Sökresultat för år 2022:  5 enskilda försök

Resultaten som presenteras nedan är hämtade från SLU Fältforsks försöksdatabas och från den nordiska försöksdatabasen NFTS (Nordic Field Trial System). Resultaten kommer i huvudsak från tre typer av försök: riksförsök (beteckning R), länsförsök (beteckning L) och Frö- och Oljeväxtodlarnas försök (beteckning OS). Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och länsförsöksorganisationerna. OS-försöken finansieras av Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO). Nedan redovisas de flesta officiella svenska försök fram till år 2020. Från och med 2021 redovisas främst riks- och OS-försök, samt länsförsök gällande sorter och ogräsbekämpning.

Dokumentation i PDF-format läggs in löpande under säsongen.

Beskrivning av symboler
 • Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS.
 • Symbolen visar en karta med försökets placering.
 • Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer.
 • Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] visas av försöksansvarig uppladdade:
  • Fältkort, [P]
  • Löpande noteringar, som t.ex. behandling vid viss tidpunkt, [N]
  • Övrig relaterad information, [I]
  • Försökresultat i PDF-format, [R]
  • Försökresultat i Excel-format, [X]
 • Klicka på symbolen för resultatrapport för serien. För planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.
Klicka här för information om kartvisning och konvertering av kartkoordinater
Plan Förs.nr Skörde-
år
Adbnr Uppdat. Gröda Försöksserie
Försöksplats
OS7-002-2022-004 CX-___-2022 2022 0768435
20220613 Vårraps Vårraps, Sortförsök CL-sorter.
OS7-002-2022-001 E-84-2022 2022 0768432
20220613 Vårraps Vårraps, Sortförsök CL-sorter.
Klostergården
OS7-002-2022-003 I-952-2022 2022 0768434
20220613 Vårraps Vårraps, Sortförsök CL-sorter.
Lera
OS7-002-2022-002 R-___-2022 2022 0768433
20220613 Vårraps Vårraps, Sortförsök CL-sorter.
OS7-002-2022-005 T-___-2022 2022 0768436
20220613 Vårraps Vårraps, Sortförsök CL-sorter.
Lycke 316