Sökresultat för år 2021:  9 enskilda försök

Resultaten som presenteras nedan är hämtade från SLU Fältforsks försöksdatabas och från den nordiska försöksdatabasen NFTS (Nordic Field Trial System). Resultaten kommer i huvudsak från tre typer av försök: riksförsök (planbeteckning R), länsförsök (planbeteckning L) och Frö- och Oljeväxtodlarnas försök (planbeteckning OS).

Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och länsförsöksorganisationerna. OS-försöken finansieras av Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO). Nedan redovisas de flesta officiella svenska försök fram till år 2020. Från och med 2021 redovisas främst riks- och OS-försök, samt länsförsök gällande sorter och ogräsbekämpning.

Beroende på registrerad information hos oss, kan följande symboler visas i tabellen nedan
 • Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS.
 • Symbolen visar en karta med försökets placering.
 • Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer.
 • Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] visas av försöksansvarig uppladdade:
  • Fältkort, [P]
  • Löpande noteringar, som t.ex. behandling vid viss tidpunkt, [N]
  • Övrig relaterad information, [I]
  • Försökresultat i PDF-format, [R]
  • Försökresultat i Excel-format, [X]
 • Klicka på symbolen för resultatrapport för serien. För planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.

Tips: Pdf-filer kan exporteras till Excel med Adobe Acrobat Pro DC. Om dina data inte är konfidentiella, så kan denna webbtjänst hos Adobe konvertera pdf:er till Excel. (Tjänsten kräver att "gratiskonto" skapas)

Plan Förs.nr Skörde-
år
Adbnr Uppdat. Gröda Försöksserie
Försöksplats
OS7-021-2021-001 E-140-2020 2021 0764109
20220215 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Brestorp
OS7-021-2021-002 E-141-2020 2021 0764110
20220215 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Hagalund 123
OS7-021-2021-003 H-29-2020 2021 0764111
20220215 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Christinelund
OS7-021-2021-004 I-858-2020 2021 0764112
20220215 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Källunge
OS7-021-2021-005 LB-254-2020 2021 0764113
20220215 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Fjelie Laxmansväg 11
OS7-021-2021-006 MB-_303__-2020 2021 0764114
20220215 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Jordholmsvägen 120
OS7-021-2021-007 MY-___-2020 2021 0764115
20220215 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
OS7-021-2021-008 R-___-2020 2021 0764116
20220215 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Jung, Bystorp 4
OS7-021-2021-009 R-___-2020 2021 0764117
20220215 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Flo, Bragnum