G Blåmadra, vikt, g Field madder (Sherardia arvensis), weight, g
SHRAR.GM2 Blåmadra, g/m2 Field madder (Sherardia arvensis), g/m2
SHRAR.X Blåmadra, antal Field madder (Sherardia arvensis), count
SHRAR.XM2 Blåmadra, antal/m2 Field madder (Sherardia arvensis), #/m2
SILDI Gaffelglim, % Hairy catchfly (Silene dichotoma), %
SILDI.G Gaffelglim, vikt, g Hairy catchfly (Silene dichotoma), weight, g
SILDI.GM2 Gaffelglim, g/m2 Hairy catchfly (Silene dichotoma), g/m2
SILDI.X Gaffelglim, antal Hairy catchfly (Silene dichotoma), count
SILDI.XM2 Gaffelglim, antal/m2 Hairy catchfly (Silene dichotoma), #/m2
SILVU Smällglim, % Bladder campion (Silene vulgaris), %
SILVU.G Smällglim, vikt, g Bladder campion (Silene vulgaris), weight, g
SILVU.GM2 Smällglim, g/m2 Bladder campion (Silene vulgaris), g/m2
SILVU.X Smällglim, antal Bladder campion (Silene vulgaris), count
SILVU.XM2 Smällglim, antal/m2 Bladder campion (Silene vulgaris), #/m2
SINAL Vitsenap, % White mustard (Sinapis alba), %
SINAL.G Vitsenap, vikt, g White mustard (Sinapis alba), weight, g
SINAL.GM2 Vitsenap, g/m2 White mustard (Sinapis alba), g/m2
SINAL.X Vitsenap, antal White mustard (Sinapis alba), count
SINAL.XM2 Vitsenap, antal/m2 White mustard (Sinapis alba), #/m2
SINAR Åkersenap, % Kedlock (Sinapis arvense), %
SINAR.G Åkersenap, vikt, g Kedlock (Sinapis arvense), weight, g
SINAR.GM2 Åkersenap, g/m2 Kedlock (Sinapis arvense), g/m2
SINAR.X Åkersenap, antal Kedlock (Sinapis arvense), count
SINAR.XM2 Åkersenap, antal/m2 Kedlock (Sinapis arvense), #/m2
SITDMO Vetemygga, röd, % Midge, orange coloured wheat (Sitodiplosis mosellana (GEHIN)), %
SITNLI Ärtvivel, randig, % Weevil, pea and bean (Sitona lineatus (L.)), %
SITNSP Ärtvivlar, % Bean weevils (Sitona sp.), %
SLT.SLC Mjäla+finmo, i matjord, % Silt (medium and fine fractions) content, in cultivated soil, %
SLT.SLS Mjäla+finmo, i alv, % Silt (medium and fine fractions) content, in subsoil, %
SMB Foderlosta Smooth brome grass
SMG Ängsgröe Smooth meadow grass
SMU Fläckar, % av växtmaterialets yta Spots (smuts), % of product area
SMU.WT Vita fläckar, % av växtmaterialets yta White spots, % of product area
SMU.YE Gula fläckar, % av växtmaterialets yta Yellow spots, % of product area
SN.HNO3.PPM Tenn, HNO3-lösligt, ppm av TS Pewter, HNO3, ppm of DM
SOGG.P Blötkokning, potatis, % Sogginess test , potatoes, %
SOL Fast material Solid material
SOLNI Nattskatta, % Blackberry nightshade (Solanum nigrum), %
SOLNI.G Nattskatta, vikt, g Blackberry nightshade (Solanum nigrum), weight, g
SOLNI.GM2 Nattskatta, g/m2 Blackberry nightshade (Solanum nigrum), g/m2
SOLNI.X Nattskatta, antal Blackberry nightshade (Solanum nigrum), count
SOLNI.XM2 Nattskatta, antal/m2 Blackberry nightshade (Solanum nigrum), #/m2
SONAR Åkermolke (Fettistel ), % Field sowthistle (Sonchus arvensis), %
SONAR.G Åkermolke (Fettistel ), vikt, g Field sowthistle (Sonchus arvensis), weight, g
SONAR.GM2 Åkermolke (Fettistel ), g/m2 Field sowthistle (Sonchus arvensis), g/m2
SONAR.X Åkermolke (Fettistel ), antal Field sowthistle (Sonchus arvensis), count
SONAR.XM2 Åkermolke (Fettistel ), antal/m2 Field sowthistle (Sonchus arvensis), #/m2
SONAS Svinmolke, % Spiny sowthistle (Sonchus asper), %
SONAS.G Svinmolke, vikt, g Spiny sowthistle (Sonchus asper), weight, g
SONAS.GM2 Svinmolke, g/m2 Spiny sowthistle (Sonchus asper), g/m2
SONAS.X Svinmolke, antal Spiny sowthistle (Sonchus asper), count
SONAS.XM2 Svinmolke, antal/m2 Spiny sowthistle (Sonchus asper), #/m2
SONOL Kålmolke( Mjölktistel), % Common sowthistle (Sonchus oleraceaus), %
SONOL.G Kålmolke( Mjölktistel), vikt, g Common sowthistle (Sonchus oleraceaus), weight, g
SONOL.GM2 Kålmolke( Mjölktistel), g/m2 Common sowthistle (Sonchus oleraceaus), g/m2
SONOL.X Kålmolke( Mjölktistel), antal Common sowthistle (Sonchus oleraceaus), count
SONOL.XM2 Kålmolke( Mjölktistel), antal/m2 Common sowthistle (Sonchus oleraceaus), #/m2
SP Säsong -föregående höst Season -preceding fall (autumn)
SPONSU Pulverskorv, % Corky scab: potato (Spongospora subterranea (WALLR.)), %
SPRAR Åkerspergel, % Corn spurrey (Spergula arvensis), %
SPRAR.G Åkerspergel, vikt, g Corn spurrey (Spergula arvensis), weight, g
SPRAR.GM2 Åkerspergel, g/m2 Corn spurrey (Spergula arvensis), g/m2
SPRAR.X Åkerspergel, antal Corn spurrey (Spergula arvensis), count
SPRAR.XM2 Åkerspergel, antal/m2 Corn spurrey (Spergula arvensis), #/m2
SRC Stärkelse, % av TS Starch, % of DM
SS Säsong -vår Season -spring
SSYOF Vägsenap, % Hedge mustard (Sisymbrium officinale), %
SSYOF.G Vägsenap, vikt, g Hedge mustard (Sisymbrium officinale), weight, g
SSYOF.GM2 Vägsenap, g/m2 Hedge mustard (Sisymbrium officinale), g/m2
SSYOF.X Vägsenap, antal Hedge mustard (Sisymbrium officinale), count
SSYOF.XM2 Vägsenap, antal/m2 Hedge mustard (Sisymbrium officinale), #/m2
ST Strå stjälkar Stems
ST.CM Strålängd, cm Plant height, cm
ST.GN Strå/halm, andel gröna, % Straw, % that is green-colored
STAAR Åkersyska, % Fieldnettle betony (Stachys arvensis), %
STAAR.G Åkersyska, vikt, g Fieldnettle betony (Stachys arvensis), weight, g
STAAR.GM2 Åkersyska, g/m2 Fieldnettle betony (Stachys arvensis), g/m2
STAAR.X Åkersyska, antal Fieldnettle betony (Stachys arvensis), count
STAAR.XM2 Åkersyska, antal/m2 Fieldnettle betony (Stachys arvensis), #/m2
STAPA Knölsyska, % Marsh woundwort (Stachys palustris), %
STAPA.G Knölsyska, vikt, g Marsh woundwort (Stachys palustris), weight, g
STAPA.GM2 Knölsyska, g/m2 Marsh woundwort (Stachys palustris), g/m2
STAPA.X Knölsyska, antal Marsh woundwort (Stachys palustris), count
STAPA.XM2 Knölsyska, antal/m2 Marsh woundwort (Stachys palustris), #/m2
STB Stråbrytning, % Stem breakage, %
STEGR Grässtjärnblomma, % Lesser stichwort (Stellaria graminea), %
STEGR.G Grässtjärnblomma, vikt, g Lesser stichwort (Stellaria graminea), weight, g
STEGR.GM2 Grässtjärnblomma, g/m2 Lesser stichwort (Stellaria graminea), g/m2
STEGR.X Grässtjärnblomma, antal Lesser stichwort (Stellaria graminea), count
STEGR.XM2 Grässtjärnblomma, antal/m2 Lesser stichwort (Stellaria graminea), #/m2
STEME Våtarv, % Common chickweed (Stellaria media), %
STEME.G Våtarv, vikt, g Common chickweed (Stellaria media), weight, g
STEME.GM2 Våtarv, g/m2 Common chickweed (Stellaria media), g/m2
STEME.X Våtarv, antal Common chickweed (Stellaria media), count
STEME.XM2 Våtarv, antal/m2 Common chickweed (Stellaria media), #/m2
STR Strå -halm Straw
STS Stråstyrka (vanl. vid skörden), % Stem/straw strength, %
STS-PO Stjälkstyrka (potatis), % Stalk strength, potatoes, %
STS.G90 Stråstyrka, vid gulmognad, % Stem/straw strength, at BBCH 90, %
STS.SH Stråstyrka, vid skörd, % Stem/straw strength, at harvest, %
STS1 Stråstyrka, skörd 1, % Stem/straw strength, harvest 1, %
STS2 Stråstyrka, skörd 2, % Stem/straw strength, harvest 2, %
STS3 Stråstyrka, skörd 3, % Stem/straw strength, harvest 3, %
STS4 Stråstyrka, skörd 4, % Stem/straw strength, harvest 4, %
STU Stubb Stubble
SUB Jord -alv Soil -subsoil
SUG Sockerhalt, % Sugar content, %
SUN Solros Sunflower
SVA Baskatjoner, mval/Kg Basic cations, meq/kg
SVA.SLC Baskatjoner, i matjord, mval/Kg Basic cations, in cultivated soil, meq/kg
SVA.SLS Baskatjoner, i alv, mval/Kg Basic cations, in subsoil, meq/kg
T Tjocklek, cm Thickness, cm
TAROF Maskros, % Common dandelion (Taraxacum (Vulg.) spp.), %
TAROF.G Maskros, vikt, g Common dandelion (Taraxacum (Vulg.) spp.), weight, g
TAROF.GM2 Maskros, g/m2 Common dandelion (Taraxacum (Vulg.) spp.), g/m2
TAROF.X Maskros, antal Common dandelion (Taraxacum (Vulg.) spp.), count
TAROF.XM2 Maskros, antal/m2 Common dandelion (Taraxacum (Vulg.) spp.), #/m2
TC Typkod (undviks om möjligt, separat kodlist Type code (avoid if possible, code list nee
TD Behandling, 1 dag efter Treatment, 1 day after
TD3 Behandling, 3 dagar efter Treatment, 3 days after
TD9 Behandling, 9 dagar efter Treatment, 9 days after
TH Tröskning (typ, kvalitet, tid) Threshing (type,quality,time)
THERTR Klöverbladlus, gul, % Clover aphid, yellow (Therioaphis trifolii (MONELL)), %
THLAR Penningört, % Fanweed (Thlaspi arvense), %
THLAR.G Penningört, vikt, g Fanweed (Thlaspi arvense), weight, g
THLAR.GM2 Penningört, g/m2 Fanweed (Thlaspi arvense), g/m2
THLAR.X Penningört, antal Fanweed (Thlaspi arvense), count
THLAR.XM2 Penningört, antal/m2 Fanweed (Thlaspi arvense), #/m2
THRIAN Åkertrips, % Cabbage thrips (Thrips angusticeps (UZEL)), %
TI Bearbetning (djup, jämnhet, kvalitet), cm Tillage (depth, eveness, quality), cm
TIB Bearbetningsbotten (djup, jämnhet, kvalitet) Tillage bottom (depth, eveness, quality), cm
TILLCA Stinksot, % Bunt: wheat (Tilletia caries (DC.) TUL. & C.TUL.), %
TIM Timotej, andel % Timothy, % share
TIM.H Timotej, höjd, cm Timothy, stand height, cm
TM Behandling, 1 månad efter Treatment, 1 month after
TM3 Behandling, 3 månader efter Treatment, 3 months after
TM9 Behandling, 9 månader efter Treatment, 9 months after
TON Vikt ton Weight tonnes
TOP Jord -matjord Soil -topsoil
TP Traktor, (transport, dragare), Kg/m2 Transport, tractor, pulling unit, Kg/m2
TPW Traktorhjul (vikt, antal, typ, bredd), Kg/hj Traction wheels (weight, number, type, width
TR Behandling, behandlat Treatment, treated
TRA Behandling -efter Treatment -after
TRB Behandling -före Treatment -before
TRFHY Alsikeklöver, % Alsike clover (Trifolium hybridum), %
TRFHY.G Alsikeklöver, vikt, g Alsike clover (Trifolium hybridum), weight, g
TRFHY.GM2 Alsikeklöver, g/m2 Alsike clover (Trifolium hybridum), g/m2
TRFHY.X Alsikeklöver, antal Alsike clover (Trifolium hybridum), count
TRFHY.XM2 Alsikeklöver, antal/m2 Alsike clover (Trifolium hybridum), #/m2
TRFPR Rödklöver, % Purple clover (Trifolium pratense), %
TRFPR.G Rödklöver, vikt, g Purple clover (Trifolium pratense), weight, g
TRFPR.GM2 Rödklöver, g/m2 Purple clover (Trifolium pratense), g/m2
TRFPR.X Rödklöver, antal Purple clover (Trifolium pratense), count
TRFPR.XM2 Rödklöver, antal/m2 Purple clover (Trifolium pratense), #/m2
TRFRE Vitklöver, % Dutch clover (Trifolium repens), %
TRFRE.G Vitklöver, vikt, g Dutch clover (Trifolium repens), weight, g
TRFRE.GM2 Vitklöver, g/m2 Dutch clover (Trifolium repens), g/m2
TRFRE.X Vitklöver, antal Dutch clover (Trifolium repens), count
TRFRE.XM2 Vitklöver, antal/m2 Dutch clover (Trifolium repens), #/m2
TRFSS Klöver (ospec.), % Clover (Trifolium spp.), %
TRFSS.G Klöver (ospec.), vikt, g Clover (Trifolium spp.), weight, g
TRFSS.GM2 Klöver (ospec.), g/m2 Clover (Trifolium spp.), g/m2
TRFSS.X Klöver (ospec.), antal Clover (Trifolium spp.), count
TRFSS.XM2 Klöver (ospec.), antal/m2 Clover (Trifolium spp.), #/m2
TRZAW Höstvete, % Winter wheat (Triticum aestivum), %
TRZAW.G Höstvete, vikt, g Winter wheat (Triticum aestivum), weight, g
TRZAW.GM2 Höstvete, g/m2 Winter wheat (Triticum aestivum), g/m2
