Sökresultat för år 2022:  7 enskilda försök

Resultaten som presenteras nedan är hämtade från SLU Fältforsks försöksdatabas och från den nordiska försöksdatabasen NFTS (Nordic Field Trial System). Resultaten kommer i huvudsak från tre typer av försök: riksförsök (planbeteckning R), länsförsök (planbeteckning L) och Frö- och Oljeväxtodlarnas försök (planbeteckning OS).

Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och länsförsöksorganisationerna. OS-försöken finansieras av Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO). Nedan redovisas de flesta officiella svenska försök fram till år 2020. Från och med 2021 redovisas främst riks- och OS-försök, samt länsförsök gällande sorter och ogräsbekämpning.

Beroende på registrerad information hos oss, kan följande symboler visas i tabellen nedan
 • Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS.
 • Symbolen visar en karta med försökets placering.
 • Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer.
 • Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] visas av försöksansvarig uppladdade:
  • Fältkort, [P]
  • Löpande noteringar, som t.ex. behandling vid viss tidpunkt, [N]
  • Övrig relaterad information, [I]
  • Försökresultat i PDF-format, [R]
  • Försökresultat i Excel-format, [X]
 • Klicka på symbolen för resultatrapport för serien. För planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.

Tips: Pdf-filer kan exporteras till Excel med Adobe Acrobat Pro DC. Om dina data inte är konfidentiella, så kan denna webbtjänst hos Adobe konvertera pdf:er till Excel. (Tjänsten kräver att "gratiskonto" skapas)

Plan Förs.nr Skörde-
år
Adbnr Uppdat. Gröda Försöksserie
Försöksplats
OS7-001-2022-003 BC-___-2022 2022 0768427
20220613 Vårraps Vårraps. Sortförsök
Hjälsta-brunnsta 2
OS7-001-2022-002 D-___-2022 2022 0768426
20220613 Vårraps Vårraps. Sortförsök
Bärby 32, Strängnäs
OS7-001-2022-004 E-83-2022 2022 0768428
20220613 Vårraps Vårraps. Sortförsök
Klostergården, Vreta Kloster
OS7-001-2022-005 I-951-2022 2022 0768429
20220613 Vårraps Vårraps. Sortförsök
Follingbo
OS7-001-2022-006 N-___-2022 2022 0768430
20220613 Vårraps Vårraps. Sortförsök
Gödastorp 102
OS7-001-2022-007 R-___-2022 2022 0768431
20220613 Vårraps Vårraps. Sortförsök
Bjertorp, Kvänum
OS7-001-2022-001 U-___-2022 2022 0768425
20220613 Vårraps Vårraps. Sortförsök
Kusta gård, Västerås