Väderdata hämtade från Lantmet vid SLU Fältforsk

Weather data collected from Lantmet related to TrialID: 0564062   Trial location: LB-252-2020
Log in with your Lantmet-user account, for extended functionality

Väderdata för dygn kan inte visas, vilket kan bero på att: