Vallfröblandningar för ekologisk produktion

Befintliga och blivande ekologiska odlare förses i denna färgglada skrift med ett lättillgängligt informationsmaterial om fröblandningar till ekologiska vallar för olika ändamål och förhållanden. Teoretiska och praktiska erfarenheter från forskning, försök och rådgivning finns sammanställda med utgångspunkt från idisslarens foderkrav och med hänvisning till vidare läsning. Vallens gräs, baljväxter och övriga örter presenteras lite utförligare med egenskaper och användningsområden.

Skriften som omfattar 12 sidor är finansierad av Jordbruksverket. Klicka här för mer information och beställningsblankett. Den finns gratis att beställa på Hushållningssällskapet Skaraborg, tel. 0511-248 00, fax 0511-186 31, e-post hush@hs-r.hush.se, www.hush.se/r/ eller www.ffe.slu.se.

· Larsson, S., Nilsdotter-Linde, N. & Stenberg, M. 2002. Vallfröblandningar för ekologisk produktion. SLU Fältforsk & Hushållningssällskapet Skaraborg. Svärd & Söner Tryckeri AB. Falköping. 12 s.


2002-02-13 av Torbjörn Leuchovius / SLU Fältforsk