TRZAW.X Höstvete, antal Winter wheat (Triticum aestivum), count
TRZAW.XM2 Höstvete, antal/m2 Winter wheat (Triticum aestivum), #/m2
TRZAX Vårvete, % Spring wheat (Triticum aestivum), %
TRZAX.G Vårvete, vikt, g Spring wheat (Triticum aestivum), weight, g
TRZAX.GM2 Vårvete, g/m2 Spring wheat (Triticum aestivum), g/m2
TRZAX.X Vårvete, antal Spring wheat (Triticum aestivum), count
TRZAX.XM2 Vårvete, antal/m2 Spring wheat (Triticum aestivum), #/m2
TUB Knölar Tubers
TUB.C30 Knölar, <30 mm Tubers, <30 mm
TUB.C30-40 Knölar, 30-40 mm Tubers, 30-40 mm
TUB.C30-50 Knölar, 30-50 mm Tubers, 30-50 mm
TUB.C35 Knölar, <35 mm Tubers, <35 mm
TUB.C35- Knölar, >= 35 mm Tubers, >=35 mm
TUB.C35-40 Knölar, 35-40 mm Tubers, 35-40 mm
TUB.C35-45 Knölar, 35-45 mm Tubers, 35-45 mm
TUB.C35-50 Knölar, 35-50 mm Tubers, 35-50 mm
TUB.C35-55 Knölar, 35-55 mm Tubers, 35-55 mm
TUB.C38 Knölar, < 38 mm Tubers, <38 mm
TUB.C38-58 Knölar, 38-58 mm Tubers, 38-58 mm
TUB.C40 Knölar, <40 mm Tubers, <40 mm
TUB.C40-50 Knölar, 40-50 mm Tubers, 40-50 mm
TUB.C40-55 Knölar, 40-55 mm Tubers, 40-55 mm
TUB.C40-60 Knölar, 40-60 mm Tubers, 40-60 mm
TUB.C40-65 Knölar, 40-65 mm Tubers, 40-65 mm
TUB.C42 Knölar, <42 mm Tubers, <42 mm
TUB.C42-50 Knölar, 42-50 mm Tubers, 42-50 mm
TUB.C42-55 Knölar, 42-55 mm Tubers, 42-55 mm
TUB.C42-65 Knölar, 42-65 mm Tubers, 42-65 mm
TUB.C45- Knölar, >= 45 mm Tubers, >=45 mm
TUB.C50- Knölar, >=50 mm Tubers, >=50 mm
TUB.C55- Knölar, >=55 mm Tubers, >=55 mm
TUB.C55-65 Knölar, 55-65 mm Tubers, 55-65 mm
TUB.C55-75 Knölar, 55-75 mm Tubers, 55-75 mm
TUB.C58-65 Knölar, 58-65 mm Tubers, 58-65 mm
TUB.C60- Knölar, >= 60 mm Tubers, >=60 mm
TUB.C65- Knölar, >= 65 mm Tubers, >=65 mm
TUB.C75- Knölar, >= 75 mm Tubers, >=75 mm
TUSFA Hästhov, % Coltsfoot (Tussilago farfara), %
TUSFA.G Hästhov, vikt, g Coltsfoot (Tussilago farfara), weight, g
TUSFA.GM2 Hästhov, g/m2 Coltsfoot (Tussilago farfara), g/m2
TUSFA.X Hästhov, antal Coltsfoot (Tussilago farfara), count
TUSFA.XM2 Hästhov, antal/m2 Coltsfoot (Tussilago farfara), #/m2
TVA Katjonbyteskapacitet, mval/Kg Cationexchange capacity, meq/Kg
TVA-PE Katjonbyteskapacitet, ärter, mval/Kg Cationexchange capacity, in peas, meq/Kg
TVA.SLC Katjonbyteskapacitet, i matjord, mval/Kg Cationexchange capacity, in cultivated soil, meq/Kg
TVA.SLS Katjonbyteskapacitet, i alv, mval/Kg Cationexchange capacity, in subsoil, meq/Kg
TW Behandling, 1 vecka efter Treatment, 1 week after
TW3 Behandling, 3 veckor efter Treatment, 3 weeks after
TW9 Behandling, 9 veckor efter Treatment, 9 weeks after
TYHAN Smalkaveldun, % Lesser bulrush (Typha angustifolia), %
TYHAN.G Smalkaveldun, vikt, g Lesser bulrush (Typha angustifolia), weight, g
TYHAN.GM2 Smalkaveldun, g/m2 Lesser bulrush (Typha angustifolia), g/m2
TYHAN.X Smalkaveldun, antal Lesser bulrush (Typha angustifolia), count
TYHAN.XM2 Smalkaveldun, antal/m2 Lesser bulrush (Typha angustifolia), #/m2
TYHLA Bredkaveldun, % Common cattail (Typha latifolia), %
TYHLA.G Bredkaveldun, vikt, g Common cattail (Typha latifolia), weight, g
TYHLA.GM2 Bredkaveldun, g/m2 Common cattail (Typha latifolia), g/m2
TYHLA.X Bredkaveldun, antal Common cattail (Typha latifolia), count
TYHLA.XM2 Bredkaveldun, antal/m2 Common cattail (Typha latifolia), #/m2
TYHSS Kaveldun, % Cattail (Typha spp.), %
TYHSS.G Kaveldun, vikt, g Cattail (Typha spp.), weight, g
TYHSS.GM2 Kaveldun, g/m2 Cattail (Typha spp.), g/m2
TYHSS.X Kaveldun, antal Cattail (Typha spp.), count
TYHSS.XM2 Kaveldun, antal/m2 Cattail (Typha spp.), #/m2
TYPAR Rörflen, % Reed canary grass, Reedgrass (Phalaris arundinacea), %
TYPAR.G Rörflen, vikt, g Reed canary grass, Reedgrass (Phalaris arundinacea), weight, g
TYPAR.GM2 Rörflen, g/m2 Reed canary grass, Reedgrass (Phalaris arundinacea), g/m2
TYPAR.X Rörflen, antal Reed canary grass, Reedgrass (Phalaris arundinacea), count
TYPAR.XM2 Rörflen, antal/m2 Reed canary grass, Reedgrass (Phalaris arundinacea), #/m2
TYPHIN Trådklubba, % Snow blight: cereals (Typhula incarnata LASCH ex FR.), %
TYPHIS Trådklubba, fläckig, % Snow mould, speckled: cereals (Typhula ishikariensis IMAI), %
UR Omoget, % Unripe, % share not ripe
UROPH Bönrost %
URTDI Brännässla, % Stinging nettle (Urtica dioica), %
URTDI.G Brännässla, vikt, g Stinging nettle (Urtica dioica), weight, g
URTDI.GM2 Brännässla, g/m2 Stinging nettle (Urtica dioica), g/m2
URTDI.X Brännässla, antal Stinging nettle (Urtica dioica), count
URTDI.XM2 Brännässla, antal/m2 Stinging nettle (Urtica dioica), #/m2
URTSS Nässla (ospec.), % Nettle (Urtica spp.), %
URTSS.G Nässla (ospec.), vikt, g Nettle (Urtica spp.), weight, g
URTSS.GM2 Nässla (ospec.), g/m2 Nettle (Urtica spp.), g/m2
URTSS.X Nässla (ospec.), antal Nettle (Urtica spp.), count
URTSS.XM2 Nässla (ospec.), antal/m2 Nettle (Urtica spp.), #/m2
URTUR Etternässla, % Small nettle (Urtica urens), %
URTUR.G Etternässla, vikt, g Small nettle (Urtica urens), weight, g
URTUR.GM2 Etternässla, g/m2 Small nettle (Urtica urens), g/m2
URTUR.X Etternässla, antal Small nettle (Urtica urens), count
URTUR.XM2 Etternässla, antal/m2 Small nettle (Urtica urens), #/m2
USD Valutaenhet (helst bankkod), USD, dollar.ce Currency unit (pref. 3 char. codes), USD, d
USTIAV Havreflygsot, % Smut, loose: oats (Ustilago avenae (PERS.) ROSTR.), %
USTIHA Havrehårdsot, % Smut, covered: oats (Ustilago hordei (PERS.) LAGERH. f. sp. avena), %
USTIMA Majssot, % Blister smut of maize (Ustilago maydis), %
USTINH Flygsot, korn, % Smut, loose: barley (Ustilago nuda (JENSEN) ROSTR. f. sp. hordei), %
USTIST Strimsot, % Smut, loose: grasses (Ustilago striiformis (WESTEND.) NIESSL), %
UT Obehandlat Untreated
VERAG Åkerveronika, % Field speedwell (Veronica agrestis), %
VERAG.G Åkerveronika, vikt, g Field speedwell (Veronica agrestis), weight, g
VERAG.GM2 Åkerveronika, g/m2 Field speedwell (Veronica agrestis), g/m2
VERAG.X Åkerveronika, antal Field speedwell (Veronica agrestis), count
VERAG.XM2 Åkerveronika, antal/m2 Field speedwell (Veronica agrestis), #/m2
VERAR Fältveronika, % Corn speedwell (Veronica arvensis), %
VERAR.G Fältveronika, vikt, g Corn speedwell (Veronica arvensis), weight, g
VERAR.GM2 Fältveronika, g/m2 Corn speedwell (Veronica arvensis), g/m2
VERAR.X Fältveronika, antal Corn speedwell (Veronica arvensis), count
VERAR.XM2 Fältveronika, antal/m2 Corn speedwell (Veronica arvensis), #/m2
VERBE Bäckveronika, % Brooklime (Veronica beckabunga), %
VERBE.G Bäckveronika, vikt, g Brooklime (Veronica beckabunga), weight, g
VERBE.GM2 Bäckveronika, g/m2 Brooklime (Veronica beckabunga), g/m2
VERBE.X Bäckveronika, antal Brooklime (Veronica beckabunga), count
VERBE.XM2 Bäckveronika, antal/m2 Brooklime (Veronica beckabunga), #/m2
VERCH Teveronika, % Germander speedwell (Veronica chamaedrys), %
VERCH.G Teveronika, vikt, g Germander speedwell (Veronica chamaedrys), weight, g
VERCH.GM2 Teveronika, g/m2 Germander speedwell (Veronica chamaedrys), g/m2
VERCH.X Teveronika, antal Germander speedwell (Veronica chamaedrys), count
VERCH.XM2 Teveronika, antal/m2 Germander speedwell (Veronica chamaedrys), #/m2
VERHE Murgrönsveronika, % Ivyleaf speedwell (Veronica hederifolia), %
VERHE.G Murgrönsveronika, vikt, g Ivyleaf speedwell (Veronica hederifolia), weight, g
