Sökresultat för år 2021:  9 enskilda försök

Resultaten som presenteras nedan är hämtade från SLU Fältforsks försöksdatabas och från den nordiska försöksdatabasen NFTS (Nordic Field Trial System). Resultaten kommer i huvudsak från tre typer av försök: riksförsök (planbeteckning R), länsförsök (planbeteckning L) och Frö- och Oljeväxtodlarnas försök (planbeteckning OS).

Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och länsförsöksorganisationerna. OS-försöken finansieras av Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO). Nedan redovisas de flesta officiella svenska försök fram till år 2020. Från och med 2021 redovisas främst riks- och OS-försök, samt länsförsök gällande sorter och ogräsbekämpning.

Beroende på registrerad information hos oss, kan följande symboler visas i tabellen nedan
 • Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS.
 • Symbolen visar en karta med försökets placering.
 • Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer.
 • Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] visas av försöksansvarig uppladdade:
  • Fältkort, [P]
  • Löpande noteringar, som t.ex. behandling vid viss tidpunkt, [N]
  • Övrig relaterad information, [I]
  • Försökresultat i PDF-format, [R]
  • Försökresultat i Excel-format, [X]
 • Klicka på symbolen för resultatrapport för serien. För planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.

Tips: Pdf-filer kan exporteras till Excel med Adobe Acrobat Pro DC. Om dina data inte är konfidentiella, så kan denna webbtjänst hos Adobe konvertera pdf:er till Excel. (Tjänsten kräver att "gratiskonto" skapas)

Plan Förs.nr Skörde-
år
Adbnr Uppdat. Gröda Försöksserie
Försöksplats
OS7-027-2021-008 E-142-2020 2021 0764123
20220215 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Broby Gård
OS7-027-2021-009 E-143-2020 2021 0764124
20220215 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Fylla Norrgård, Vadstena
OS7-027-2021-003 H-30-2020 2021 0764108
20220215 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Christinelund
OS7-027-2021-004 I-859-2020 2021 0764119
20220215 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Roma
OS7-027-2021-006 LB-256-2020 2021 0764121
20220215 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Bollerup, 27394 Tomelilla
OS7-027-2021-005 MB-301/20 2021 0764120
20220215 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Hemmesdyngevägen 158
OS7-027-2021-007 MY-142-2020 2021 0764122
20220215 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
OS7-027-2021-001 R-___-2020 2021 0764106
20220215 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Flo, Håbergs Egd
OS7-027-2021-002 R-___-2020 2021 0764107
20220215 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Elisgården, Vara