Väderdata hämtade från Lantmet vid SLU Fältforsk

Försöksbeteckning (ADBnr.): 0564050; Försöksplats: R-_____-2020
Logga in med ditt Lantmetkonto, för utökad funktionalitet

Väderdata för dygn kan inte visas, vilket kan bero på att: