Väderdata från Lantmet

Väderdata från fysiska stationer

Lantmetstationerna observerar data var 15:e minut men vi har f.n. endast timvärden lagrade för tiden innan maj 2010. I de Ifall observationer saknas eller avviker på ett orimligt sätt ersätts dessa data med justerade/beräknade data från SMHI Realtids-Mesan/MESAN-R (SLU Fältforsk har en databas med MESAN-R data för detta ändamål samt till underlag för prognosapplikationer).
Kontaktpersoner för detta avtal med SMHI är Per Nyman vid SLU Fältforsk.

Väderdata från SMHI

Dygnsvärden - förklaring

OBS! De dygnsvärden vi visar beräknas på annat sätt än SMHIs officiella metod. SMHIs officiella dygnsmängd av nederbörd är att dagens nederbördsmängd är summan av nederbörden från kl 07 angivet datum (08 sommartid) till kl 07 (08) följande dag. Den nederbördmängd vi redovisar är istället den uppmätta mängden från kl 19(20 sommartid) kvällen innan till kl 19 (20) angivet datum.

Kvaliteten på observerade nederbördsdata kan variera något beroende på typ av väderstation som levererar datat till SMHI. För interpolerade data blir dessa skillnader utjämnade.

Beräkningen av dygnsmedeltemperaturen avviker också från SMHI:s officiella metod. De medelvärden som visas via SLU beräknas från 3-timmars-observationer - max 8 st per dygn men det kan vara från så lite som 3 klockslag. För interpolerade värden finns det dock nästan alltid 8 3-timmars-observationer.

Data Exempel Förklaring
Väderstation Arvika Stationsnamn - kan vara samma för mer än 1 stationsnummer
Stationsnummer 1801 0-999 Observerade data, 1000-1999 interpolerade/beräknade värden
Datum 20051128  
Dagnummer 332.00 Från årets början
Lufttemperatur Dygnsmedel, grader 11.2 Mätt på 2.0 m höjd över mark
Lufttempertatur, Högsta, grader 15.3 Mätt på 2.0 m höjd över mark
Lufttempertatur, Minsta, grader 8.4 Mätt på 2.0 m höjd över mark
Relativ fukt. medelvärde % 80  
Rel fukt. maxvärde % 100  
Rel fukt minvärde % 70  
Nederbörd, Ackumulerad, mm 902 Sedan årets början
Dygnsnederbörd, mm 2  
Medelvindhastighet, m/s 7  
Medelvindriktning, 0-360 grader 180 0-400 grader mostvarar ett varv
Medelmolnighet antal 8-delar (0-8)  
Grästemp medelvärde, grader 12.3  
Grästemp maxvärde, grader 14.7  
Grästemp, minvärde grader 8.4  
Antal obsar totalt/dag 0-8 stycken  
Antal obs med regn/snö 0-8  
Antal obs med skur/snöby 0-8  
Avdunstning, mm 5.4  
Globalstrålning beräknad, MJ/m2 3.5 Dygnssumma
Snödjup, cm 8  
Tempsumma ack >= +-0 grader 615 Daggrader
Tempsumma ack >= +3 grader 433 Daggrader
Tempsumma ack >= 5 grader 360 Daggrader
Tempsumma ack >= 7 grader 275 Daggrader
Tempsumma ack >= +8 grader 243 Daggrader
Stråknäckare 4-13 grader > 80% rf 412 Risktid
Stråknäckare 3-13 grader > 80% rf 440 Risktid
Potatisbladmögel neg prognos 1 80 Ack summa av negativ prognos timmar med nederbördscheck och med tempintervall 12-13.9 grader
Potatisbladmögel neg prognos 2 98 Ack summa av negativ prognos timmar utan nederbördscheck och
utan tempintervall 12-13.9 grader
Timvärden - förklaring.
Data Exempel Förklaring
Väderstation Bastorp Stationsnamn - kan vara samma för mer än 1 stationsnummer
Stationsnummer 1502 0-999 Observerade data, 1000-1999 interpolerade/beräknade värden
Datum 20051116  
Klockslag 15 Kl. 0,3,6,9,12,15,18,21. UTC-tid = Svensk vintertid-1 timma och Svensk sommartid - 2 timmar
Dagnummer 320.63 Från årets början, decimal är klockslag/24
Temperatur, grader 15.3  
Relativ fuktighet, % 80  
Nederbörd, mm 3.2