VERHE.GM2 Murgrönsveronika, g/m2 Ivyleaf speedwell (Veronica hederifolia), g/m2
VERHE.X Murgrönsveronika, antal Ivyleaf speedwell (Veronica hederifolia), count
VERHE.XM2 Murgrönsveronika, antal/m2 Ivyleaf speedwell (Veronica hederifolia), #/m2
VERPE Trädgårdsveronika, % Common field speedwell (Veronica persica), %
VERPE.G Trädgårdsveronika, vikt, g Common field speedwell (Veronica persica), weight, g
VERPE.GM2 Trädgårdsveronika, g/m2 Common field speedwell (Veronica persica), g/m2
VERPE.X Trädgårdsveronika, antal Common field speedwell (Veronica persica), count
VERPE.XM2 Trädgårdsveronika, antal/m2 Common field speedwell (Veronica persica), #/m2
VERSE Majveronika, % Thymeleaf speedwell (Veronica serpyllifolia), %
VERSE.G Majveronika, vikt, g Thymeleaf speedwell (Veronica serpyllifolia), weight, g
VERSE.GM2 Majveronika, g/m2 Thymeleaf speedwell (Veronica serpyllifolia), g/m2
VERSE.X Majveronika, antal Thymeleaf speedwell (Veronica serpyllifolia), count
VERSE.XM2 Majveronika, antal/m2 Thymeleaf speedwell (Veronica serpyllifolia), #/m2
VERSS Veronika, % Speedwell (Veronica spp.), %
VERSS.G Veronika, vikt, g Speedwell (Veronica spp.), weight, g
VERSS.GM2 Veronika, g/m2 Speedwell (Veronica spp.), g/m2
VERSS.X Veronika, antal Speedwell (Veronica spp.), count
VERSS.XM2 Veronika, antal/m2 Speedwell (Veronica spp.), #/m2
VERTAA Vissnesjuka, % Wilt (Verticillium albo-atrum REINKE & BERTHOLD), %
VERTDA Vissnesjuka, kransmögel, oljeväxter, % Wilt, rapeseed, (Verticillium dahliae KLEB.), %
VERTR Klibbveronika, % Fingered speedwell (Veronica triphyllos), %
VERTR.G Klibbveronika, vikt, g Fingered speedwell (Veronica triphyllos), weight, g
VERTR.GM2 Klibbveronika, g/m2 Fingered speedwell (Veronica triphyllos), g/m2
VERTR.X Klibbveronika, antal Fingered speedwell (Veronica triphyllos), count
VERTR.XM2 Klibbveronika, antal/m2 Fingered speedwell (Veronica triphyllos), #/m2
VERVE Vårveronika, % Spring speedwell (Veronica verna), %
VERVE.G Vårveronika, vikt, g Spring speedwell (Veronica verna), weight, g
VERVE.GM2 Vårveronika, g/m2 Spring speedwell (Veronica verna), g/m2
VERVE.X Vårveronika, antal Spring speedwell (Veronica verna), count
VERVE.XM2 Vårveronika, antal/m2 Spring speedwell (Veronica verna), #/m2
VICAN Sommarvicker, % Narrowleaf vetch (Vicia angustifolia), %
VICAN.G Sommarvicker, vikt, g Narrowleaf vetch (Vicia angustifolia), weight, g
VICAN.GM2 Sommarvicker, g/m2 Narrowleaf vetch (Vicia angustifolia), g/m2
VICAN.X Sommarvicker, antal Narrowleaf vetch (Vicia angustifolia), count
VICAN.XM2 Sommarvicker, antal/m2 Narrowleaf vetch (Vicia angustifolia), #/m2
VICCR Kråkvicker, % Bird vetch (Vicia cracca), %
VICCR.G Kråkvicker, vikt, g Bird vetch (Vicia cracca), weight, g
VICCR.GM2 Kråkvicker, g/m2 Bird vetch (Vicia cracca), g/m2
VICCR.X Kråkvicker, antal Bird vetch (Vicia cracca), count
VICCR.XM2 Kråkvicker, antal/m2 Bird vetch (Vicia cracca), #/m2
VICHI Duvvicker, % Hairy vetch (Vicia hirsuta), %
VICHI.G Duvvicker, vikt, g Hairy vetch (Vicia hirsuta), weight, g
VICHI.GM2 Duvvicker, g/m2 Hairy vetch (Vicia hirsuta), g/m2
VICHI.X Duvvicker, antal Hairy vetch (Vicia hirsuta), count
VICHI.XM2 Duvvicker, antal/m2 Hairy vetch (Vicia hirsuta), #/m2
VICSE Häckvicker, % Hedge vetch (Vicia sepium), %
VICSE.G Häckvicker, vikt, g Hedge vetch (Vicia sepium), weight, g
VICSE.GM2 Häckvicker, g/m2 Hedge vetch (Vicia sepium), g/m2
VICSE.X Häckvicker, antal Hedge vetch (Vicia sepium), count
VICSE.XM2 Häckvicker, antal/m2 Hedge vetch (Vicia sepium), #/m2
VICSS Vicker (ospec.), % Vetch (Vicia spp.), %
VICSS.G Vicker (ospec.), vikt, g Vetch (Vicia spp.), weight, g
VICSS.GM2 Vicker (ospec.), g/m2 Vetch (Vicia spp.), g/m2
VICSS.X Vicker (ospec.), antal Vetch (Vicia spp.), count
VICSS.XM2 Vicker (ospec.), antal/m2 Vetch (Vicia spp.), #/m2
VICTE Sparvvicker, % Slender vetch (Vicia tetrasperma), %
VICTE.G Sparvvicker, vikt, g Slender vetch (Vicia tetrasperma), weight, g
VICTE.GM2 Sparvvicker, g/m2 Slender vetch (Vicia tetrasperma), g/m2
VICTE.X Sparvvicker, antal Slender vetch (Vicia tetrasperma), count
VICTE.XM2 Sparvvicker, antal/m2 Slender vetch (Vicia tetrasperma), #/m2
VICVV Luddvicker, % Wollypod vetch (Vicia villosa), %
VICVV.G Luddvicker, vikt, g Wollypod vetch (Vicia villosa), weight, g
VICVV.GM2 Luddvicker, g/m2 Wollypod vetch (Vicia villosa), g/m2
VICVV.X Luddvicker, antal Wollypod vetch (Vicia villosa), count
VICVV.XM2 Luddvicker, antal/m2 Wollypod vetch (Vicia villosa), #/m2
VIOAR Åkerviol, % Field violet (Viola arvense), %
VIOAR.G Åkerviol, vikt, g Field violet (Viola arvense), weight, g
VIOAR.GM2 Åkerviol, g/m2 Field violet (Viola arvense), g/m2
VIOAR.X Åkerviol, antal Field violet (Viola arvense), count
VIOAR.XM2 Åkerviol, antal/m2 Field violet (Viola arvense), #/m2
VIOSS Viol (ospec.), % Violet (Viola spp.), %
VIOSS.G Viol (ospec.), vikt, g Violet (Viola spp.), weight, g
VIOSS.GM2 Viol (ospec.), g/m2 Violet (Viola spp.), g/m2
VIOSS.X Viol (ospec.), antal Violet (Viola spp.), count
VIOSS.XM2 Viol (ospec.), antal/m2 Violet (Viola spp.), #/m2
VIOTR Styvmorsviol, % Pansy (Viola tricolor), %
VIOTR.G Styvmorsviol, vikt, g Pansy (Viola tricolor), weight, g
VIOTR.GM2 Styvmorsviol, g/m2 Pansy (Viola tricolor), g/m2
VIOTR.X Styvmorsviol, antal Pansy (Viola tricolor), count
VIOTR.XM2 Styvmorsviol, antal/m2 Pansy (Viola tricolor), #/m2
VIR Virus, angrepp % Viruses, % attack
VLLLO Vårklynne, % European cornsallad (Valerianella locusta), %
VLLLO.G Vårklynne, vikt, g European cornsallad (Valerianella locusta), weight, g
VLLLO.GM2 Vårklynne, g/m2 European cornsallad (Valerianella locusta), g/m2
VLLLO.X Vårklynne, antal European cornsallad (Valerianella locusta), count
VLLLO.XM2 Vårklynne, antal/m2 European cornsallad (Valerianella locusta), #/m2
VOS VOS, MJ/Kg VOS, MJ/Kg
VOS1 VOS, skörd 1, MJ/Kg VOS, harvest 1, MJ/Kg
VOS2 VOS, skörd 2, MJ/Kg VOS, harvest 2, MJ/Kg
VOS3 VOS, skörd 3, MJ/Kg VOS, harvest 3, MJ/Kg
W Bredd cm Width cm
WE Ogräs (ospec.), % Weeds (unspec.), %
WE.GM2 Ogräs, g/m2 Weeds, g/m2
WE.XM2 Ogräs, antal/m2 Weeds, #/m2
WEA Ogräs -ettåriga Weeds -annual
WEC Ogräs -klöverogräs Weeds -clover type
WED Ogräs -örtogräs Weeds -dicotyledons
WEG Ogräs -gräsogräs Weeds -monocotyledons
WEP Ogräs -fleråriga Weeds -perennial
WER Ogräs -rotogräs Weeds -spread mainly by the roots
WES Ogräs -fröogräs Weeds -spread mainly by the seed
WESSP Ogräs, Enskild art, specificerad för resp. försöksled Weed, individually specified for each treatment
WH Vete Wheat
WHS Vete -vårvete Wheat -spring wheat
WHW Vete -höstvete Wheat -winter wheat
WIM Utvintring, % Winter mortality/loss, %
WIM-TOP Utvintring, av blast, % Winter mortality/loss, of tops, %
WOR Arbetsorgan, antal(/bredd eller bredd), #/m Working parts (number of, per area/distance)
WT Vita, % White, %
WW Bredd -arbetsbredd, m Width -working width, m
X Antal Number
X0 Antal friska/oskadade Number, not infected/damaged
X1 Antal lätt angripna Number, mildly damaged/infected
X2 Antal kraftigt angripna/skadade Number, damaged/infected
XH Antal -per hektar Number -per hectare
XHA Antal -per hektar Number -per hectare
XL Antal -per blad Number -per leaf
XM Antal -per meter Number -per meter
XM2 Antal -per m2 Number -per m2
XP Antal -per planta Number -per plant
XR Antal -körningar Number -of runs
XU Antal -per enhet (ruta) Number -per unit (plot)
Y Skörd, torrsubstans (TS), g/m2 Yield, dry (pure) matter, g/m2
Y-BE Skörd, betor, TS, g/m2 Yield, beets, DM, g/m2
Y-BE.CN Skörd, betor, rena, g/m2 Yield, beets, clean raw matter, g/m2
Y-BE.RD Skörd, betor, smutsiga, g/m2 Yield, beets, in field, g/m2
Y-BN Skörd, bönor, TS, g/m2 Yield, beans, pure DM, g/m2
Y-BN.RD Skörd, bönor, i fält, g/m2 Yield, beans, in field, g/m2
Y-BRD Skörd, i skyddsruta, g/m2 Yield, in boarder plots, (pure) DM, g/m2
Y-CRI Skörd, mellangröda, g/m2 Yield, intermeditate crop, (pure) DM, g/m2
Y-DAU Skörd, morot, TS, g/m2 Yield, carrots, DM, g/m2
Y-DAU.RD Skörd, morot, i fält, g/m2 Yield, in field, g/m2
Y-FAT Skörd, råfett, g/m2 Yield, of crude fat, g/m2
Y-KRN Skördm skalad kärna, g/m2 Yield, naked kernels, DM, g/m2
Y-N Skörd, N (kväve), g/m2 Yield, N (Nitrogen) g/m2
Y-PE Skörd, ärter, g/m2 Yield, peas, pure DM, g/m2
Y-PO Skörd, potatis, TS, g/m2 Yield, potatoes, DM, g/m2
Y-PO.RD Skörd, potatis, knölskörd, g/m2 Yield, potatoes, tuber yield, g/m2
Y-SD Skörd, frö, TS, g/m2 Yield, seeds, DM, g/m2
Y-SD.RD Skörd, frö, i fält, g/m2 Yield, seeds, in field, g/m2
Y-STR Halm, g/m2 Yield, straw, DM, g/m2
Y-STR-PE Ärthalm, g/m2 Yield, pea straw, DM, g/m2
Y-STR-PE.RD Ärtrev, g/m2 Yield, pea stalks, g/m2
Y-SUG Skörd, socker, g/m2 Yield, sugar, g/m2
Y-TOP Skörd, blast, TS, g/m2 Yield, tops, DM, g/m2
Y-TOP.RD Skörd, blast, i fält, g/m2 Yield, tops, in field, g/m2
Y-TUR Skörd, rovor, TS, g/m2 Yield, turnips, DM, g/m2
Y-TUR.RD Skörd, rovor, i fält, g/m2 Yield, turnips, in field, g/m2
Y.G Skörd, i fält, g (/ruta) Yield, in field, g (/plot)
Y.KG Skörd, i fält, Kg (/ruta) Yield, in field, Kg(/plot)
Y.KGHA Skörd, Kg/ha Yield, Kg/hectare
Y.KGM2 Skörd, i fält, Kg/m2 Yield, in field, Kg/m2
Y.RD Skörd, i fält, g/m2 Yield, in field, g/m2
Y0 Skörd, samtliga skördar, TS, g/m2 Yield, sum of all harvest, DM, g/m2
Y1 Skörd 1, g/m2 Yield, harvest 1, DM, g/m2
Y1.G Skörd 1, grönmassa, g/ruta Yield, harvest 1, g
Y1.KG Skörd 1, grönmassa, Kg/ruta Yield, harvest 1, Kg
Y1.KGM2 Skörd 1, grönmassa, Kg/m2 Yield, harvest 1, Kg/m2
Y1.RD Skörd 1, grönmassa, g/m2 Yield, harvest 1, g/m2
Y2 Skörd 2, g/m2 Yield, harvest 2, DM, g/m2
Y2.G Skörd 2, grönmassa, g/ruta Yield, harvest 2, g
Y2.KG Skörd 2, grönmassa, Kg/ruta Yield, harvest 2, Kg
Y2.KGM2 Skörd 2, grönmassa, Kg/m2 Yield, harvest 2, Kg/m2
Y2.RD Skörd 2, grönmassa, g/m2 Yield, harvest 2, g/m2
Y3 Skörd 3, g/m2 Yield, harvest 3, DM, g/m2
Y3.G Skörd 3, grönmassa, g/ruta Yield, harvest 3, g
Y3.KG Skörd 3, grönmassa, Kg/ruta Yield, harvest 3, Kg
Y3.KGM2 Skörd 3, grönmassa, Kg/m2 Yield, harvest 3, Kg/m2
Y3.RD Skörd 3, grönmassa, g/m2 Yield, harvest 3, g/m2
Y4 Skörd 4, g/m2 Yield, harvest 4, DM, g/m2
Y4.G Skörd 4, grönmassa, g/ruta Yield, harvest 4, g
Y4.KG Skörd 4, grönmassa, Kg/ruta Yield, harvest 4, Kg
Y4.KGM2 Skörd 4, grönmassa, Kg/m2 Yield, harvest 4, Kg/m2
Y4.RD Skörd 4, grönmassa, g/m2 Yield, harvest 4, g/m2
YE Gula, % Yellow, %
YMG Parcellyta, brutto, m2 Plot area, gross, m2
YMN Skördeyta (nettoyta), m2 Harvested plot area, net, m2
ZN Zink Zink
ZN.HNO3.PPM Zink, HNO3-lösligt, ppm av TS Zink, HNO3, ppm of DM
ZN.SGE Zink, brist % Zink, % shortage
ZN1.PPM Zink, skörd 1, ppm av TS Zink, harvest 1, ppm of DM
ZN2.PPM Zink, skörd 2, ppm av TS Zink, harvest 2, ppm of DM
ZN3.PPM Zink, skörd 3, ppm av TS Zink, harvest 3, ppm of DM
ZVA Zeleny-tal Zeleny value