Sökresultat för år 2023:  9 enskilda försök

Resultaten som presenteras nedan är hämtade från SLU Fältforsks försöksdatabas och från den nordiska försöksdatabasen NFTS (Nordic Field Trial System). Resultaten kommer i huvudsak från tre typer av försök: riksförsök (planbeteckning R), länsförsök (planbeteckning L) och Frö- och Oljeväxtodlarnas försök (planbeteckning OS).

Riksförsöken finansieras av SLU med egna medel, projektmedel och genom uppdragsverksamhet. Länsförsöken finansieras i huvudsak av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och länsförsöksorganisationerna. OS-försöken finansieras av Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO). Nedan redovisas de flesta officiella svenska försök fram till år 2020. Från och med 2021 redovisas främst riks- och OS-försök, samt länsförsök gällande sorter och ogräsbekämpning.

Beroende på registrerad information hos oss, kan följande symboler visas i tabellen nedan
 • Klicka på symbolen för att se försöksplan och resultat direkt i den nordiska försöksdatabasen NFTS.
 • Symbolen visar en karta med försökets placering.
 • Klicka på symbolen för att se vädret från närliggande väderstationer.
 • Bakom symbolerna [P], [N], [I], [R] resp. [X] visas av försöksansvarig uppladdade:
  • Fältkort, [P]
  • Löpande noteringar, som t.ex. behandling vid viss tidpunkt, [N]
  • Övrig relaterad information, [I]
  • Försökresultat i PDF-format, [R]
  • Försökresultat i Excel-format, [X]
 • Klicka på symbolen för resultatrapport för serien. För planer visar ev. länk ett tillhörande PM för försöksserien.

Tips: Pdf-filer kan exporteras till Excel med Adobe Acrobat Pro DC. Om dina data inte är konfidentiella, så kan denna webbtjänst hos Adobe konvertera pdf:er till Excel. (Tjänsten kräver att "gratiskonto" skapas)

Plan Förs.nr Skörde-
år
Adbnr Uppdat. Gröda Försöksserie
Försöksplats
OS7-027-2023-001 E-148-2022 2023 0768978
20231212 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Borringe Säteri 16
OS7-027-2023-002 E-149-2022 2023 0768979
20231212 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Hagalund 123
OS7-027-2023-003 H-35-2022 2023 0768980
20231212 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Christinelund
OS7-027-2023-004 I-969-2022 2023 0768981
20231212 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Roma
OS7-027-2023-005 LB-256-2022 2023 0768982
20231212 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Bollerup
OS7-027-2023-007 MY-___-2022 2023 0768984
20231212 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Gamla Glimmingevägen 180
OS7-027-2023-008 R-___-2022 2023 0768985
20231212 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Emtunga gård
OS7-027-2023-009 R-___-2022 2023 0768986
20231212 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Elisgården
OS7-027-2023-006 MB-_304__-2022 2023KASSERAT 0768983
20231212 Höstraps Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Björnstorp & Svenstorps godsförvalt